Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÒA BÌNH

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÒA BÌNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.2. Hệ thống các giải pháp nhằm hoàn thiện quá trình xây dựng văn hóa

doanh nghiệp

3.2.1. Giải pháp hồn thiện trong xây dựng các biểu hiện trực quan

3.2.1.1. Phát triển các phong trào, nghi lễ

Các hoạt động này cấu thành văn hóa bề nổi, phản ánh đời sống sinh hoạt

của công ty. Tuy không trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh

nhưng nó ảnh hưởng đến các mối quan hệ giữa các nhân viên trong doanh

nghiệp cũng như các mối quan hệ giao tiếp với khách hàng. Nó tun truyền phổ

biến đường lối, chính sách của cơng ty, tạo ra sự khác biệt của hình ảnh cơng ty

với những doanh nghiệp khác, tạo hình ảnh tốt cho cơng ty trước khách hàng

qua đó góp phần rất lớn vào q trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp của công

ty.

Công ty nên gắn những văn bản triết lý... với các hoạt động hội hè, vui

chơi giải trí của nhân viên, cần nâng cao chế độ lương thưởng, đại ngộ, trang

thiết bị cần thiết cho người lao động. Những hoạt động hội hè để tạo được nét

riêng của công ty cần phải đảm bảo được tổ chức định kỳ và đều đặn hàng năm

và đặc biệt là phải mang tính độc đáo sáng tạo khác hẳn so với các doanh nghiệp

khác.

3.2.1.2. Thiết kế logo

Cơng ty cổ phần phát triển Hòa Bình cần phải xây dựng và thiết ngay cho

mình một logo mang thương hiệu riêng của công ty để khách hàng dễ dàng nhận

biết đến hình ảnh của cơng ty. Cơng ty cần nhanh chóng quan tâm hơn nữa và

xây dựng ngân sách cho việc thiết kế logo của mình, cần có một ban chuyên

trách nhằm quản lý và kiểm sốt việc thiết kế logo cho cơng ty.

Để thiết kế được một logo nhằm truyền đạt được và mang đến cho khách

hàng sự nhận biết thương hiệu của công ty thì cần chú ý tới những yếu tố sau:



82



- Logo phải thể hiện được ý tưởng của ban lãnh đạo muốn truyền đạt tới

khách hàng

- Logo phải được thể hiện đơn giản, càng đơn giản thì khách hàng càng dễ

nhớ, dễ nhận biết và phân biệt với thương hiệu của doanh nghiệp khác

- Logo phải tránh trùng lặp trong thiết kế

3.2.1.3. Phát huy ngôn ngữ, khẩu hiệu riêng của công ty

Hoạt động giao tiếp giữa các thành viên với nhau và với người quản lý rất

thường xuyên. Từ những giai thoại, những mẩu chuyện nhỏ sẽ có những từ ngữ

được sử dụng riêng mà chỉ có những người hoạt động trong cơng ty mới có thể

hiểu. Những từ ngữ, ngơn ngữ này sẽ làm cho những điểm chung của người làm

việc trong công ty nhiều hơn, họ sẽ thêm gắn bó gần gũi với nhau hơn trong q

trình làm việc.

Cơng ty nên nhanh chóng xây dựng logo cho riêng mình để khách hàng

có thể nhận biết được thương hiệu của mình một cách dễ dàng hơn, tạo dấu ấn

riêng cho doanh nghiệp của mình. Thơng qua logo khách hàng sẽ hiểu thêm

được triết lý mà ban lãnh đạo công ty muốn truyền đạt tới.

3.2.1.4. Hoàn thiện hệ thống nội quy công ty, hệ thống quy định về công việc,

đánh giá công việc và vận động mọi người chấp hành tự giác

Công ty cần xây dựng lại hệ thống nội quy cơng ty một cách khoa học và

chi tiết, sau đó cho in ấn để phổ biến để CBCNV hiểu rõ. Các quy định về giờ

giấc, quy định về công việc, các yêu cầu chung cần được ghi rõ ràng, chi tiết

trong bảng nội quy, trong các văn bản quy định, làm cho nó có tính hữu hình, có

thể dễ dàng hiểu và làm theo.

Việc xây dựng hệ thống nội quy cũng cần dựa trên sự đánh giá cụ thể và

có điều chình sao cho phù hợp với tình hình thực tế và đặc điểm riêng tại công

ty. Điều này là rất cần thiết để có được hệ thống nội quy phù hợp.



