Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khi lng v quy mụ cỏc hng mc ca d ỏn

Khi lng v quy mụ cỏc hng mc ca d ỏn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo ĐTM Dự án: “Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại thị trấn Vôi,

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang”các cơng trình hạ tầng, tường rào, sân vườn và bãi để xe…. Quy mô của từng bộ phận

chức năng được quy định cụ thể như sau:

 Không gian chức năng chính của cơng trình

Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại thị trấn Vôi được xây dựng trên khu

đất có tổng diện tích là 13.680m 2. Các hạng mục dự kiến được thiết kế và xây dựng với

các công năng sau:

 Trung tâm thương mại

Trung tâm thương mại Trung tâm xây dựng 5 tầng với diện tích xây dựng là

2.256,4m2 và tổng diện tích sàn xây dựng là 11.282m 2. Tầng 1, tầng 2 và tầng 3 được dự

kiến chia thành các gian hàng rộng từ 6 m 2 – 9 m2. Tầng 4, tầng 5 dự kiến để các không

gian mở để kinh doanh thương mại, giới thiệu sản phẩm và các dịch vụ giải trí.

Ngồi chức năng là điểm kinh doanh bán hàng, Trung tâm thương mại dự kiến còn

được bổ sung các chức năng dịch vụ hỗn hợp khác như dịch vụ ẩm thực, dịch vụ hội nghị,

hội thảo, tổ chức đám cưới, các khu vui chơi giải trí trong nhà…

Kết cấu móng sử dụng hệ móng cọc bê tơng cốt thép; kết cấu thân sử dụng hệ kết

cấu khung bê tông cốt thép chịu lực gồm cột, dầm chính, dầm phụ, sàn bê tơng cốt thép

đổ tồn khối, mái sử dụng hệ vì kèo, xà gồ thép lợp tôn, một phần mái bằng bê tơng cốt

thép và một phần lợp mái kính lấy sáng.

 Khu hốn hợp thương mại, dịch vụ, giải trí, khách sạn

Tổ hợp thương mại dịch vụ giải trí được xây dựng 7 tầng trên diên tích là

1.167,2m2 và tổng diện tích sàn xây dựng là 8.100m 2. Dự kiến khối cơng trình hỗn hợp

này có đầy đủ các cơng năng như thương mại, dịch vụ, kinh doanh giải trí, nhà hàng

khách sạn. Được thiết kế hiện đại, có hệ thống thang máy, hệ thống phòng cháy chữa cháy

cũng như an tồn khác. Cơng năng được tính tốn đáp ứng được cho nhu cầu phát triển

của vùng trong nhiều năm tới.

Đây là nơi trưng bày giới thiệu sản phẩm. Được thiết kế hiện đại, khơng gian bố trí

với cơng năng hợp lý, các khối (dãy) được thiết kế một các đồng nhất. Tạo cảnh quan hiện

đại, sức hút mua sắm cho đơ thị

Kết cấu móng sử dụng hệ móng cọc bê tông cốt thép; kết cấu thân sử dụng hệ kết

Đơn vị tư vấn:Công ty cổ phần phát triển công nghệ mới Hà Nội

Địa chỉ: số 38 Giáp Nhất, P Nhân Chính, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: 043 9930933 Fax: 043 5558443

Trang 9Báo cáo ĐTM Dự án: “Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại thị trấn Vôi,

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang”cấu khung bê tông cốt thép chịu lực gồm cột, dầm chính, dầm phụ, sàn bê tơng cốt thép,

mái sử dụng hệ vì kèo, xà gồ thép lợp tôn, một phần mái bằng bê tông cốt thép và một

phần lợp mái kính lấy sáng.

 Khu kiốt thương mại dịch vụ

Khu kiốt bán hàng, dịch vụ dành cho cá nhân, hộ gia đình được xây dựng bao gồm

05 dãy nhà 2 tầng và một xép với tổng diện tích xây dựng là 20-25 m 2, tổng diện tích sàn:

hơn 9.000 m2. Số lượng 120 kiốt được phân bổ trên tổng số 05 dãy nhà hình thành nên

một phức hợp tuyến phố thương mại kết hợp với khu trung tâm thương mại trung tâm tạo

thành một trung tâm giao thương quốc tế cho tất cả các khách hàng trong và ngoài nước.

