Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Từ cơ sở và thực trạng thì sẽ đưa ra một số giải pháp nhằm hồn thiện

q trình xây dựng các biểu hiện trực quan như: Phát triển các phong trào, lễ

nghi; thiết kế logo; phát huy ngôn ngữ, khẩu hiệu công ty. Bên cạnh các giải

pháp trực quan là các giải pháp phi trực quan như: Xây dựng niềm tin vào công

ty; xây dựng các tiêu chuẩn về hành vi, thái độ cho nhân viên; phát huy văn hóa

truyền thống với hiện đại; xác định vai trò chủ chốt của nhà lãnh đạo; nâng cao

nhận thức của nhân viên về xây dựng văn hóa doanh nghiệp cơng ty.

2. Kiến nghị

2.1. Đối với nhà nước

Thể chế kinh tế có tác động lớn đến việc hình thành văn hóa doanh

nghiệp, do đó thể chế kinh tế phải khuyến khích doanh nhân phát huy truyền

thống văn hóa trong kinh doanh, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống và hiện đại

đảm bảo cho nền kinh tế tgij trường được phát triển lành mạnh.

Nhà nước cần đẩy mạnh cải cách thể chế kinh tế, tạo mơi trường bình

đẳng giữa các doanh nghiệp thuộc loại hình sở hữu khác nhau, phải định hướng

cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hợp pháp, bảo vệ lợi ích cho doanh

nghiệp, thực hiện các biện pháp phù hợp trong việc mưu cầu lợi ích các nhân,

đạt lợi nhuận cao trong kinh doanh. Đồng thời phải có những chế tài ngăn chặn

những hành vi vi phạm pháp luật, gian lận thương mại, vi phạm đạo đức kinh

doanh. Ngày càng giảm nhẹ những thủ tục hành chính rườm rà tăng chi phí đầu

tư và giảm năng lực cạnh tranh của hàng hóa gây tốn kém về vật chất và thời

gian cho doanh nghiệp nhằm tạo môi trường kinh doanh hiệu quả.

Nhà nước cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về vai trò của văn hóa

doanh nghiệp. Trong cơng cuộc hiện nay thì các phương tiện thơng tin đại chúng

đóng vai trò rất quan trọng, sự xuất hiện thường xuyên của các bài báo các cơng

trình nghiên cứu sẽ giúp nâng cao trình độ nhận thức của các doanh nghiệp trong

vấn đề xây dựng văn hóa doanh nghiệp.902.2. Đối với doanh nghiệp

Công ty cần chú trong hơn nữa việc xây dựng và tuyên truyền đến tất cả

các nhân viên một cách cụ thể hơn nữa. Để xây dựng thành công, công ty cần

quan tâm đến một số nội dung:

- Tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa giữa các đơn vị đối tác để

giúp doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp thu và học hỏi hơn.

- Cơng ty nên có cán bộ hoặc bộ phận phụ trách có đủ trình độ, khả năng

chuyên về phát triển văn hóa doanh nghiệp

- Cần đào tạo, nâng cao trình độ chun mơn đối với nhân viên bán hàng

và nhân viên trong công ty. Tổ chức các buổi nói chuyện về văn hóa doanh

nghiệp hay cuộc thi tìm hiểu văn hóa doanh nghiệp

- Cần xem xét kỹ hơn về đánh giá và phản ứng của khách hàng, mức độ

hài lòng của họ trong quá trình cung cấp sản phẩm dịch vụ, các hình thức giải

quyết khiếu nại hay bức xúc của khách hàng.91TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Hồng Ánh (2004), Vai trò của văn hóa kinh doanh và vấn đề xây

dựng văn hóa kinh doanh quốc tế và vấn đề xây dựng văn hóa kinh doanh ở Việt

Nam, Đại Học Ngoại Thương, Hà Nội.

2. Dương Thị Liễu (2008), Giáo trình văn hóa kinh doanh, NXB Đại Học Kinh

Tế Quốc Dân, Hà Nội.

3. Bùi Văn Thành (Phó cục trưởng TCVI- Bộ Cơng An)- Vấn đề nâng cao năng

lực cạnh tranh Quốc gia của Việt Nam, Tạp chí kinh tế và dự báo, Số 3/2007.tr.2

4. Phạm Quốc Toản (2002), Đạo đức kinh doanh, NXB Thống kê, Hà Nội.

5. Nguyến Tấn Phước (2006), Chiến lược và chính sách kinh doanh, NXB

Thống Kê, Hà Nội.

