Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Nhảy tự do có đà để xác định chân giậm nhảy .

2 Nhảy tự do có đà để xác định chân giậm nhảy .

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. Hoạt động vận dụng:

- Học sinh về ôn lai kiến thức về phần

giới thiệu chung về nhảy cao

.1pGV nhận xét buổi học,

HS nghiêm túc, chú ý lắng

nghe, đặt ra các câu hỏi để GV

giải đáp (nếu có).

Đội hình GV hướng dẫn bài tập

vận dụng







 GV hướng dẫn HS tự sắp xếp

thời gian tập luyện ngoài giờ

học và đảm bảo an toàn khi tập

luyện.

Ngày soạn: 27/11 /2018

Tiết 2: NHẢY CAO KIỂU NẰM NGHIÊNG (NCBH)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

1.1 Nhảy cao kiểu nằm nghiêng:

- Tại chỗ đá lăng .

- Đà 3 bước đá lăng .

- Tại chỗ đá lăng xoay gót bàn chân

- Một bước đá lăng xoay gót bàn chân

2. Kỹ năng:

- HS thực hiện cơ bản đúng động tác chân lăng, chân giậm xoay gót.

3.Thái độ:

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc, tự giác, tích cực tham gia các hoạt động rèn luyện

thân thể, ý thức việc đảm bảo an toàn trong tập luyện,

- Chủ động vận dụng những kiến thức được học vào các buổi tập luyện ngoài giờ

để nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần.

4. Định hướng phát triển năng lực phát triển năng lực HS:

- Phát triển năng lực vận động tích cực, tổ chức hoạt động vận động hợp tác, khả

năng tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau trong hoạt động học tập.II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên:

- Trang phục thể thao.

- Giáo án, SGK, còi, kiểm tra vệ sinh an tồn nơi tập, sào, cột nhảy cao, hố cát

2. Học sinh:

- Trang phục đúng quy định, vệ sinh sân tập an toàn sạch sẽ.

III. Tổ chức các hoạt động dạy học :

Nội dung

1.Hoạt động mở đầu

1.1Nhận lớp:

- HS tập hợp, báo cáo.

- GV nhận lớp, kiểm tra tình hình sức

khoẻ HS, kiểm tra sĩ số:

Ngày giảng Lớp

HS vắng

10A1

10A2

10A3

10A4

10A5

10A6

1.2Phổ biến nội dung yêu cầu buổi

học:Định

lượng

1pĐội hình nhận lớp







1p

- Giáo viên phổ biến nội dung

yêu cầu buổi học và giao nhiệm

vụ cho học sinh.

- Học sinh lắng nghe để tiếp

nhận nội dung yêu cầu buổi học.+Tại chỗ dá lăng.

+Đà 3 bước đá lăng.

+ Tại chỗ đá lăng xoay gót bàn chân

+Một bước đá lăng xoay gót bàn chân

1.3 Khởi động:

1.3.1 Khởi động chung :

- Bài thể dục PTC 6 động tác: Tay cao,

tay ngực, vặn mình,vặn lườn, bụng, đá

chân.

- Xoay các khớp cổ, vai khuỷu tay, hông,

gối, cổ chân, cổ tay...

- Ép dọc, ép ngang.

1.3.2 Khởi động chuyên môn:

- Chạy đạp sau 15 m

- Tại chỗ đá lăng cao chânHoạt động của GV-HSĐội hình khởi động chung

5p

Mỗi

động

tác

2x8

nhịp

3p

Thực hiện đồng loạt cả lớp theo1.4 Kiểm tra bài cũ:

Em hãy cho biết có bao nhiêu kiểu nhảy

cao? Kể tên các kiểu nhảy cao đó?

2. Hoạt động hình thành kiến thức

2.1 Đố vui “Ai giống nhất”

Cách thực hiện: Cho HS thực hiện theo

hiệu tay của trọng tài theo tranh tìm ra ai

thực hiện động tác giống trong tranh nhất2pnhịp hô do cán sự điều khiển.

- GV gọi 1 HS lên thực hiện. Cả

lớp quan sát và nhận xét. GV bổ

sung nhận xét và cho điểm.2p

Đội hình đố vui

  2.2 Tại chỗ đá lăng.

-Chuẩn bị:

+Đứng một chân trước một chân sau hai

tay thả lỏng tự nhiên

-Động tác

+Dùng sức của đùi va hông chủ động đá

lăng chân về trước-lên cao ,sau đó thả

lỏng,hạ thấp chân xuống dưới-ra sau như

quả lắc đồng hồ và lặp đi lặp lại( chân

không thuận)2p- GV hướng dẫn HS quan sát

tranh hình … SGK 11 trang …..