Đây là nơi trưng bày giới thiệu sản phẩm. Được thiết kế hiện đại, không gian bố trí

với cơng năng hợp lý, các khối (dãy) được thiết kế một các đồng nhất. Tạo cảnh quan hiện

đại, sức hút mua sắm cho đơ thị.

Kết cấu móng sử dụng hệ móng cọc bê tơng cốt thép; kết cấu thân sử dụng hệ kết

cấu khung bê tông cốt thép chịu lực gồm cột, dầm chính, dầm phụ, sàn bê tơng cốt thép,

mái sử dụng hệ vì kèo, xà gồ thép lợp tôn, một phần mái bằng bê tông cốt thép và một

phần lợp mái kính lấy sáng.

Hạng mục cơng trình phụ trợNgồi các hạng mục chính, dự án còn có các hạng mục hạ tầng phụ trợ bao gồm:

-Hệ thống cấp nước, bơm nước, bể chứa nước tổng thể.-Hệ thống thoát nước thải tổng thể.-Hệ thống cống thoát nước mặt và ga thu nước tổng thể.-Hệ thống phòng cháy, chữa cháy.-Hệ thống cấp điện tổng thể.-Hệ thống chiếu sáng ngoài nhà tổng thể.-Trạm biến áp, máy phát điện dự phòng.Trong quá trình thực hiện dự án từ giai đoạn chuẩn bị, thi công xây dựng và vận

hành của dự án sẽ có những tác động nhất định đến mơi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội.

Đơn vị tư vấn:Công ty cổ phần phát triển công nghệ mới Hà Nội

Địa chỉ: số 38 Giáp Nhất, P Nhân Chính, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: 043 9930933 Fax: 043 5558443

Trang 10Báo cáo ĐTM Dự án: “Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại thị trấn Vôi,

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang”Tuy nhiên chủ dự án sẽ kết hợp với đơn vị thi công để giảm thiểu tối đa các tác động tiêu

cực đến môi trường.

 Giai đoạn chuẩn bị của dự án

 Các tác động:

Trong giai đoạn này các tác động chủ yếu liên quan đến vấn đề kinh tế - xã hội.

Cơng tác giải phóng mặt bằng là vấn đề phức tạp, việc này gây ra các tác động xáo trộn về

tâm lý cho những người dân mất đất.

Khi di dời sẽ có những tác động sau:

+ Gây ảnh hưởng vĩnh viễn và tạm thời đối với các hộ gia đình, việc kinh doanh,

vấn đề cơng ăn việc làm, học hành của trẻ em, các quá trình hoạt động sản xuất của các cơ

quan, đơn vị liên quan.

+ Việc thu hồi đất đai và tái định cư đến nơi ở mới sẽ tạo nên sự xáo trộn tạm thời

trong cuộc sống người dân và một số cơ quan.

+ An ninh trật tự trong lúc di dời và thu hồi đất: sẽ có sự sẵn sàng di dời và giao đất

đúng tiến độ và cũng có sự chần chừ của những người khơng ủng hộ cơ chế chính sách.

Về mặt tích cực, thực tế cũng cho thấy việc đền bù cũng giúp cho một số hộ dân

thay đổi được cuộc sống do biết sử dụng tiền đền bù một cách thích hợp phục vụ cho việc

đầu tư tạo nên cơng ăn việc làm mới, nhưng số này không nhiều.

 Các biện pháp giảm thiểu

+ Phổ biến, tuyên truyền chính sách đền bù:

Họp với lãnh đạo chính quyền địa phương và các hộ bị mất đất để phổ biến về các

thông tin cần thiết về dự án, chế độ chính sách đền bù, mức giá đền bù tới các hộ bị di dời.

Tuyên truyền sâu rộng về chính sách phát triển kinh tế và chính sách đền bù của

nhà nước tới nhân dân và công tác thực hiện đúng nghĩa vụ, quyền lợi và pháp luật của

nhà nuớc.

+ Hỗ trợ và bồi thường.

