Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Về chiến lược cạnh tranh bằng chính sách sản phẩm: Hiện nay danh mục các loại sản phẩm của công ty có khả năng đáp ứng tốt nhu cầu đa dạng, phong phú của các nhóm khách hàng trên địa bàn (năm 2015 công ty sản xuất thêm bia keg 02 lít).

- Về chiến lược cạnh tranh bằng chính sách sản phẩm: Hiện nay danh mục các loại sản phẩm của công ty có khả năng đáp ứng tốt nhu cầu đa dạng, phong phú của các nhóm khách hàng trên địa bàn (năm 2015 công ty sản xuất thêm bia keg 02 lít).

Tải bản đầy đủ - 0trang

hẹp trong trụ sở mà còn phân phối ra các khu vực khác như: Yên Bái, Tuyên

Quang và một số thành phố trong tỉnh Phú Thọ như Tam Nông, Lâm Thao,

… Từ đó, khối lượng tiêu thụ Bia được tăng lên

- Về chiến lược cạnh tranh bằng chính sách xúc tiến hỗn hợpj: Có kế hoạch

xây dựng các chính sách và chương trình cụ thể; Vận dụng hầu hết các công

cụ vào hoạt động Marketing của công ty.

2.3.2. Hạn chế

- Về chiến lược cạnh tranh bằng chính sách sản phẩm: Cơ cấu các sản phẩm

của cơng ty tuy có sản xuất thêm bia keg 02 lít vào năm 2015 nhưng chưa

được nhiều người tiêu dùng sử dụng; Việc lựa chọn và phát triển sản phẩm

mới còn dựa trên ý kiến đánh giá chủ quan của bộ phận kinh doanh và kết

quả mà sản phẩm đó đạt được trên thị trường khác mà chưa có sự phân tích

nhiều về thị trường địa phương và tham khảo ý kiến khách hàng tư vấn

khách hàng.

- Về chiến lược cạnh tranh bằng chính sách giá: Giá bán được xác định khá

hợp lý nhưng giá thành vẫn tương đối cao, nếu kết hợp với các dịch vụ kèm

theo có thể ảnh hưởng nhiều tới lợi nhuận cơng ty; Chi phí cố định còn nhiều

và khả năng kiểm sốt chi phí biến đổi còn hạn chế.

- Về chiến lược cạnh tranh bằng chính sách phân phối: Phân phối chưa bao

phủ hết thị trường; Độ phân phối vẫn còn chậm so với một số cơng ty khác.

- Về chiến lược cạnh tranh bằng chính sách xúc tiến hỗn hợp: Hoạt động

xúc tiến được quan tâm nhưng ngân quỹ đầu tư chưa hợp lý; Hình ảnh quảng

cáo trên truyền hình còn đơn điệu, thơng tin quảng cáo trên báo chí còn ít và

chưa liên tục; Chính sách khuyến mại chưa nhiều.

2.3.3. Nguyên nhân

- Trong những năm gần đây, tỉ lệ lạm phát tăng cao, kéo theo đó giá cả hàng

18hóa, sản phẩm nhập về tăng. Vì vậy, giá cả hàng hóa của cơng ty là một vấn

đề lớn, công ty phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ phía đối thủ cạnh

tranh về chính sách giá, chính sách sản phẩm.

- khả năng tài chính của cơng ty có hạn, vì vậy q trình cơng tác phân tích

mơi trường cơng ty chưa được trú trọng, bị giới hạn bởi nguồn tài chính.

- Trên thị trường có nhiều sản phẩm có thể thay thế sản phẩm của cơng ty,

đồng thời, thị phần của cơng ty có xu hướng giảm trong những năm gần đây.19CHƯƠNG 3

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CHIẾN LƯỢC CẠNH

TRANH THƠNG QUA CHÍNH SÁCH MARKETING – MIX CỦA

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT VIGER

3.1. Phương hướng và mục tiêu phát triển công ty trong thời gian tới

3.1.1. Phương hướng phát triển công ty

Lập ra dự kiến kế hoạch giai đoạn 2016- 2018 với những chỉ tiêu chính

như sau:

- Tăng nguồn vốn kinh doanh, mở rộng qui mô cung ứng sản phẩm và

dịch vụ để phù hợp với chiến lược hoạt động đã đề ra.