HS xung phong lên quan sát sau

đó thực hiện động tác sao cho

giống trong bức tranh. Các bạn

khác quan sát bạn thực hiện sau

đó nhận xét. GV bổ sung nhận

xét, đánh giá và liên hệ bài học

mới

Đội hình giới thiệu bài tập- HS quan sát và tiếp thu bài tập

tại chỗ đá lăng do GV giới

thiệu. Sau đó động viên tinh

thần xung phong và cho một số

em lên tập thử.2.3 Đà 3 bước đá lăng.2p- HS chú ý quan sát GV làm

mẫu bài tập và nêu thắc mắc nếu

có.

Đội hình giới thiệu bài tậpChuẩn bị:

+Đứng một chân trước một chân sau hai

tay thả lỏng tự nhiên

-Động tác:

+Dùng sức của đùi va hông chủ động đá

lăng chân về trước-lên cao ,sau đó thả

lỏng,hạ thấp chân xuống dưới-ra sau như

quả lắc đồng hồ và lặp đi lặp lại( chân

không thuận)

+Học sinh chuẩn bị tranh ảnh minh họa+Chú ý them đà 3 bước- HS quan sát và tiếp thu bài tập

đi 3 bước đá lăng do GV giới

thiệu. Sau đó động viên tinh

thần xung phong và cho một số

em lên tập thử.

- HS chú ý quan sát GV làm

mẫu bài tập và nêu thắc mắc nếu

có.

Đội hình giới thiệu bài tập2.4 Tại chỗ đá lăng xoay gót bàn chân

-Chuẩn bị:

+Đứng một chân trước một chân sau hai tay

thả lỏng tự nhiên( chân giậm nhảy phía

trước)

-Động tác:

+Dùng sức của đùi va hơng chủ động đá

lăng chân về trước-lên cao ,sau đó xoay mũi

bàn chaanvaof phía trong( theo hướng má

trong bàn chân đồng thời xoay thân người

và xoay chân trụ bằng tư thế mông quay về

trước ( so với hướng ban đầu, xoay 180 độ),

tay bên chân lăng ép xuống ,chân lăng trên

cao phía sau,thân người ngả về trước.2p- Học sinh chuẩn bị tranh ảnh minh họa2.5 Một bước đá lăng xoay gót bàn

chân

-Chuẩn bị:

+Đứng một chân trước một chân sau hai

tay thả lỏng tự nhiên( chân giậm nhảy2p- HS quan sát và tiếp thu bài tập

tại chỗ đá lăng xoay gót bàn

chân do GV giới thiệu. Sau đó

động viên tinh thần xung phong

và cho một số em lên tập thử.

- HS chú ý quan sát GV làm

mẫu bài tập và nêu thắc mắc nếu

có.

Đội hình giới thiệu bài tập

phía trước)

-Động tác:

+Dùng sức của đùi va hông chủ động đá

lăng chân về trước-lên cao, sau đó xoay

mũi bàn chân vào phía trong( theo hướng

má trong bàn chân đồng thời xoay thân

người và xoay chân trụ bằng tư thế mông

quay về trước ( so với hướng ban đầu,

xoay 180 độ), tay bên chân lăng ép

xuống ,chân lăng trên cao phía sau,thân

người ngả về trước.

- HS quan sát và tiếp thu bài tập

do một bước đá lăng xoay gót

bàn chân GV giới thiệu. Sau đó

động viên tinh thần xung phong

và cho một số em lên tập thử.

- HS chú ý quan sát GV làm

mẫu bài tập và nêu thắc mắc nếu

có.+ chú ý thêm đà một bước

- Học sinh chuẩn bị tranh ảnh minh họa3. Hoạt động luyện tập

3.1 Tại chỗ đá lăng.4pĐội hình tập luyện

Thực hiện đồng loạt cả lớp theo

nhịp hô do cán sự điều khiển

3.2 Đà 3 bước đá lăng.4pĐội hình tập luyện

Thực hiện đồng loạt cả lớp theo

nhịp hô do cán sự điều khiển

3.3Tại chỗ đá lăng xoay gót bàn chân5p

Đội hình tập luyệnThực hiện đồng loạt cả lớp theo

nhịp hơ do cán sự điều khiển3.4 Một bước đá lăng xoay gót bàn

chân5pĐội hình tập luyện

3.5 Báo cáo kết quả luyện tập3p-Nội dung : Nhóm có bao nhiêu người?

có bao nhiêu người thực hiên được động

tác kỹ thuật ở phần tập luyên trên?sau đó

GV tổng hợp và củng cố lại cho HSThực hiện đồng loạt cả lớp theo

nhịp hô do cán sự điều khiển

Đội hình báo cáo kết quả tập

luyện3.6 Thả lỏng, hồi tĩnh:

Thực hiện các động tác thả lỏng, hít thở

sâu2pĐội hình hồi tĩnh

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Nhảy tự do có đà để xác định chân giậm nhảy .

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×