Chính quyền địa phương và chủ dự án cam kết với dân sẽ giải quyết đền bù đất,

cây cối, hoa màu đúng hạn, công bằng, hợp lý theo quy định của nhà nước.

Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho những hộ dân bị mất đất canh tác.

Đơn vị tư vấn:Công ty cổ phần phát triển công nghệ mới Hà Nội

Địa chỉ: số 38 Giáp Nhất, P Nhân Chính, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: 043 9930933 Fax: 043 5558443

Trang 11Báo cáo ĐTM Dự án: “Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại thị trấn Vôi,

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang” Giai đoạn thi công xây dựng của dự án

 Các tác động

Các tác động tới chất lượng nước

Tác động tới chất lượng nước do nước mưa chảy trànTrong trường hợp có nước mưa chảy tràn, xói mòn đất sẽ làm tăng độ đục, hàm

lượng chất rắn lơ lửng của các nguồn nước mặt, ao hồ trong khu vực. Tuy nhiên, tác động

này được đánh giá là nhỏ, có tính tạm thời và có thể kiểm sốt được.

Các tác động tới chất lượng nước do nước thải sinh hoạt của công nhânNước thải sinh hoạt phát sinh từ lực lượng cơng nhân này có chứa hàm lượng cao

các chất hữu cơ, dinh dưỡng, các chất rắn lơ lửng, vi khuẩn và nhiều chất ơ nhiễm khác có

khả năng gây ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm tại khu vực này.

Các tác động tới chất lượng nước do nước thải xây dựngQuá trình xây dựng của Dự án sẽ phát sinh một lượng không lớn nước thải từ các

hoạt động vệ sinh các máy móc thiết bị và xe tải,… Tuy nhiên, do lượng nước thải này

không đáng kể, tác động gây ô nhiễm nguồn nước do nước thải xây dựng được đánh giá là

nhỏ và có tính tạm thời.

Các tác động tới chất lượng khơng khí

a. Bụi

Các xe tải hạng nặng khi vận chuyển đất đá, nguyên vật liệu xây dựng, thiết bị máy

móc cũng như bụi do q trình đào đắp… phục vụ cơng tác thi cơng xây dựng cho Dự án

sẽ gây ô nhiễm bụi dọc theo các tuyến đường xây dựng, tại khu vực tập kết ngun vật

liệu máy móc. Hàm lượng bụi trong khơng khí (thể hiện qua thơng số TSP) sẽ tăng lên tại

các khu vực này khi các xe tải hoạt động, đặc biệt là khi thời tiết khô hanh. Tuy nhiên, các

tác động này sẽ chấm dứt khi công tác xây dựng của Dự án hồn thành và mang tính cục bộ.

b. Khí thải

Khí thải từ các máy móc/thiết bị xây dựng (máy đóng cọc, máy trộn bê tơng, máy

đầm, máy phát điện,…) và xe tải sử dụng dầu (hoặc xăng) trong q trình hoạt động chứa

nhiều khí độc như SO2, NOX, CO, VOC,… và bụi (TSP). Tuy nhiên khu vực thực hiện Dự

Đơn vị tư vấn:Công ty cổ phần phát triển công nghệ mới Hà Nội

Địa chỉ: số 38 Giáp Nhất, P Nhân Chính, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: 043 9930933 Fax: 043 5558443

Trang 12Báo cáo ĐTM Dự án: “Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại thị trấn Vôi,

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang”án là khu vực thống gió, khí thải phát sinh nhanh chóng được pha lỗng vào mơi trường

xung quanh. Do đó, ơ nhiễm khơng khí do khí thải từ các thiết bị thi cơng sẽ không ảnh

hưởng nghiêm trọng đến môi trường xung quanh mà chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới công

nhân thi công trên công trường

Các tác động do ồn và rung

a. Tác động do tiếng ồn

Độ ồn cao sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của con người như gây mất ngủ, mệt

mỏi, tạo tâm lý khó chịu. Tiếng ồn còn làm giảm năng suất lao động, sức khoẻ của cán bộ,

công nhân viên. Tiếp xúc với tiếng ồn trong thời gian dài có thể làm cho thị lực giảm sút,

dẫn tới bệnh điếc nghề nghiệp.

b. Tác động do rung

Độ rung do hoạt động của các xe tải nặng cũng như do hầu hết các loại máy móc

thiết bị xây dựng gây ra là nhỏ. Tuy nhiên, độ rung do các máy đóng cọc bê tơng tạo ra

được đánh giá là đáng kể.

