Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Báo cáo kết quả

Báo cáo kết quả

Tải bản đầy đủ - 0trang

theo quy luật nào cả. Người nội trợ thường phải lựa các loại rau củ quả

thông qua màu sắc của nó, việc lựa chọn như thế thường cho kết quả

khơng thật sự chính xác. Người sản xuất sản phẩm thực phẩm thì cần

có một kết quả thật sự đáng tin cậy để có thể phát trển sản phẩm của

họ, để bắt kịp xu hướng đó thì đánh giá về màu sắc sản phẩm thông

qua phương pháp đo màu CIELAB là việc làm khơng thể thiếu. Ví dụ

như phương pháp đo màu cà chua, có thể cho ta biết độ chín của sản

phẩm mà có thể chọn được thời gian thu hoạch cho thích hợp. Ngồi

ra còn có thể đánh giá sự thay đổi màu của thực phẩm theo thời gian.

Ngoài ra còn giúp ta thay đổi cảm quan sản phẩm sao cho phù hợp với

thị hiếu của người tiêu dùng, qua đó tăng giá trị hàng hóa…

Mẫu M1:

Giá trị a* của mẩu M1 là giá trị âm, cho màu xanh lá cây.

Giá trị b* của mẫu M1 là giá trị dương, cho màu vàng.

Mẫu M2:

Giá trị a* của mẫu M2 là giá trị dương, cho màu đỏ.

Giá trị b* của mẫu M2 là giá trị dương, cho màu vàng

Mẫu M3:

Giá trị a* của mẫu m3 là giá trị dương, cho màu đỏ.

Giá trị b* của mẫu M3 là giá trị dương, cho màu vàng.

oĐộ sáng L* của 3 loại cà chua theo thứ tự giảm dần:M1>M2>M3 cho thấy cà chua càng chín thì màu càng sậm.

oTọa độ a* của 3 mẫu cà chua M1, M2, M3 lần lươt là:-4.24;21.96; 23.9 cho thấy sự thay đổi màu của cà chua từ xanh lá đến đỏ

vừa, đến đỏ đậm khi cà chua chín chín hơn.

o

Tọa độ b* của 3 mẫu cà chua M1, M2, M3 lần lượt: 33.8; 28.8;

26.96 cho thấy màu vàng của cà chua giảm đi theo độ chín của quả.

63Kết luận chung:

Cà chua càng chín thì có màu càng sậm, màu đỏ tăng dần từ đỏ

nhạt đếm đỏ sậm, trong khi đó màu xanh và vàng thì nhạt dần.MỤC LỤC

PHƯƠNG PHÁP ĐÂM XUYÊN...............................................................................................................3

1..Cơ sở thí nghiệm.....................................................................................................................................3

1.1.Mục đích thí nghiệm.........................................................................................................................3

1.2.Lý do chọn mẫu................................................................................................................................3

1.3.Các yếu tố ảnh hưởng tới thí nghiệm...............................................................................................3

2.Cơ sở lý thuyết về phương pháp đo.........................................................................................................4

2.1.Giới thiệu về phương pháp đâm xuyên............................................................................................4

2.2.Nguyên lý chung...............................................................................................................................5

2.3 Cơ sở của phép đo cấu trúc...............................................................................................................5

2.4. Mối liên hệ giữa phương pháp đo bằng thiết bị và phương pháp cảm quan..................................6

642.5.Ưu nhược điểm của phương pháp....................................................................................................6

3.Cách thức tiến hành..................................................................................................................................7

3.1.Chuẩn bị mẫu....................................................................................................................................7

3.2.Dụng cụ đo........................................................................................................................................9

3.3.Vận hành.........................................................................................................................................10

3.4.Kết quả và xử lý số liệu..................................................................................................................10

3.4.1 Kết quả và xử lí số liệu đâm xuyên chuối..............................................................................10

3.4.2 Kết quả và xử lí số liệu đâm xuyên cà chua............................................................................15

PHƯƠNG PHÁP CẮT..............................................................................................................................19

1.Cơ sở thí nghiệm....................................................................................................................................19

1.1 Mục đích thí nghiệm.......................................................................................................................19

1.2 Lý do chọn mẫu..............................................................................................................................19

2 Cơ sở lý thuyết về phương pháp đo.......................................................................................................20

2.1 Giới thiệu về phương pháp.............................................................................................................20

2.2 Đặc tính dụng cụ.............................................................................................................................20

2.3 Mơ tả cơng việc...............................................................................................................................21

2.4 Cơ sở của phương pháp..................................................................................................................21

2.5 Ưu nhược điểm của phương pháp..................................................................................................21

3 Cách tiến hành........................................................................................................................................21

3.1 Chuẩn bị mẫu..................................................................................................................................21

