Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 2.14: Buổi gặp mặt liên hoan cho các nhân viên nữ

Hình 2.14: Buổi gặp mặt liên hoan cho các nhân viên nữ

Tải bản đầy đủ - 0trang

b) Văn hóa doanh nghiệp trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu

Ban lãnh đạo công ty luôn nhắc nhở và truyền đạt tới tất cả nhân viên về

sự nhận thức thương hiệu của sản phẩm mà doanh nghiệp cung cấp cho khách

hàng. Việc nhận thức thương hiệu về sản phẩm của công ty cung cấp và đặc biệt

là sản phẩm độc quyền mang thương hiệu của công ty được phổ biến thống nhất

trong tồn hệ thống có tính bắt buộc và thể hiện sức mạnh của công ty, gây ấn

tượng tốt, sâu sắc đến mọi khách hàng.

Công ty luôn hướng tới giá trị phải mang lại dịch vụ tốt nhất cho khách

hàng, đặt lợi ích của khách hàng lên đầu. Thực hiện cơng tác chăm sóc khách

hàng tốt nhất có thể để tạo được sự trung thành đến với những sản phẩm mà

cơng ty cung cấp.

Ngồi việc thể hiện giá trị sản phẩm của công với khách hàng, cơng ty

còn làm tốt trách nhiệm của một doanh nghiệp đối với xã hội, đảm bảo quá trình

hoạt động kinh doanh không gây ô nhiễm môi trường, quan tâm đến những

mảnh đời bất hạnh trong xã hội nhằm đóng góp một phần cho cuộc sống của họ

tốt hơn. Từ đó tạo nên hình ảnh tốt đẹp, góp phần tạo nên thương hiệu của công

ty trong mắt khách hàng.

2.2.2.5. Xác định vai trò của lãnh đạo trong việc dẫn đắt thay đổi văn hóa

Lãnh đạo cơng ty là người có vai trò quan trọng trong việc hình thành và

xây dựng nét văn hóa riêng cho cơng ty mình. Bản thân những nhà lãnh đạo là

người định hướng và dẫn dắt cho tất cả nhân viên trong công ty thực hiện và tạo

nên một nền văn hóa riêng.

Lãnh đạo cơng ty cổ phần phát triển Hòa Bình ln cố gắng nỗ lực làm tốt

nhiệm vụ của mình để tất cả các nhân viên noi theo, luôn thực hiện đúng kỷ

cương như đi làm đúng giờ quy định, thực hiện công việc đúng và công bằng đối

với tất cả nhân viên trong công ty, tạo niềm tin để nhân viên trong công ty ln

tin tưởng đường lối, chính sách của ban lãnh đạo, tin tưởng cơng ty ngày càng

phát triển hơn nữa có như vậy thì ban lãnh đạo và tất cả nhân viên trong doanh

71nghiệp mới cùng nhau xây dựng được nền văn hóa vững mạnh có thể cạnh tranh

được với những công ty khác trên thị trường.

Ban lãnh đạo công ty luôn quan tâm, động viên nhân viên trong công ty

cùng nhau cố gắng làm việc, đoàn kết, xây dựng một tổ chức vững mạnh để

ngày càng nâng cao được vị thế và thương hiệu của công ty.

2.2.2.6. Thiết lập hệ thống khen thưởng phù hợp với văn hóa doanh nghiệp

Cơng ty ln có cơng tác khen thưởng phù hợp với hầu hết nhân viên

trong cơng ty, tuy nhiên vẫn còn một số nhân viên chưa hài lòng về việc khen

thưởng của công ty, công tác đánh giá khen thưởng đôi khi còn cào bằng, chưa

được cơng bằng khách quan.

Cơng ty có hệ thống khen thưởng cho các nhân viên bán hàng xuất sắc

trong từng tháng, quý, năm; khen thưởng đối với nhân viên làm việc xuất sắc và

hồn thành cơng việc tốt; khen thưởng theo thành tích thi đua..Các thành viên

được khen thưởng sẽ được tuyên dương trước tất cả các nhân viên khác, tặng

bằng khen, tặng hoa và kèm theo tiền thưởng...Xây dựng hệ thống khen thưởng

phù hợp chính là xây dựng được các giá trị niềm tin thái độ của nhân viên với

cơng ty, từ đó sẽ giúp cho việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp ngày càng hoàn

thiện hơn và là một trong những yếu tố để hình thành nên văn hóa doanh nghiệp.

Những quan niệm chung như niềm tin, giá trị , thái độ và tình cảm có tính vơ

thức mặc nhiên được cơng nhận trong doanh nghiệp. Phần lớn các nhân viên

trong công ty đều cảm thấy rất thoải mái trong công việc và quan trọng là công

việc tương đối ổn định. Tuy nhiên, mức lương của nhân viên chưa được cao chỉ

khoảng 5triệu đồng/tháng.