Ơ nhiễm đất

Trong giai đoạn thi cơng, ơ nhiễm đất có thể xảy ra do các ngun nhân chính sau:

+ Do rò rỉ dầu, nhiên liệu từ các máy móc, thiết bị thi công trên công trường.

+ Do thải bỏ bừa bãi các loại chất thải rắn, nước thải từ khu lán trại công nhân.

Tuy nhiên do lượng dầu, nhiên liệu bị rò rỉ và các loại chất thải phát sinh khơng

nhiều và được kiểm sốt bằng các biện pháp phù hợp nên trong giai đoạn này khả năng

gây ra ô nhiễm đất được đánh giá là không đáng kể.

Ảnh hưởng tới giao thông trong khu vực

a. Tăng mật độ giao thông trong khu vực

Trong giai đoạn thi công, một số lượng xe tải sẽ được sử dụng để vận chuyển

ngun vật liệu, máy móc, thiết bị…; Vì vậy, hoạt động của các xe tải có thể gây cản trở

tới giao thông trên tuyến đường này.

b. Tăng tai nạn giao thông

Đơn vị tư vấn:Công ty cổ phần phát triển công nghệ mới Hà Nội

Địa chỉ: số 38 Giáp Nhất, P Nhân Chính, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: 043 9930933 Fax: 043 5558443

Trang 13Báo cáo ĐTM Dự án: “Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại thị trấn Vôi,

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang”Sự gia tăng mật độ giao thông trong khu vực sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra các tai

nạn giao thông trên đường Quốc lộ 32, quốc lộ 21 (đặc biệt là đoạn rẽ vào khu vực công

trường của Dự án). Hiện nay, mật độ giao thơng trên tuyến đường này khá đơng, vì vậy,

việc gia tăng số lượng xe tải lưu thông trong giai đoạn thi cơng có thể làm tăng các vụ tai

nạn giao thơng trong khu vực.

Sức khoẻ và an tồn lao động

Các vấn đề về sức khoẻ và an tồn chính trong giai đoạn thi công của Dự án liên

quan đến tai nạn lao động. Có rất nhiều tai nạn lao động có khả năng xảy ra tại khu vực

xây dựng:Tai nạn do điện giật; Tai nạn do rơi, đổ các vật liệu, cấu trúc xây dựng, tường

nhà; Tai nạn giao thông tại khu vực xây dựng.

-Các biện pháp giảm thiểu

Đối với nước mưa và nước thải do thi công:

Nghiêm cấm các phương tiện máy móc dụng cụ chuyên dụng được rửa tại bất kỳnguồn nước hoặc các khu vực chảy trực tiếp xuống hệ thống thốt nước khu vực.

Khơng tập trung các loại vật liệu gần các tuyến thoát nước để ngăn ngừa thất thốt,

rò rỉ vào đường thốt nước.

Trong q trình thi cơng, dầu mỡ và các phế thải dầu mỡ từ các phương tiện vận tải

và máy móc thiết bị phục vụ thi công sẽ quy định nơi lưu giữ và thải bỏ đúng quy định

không làm ô nhiễm nguồn nước. Kiểm tra hàng tháng toàn bộ thiết bị để ngăn chặn việc

rò rỉ dầu mỡ bơi trơn máy và việc thay dầu, mỡ cho các thiết bị chỉ được tiến hành trong

các khu bảo dưỡng và sửa chữa máy móc.

Đối với nước thải sinh hoạt

Xây dựng nhà vệ sinh công cộng với bể tự hoại 3 ngăn. Sau khi thi cơng xong thì

bùn thải từ bể tự hoại sẽ được đơn vị thi công hút và đem đi xử lý sau đó hồn ngun lại

mặt bằng sau khi thi cơng xong.

