Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các thẻ định dạng ký tự và văn bản

Các thẻ định dạng ký tự và văn bản

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ký tự thực thể trong HTML:

Hiển ThịÝ nghĩaEntity Name

©Entity Number©Bản quynđNhón hiu ó ng ký ®®euro cƠyờn Nht¥¥Êbng Anh££Âcent (xu)¢¢&Du và&&<Dấu nhỏ hơn<<>Dấu lớn hơn>>Một dấu khoảng trắng  © 

43HTML:

1. Giới thiệu

2. Các thẻ định dạng cấu trúc tài liệu

3. Các thẻ định dạng khối

4. Các thẻ định dạng danh sách

5. Các thẻ định dạng ký tự và văn bản

6. Các thẻ chèn âm thanh, hình ảnh

7. Các thẻ định dạng bảng biểu

8. Tạo liên kết9. Web FORM446. Các thẻ chèn âm thanh, hình ảnh

a. Chèn âm thanh

- Để chèn một trình nghe nhạc vào trang web, ta sử dụng thẻ 

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các thẻ định dạng ký tự và văn bản

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×