Trong công việc, mỗi khi gặp một vấn đề quan trọng thì phần lớn cán bộ

nhân viên của doanh nghiệp đều đưa ra ý kiến của bản thân và nhận sự góp ý

của đồng nghiệp và một số vấn đề rất quan trọng có ảnh hưởng đến nhiều người,

nhiều lĩnh vực thì cần phải chờ chỉ thị của cấp trên. Điều này thể hiện sự đoàn

kết, phối hợp với nhau trong công việc của các cá nhân trong công ty. Để tạo ra

sự tin tưởng và tinh thần đoàn kết nhất trí thì các thành viên trong cơng ty đều

72phải cố gắng xây dựng và củng cố mối quan hệ hợp tác, chia sẻ những suy nghĩ

và khó khăn với đồng nghiệp, cùng nhau giúp đỡ các thành viên trong công ty.

Một số giá trị và niềm tin trong công ty cổ phần phát triển Hòa Bình được nhận

biết trong bảng dưới đây:

Bảng 2.15: Nhận diện một số giá trị và niềm tin tại cơng ty cổ phần phát

triển Hòa BìnhSTGiá trị, niềm tinTCâu trả lời

Khơng

Số

Tỷ lệ

Số

Tỷ lệ

phiếu(%)phiếu(%)Khơng biết

Số

Tỷ lệ

phiếu(%)1Tin tưởng mục tiêu, phương8088,894,442,566,672hướng phát triển của công ty

Tin tưởng lãnh đạo hồn

7077,781516,6755,553thành tốt vai trò của mình

Các quy định nội quy làm7886,671213,33--4

5việc là hợp lý

Chế độ đãi ngộ phù hợp

Tin tưởng vào q trình50

2955,56

36,2535

5738,89

63,335

45,55

56đánh giá cơng việc

Tin tưởng cơng ty có triển7785,5681056,256572,221923,7567,5vọng phát triển tốt trong

7tương lai

Thu nhập phụ thuộc vào sự

năng động sáng tạo của

nhân viên(Nguồn: Điều tra thực tế)

Qua bảng số liệu trên, có thể nhận diện một số giá trị, niềm tin được phần

lớn người lao động trong công ty tin tưởng là đúng đắn như:

- Tin tưởng vào mục tiêu, phương hướng phát triển mà công ty đã xác

định là đúng đắn, phù hợp (88,89%).

- Tin tưởng ban lãnh đạo cơng ty đã hồn thành tốt vai trò quản lý tại cơng

ty, (77,78%).

- Tin tưởng cơng ty có triển vọng phát triển tốt trong tương lai (85,56%).

73Việc đa số người lao động trong cơng ty có chung niềm tin vào các giá trị

trên thể hiện xu hướng chung của người lao động là tin tưởng vào sự phát triển

chung của công ty cũng như bản thân họ sự cố gắng làm việc của bản thân họ.

Bên cạnh đó cũng có sự mâu thuẫn về quan điểm giữa những người lao

động trong công ty khi tồn tại cả nhóm tin tưởng và khơng tin tưởng về cùng 1

vấn đề.

- Trong khi có 55,56% người lao động cho rằng họ hài lòng về chính sách

đãi ngộ người lao động thì có đến 38,89% người lao động khơng hài lòng.

- Tỉ lệ người lao động tin tưởng việc đánh giá công việc, đánh giá người

lao động trong công ty là phù hợp chiếm 36,25%, thấp hơn nhiều so với số

người cho rằng việc đánh giá như vậy chưa công bằng 63,33%. Q trình xây

dựng văn hóa doanh nghiệp nên xem xét lại những vấn đề có tỉ lệ người lao

động khơng tin tưởng cao ở trên để tìm ra và khắc phục những hạn chế.

Bầu khơng khí ở cơng ty rất thoải mái và thân thiện, mọi người đều chia

sẻ với nhau những thơng tin hữu ích, ln giúp đỡ nhau trong công việc, thăm

hỏi những khi đau ốm và những vấn đề gia đình cho cán bộ nhân viên.

- Đối với hoạt động kinh doanh với các đối tác, công ty luôn hướng tới giá

trị: “Hợp tác cùng nhau phát triển”. Đây chính là niềm tin của cơng ty khi lựa

chọn những nhà cung ứng các sản phẩm cho mình. Cơng ty ln làm việc dựa

trên tinh thần hợp tác giúp đỡ nhau cùng phát triển, mọi quyết định của hai bên

đều được công ty xem xét dựa trên các quyền lợi của nhau để cùng phát triển và

dựa trên sự bình đẳng của hai bên.

Trong hoạt động nội bộ công ty, ban lãnh đạo cũng như tất cả nhân viên

đều hướng tới giá trị: “ Đoàn kết, gắn bó và ln tơn trọng giúp đỡ lẫn nhau”.

Mọi ý kiến của nhân viên đưa ra đều được đưa vào hòm thư mà tất cả nhân viên

đều có mật khẩu để truy nhập vào và ban lãnh đạo luôn trân trọng mọi ý kiến mà

nhân viên đưa ra.

