Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hoạt động mở đầu

Hoạt động mở đầu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ngày giảngLớp

11A1

11A2

11A3

11A4

11A5

11A6Đội hình nhận lớpHS vắng1.2Phổ biến nội dung yêu cầu buổi

học:







2p

- Giáo viên phổ biến nội dung

yêu cầu buổi học và giao nhiệm

vụ cho học sinh.

- Học sinh lắng nghe để tiếp

nhận nội dung yêu cầu buổi học.+ Giới thiệu chung về môn nhảy cao

kiểu nằm nghiêng.

+ Giới thiệu kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm

nghiêng.

+Nhảy tự do có đà để xác định chân

giậm nhảy

1.3 Khởi động:

1.3.1 Khởi động chung :

- Bài thể dục PTC 6 động tác:Tay cao,

tay ngực, vặn mình, vặn lườn, bụng, đá

chân.

- Xoay các khớp cổ, vai khuỷu tay, hông,

gối, cổ chân, cổ tay...

- Ép dọc, ép ngang.

1.3.2 Khởi động chuyên môn:

- Chạy đạp sau 15 m

- Tại chỗ đá lăng cao chân

1.4 Kiểm tra bài cũ:

Tiết 1 khơng kiểm tra?

2. Hoạt động hình thành kiến thức

2.1 Tìm hiểu kiến thức chung về mơn

nhảy cao:

- GV cho HS quan sát tranh ảnh, tìm hiểu

và tiếp cận kiến thức thơng qua sách giáo

khoa, giáo trình, mạng internet,…5p

Mỗi

động

tác

2x8

nhịpĐội hình khởi động chung

3p

Thực hiện đồng loạt cả lớp theo

nhịp hơ do cán sự điều khiển.5pĐội hình thảo luận nhóm









2.2 Hướng dẫn kiến thức chung về

môn nhảy cao kiểu nằm nghiêng.

-Trong điền kinh , nhảy cao có lịch sử

lâu đời từ cách thức vượt qua chướng

ngại vật thẳng đứng của người xưa nhảy

cao dần trở thành một phương tiện giáo

dục thể chất.

-Năm 1886 lần đầu tiên thế giới có cuộc

thi nhảy cao ở nước Anh

- Năm 1896, tại đại hội olympic đầu tiên

ở Aten ( hy lạp) nhảy cao là một trong 12

môn điền kinh được tổ chức thi đáu đầu

tiên và kỷ luc của E. Clac là 1,81m.

- Định nghĩa nhảy cao :

Nhảy cao là một hoạt động dùng tốc độ

chạy và sức bật của một chân đưa cơ thể

vượt qua chướng ngại vật thẳng đứng

( cụ thể là vượt qua xà ngang). Thành

tích được tính bằng m, chính xác đến cm.

-Trong điền kinh co 5 kiểu nhảy cao

+ Kiểu bước qua

+ Kiểu cắt kéo

+ Kiểu nằm nghiêng

+ Kiểu úp bụng

+ Kiểu lưng qua xà

-Kỹ thuật nhảy cao co 4 giai đoạn

+Chạy đà và chuẩn bị giậm nhảy

+Giậm nhảy

+Trên khơng3p- GV chia lớp thành hai nhóm:

+) Nhóm 1: Tìm hiểu lịch sử

hình thành mơn nhảy cao kiểu

nằm nghiêng?

+) Nhóm 2: Định nghĩa nhảy

cao là gì?

+) Nhóm 2: Tìm hiểu cách nhảy

tự do có đà để xác định chân

giậm nhảy?

Sau đó GV cho từng nhóm lên

thuyết trình về kiến thức mà

nhóm đã tìm hiểu và tổng hợp

được, GV và HS cùng lắng

nghe. Cuối cùng GV tổng hợp

và kết luận, nhấn mạnh những

kiến thức cần ghi nhớ cho HS.

Đội hình giới thiệu chung về

môn nhảy cao







- GV sử dụng phương pháp

thuyết trình để giới thiệu chung

về mơn nhảy cao.

- HS lắng nghe và tiếp thu

những kiến thức chung về môn

nhảy cao do GV giới thiệu và

nêu thắc mắc nếu có.+Rơi xuống đất

-Trong 4 giai đoạn giai đoạn giậm nhảy

là quan trọng nhất ( theo định luật 3 Nưu

Tơn)

2.3 Giới thiệu kỹ thuật nhảy cao

kiểu nằm nghiêng3pGV nhảy làm mẫu toàn bộ kỹ

thuật cho học sinh quan sát- HS quan sát và tiếp thu kĩ

thuật nhảy cao kiểu nằm

nghiêng do GV giới thiệu. Sau

đó động viên tinh thần xung

phong và cho một số em lên tập

thử.2.4 Hướng dẫn nhảy tự do có đà để

xác định chân giậm nhảy

Chuẩn bị:2p- HS chú ý quan sát GV làm

mẫu bài tập và nêu thắc mắc nếu

có.

Đội hình nhảy xác định chân

giậm nhảy3. Hoạt động luyện tập

3.1 Giới thiệu kỹ thuật nhảy cao kiểu

nằm nghiêng .2pĐội hình tập luyện3.2 Nhảy tự do có đà để xác định chân

giậm nhảy .10p3.3 Báo cáo kết quả luyện tập

-Nội dung tập luyên xác định chân giậm

nhảy của học sinh có bao nhiêu người là

thuận chân trái? Bao nhiêu thuận chân

phải?2p

Đội hình hồi tĩnh2p2pĐội hình báo cáo kết quả tập

luyện

3.5 Nhận xét giờ học:

Nhận xét về ý thức học tập và quá trình

thực hiện động tác. Rút kinh nghiệm cho

giờ học hiện tại và định hướng cho giờ

học sau.

Đội hình tập luyện3.4 Thả lỏng, hồi tĩnh:

Thực hiện các động tác thả lỏng, hít thở

sâuĐội hình nhận xét







4. Hoạt động vận dụng:

- Học sinh về ôn lai kiến thức về phần

giới thiệu chung về nhảy cao

.1pGV nhận xét buổi học,

HS nghiêm túc, chú ý lắng

nghe, đặt ra các câu hỏi để GV

giải đáp (nếu có).

Đội hình GV hướng dẫn bài tập

vận dụng







 GV hướng dẫn HS tự sắp xếp

thời gian tập luyện ngoài giờ

học và đảm bảo an toàn khi tập

luyện.

Ngày soạn: 27/11 /2018

Tiết 2: NHẢY CAO KIỂU NẰM NGHIÊNG (NCBH)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

1.1 Nhảy cao kiểu nằm nghiêng:

- Tại chỗ đá lăng .

- Đà 3 bước đá lăng .

- Tại chỗ đá lăng xoay gót bàn chân

- Một bước đá lăng xoay gót bàn chân

2. Kỹ năng:

- HS thực hiện cơ bản đúng động tác chân lăng, chân giậm xoay gót.

3.Thái độ:

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc, tự giác, tích cực tham gia các hoạt động rèn luyện

thân thể, ý thức việc đảm bảo an toàn trong tập luyện,

- Chủ động vận dụng những kiến thức được học vào các buổi tập luyện ngoài giờ

để nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần.

4. Định hướng phát triển năng lực phát triển năng lực HS:

- Phát triển năng lực vận động tích cực, tổ chức hoạt động vận động hợp tác, khả

năng tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau trong hoạt động học tập.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoạt động mở đầu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×