3.2 Đặc điểm chung của mẫu................................................................................................................22

3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả.................................................................................................23

3.4 Vận hành.........................................................................................................................................23

4 Kết quả thí nghiệm và xử lý số liệu.......................................................................................................23

4.1 Kết quả thí nghiệm..........................................................................................................................23

4.2 Xử lý số liệu....................................................................................................................................25

5 Phụ lục....................................................................................................................................................26

6 Nhận xét kết qủa....................................................................................................................................26

PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐỘ CĂNG ĐỨT...................................................................................................27

1 Mẫu và kích thước mẫu.........................................................................................................................27

2 Kết quả thí nghiệm.................................................................................................................................27

3 Xử lý kết quả..........................................................................................................................................30

4 Phụ lục....................................................................................................................................................31

5 Nhận xét kết quả....................................................................................................................................32

PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐỘ CĂNG ĐỨT...................................................................................................34

1 Mẫu và kích thước mẫu.........................................................................................................................34

2 Kết quả thí nghiệm.................................................................................................................................34

653 Xử lý kết quả..........................................................................................................................................36

4 Phụ lục....................................................................................................................................................37

5 Nhận xét kết quả....................................................................................................................................38

PHƯƠNG PHÁP CẮT NÉN KRAMER..................................................................................................40

1.Mục đích thí nghiệm..............................................................................................................................40

2.Cơ sở lý thuyết về phương pháp đo.......................................................................................................40

2.1.Giới thiệu........................................................................................................................................40

2.2.Đặc tính thiết bị...............................................................................................................................41

2.3.Mô tả thiết bị...................................................................................................................................41

2.4.Nguyên tắc hoạt động.....................................................................................................................41

2.5. Ưu, nhược điểm của phương pháp................................................................................................41

2.6. Phạm vi ứng dụng của phương pháp.............................................................................................42

3. Cách tiến hành.......................................................................................................................................42

3.1. Chuẩn bị mẫu.................................................................................................................................42

3.2. Vận hành........................................................................................................................................42

4.Kết quả và thảo luận..............................................................................................................................43

4.1. Kết quả...........................................................................................................................................43

4.1.1. Snack da heo...........................................................................................................................43

4.1.2. Snack bí đỏ..............................................................................................................................44

4.2.Xử lý kết quả...................................................................................................................................44

4.3.Biện luận.........................................................................................................................................45

PHƯƠNG PHÁP TPA..............................................................................................................................46

1.Cơ sở thí nghiệm....................................................................................................................................46

1.1.Mục đích thí nghiệm.......................................................................................................................46

1.2.Lý do chọn mẫu..............................................................................................................................46

2.Cơ sở lý thuyết về phương pháp đo.......................................................................................................47

2.1.Giới thiệu về phương pháp TPA.....................................................................................................47

2.2.Các thông số đo lường....................................................................................................................47

2.3.Cơ sở phương pháp đo....................................................................................................................48

2.4.Ưu điểm và nhược điểm của phương pháp đo...............................................................................48

3.Cách thức tiến hành...............................................................................................................................49

3.1.Chuẩn bị mẫu:.................................................................................................................................49

3.2.Vận hành.........................................................................................................................................50

4.Kết quả và thảo luận..............................................................................................................................50

4.1. Kết quả thí nghiệm.........................................................................................................................50

4.1.1. Cá viên Hòa Bì........................................................................................................................50

4.1.2.Cá viên Tân Lợi.......................................................................................................................51

664.2. Xử lý kết quả..................................................................................................................................51

4.3.Biện luận kết quả............................................................................................................................54

PHƯƠNG PHÁP ÉP ĐÙN.......................................................................................................................55

1.Phương pháp ép đùn.........................................................................................................................55

1.1.Giới thiệu thí nghiệm................................................................................................................551.1.1.Mục đích thí nghiệm.........................................................................................................551.1.2.Các lực sinh ra trong thí nghiệm......................................................................................561.1.3.Lý do chọn mẫu................................................................................................................561.2.Phương pháp ép đùn.................................................................................................................571.2.1.Giới thiệu phương pháp ép đùn........................................................................................571.2.2.Cơ sở phép đo...................................................................................................................581.2.3.Ưu nhược điểm của phương pháp....................................................................................581.3.Cách thức tiến hành..................................................................................................................581.3.1.Chuẩn bị mẫu....................................................................................................................581.3.2.Vận hành...........................................................................................................................591.4.Kết quả và nhận xét..................................................................................................................59PHƯƠNG PHÁP ĐO MÀU..........................................................................................................................62

1.Tổng quan.....................................................................................................................................622.Tính kết quả..................................................................................................................................633.Tiến hành.......................................................................................................................................634.Báo cáo kết quả..........................................................................................................................6367Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Báo cáo kết quả

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×