* Chế độ khen thưởng và kỷ luật

74- Về kỷ luật: công ty đưa ra quyết định rõ ràng về các hành vi được coi là

vi phạm kỉ luật lao động như: đến muộn, về sớm hoặc tự ý nghỉ việc mà khơng

báo cáo với ai hoặc khơng có lý do, khơng thực hiện quy định về cơng tác an

tồn lao động...thì sẽ bị xử phạt theo quy định để làm cho tất cả nhân viên trong

công ty thực hiện đúng quy định của công ty.

- Về khen thưởng: Ban lãnh đạo cũng đề ra hình thức khen thưởng và tiêu

chuẩn co mỗi hình thức. Cơng ty xét tặng khen thưởng theo tháng, quý, năm,

theo danh hiệu như nữ nhân viên xuất sắc nhất của năm vào dịp ngày 8/3 hàng

năm, danh hiệu nhân viên bán hàng xuất sắc nhất và khen thưởng theo thành tích

thi đua. Tất cả tiêu chuẩn xét duyệt đều được quy định bằng văn bản và lưu hành

đến từng phòng ban của cơng ty.

Hình thức khen thưởng có thể là:

+ Tặng bằng khen hoặc giấy khen kèm theo tiền thưởng

+ Năng bậc lương trước niên hạn

+ Thưởng bằng tiền

Bảng 2.16: Mức chi thưởng cá nhân của người lao động năm 2014-2016

(Đơn vị: 1000 đồng)

Chỉ tiêu

Lao động trực tiếp

Lao động Quản lý

gián tiếpPhục vụXếp loạiSố tiền thưởng

2014

2015

2016

100

120

150

50

70

100

120

150

200

70

100

150

100

100

120

50

50

80

(Nguồn: Phòng tổ chức lao động)Tốt

Khá

Tốt

Khá

Tốt

KháCông ty cũng đã quan tâm đến vấn đề chi thưởng cho cá nhân, chi thưởng

có xu hướng tăng dần theo năm, tuy nhiên mức chi thưởng chưa được cao. Chi

thưởng cho nhân viên khá và tốt chỉ từ 50-100 (nghìn đồng) ở năm 2014, từ 50120 (nghìn đồng) ở năm 2015, năm 2016 tăng lên từ 80-200 (nghìn đồng),

nhưng thơng qua nó cũng phần nào tạo được động lực cho nhân viên trong công

75ty, nhân viên sẽ cảm thấy được sự khen thưởng, ghi nhận công sức lao động của

họ.

- Đối với khách hàng: công ty luôn hướng đến giá trị “ Tôn trọng và làm

hài lòng khách hàng”. Sau mỗi lần bán hàng là nhân viên cơng ty ln có những

cuộc gọi điện đến chăm sóc khách hàng và thăm dò ý kiến của khách hàng khi

sử dụng sản phẩm của công ty. Qua cuộc nói chuyện với khách hàng nhân viên

bán hàng có thể biết được cảm nhận của khách hàng với sản phẩm của mình như

thế nào, nếu khách hàng khơng cảm thấy hài lòng thì cơng ty sẽ có những biện

pháp để khắc phục vào lần sau.

* Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội là một quyền lợi được hưởng của người lao động và cần

phải thực hiện đúng luật. Ngay từ ngày đi vào hoạt động công ty đã luôn quan

tâm đến việc thông báo và nhắc nhở về việc thực hiện đống bảo hiểm lao động

cho tất cả nhân viên, phổ biến quy trình đóng bảo hiểm đối với tất cả nhân viên

trong cơng ty. Cơng ty thực hiện đóng bảo hiểm xã hội cho tất cả người lao động

trong doanh nghiệp để đảm bảo quyền lợi của họ khi có việc rủi ro xảy ra và với

những người mang thai. Cơng ty thực hiện đóng bảo hiểm cho những người vào

làm việc từ 3 tháng trở lên, ngoài thời gian thử việc tại cơng ty, chịu mức đóng

70% còn người lao động chịu 30%.

* Chế độ làm việc

Công ty tạo cho người lao động một chế độ làm việc thoải mái và cải

thiện hơn nhiều so với trước đây. Môi trường làm việc tại công ty ngày càng

được nâng cấp, các phòng ban làm việc đã được lắp đặt điều hòa, quạt thơng

gió,các máy cung cấp nước giải khát cho nhân viên trong công ty, đầu tư xây

dựng nhà ăn đảm bảo an toàn vệ sinh cho tất cả nhân viên.

Qua q trình quan sát thấy cơng ty bố trí thời gian làm việc hợp lý cho

nhân viên và thực hiện về an toàn vệ sinh lao động:

- Ngày làm việc 8 tiếng, từ thứ hai đến thứ 7 hàng tuần

- Trong ngày: Sáng từ 7h30 đến 11h30

76Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 2.14: Buổi gặp mặt liên hoan cho các nhân viên nữ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×