Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Các linh kiện khác

2 Các linh kiện khác

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đọc dữ liệu từ EEPROM 25LC512

Hình sau mơ tả q trình đọc dữ liệu từ EEPROM 25LC512Quá trình đọc dữ liệu từ EEPROM 25LC512:

-Kéo chân CS xuống mức logic thấp để chọn chip.-Gửi 8bit chỉ dẫn đọc (READ) tới EEPROM 25LC512.-Gửi 16bit địa chỉ của Byte cần đọc tiếp theo chỉ dẫn đọc.Sau khi chỉ dẫn đọc và địa chỉ được gửi chính xác, dữ liệu trong bộ nhớ

sẽ được gửi ra chân SO.

Các dữ liệu được lưu trữ trong bộ nhớ ở địa chỉ kế tiếp có thể được đọc

tuần tự bằng cách tiếp tục cung cấp xung clock. Con trỏ địa chỉ được tự

động tăng lên để các địa chỉ kế tiếp cao hơn sau mỗi Byte dữ liệu được

chuyển ra. Khi địa chỉ cao nhất đạt (1FFFFh), truy cập địa chỉ quay trở lại

địa chỉ 00000h, cho phép các chu kỳ đọc được tiếp tục vô thời hạn. Hoạt

động đọc được chấm dứt bởi kéo chân CS lên mức logic cao (Hình 2-1).

-25Ghi dữ liệu vào EEPROM 25LC512

Hình sau mơ tả q trình ghi dữ liệu vào EEPROM 25LC512Quá trình ghi dữ liệu vào EEPROM 25LC512:

Trước khi ghi dữ liệu vào 25LC512 phải thực hiện mở chốt ghi dữ

liệu bằng cách phát đi chỉ dẫn WREN. Điều này được thực hiện bằng cách

thiết lập CS thấp và sau đó clocking ra các chỉ dẫn thích hợp vào 25LC512.

Sau khi 8 bit của chỉ dẫn được truyền đi, CS phải được đưa cao để thiết lập

chốt cho phép ghi. Nếu hoạt động ghi được bắt đầu ngay lập tức sau khi chỉ

thị Wren mà không kéo chân CS lên cao, dữ liệu sẽ khơng được ghi vì chốt

cho phép ghi khơng có được thiết lập đúng. 25LC512 cho phép ghi đè dữ

liệu mà khơng cần phải xóa dữ liệu cũ.

Sau khi mở chốt ghi dữ liệu, ta tiến hành ghi dữ liêu:

-Kéo chân CS xuống mức logic thấp để chọn chip.-Gửi 8bit chỉ dẫn ghi (WRITE) tới EEPROM 25LC512.-Gửi 16bit địa chỉ của Byte cần đọc tiếp theo chỉ dẫn ghi.-Sau khi chỉ dẫn ghi và địa chỉ được gửi chính xác, dữ liệu sẽ được ghi

vào bộ nhớ.Trong q trình ghi, ta có thể đọc thanh ghi trạng thái để kiểm tra trạng thái

của bit WPEN, WIP, WEL, BP1 và BP0. Một cố gắng đọc bộ nhớ sẽ không

thể trong thực hiện trong một chu kỳ ghi. Khi chu trình ghi hồn tất, chốt

cho phép ghi được thiết lập lại.

 Read Status Register Instruction (RDSR)- thanh ghi chỉ dẫn

trạng thái đọc: cho phép đọc thanh ghi trạng thái bất kỳ lúc nào,

ngay cả khi trong lúc ghi dữ liệu.

 Write Status Register Instruction (WRSR)- thanh ghi chỉ dẫn

trạng thái ghi: cho phép người dùng có thể ghi các bit trong thanh

ghi trạng thái. Người sử dụng có thể chọn một trong bốn chế độ

bảo vệ cho mảng bằng cách ghi các bit thích hợp trong thanh ghi

trạng thái.

262.2.2 IC 74HC595

Là ic ghi dịch 8bit kết hợp chốt dữ liệu, có một số đặc điểm sau:

-Đầu vào nối tiếp đầu ra song song-Tần số đáp ứng tối đa là 55MHZ-Điện áp hoạt động từ 2V đến 6V.-Giao tiếp với vi điều khiển chỉ sử dụng 3 dây.-8 chân xuất dữ liệu.Sơ đồ chân :Chức năng của các chân :

-Chân 14 (input) : đầu vào dữ liệu nối tiếp . Tại 1 thời điểm xung clock

chỉ đưa vào được 1 bit-Các chân QA=>QH (output) : trên các chân (15,1,2,3,4,5,6,7)

Xuất dữ liệu khi chân chân 13 tích cực ở mức thấp và có một xung tích

cực ở sườn âm tại chân chốt 12-Chân 13 (output-enable) : Chân cho phép tích cực ở mức thấp (0)