Giảm thiểu ơ nhiễm khơng khí

Thi cơng dứt điểm từng hạng mục, làm tới đâu thu dọn hiện trường và vệ sinh ngay

tới đó; thực hiện tốt cơng tác quản lý xây dựng và giám sát tại hiện trường.

Che chắn tạm thời các bãi để vật liệu chưa dùng đến (đất cát, đá sỏi), tưới nước để

vật liệu khi chuyên trở luôn trong điều kiện ẩm, trên xe có phủ bạt để tránh cát tung ra

ngồi trời khi nắng hoặc mưa.

Đơn vị tư vấn:Công ty cổ phần phát triển công nghệ mới Hà Nội

Địa chỉ: số 38 Giáp Nhất, P Nhân Chính, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: 043 9930933 Fax: 043 5558443

Trang 14Báo cáo ĐTM Dự án: “Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại thị trấn Vôi,

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang”Các tuyến đường chuyên chở phải được phun nước và hạn chế tối đa việc làm rơi

vãi vật liệu. Các xe chuyên chở vật liệu phải có bạt che phủ kín.

Các xe trước khi ra khỏi công trường phải được phun rửa sạch tại trạm rửa xe

Lựa chọn các thiết bị máy móc đảm bảo các tính năng kỹ thuật đặc biệt là các chỉ

số khí thải. Phải thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng.

Giảm thiểu tiếng ồn và độ rung trong thi công

Lựa chọn dùng các loại thiết bị xây dựng và phương pháp tiến hành sao cho có độ

ồn và rung thấp.

Những máy móc gây ra tiếng ồn và rung lớn như máy khoan, xe lu, máy xúc, được

bố trí làm việc vào ban ngày, hạn chế tối đa làm việc từ 11h đêm đến 5h sáng.

Khơng sử dụng các máy móc thi công đã quá cũ gây ra tiếng ồn lớn. Bảo dưỡng

thường xuyên các thiết bị.

Chủ dự án và nhà thầu xây dựng sẽ cung cấp cho công nhân đầy đủ các thiết bị bảo

hộ lao động để đảm bảo chất lượng tốt trong quá trình làm việc.

Kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện sử dụng các thiết bị bảo hộ chống ồn (mũ giảm

âm, nút tai) của công nhân trên công trường, đặc biệt là các công nhân thường xuyên làm

việc gần các thiết bị gây ồn cao.

Giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất

Quản lý chặt các nguồn thải rắn như: rác thải, dầu mỡ, các trạm trộn bê tơng.

Phải có các bồn chứa nguồn thải sinh hoạt cơng cộng lưu động và đưa đi xử lý ở

nơi quy định.

 Giai đoạn vận hành của dự án

 Các tác ng

Tác động đến môi trờng nớc

Nớc thải sinh hoạt phát sinh từ các công trình vệ sinh công cộng

và từ phòng quản lý điều hành Trung tâm thơng mại cú chứa hàm lượng

cao các chất hữu cơ, dinh dưỡng, các chất rắn lơ lửng, vi khuẩn và nhiều chất ô nhiễm khác

có khả năng gây ơ nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm tại khu vực nếu không được xử lý.

Ngồi ra nước mưa chảy tràn cũng có tác động tới chất lượng nguồn nước tiếp nhận nhưng

không lớn do chủ dự án đã thiết kế hệ thống thu gom nước mưa

Đơn vị tư vấn:Công ty cổ phần phát triển công nghệ mới Hà Nội

Địa chỉ: số 38 Giáp Nhất, P Nhân Chính, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: 043 9930933 Fax: 043 5558443

Trang 15Báo cáo ĐTM Dự án: “Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại thị trấn Vôi,

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang”Tác động đến môi trường khơng khí

Do đặc trưng của dự án nên khi đi vào hoạt động, nguồn phát sinh ơ nhiễm khơng

khí khơng nhiều. Các nguồn này có tính chất phân tán và qui mơ nhỏ.Các nguồn gây ơ

nhiễm bao gồm:

-Khí CO2, CH4, H2S sinh ra từ quá trình phân huỷ các phế phẩm của thực phẩm.-Khí thải phát sinh do phân huỷ nước thải tại các hố gas, khu vực tập trung rác củaDự án.