6. Nguyễn Mạnh Quân (2004), Giáo trình đạo đức kinh doanh và văn văn hóa

doanh nghiệp, NXB lao động xã hội- Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội.

7. Tài liệu của công ty cổ phần phát triển Hòa Bình

8. Tài liệu của Trường Đại học Hùng Vương, các đề tài nghiên cứu, luận văn tại

trường.92DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮTPTBQ

KQHĐKDPhát triển bình quân

Kết quả hoạt động kinh doanhPHIẾU KHẢO SÁT

VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN

PHÁT TRIỂN HỊA BÌNH

Kính gửi các Anh/chị!

Để góp phần xây dựng một nền văn hóa tốt tại cơng ty cổ phần phát triển

Hòa Bình, tơi rất mong nhận được sự tham gia tích cực của Anh/chị. Sự tham

gia nhiệt tình của Anh/chị sẽ là thơng tin quý báu giúp ích nhiều trong việc xây

dựng nền văn hóa của doanh nghiệp. Mọi thơng tin Anh/chị cung cấp tơi xin

cam đoan sẽ giữ bí mật tuyệt đối.

Xin chân thành cảm ơn!

(Anh/chị vui lòng đánh dấu tích vào ơ mà Anh/chị cho là hợp lý)

Phần I: Thông tin cá nhân

Họ và tên: (khơng bắt buộc)....................................................................................

Giới tính:

 Nam

 Nữ

Tuổi:

 <20

 Từ 20-30

 Từ 31-40

 Từ 41-50

 >50

Thời gian làm việc tại công ty:

 Dưới 1 năm  Từ 1-5 năm

 Từ 5-10 năm  Trên 10 năm

Vị trí cơng tác:  Giám đốc, phó giám đốc

 Trưởng phòng, phó phòng

 Nhân viên

Phần II: Thơng tin về văn hóa doanh nghiệp

A. Nhân viên

1. Văn hóa doanh nghiệp có vai trò như thế nào đối với doanh nghiệp

 Tạo nét văn hóa đặc trưng

 Tạo bầu khơng khí làm việc tích cực

 Tạo tâm lý muốn gắn bó lâu dài

 Nâng cao khả năng cạnh tranh với đối thủ cạnh tranh

 Ý kiến khác: .......................................................................................

...........................................................................................................................

2. Những nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp (có thể chọn nhiều

phương án)

 Văn hóa doanh nghiệp

 Văn hóa cá nhân

 Người lãnh đạo

 Những giá trị tích lũy

3. Cơng ty có nên coi trọng vấn đề xây dựng văn hóa doanh nghiệp khơng?

 Rất quan trọng

 Quan trọng Bình thường Khơng quan trọng4. Các mối quan hệ giữa các nhân viên đồng nghiệp như thế nào?

 Rất tốt

 Tốt

 Bình thường

 Khơng tốt

5. Mối quan hệ giữa ban lãnh đạo và nhân viên như thế nào?

 Rất tốt

 Tốt

 Bình thường

 Khơng tốt

6. Anh/chị cảm thấy nền văn hóa hiện tại của doanh nghiệp như thế nào?

 Phù hợp với công ty

 Chưa phù hợp với cơng ty, còn nhiều hạn chế

7. Anh/chị nhìn nhận như thế nào về phong cách làm việc của ban lãnh đạo?

Cảm nhận của nhân viênHài lòngBình

thườngKhơng hài

lòngThoải mái, lắng nghe ý kiến nhân

viên

Chuyên nghiệp, sáng tạo

Gần gũi với nhân viên

Tin tưởng nhân viên

8. Khi gặp vấn đề quan trọng Anh/chị thường?

 Chờ chỉ thị cấp trên

 Tự mình quyết định và giải quyết

 Đưa ra ý kiến của bản thân và nhận sự góp ý kiến của đồng nghiệp

9. Anh/chị có thích tham gia vào các phong trào văn hóa, văn nghệ do cơng ty tổ

chức?

 Rất thích

 Bình thường

 Khơng quan tâm

 Ý kiến khác: .......................................................................................

...........................................................................................................................

