Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
+Hoàn thiện kỹ thuật kiểu nhảy cao nằm nghiêng

+Hoàn thiện kỹ thuật kiểu nhảy cao nằm nghiêng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thực hiện kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm

nghiêng2. Hoạt động hình thành kiến thức

2.1 Tìm hiểu Luật điền kinh phần

nhảy cao:

- GV cho HS quan sát tranh ảnh, tìm hiểu

và tiếp cận kiến thức thong qua sách giáo

khoa, giáo trình, mạng internet,…Cả lớp quan sát và nhận xét. GV

bổ sung nhận xét và cho điểm.10pĐội hình thảo luận nhóm





- GV chia lớp thành hai nhóm:

+) Nhóm 1: Tìm hiểu về cách

thức chạy đà, độ dài xà, Khu

vực tiếp đất?

+) Nhóm 2: Tìm hiểu về các

trường hợp phạm quy trong thi

đấu nhảy cao?

Sau đó GV cho từng nhóm lên

thuyết trình về kiến thức mà

nhóm đã tìm hiểu và tổng hợp

được, GV và HS cùng lắng

nghe. Cuối cùng GV tổng hợp

và kết luận, nhấn mạnh những

kiến thức cần ghi nhớ cho HS.

2.2 Giới thiệu luật điền kinh ( phần

nhảy cao)

- Chạy đà không quá 25m

- Xà ngang dài 3,98m-4,02m

- Khu vực tiếp đất là tối thiểu 3m x 5m

- VĐV phải giậm nhảy bằng một chân

- VĐV có thể nhảy từ bất kỳ mức xà nào

cao hơn mức xà khởi điểm và mỗi mức

xà không được nhảy quá 3 lần

- Ở mỗi mức xà ngang khơng được nâng5p

Đội hình tập luyệnlên dưới 2cm

- Một số trường hợp pham quy

+ Khi nhảy làm dơi xà

+ Chạy chui qua dưới xà hoặc chạy quá

vạch giới hạn bên ngoài hai cột xà bằng

bất kỳ bộ phận nào của cơ thể.3. Hoạt động luyện tập

3.1 Ôn ba bước chạy đà giậm nhảy đá

lăng xoay người và tiếp đất5pĐội hình3.2 Hồn thiện kỹ thuật kiểu nhảy cao

nằm nghiêng7pĐội hình tập luyện3pĐội hình báo cáoChuẩn bị:

- Đứng chân đá lăng trước, chân giậm

nhảy sau, trọng tâm dồn nhiều lên chân

trước.

Động tác: Chạy số bước đà lẻ, sau đó

thực hiện giai đoạn giậm nhảy – trên

không – tiếp đất.

-chú ý độ dài của đà tùy thuộc vào mỗi

người không quá 25m

3.3 Báo cáo kết quả luyện tập

Nội dung: Nhóm có bao nhiêu người? có

bao nhiêu người thực hiên được động tác

kỹ thuật ở phần tập luyên trên?sau đó

GV tổng hợp và củng cố lại cho HS3.4 Thả lỏng, hồi tĩnh:

-Thực hiện các động tác thả lỏng, hít thở

sâuĐội hình hồi tĩnh2p3.5 Nhận xét giờ học:

-Nhận xét về ý thức học tập và quá trình

thực hiện động tác. Rút kinh nghiệm cho

giờ học hiện tại và định hướng cho giờ

học sau.1pĐội hình nhận xét







 4. Hoạt động vận dụng:

- Tập mơ phỏng động tác chân lăng, chân

giậm.

- Ơn ba bước chạy đà giậm nhảy đá lăng

xoay nhười và tiếp đất

- Hoàn thiện kỹ thuật kiểu nhảy cao nằm

nghiêng2pGV nhận xét buổi học, nhấn

mạnh lỗi sai thường mắc trong

động tác và đưa ra cách khắc

phục.

HS nghiêm túc, chú ý lắng

nghe, đặt ra các câu hỏi để GV

giải đáp (nếu có).

Đội hình GV hướng dẫn bài tập

vận dụng







 GV hướng dẫn HS tự sắp xếp

thời gian tập luyện ngoài giờ

học và đảm bảo an toàn khi tậpluyện.Ngày soạn: 27/11 /2018

Tiết 7: NHẢY CAO KIỂU NẰM NGHIÊNG (NCBH)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

1.1 Nhảy cao kiểu nằm nghiêng: .

- Trò chơi lò cò tiếp sức

- Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng

2. Kỹ năng:

- HS thực hiện cơ bản đúng động tác chân lăng, chân giậm.

- Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng .

3.Thái độ:

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc, tự giác, tích cực tham gia các hoạt động rèn luyện

thân thể, ý thức việc đảm bảo an toàn trong tập luyện,

- Chủ động vận dụng những kiến thức được học vào các buổi tập luyện ngoài giờ

để nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần.

4. Định hướng phát triển năng lực phát triển năng lực HS:

- Phát triển năng lực vận động tích cực, tổ chức hoạt động vận động hợp tác, khả

năng tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau trong hoạt động học tập.

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên:

- Trang phục thể thao.

- Giáo án, SGK, còi, kiểm tra vệ sinh an tồn nơi tập,sào, cột nhảy cao, hố cát

2. Học sinh:- Trang phục đúng quy định, vệ sinh sân tập an toàn sạch sẽ.

III. Tổ chức các hoạt động dạy học :

Nội dung

1.Hoạt động mở đầu

1.1Nhận lớp:

- HS tập hợp, báo cáo.

- GV nhận lớp, kiểm tra tình hình sức

khoẻ HS, kiểm tra sĩ số:Ngày giảngLớp

11A1

11A2

11A3

11A4

11A5

11A6Định

lượngHoạt động của GV-HS2pĐội hình nhận lớpHS vắng1.2Phổ biến nội dung yêu cầu buổi

học:







2p

- Giáo viên phổ biến nội dung

yêu cầu buổi học và giao nhiệm

vụ cho học sinh.

- Học sinh lắng nghe để tiếp

nhận nội dung yêu cầu buổi học.- Nhảy cao:

+Trò chơi lò cò tiếp sức

+ Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm

nghiêng

1.3 Khởi động:

1.3.1 Khởi động chung :

- Bài thể dục PTC 6 động tác: Tay cao,

tay ngực, vặn mình,vặn lườn, bụng, đá

chân.

- Xoay các khớp cổ, vai khuỷu tay, hông,

gối, cổ chân, cổ tay...

- Ép dọc, ép ngang.

1.3.2 Khởi động chuyên môn:

-Chạy đạp sau 15 m

-tại chỗ đá lăng cao chânĐội hình khởi động chung

5p

Mỗi

động

tác

2x8

nhịp

2pTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

+Hoàn thiện kỹ thuật kiểu nhảy cao nằm nghiêng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×