-Khí sinh ra từ các bếp nấu ăn tại khu vực các cửa hàng ăn uống-Khí thải từ các hoạt động giao thông vận tải.Tác động của chất thải rắn

Chất thải rắn của Dự án phát sinh từ nhiều hoạt động khác nhau bao gồm: chất thải

rắn từ các hoạt động kinh doanh tại các kiốt, từ khu ăn uống, vui chơi giải trí và từ q

trình sinh hoạt của cấn bộ công nhân viên thuộc BQL khu trung tâm thương mại. Thành

phần chủ yếu của rác thải loại này là chất hữu cơ dễ phân huỷ chiếm 65% phần còn lại là

giấy các loại, nilon, nhựa, bao bì các loại, chai thuỷ tinh, vỏ non nước giải khát, đồ

hộp...rác thải vơ cơ và hữu cơ khó phân huỷ. Lượng chất thải rắn này nếu không được thu

gom và xử lý kịp thời sẽ gây ảnh hưởng xấu tới cuộc sống của khách đến trung tâm

thương mại và những hộ kinh doanh tại trung tâm

Ngoài ra khi dự án đi vào hoạt động có thể xảy ra các hiện tượng ngộ độc thực

phẩm, cháy nổ… gây ra những hậu quả nghiêm trọng tới tính mạng và tài sản của người dân.

 Các biện pháp giảm thiểu

- Biện pháp giảm thiể ơ nhiễm mơi trường khơng khí

+ Khống chế mùi hôi

Để khống chế mùi hôi sinh ra do nước thải sinh hoạt, Dự án sẽ sử dụng các thiết bị

thu gom và xử lý nước thải phù hợp nhằm giảm thiểu mùi hôi do nước thải sinh hoạt gây ra.Đơn vị tư vấn:Công ty cổ phần phát triển công nghệ mới Hà Nội

Địa chỉ: số 38 Giáp Nhất, P Nhân Chính, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: 043 9930933 Fax: 043 5558443

Trang 16Báo cáo ĐTM Dự án: “Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại thị trấn Vôi,

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang”Đối với mùi hôi do chất thải rắn: Chất thải rắn sẽ được thu gom, phân loại và lưu

trữ an tồn trong thùng đậy kín trước khi Hợp tác xã vệ sinh môi trường thu gom và vận

chuyển đến khu vực xử lý.

+ Khống chế ô nhiễm do phương tiện giao thông

Các phương tiện giao thông vận chuyển hàng hoá và phương tiện đi lại của các hộ

kinh doanh trong trung tâm thương mại sẽ được kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng xe theo đúng

quy định , đảm bảo các thơng số khí thải đạt u cầu về kỹ thuật và môi trường

Các phương tiện giao thông vận tải khi lưu thông phải đạt các tiêu chuẩn khi thải

theo quy định tại Quyết định số 249/2005/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Thủ

tướng Chính phủ quy định tại lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện

giao thông cơ giới đường bộ.

Máy phát điện trang bị cho dự án là máy mới, có bộ phận xử lý khí thải, bụi có lắp

đặt bộ phận giảm thanh. Máy được đặt trong khu vực kỹ thuật riêng.

Sử dụng và bảo dưỡng máy phát điện theo đúng quy định của nhà sản xuất.

-Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước

+ Nước thải sinh hoạt

Nước thải phát sinh từ trung tâm thương mại chủ yếu là nước thải sinh hoạt từ cácsàn nhà vệ sinh ,các cơng trình vệ sinh cơng cộng và từ các khu cửa hàng ăn uống nên

chúng tôi đề xuất xử lý nước thải bằng bể tự hoại 3 ngăn

+ Nước mưa chảy tràn

Đối với nước mưa chảy tràn dự án sẽ thiết kế hệ thống mương thu dẫn nước mưa

riêng, nước mưa chảy tràn qua mặt bằng, sân bãi của dự án sẽ chảy tập trung vào hệ thống

mương này, đi qua các hố ga có đặt song chắn rác, sau đó đổ vào cống thốt nước chung

của khu vực.

