Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Câu 1: Đây là gì?

Câu 1: Đây là gì?

Tải bản đầy đủ - 0trang

Là một loại polime được

điều chế bằng phương

pháp trùng hợp một esteĐược dùng làm kính ơ tơ, kính

máy bay, mũ bảo hiểm, răng

giả…Tên gọi theo danh pháp làPolimetylmetacrylatTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Câu 1: Đây là gì?

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×