83



Việc thực hiện nội quy cần vận động ý thức tự giác của mọi người, đồng

thời có sự giám sát của lãnh đạo, đảm bảo việc thực hiện đúng khuân khổ, nề

nếp. Đồng thời việc thực hiện các quy định về giờ giấc, quy định trong giờ làm

việc cần được chấn chỉnh lại. Những biểu hiện vi phạm hiện nay khá phổ biến

như đi muộn về sớm, không tuân thủ quy định về trang phục, làm việc riêng, hút

thuốc lá tại công ty cần được nhắc nhở và điều chỉnh.

3.2.2. Giải pháp hoàn thiện trong xây dựng các biểu hiện phi trực quan

3.2.2.1. Xây dựng niềm tin vào công ty

Niềm tin của nhân viên vào công ty khi họ làm việc trong cơng ty đó là

một điều hết sức quan trọng trong việc khai thác hết các tiềm năng, năng lực của

họ vào q trình hoạt động của cơng ty.

Công ty cần phải xây dựng cho nhân viên một niềm tin vào doanh nghiệp, ban

lãnh đạo công ty trong quá trình làm việc phải tạo cho người lao động cảm thấy

an tâm và thoải mái khi đuộc làm ở môi trường này, đặc biệt tạo cho họ cảm giác

được tôn trọng quan tâm mỗi khi họ gặp rắc rối và tạo điều kiện tốt cho họ trong

cơng việc. Có như vậy, người lao động họ mới muốn cống hiến hết mình cho tổ

chức mà họ đang làm việc. Khi xây dựng đwọc niềm tin co người lao động thì

cơng ty sẽ có nhiều điều kiện để phát triển tốt hơn.

3.2.2.2. Xây dựng các tiêu chuẩn về hành vi, thái độ cho cán bộ nhân viên

Hành vi và thái độ của mỗi người do rất nhiều yếu tố quyết định, khi cùng

làm việc với nhau trong một môi trường chung thì những khác biệt về những

hành vi của họ là rất lớn. Chuẩn mực cũng là cơ sở tạo cho mỗi người lao động

‘có những căn cứ pháp lý và đạo đức để đành giá hành vi xã hội chung của cơng

ty và là tiêu chí để mọi người hành động, để nhóm làm việc biểu dương và khích

lệ hay phê bình các hành vi lệch chuẩn so với nội quy, quy định cua doanh

nghiệp.



84



3.2.2.3. Phát huy văn hóa truyền thống với hiện đại

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp là một q trình lâu dài, mối doanh

nghiệp có những cách thức riêng để tạo nên một nền văn hóa với những nét đặc

thù độc đáo. Tuy vậy, dù là nền văn hóa của doanh nghiệp nào thì cũng cần hai

đặc điểm như: đậm đà bản sắc dân tộc và có khả năng thích nghi hội nhập với

mơi trường kinh doanh khu vực và thế giới.

Công ty cần phải kết hợp cả hai, kế thừa được nét văn hóa truyền thống tốt đẹp

mà công ty đã gây dựng được nhiều năm qua và cần phát triển thêm những nét

văn hóa hiện đại có thể học hỏi được qua nhiều năm để kết hợp lại làm cho nền

văn hóa cơng ty phát triển một cách tốt và vững bền .

3.2.2.4. Xác định vai trò chủ chốt của nhà lãnh đạo trong quá trình phát triển

văn hóa doanh nghiệp

Đối với bất kỳ một vấn đề nào trong công ty, nếu nhà lãnh đạo ý thức

được tầm quan trọng của chúng thì chúng sẽ nhanh chóng được xem xét và giải

quyết. Để xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong cơng ty, vai trò

của nhà lãnh đạo mang tính chất quyết định. Khi ban giám đốc ý thức được vai

trò của văn hóa doanh nghiệp trong cơng ty, họ cần khuyến khích q trình xây

dựng và phát triển nó.