10. Theo Anh/chị các phong trào văn hóa, văn nghệ do cơng ty tổ chức như thế

nào?

 Rất sôi nổi và bổ ích vì giúp mọi người cảm thấy được gần gũi hiểu

nhau hơn

 Khơng có gì đặc sắc lắm

 Chỉ mang tính hình thức

11. Anh/chị cảm nhận như thế nào trong quá trình làm việc?

Cảm nhận của nhân viên

Cảm thấy thoải mái

Có sự phân cơng cơng việc hợp lýHài lòngBình

thườngKhơng hài

lòngNhận được sự tin tưởng

Luôn giúp đỡ nhau

12. Anh/chị cảm thấy cơng ty mang lại cho mình điều gì?

 Thu nhập cao và ổn định

 Tinh thần đoàn kết với đồng nghiệp

 Môi trường tốt để phát triển

 Ý kiến khác: .......................................................................................

...........................................................................................................................

13. Ban lãnh đạo có thường quan tâm đến lợi ích của nhân viên?

 Rất quan tâm

 Bình thường

 Khơng quan tâm

14. Lương thưởng cơng ty có cao khơng?

 Rất cao

 Cao

 Bình thường

 Thấp

15. Mức độ thỏa mãn của Anh/chị với chính sách lương thưởng của cơng ty?

 Rất hài lòng

 Hài lòng

 Bình thường

 Khơng hài lòng

 Rất khơng hài lòng

16. Anh/chị thấy việc mặc đồng phục và đeo thẻ nhân viên đến cơng ty có cần

thiết hay khơng?

 Rất cần thiết

 Bình thường

 Cần thiết

 Khơng cần thiết

17. Anh/chị hiểu gì về chính sách và mục tiêu phát triển của công ty?

 Nắm rõ

 Không nắm rõ

 Bình thường

18. Anh/chị tin tưởng vào chính sách mà ban lãnh đạo công ty đưa ra hay

không?

 Rất tin tưởng

 Bình thường

 Tin tưởng

 Khơng tin tưởng

19. Nếu cơng ty khác mời Anh/chị về làm việc với mức lương cao hơn thì

Anh/chị nghĩ sao? Khơng quan tâm

 Dự định, đắn đo

 Thôi việc ngay

20. Theo Anh/chị công ty cần phát triển và hồn thiện hơn văn hóa cơng ty hay

khơng?

 Có

 Khơng

21. Anh/chị có hay mặc đồng phục đến cơng ty hay không?

 Rất thường xuyên (Tất cả các ngày trong tuần)

 Thường xuyên (Một số ngày trong tuần )

 Ít khi (ngày đầu tuần và ngày quan trọng )

22. Theo Anh/chị những đặc trưng nào là biểu hiện của văn hóa doanh nghiệp?

(có thể chọn nhiều phương án)

 Kiến trúc ngoại thất, nội thất công ty

 Các nghi lễ trong công ty

 Logo và thương hiệu của công ty

 Ngơn ngữ và khẩu hiệu

 Ấn phẩm điển hình

 Lý tưởng

 Giá trị, niềm tin, thái độ

 Lịch sử phát triển và truyền thống văn hóa

23. Anh/chị cảm thấy đồng phục của công ty như thế nào?

Cảm nhận của nhân viên vềHài lòngBìnhđồng phục

thường

Đẹp mắt, ấn tượng

Ưa nhìn, lịch sự

Trẻ trung

Thoải mái

24. Anh/chị cảm nhận gì về khơng gian văn phòng làm việc?

Cảm nhận của nhân viên

Thống đãng, rộng rãi

Đầy đủ trang thiết bị làm việc

Đẹp mắt

Cách bố trí sắp xếp hợp lýHài lòngKhơng hài

lòngBìnhKhơng hàithườnglòngB. Khách hàng

1. Anh/chị cảm nhận như thế nào về showroom của công ty

 Đẹp mắt, tiện nghi, thống mát

 Khơng gian rộng, sản phẩm đa đạng dễ dàng lựa chọn

 Chưa được đẹp mắt

 Bình thường

2. Anh chị thấy đồng phục nhân viên như thế nào?

 Đẹp mắt, ấn tượng

 Ưa nhìn, lịch sự

 Trẻ trung

 Bình thường

 Khơng đẹp mắt

3. Anh/chị cảm thấy phong cách phục vụ của nhân viên có tốt khơng?

 Tận tình

 Niềm nở

 Có trách nhiệm với khách hàng

 Có trình độ chun mơn

4. Chất lượng sản phẩm của cơng ty có tốt khơng?

 Rất tốt

 Tốt  Bình thường

 Không tốt

5. Anh/chị cảm nhận như thế nào về văn hóa của cơng ty?

 Rất tốt

 Tốt  Bình thường

 Không tốt

 Ý kiến khác:............................................................................................