- Đổi mới công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Tăng cường công tác quản lý trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản

phẩm nhằm giảm giá thành, đồng thời giảm giá bán sản phẩm.

- Tiếp tục củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ của công ty trên địa

bàn tỉnh Phú Thọ và một số khu vực lân cận.

- Thúc đẩy và mở rộng thêm mối quan hệ với nhà cung ứng, điều này

vừa giúp cơng ty giảm thiểu chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm.

3.1.2. Mục tiêu phát triển công ty

- Việc sử dụng lao động: Cần tăng cường đội ngũ lao động thủ cơng có

tay nghề cao, kinh nghiệm sản xuất nhiều để không chỉ giúp nâng cao số

lượng sản phẩm sản xuất mà còn phải nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp

ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường.

- Chủng loại mẫu mã và chất lượng sản phẩm: Tiếp tục sản xuất những

sản phẩm hiện tại công ty đang sản xuất, đồng thời xem xét sản xuất thêm

một số sản phẩm mới theo nhu cầu thị trường, không ngừng nâng cao nâng

cao chất lượng sản phẩm qua từng công đoạn sản xuất.20- Công nghệ sản xuất: Mở rộng sản xuất đi đơi với việc hồn thiện đồng

bộ các dây chuyền sản xuất hiện đại, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm,

tăng cường lượng hàng dự trữ để khi ký kết các hợp đồng có thời hạn ngắn

thì có thể đáp ứng đầy đủ về số lượng, tránh tình trạng phải gom hàng qua

thời gian quá dài mới đủ sản phẩm để cung ứng, gây chậm trễ trong khâu

giao hàng.

- Vấn đề thị trường: Mở rộng thị trường về cả chiều rộng lẫn chiều sâu,

khối lượng sản phẩm sản xuất ra đem tiêu thụ cần phải tăng nhưng không

quên đi kèm với vấn đề nâng cao chất lượng của sản phẩm

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược cạnh tranh của công

ty cổ phần Bia Rượu Nước Giải Khát Viger

3.2.1. Nhóm giải pháp hồn thiện chiến lược cạnh tranh bằng chính sách

sản phẩm

* Với các quyết định về chủng loại và danh mục hàng hoá: Đối với

các quyết định về chủng loại và danh mục hàng hố, cơng ty cũng nên xem

xét để bổ sung vào chủng loại sản phẩm. Tuy nhiên, không nên bổ sung quá

mức chủng loại sản phẩm sẽ dẫn đến làm giảm lợi nhuận, bởi các mặt hàng

sẽ làm giảm lượng tiêu thụ của nhau, còn người tiêu dùng thì lúng túng trước

quá nhiều sự lựa chọn. Do vậy, khi sản xuất những mặt hàng mới, cần phải

nắm chắc là sản phẩm mới sẽ khác hẳn những sản phẩm đã sản xuất.

* Với các quyết định về bao gói và dịch vụ hàng hố: Cơng ty cần rà

sốt lại các dịch vụ mà công ty hiện đang cung cấp, một mặt tiếp tục phát

huy các dịch vụ hỗ trợ có hiệu quả như dịch vụ vận chuyển, tư vấn, ...Mặt

khác, công ty cần có xem xét lại về chun mơn của đội ngũ tư vấn.Vì đội

ngũ này bị đánh giá là chưa sâu và chưa sát. Đồng thời, công ty nên thực

hiện thêm dịch vụ mới là dịch vụ trả sau với những đơn hàng lớn.21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Về chiến lược cạnh tranh bằng chính sách sản phẩm: Hiện nay danh mục các loại sản phẩm của công ty có khả năng đáp ứng tốt nhu cầu đa dạng, phong phú của các nhóm khách hàng trên địa bàn (năm 2015 công ty sản xuất thêm bia keg 02 lít).

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×