Giám đốc là người đi đầu trong việc truyền đạt những giá trị văn hóa tốt

đẹp của doanh nghiệp, nêu cao những thành cơng của doanh nghiệp để tất cả

mọi người cùng duy trì và phát huy. Các nhà lãnh đạo cũng cần thường xuyên

theo dõi và đốc thúc quá trình duy trì và phát những giá trị văn hóa tốt đẹp trong

cơng ty. Ban giám đốc có thể trực tiếp giám sát hoặc trao nhiệm vụ xây dựng

văn hóa doanh nghiệp cho một bộ phận phụ trách. Bộ phận sẽ chịu trách nhiệm

biên tập tài liệu, phổ biến khiến thức về văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ

thống giá trị, quan niệm và niềm tin để truyền đạt cho mọi người. Đồng thời, bộ

phận này còn có nhiệm vụ tìm ra phương thức để lồng ghép hiệu quả q trình



85



phát triển văn hóa doanh nghiệp vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của

cơng ty, qua đó giúp q trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp được duy trì

thường xun, bền bỉ, tránh sự mơ hồ nhàm chán và giảm thiểu chi phí. Bên

cạnh đó còn là việc duy trì nề nếp, nội quy trong cơng ty, khuyết khích tinh thần

làm việc của người lao động và tạo văn hóa giao tiếp ứng sử cho tồn cơng ty.

Bản thân nhà lãnh đạo trở thành tấm gương cho nhân viên về lối sống,

phong cách làm việc cũng như hoạt động thúc đẩy phát triển văn hóa doanh

nghiệp. Lãnh đạo cơng ty cần trở thành hình mẫu cho việc lao động hăng say, có

tinh thần trách nhiệm cao, luôn chấp hành tốt các quy định và biết vì lợi ích tập

thể, quan tâm đến lợi ích người lao động và trách nhiệm xã hội của cơng ty.

Giám đốc, trưởng phòng cần làm gương cho nhân viên về thái độ ứng sử, biết

tạo ra bầu không khí vui vẻ, thoải mái nhưng phải tuân thủ đúng quy định làm

việc. Đó là nền tảng của một nền văn hóa doanh nghiệp tích cực.

3.2.2.5. Nâng cao nhận thức của cán bộ công nhân viên trong công ty về văn

hóa doanh nghiệp và vai trò của văn hóa doanh nghiệp

Nhóm giải pháp này hướng đến tháo gỡ nguyên nhân lớn nhất dẫn đến

những hạn chế, đó chính là việc lãnh đạo và nhân viên trong công ty chưa hiểu

biết sâu sắc về văn hóa doanh nghiệp cũng như vai trò của văn hóa doanh

nghiệp. Trong thời gian tới, Ban giám đốc cần tìm hiểu cơ sở lý luận về văn hóa

doanh nghiệp để nắm bắt được nội dung văn hóa doanh nghiệp, vai trò của văn

hóa doanh nghiệp cũng như các nhân tố ảnh hưởng. Đồng thời cũng cần có hiểu

biết một cách tổng quát thực trạng văn hóa doanh nghiệp trong nền kinh tế, vận

dụng vào tình hình của cơng ty mình để có thể thấy rõ vai trò của văn hóa doanh

nghiệp trong q trình phát triển. Những tài liệu, kiến thức về văn hóa doanh

nghiệp cần được phổ biến cho tồn thể cán bộ cơng nhân viên trong doanh

nghiệp để họ có thêm kiến thức về vấn đề này. Chỉ khi nào tập thể thống nhất

được về nhận thức thì q trình thực hiện mới có thể có triển vọng. Đây là cơng

việc đòi hỏi thời gian, công sức và sự tham gia của tất cả mọi người.

86



* Cách thức thực hiện:

- Trong thời gian tới, ban giám đốc cần giành thời gian tìm hiểu tài liệu

cũng như các kiến thức thực tế về văn hóa doanh nghiệp. Những nhà lãnh đạo

công ty cần là những người tiên phong trong việc nâng cao nhận thức về vai trò

của văn hóa doanh nghiệp với sự phát triển của cơng ty.

- Cơng ty có thể tiến hành tổng hợp nội dung chính và vai trò của văn hóa

doanh nghiệp thành một tài liệu hay sổ tay, đi kèm với những ví dụ điển hình

trong thực tế để dễ hiểu hơn và tránh nhàm chán. Tài liệu này phù hợp cho nhóm

lao động có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp làm việc tại các phòng ban vì

họ có thời gian và khả năng lĩnh hội khá tốt.