................................................................................................................................Xin chân thành cảm ơn Anh/chị!DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1: Tình hình lao động của cơng ty năm 2014-2016................................32

Bảng 2.2: Máy móc sử dụng tại cơng ty cổ phần phát triển Hòa Bình...............36

giai đoạn 2014-2016............................................................................................36

Bảng 2.3: KQHĐKD của cơng ty cổ phần phát triển Hòa Bình năm 2014-2016

.............................................................................................................................37

Bảng 2.4: Mức độ nhận thức của nhân viên về các biểu hiện của văn hóa doanh

nghiệp..................................................................................................................37

Bảng 2.5: Cảm nhận của nhân viên công ty về không gian văn phòng...............46

Bảng 2.6: Cảm nhận của khách hàng về đặc điểm kiến trúc showroom.............48

Bảng 2.7: Danh mục sản phẩm của công ty........................................................49

Bảng 2.8: Số nhân viên nữ của công ty giai đoạn 2014-2016.............................55

Bảng 2.9: Mức độ thích tham gia phong trào của nhân viên công ty..................58

Bảng 2.10: Cảm nhận của nhân viên về đồng phục của công ty.........................60

Bảng 2.11: Trang thiết bị cho người lao động tại công ty cổ phần phát triển Hòa

Bình giai đoạn 2014-2016...................................................................................61

Bảng 2.12: Cảm nhận của nhân viên về phong cách làm việc của ban lãnh đạo

công ty.................................................................................................................64

Bảng 2.13: Cảm nhận của nhân viên tại công ty cổ phần phát triển Hòa Bình

trong cơng việc....................................................................................................65

Bảng 2.14: Nhận diện một số giá trị và niềm tin tại cơng ty cổ phần phát triển

Hòa Bình..............................................................................................................73

Bảng 2.15: Mức chi thưởng cá nhân của người lao động năm 2014-2016.........75

Bảng 2.16: Các hoạt động của công ty cổ phần phát triển Hòa Bình..................69MỤC LỤC

A. MỞ ĐẦU..........................................................................................................1

1. Đặt vấn đề nghiên cứu.......................................................................................1

1.1. Sự cần thiết phải nghiên cứu...........................................................................1

1.2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu.........................................................................2

2. Mục tiêu nghiên cứu..........................................................................................2

2.1. Mục tiêu chung...............................................................................................2

2.2. Mục tiêu cụ thể...............................................................................................3

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....................................................................3

3.1. Đối tượng nghiên cứu.....................................................................................3

3.2. Phạm vi nghiên cứu........................................................................................3

4. Phương pháp nghiên cứu...................................................................................3

4.1. Phương pháp luận...........................................................................................3

4.1.1. Phương pháp duy vật biện chứng................................................................3

4.1.2. Phương pháp duy vật lịch sử.......................................................................3

4.2. Phương pháp thu thập thông tin.....................................................................4

4.2.2. Phương pháp thu thập thông tin, tài liệu sơ cấp..........................................4

4.3. Phương pháp xử lý thông tin số liệu..............................................................4

4.4. Phương pháp phân tích...................................................................................4

4.4.1. Phương pháp thống kê mơ tả.......................................................................4

4.4.2. Phương pháp thống kê so sánh....................................................................5

B. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.............................................................................6

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ XÂY DỰNG VĂN HÓA

DOANH NGHIỆP.................................................................................................6

1.1. Cơ sở lý luận về xây dựng văn hóa doanh nghiệp..........................................6

1.1.1. Một số khái niệm về văn hóa doanh nghiệp................................................6

1.1.2. Q trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp................................................8

1.1.3. Vai trò và ý nghĩa của việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp....................16

1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp.....................17

1.1.5. Tác động của xây dựng văn hóa doanh nghiệp.........................................20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×