-Biện pháp giảm thiể ô nhiễm do chất thải rắn

Chất thải rắn sinh hoạt của Dự án chủ yếu là bao bì, nhựa, giấy cao su, rau....Quảnlý chất thải rắn nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường đồng thời thể hiện một khu thương mại

mang phong cách chuyên nghiệp, hiện đại, văn minh, xanh sạch đẹp. Lượng chất thải này

Đơn vị tư vấn:Công ty cổ phần phát triển công nghệ mới Hà Nội

Địa chỉ: số 38 Giáp Nhất, P Nhân Chính, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: 043 9930933 Fax: 043 5558443

Trang 17Báo cáo ĐTM Dự án: “Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại thị trấn Vôi,

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang”sẽ được Ban quản lý trung tâm thương mại hợp đồng với công ty môi trường đô thị thu

gom, xử lý. Các biện pháp thu gom và quản lý cụ thể như sau:

+ Bố trí các thùng chứa rác tại các vị trí thích hợp (dọc theo lối đi, trong khuôn

viên, khu dịch vụ, khu vui chơi giải trí, khu văn phòng BQLtrung tâm thương mại, bãi đỗ

xe....)

+ Nhắc nhở khách bỏ rác đúng nơi quy định.

+Quét dọn rác hàng ngày trên các tuyến đường trong và bên ngoài trung tâm

thương mại. Nhân viên vệ sinh sẽ thu gom rác từ các nơi và tập trung về khu chứa rác để

hợ tác xã vệ sinh môi trường lấy rác đưa đi xử lý theo quy định.

-Biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm

+ Thực hiện các biện pháp vệ sinh chủ yếu đề phòng nhiễm bẩn thực phẩm như: vệsinh môi trường, vệ sinh thực phẩm và nguồn nước sạch, vệ sinh dụng cụ chế biến như

dao, thớt, đũa, thìa đã tiếp xúc với thực phẩm sống khơng để tiếp xúc với thực phẩm chín

+ Thành lập đội vệ sinh môi trường chuyên đảm nhận về vệ sinh môi trường trong

khuôn viên dự án

+ Thường xuyên quét dọn, thu gom rác thải nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường

trong khu vực dự án luôn được sạch sẽ và thống mát.

+ Tập huấn, giáo dục cho cán bộ cơng nhân viên về vệ sinh môi trường

+ Thường xuyên thanh tra, kiểm tra công tác vệ sinh môi trường và công tác xử lý

môi trường tại khu vực.

-Biện pháp trồng cây xanh

+ Trồng cây xanh, thảm cỏ có thể giảm nhiệt độ khu vực thấp hơn 1-3oC, tăng hàmlượng oxy, che chắn được 40-60% bức xạ mặt trời, giảm tốc độ gió từ 10-60%.

+ Một số loại cây có khả năng giữ bụi tốt như cây phượng, liễu,...và có thể giảm

nồng độ bụi trong khơng khí từ 20-65%. Trồng cây xanh và thảm cỏ còn có tác dụng hạn

chế nguồn bụi bay ra từ đất đến các khu vực dân cư.

Dựa trên các tác động tới môi trường trong quá trình thực hiện dự án và các biện

pháp giảm thiểu, chủ dự án phối hợp với đơn vị thi công thực hiện chương trình quản lý

Đơn vị tư vấn:Cơng ty cổ phần phát triển công nghệ mới Hà Nội

Địa chỉ: số 38 Giáp Nhất, P Nhân Chính, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: 043 9930933 Fax: 043 5558443

Trang 18Báo cáo ĐTM Dự án: “Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại thị trấn Vôi,

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang”môi trường như sau để đảm bảo: quá trình thực hiện dự án không gây ảnh hưởng nghiêm

trọng đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội.

Chương trình quản lý môi trường được tổ chức và thực hiện như sau:Đơn vị tư vấn:Công ty cổ phần phát triển công nghệ mới Hà Nội

Địa chỉ: số 38 Giáp Nhất, P Nhân Chính, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: 043 9930933 Fax: 043 5558443

Trang 19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khi lng v quy mụ cỏc hng mc ca d ỏn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×