- Cơng ty cũng có thể sưu tầm các đoạn video, các hình ảnh, tư liệu về văn

hóa doanh nghiệp tại các cơng ty lớn và những lợi ích mà tập thể người lao động

trong các cơng ty đó có được, sau đó phổ biến cho nhân viên trong cơng ty.

Trong thời gian nghỉ ngơi sau giờ ăn trưa, công ty có thể cho chiếu các đoạn

phim này trên tivi tại nhà ăn. Đây là cách thức truyền đạt nhẹ nhàng nhưng có

thể đem lại hiệu quả cao. Khi người lao động ấn tượng về văn hóa của doanh

nghiệp khác, họ có thể sẽ dễ dàng hiểu về văn hóa doanh nghiệp hơn.

- Công ty cần cử ra người phụ trách triển khai, xây dựng và phát triển văn

hóa doanh nghiệp trong cơng ty, coi việc phát triển văn hóa doanh nghiệp cũng

là một nhiệm vụ quan trọng giống như phát triển nguồn nhân lực hay phát triển

công nghệ sản xuất.

- Q trình phổ biến về vai trò của văn hóa doanh nghiệp cần nhấn mạnh

vào những lợi ích mà người lao động có thể nhận được nhằm tạo động lực cho

họ. Cơng ty có thể xây dựng ví dụ điển hình về lợi ích của văn hóa doanh nghiệp

ở các cơng ty cụ thể, so sánh tương quan lợi ích vật chất và tinh thần người lao

động nhận được để các thành viên trong cơng ty có thể hình dung được. Việc

phổ biến kiến thức về văn hóa doanh nghiệp cần tiến hành bền bỉ, lồng ghép vào

các hoạt động khác để tránh tốn kém về tiền của và thời gian.

87



88



C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp là một trong những vấn đề cúng hết sức

quan trọng, nó giúp doanh nghiệp tạo được hình ảnh mang tính riêng biệt so với

các doanh nghiệp khác hơn nữa nó còn là cơng cụ để tạo động lực cho người lao

động. Văn hóa doanh nghiệp giúp phát huy được cao nhất những ưu thế sẵn có

của nội lực đồng thời khơi dậy các nguồn lực mới cho phát triển và nâng cao

năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Trong thời gian qua công ty cũng đã thực hiện khá tốt các hoạt động giúp

phát huy được các yếu tố văn hóa doanh nghiệp. Cơng ty cổ phần phát triển Hòa

Bình coi văn hóa doanh nghiệp như là một tài sản vơ hình gắn liền với q trình

hoạt động của doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp có vơ vàn hình thức biểu

hiện nhưng nó khơng phải là thực hiện trong một hai ngày mà là nó có thể kéo

dài rất lâu. Việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp khơng phải là một khẩu hiệu,

nó phải được sự vun đắp của từng cá nhân trong doanh nghiệp. Văn hóa doanh

nghiệp là chìa khóa để doanh nghiệp phát triển và cạnh tranh với những doanh

nghiệp khác.

Với kết cấu 3 chương, khóa luận đã đề cập đến nội dung chung nhất về

văn hóa doanh nghiệp, thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại cơng cổ phần phát

triển Hòa Bình, qua đó đã đưa ra một số giải pháp nhằm hồn thiện q trình

xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại cơng ty cổ phần phát triển Hòa Bình. Bài

thực tập đã giải quyết được một số vấn đề như sau:

- Hệ thống được một số khái niệm và cơ sở lý luận về văn hóa doanh

nghiệp. Đồng thời nêu được lợi ích hay tác động và vai trò của văn hóa doanh

nghiệp đối với bản thân doanh nghiệp và đối với xã hội

- Đánh giá được thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại cơng ty cổ phần phát

triển Hòa Bình: tìm hiểu các biểu hiện trực quan của văn hóa doanh nghiệp và

các biểu hiện phi trực quan của văn hóa doanh nghiệp



89



- Từ cơ sở và thực trạng thì sẽ đưa ra một số giải pháp nhằm hồn thiện

q trình xây dựng các biểu hiện trực quan như: Phát triển các phong trào, lễ

nghi; thiết kế logo; phát huy ngôn ngữ, khẩu hiệu công ty. Bên cạnh các giải

pháp trực quan là các giải pháp phi trực quan như: Xây dựng niềm tin vào công

ty; xây dựng các tiêu chuẩn về hành vi, thái độ cho nhân viên; phát huy văn hóa

truyền thống với hiện đại; xác định vai trò chủ chốt của nhà lãnh đạo; nâng cao

nhận thức của nhân viên về xây dựng văn hóa doanh nghiệp cơng ty.

2. Kiến nghị

2.1. Đối với nhà nước

Thể chế kinh tế có tác động lớn đến việc hình thành văn hóa doanh

nghiệp, do đó thể chế kinh tế phải khuyến khích doanh nhân phát huy truyền

thống văn hóa trong kinh doanh, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống và hiện đại

đảm bảo cho nền kinh tế tgij trường được phát triển lành mạnh.

Nhà nước cần đẩy mạnh cải cách thể chế kinh tế, tạo mơi trường bình

đẳng giữa các doanh nghiệp thuộc loại hình sở hữu khác nhau, phải định hướng

cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hợp pháp, bảo vệ lợi ích cho doanh

nghiệp, thực hiện các biện pháp phù hợp trong việc mưu cầu lợi ích các nhân,

đạt lợi nhuận cao trong kinh doanh. Đồng thời phải có những chế tài ngăn chặn

những hành vi vi phạm pháp luật, gian lận thương mại, vi phạm đạo đức kinh

doanh. Ngày càng giảm nhẹ những thủ tục hành chính rườm rà tăng chi phí đầu

tư và giảm năng lực cạnh tranh của hàng hóa gây tốn kém về vật chất và thời

gian cho doanh nghiệp nhằm tạo môi trường kinh doanh hiệu quả.

Nhà nước cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về vai trò của văn hóa

doanh nghiệp. Trong cơng cuộc hiện nay thì các phương tiện thơng tin đại chúng

đóng vai trò rất quan trọng, sự xuất hiện thường xuyên của các bài báo các cơng

trình nghiên cứu sẽ giúp nâng cao trình độ nhận thức của các doanh nghiệp trong

vấn đề xây dựng văn hóa doanh nghiệp.



90



2.2. Đối với doanh nghiệp

Cơng ty cần chú trong hơn nữa việc xây dựng và tuyên truyền đến tất cả

các nhân viên một cách cụ thể hơn nữa. Để xây dựng thành công, công ty cần

quan tâm đến một số nội dung:

- Tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa giữa các đơn vị đối tác để

giúp doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp thu và học hỏi hơn.

- Cơng ty nên có cán bộ hoặc bộ phận phụ trách có đủ trình độ, khả năng

chuyên về phát triển văn hóa doanh nghiệp

- Cần đào tạo, nâng cao trình độ chun mơn đối với nhân viên bán hàng

và nhân viên trong công ty. Tổ chức các buổi nói chuyện về văn hóa doanh

nghiệp hay cuộc thi tìm hiểu văn hóa doanh nghiệp

- Cần xem xét kỹ hơn về đánh giá và phản ứng của khách hàng, mức độ

hài lòng của họ trong q trình cung cấp sản phẩm dịch vụ, các hình thức giải

quyết khiếu nại hay bức xúc của khách hàng.



91



TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Hồng Ánh (2004), Vai trò của văn hóa kinh doanh và vấn đề xây

dựng văn hóa kinh doanh quốc tế và vấn đề xây dựng văn hóa kinh doanh ở Việt

Nam, Đại Học Ngoại Thương, Hà Nội.

2. Dương Thị Liễu (2008), Giáo trình văn hóa kinh doanh, NXB Đại Học Kinh

Tế Quốc Dân, Hà Nội.

3. Bùi Văn Thành (Phó cục trưởng TCVI- Bộ Công An)- Vấn đề nâng cao năng

lực cạnh tranh Quốc gia của Việt Nam, Tạp chí kinh tế và dự báo, Số 3/2007.tr.2

4. Phạm Quốc Toản (2002), Đạo đức kinh doanh, NXB Thống kê, Hà Nội.

5. Nguyến Tấn Phước (2006), Chiến lược và chính sách kinh doanh, NXB

Thống Kê, Hà Nội.

6. Nguyễn Mạnh Quân (2004), Giáo trình đạo đức kinh doanh và văn văn hóa

doanh nghiệp, NXB lao động xã hội- Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội.

7. Tài liệu của công ty cổ phần phát triển Hòa Bình

8. Tài liệu của Trường Đại học Hùng Vương, các đề tài nghiên cứu, luận văn tại

trường.



92



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÒA BÌNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×