.Khi ở mức cao, tất cả các đầu ra của 74595 trở về trạng thái cao trở,

khơng có đầu ra nào được cho phép.-Chân 9 (SQH): Chân dữ liệu nối tiếp . Nếu dùng nhiều 74595 mắc nối

tiếp nhau thì chân này đưa vào đầu vào của con tiếp theo khi đã dịch đủ

8bit.-Chân 11 (Shift clock): Chân vào xung clock . Khi có 1 xung clock tích

cực ở sườn dương (từ 0 lên 1) thì 1bit được dịch vào ic.-Chân 12 (Latch clock) : xung clock chốt dữ liệu . Khi có 1 xung clock

tích cực ở sườn dương thì cho phép xuất dữ liệu trên các chân output .

lưu ý có thể xuất dữ liệu bất kỳ lúc nào bạn muốn ,ví dụ đầu vào chân

2714 dc 2 bit khi có xung clock ở chân 12 thì dữ liệu sẽ ra ở chân Qa và

Qb (chú ý chiều dịch dữ liệu từ Qa=>Qh)

-Chân 10 (Reset): khi chân này ở mức thấp (mức 0) thì dữ liệu sẽ bị xóa

trên chip)Sơ đồ khối :Hoạt động :

Cứ một xung SCK, một bit dữ liệu sẽ được đưa vào thanh ghi dịch qua

chân Data in. Sau 8 bit liên tục thì thanh ghi dịch này sẽ đầy, tiếp tục đưa

bit thứ 9 vào thì bit đầu tiên sẽ được đưa ra chân số 9. Nếu có 1 xung clock

tích cực đưa vào chân 12 thì dữ liệu sẽ được xuất ra các chân output.2.2.3 LED RGB

LED RGB là LED trong đó tích hợp 3 LED riêng biệt tương ứng với 3 màu

cơ bản Red, Green, Blue. Dựa trên 3 màu cơ bản này ta có thể phối ra được

nhiều màu khác nhau dựa theo tỷ lệ [R,G,B]. Hiện nay có rất nhiều loại

LED RGB với kiểu dáng và cách đóng gói khác nhau. Trong khn khổ để

tài này em chọn LED RGB loại chân dán có 6 chân của HARVATEK28Các chân 1,3,5 là chân Anode, các chân 2,4,6 là chân Cathode

Một số đặc điểm :

-Điện áp sử dụng 5V-Dòng tiêu thụ 30mA-Nhiệt độ hoạt động -30°C ~ + 85°C-Loại LED : SMD-Đóng gói : ( L/W/H ) : 5.4 × 5.0 × 1.6 mm2.2.4 Cơng tắc từ (Cảm biến)

Cấu tạo: bao gồm 2 lá thép mỏng đặt trong một ống thủy tinh nhỏ.

Nguyên tắc hoạt động: Khi đưa nam châm lại gần lực từ sẽ làm 2 lá thép

tiếp xúc với nhau, làm nối mạch 2 đầu của công tắc từ29Chương 3:THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Hệ điều khiển

3.1.1 Nguyên tắc hiển thị hình ảnh

Sử dụng nguyên tắc hoạt động của Propeller clock, theo đó có 1 thanh LED

quay tròn quanh 1 trục. Tại mỗi thời điểm trong vòng quay, vi điều khiển sẽ

bật/tắt các LED để tạo nên các điểm ảnh. Quá trình bật/tắt các LED này

diễn ra liên tục nhiều lần trên một vòng để tạo ra được hình ảnh.

Hình dưới đây minh họa nguyên tắc hoạt động:(Hình minh họa)303.1.2 Nguyên tắc pha màu:Từ 3 màu cơ bản RED, GREEN, BLUE ta có thể tạo ra các màu

khác bằng cách kết hợp 3 màu cơ bản trên

-RED+GREEN YELLOW-RED+BLUE MAGENTA-GREEN+BLUE CYAN-RED+GREEN+BLUE WHITENhư vậy từ 3 màu cơ bản ta có thể phối hợp ra được 8 màu (kể cả màu

đen)3.1.3 Phân hoạch bộ nhớ cho Chip ATTiny2313

- Bộ nhớ Flash nội để lưu chương trình điều khiển.

- Bộ nhớ EEPROM nội để lưu các biến phục vụ cho điều khiển.

+ Biến Góc quay có địa chỉ: 0x00

+ Biến Thời gian hiển thị hình có địa chỉ 0x013.1.4 Phân hoạch bộ nhớ cho EEPROM 25LC512

 Tính tốn khơng gian bộ nhớ cho một hình

31-Tại một vòng quay, mạch hiển thị sẽ vẽ 256 lần (tạm gọi là Pixel)-Vì mạch có 16 LED RGB nên để điều khiển mỗi màu cơ bản R, G, B

trong mỗi lần vẽ cần 2 Byte. Do đó cần 6 Byte để điều khiển.-Từ các tính tốn trên ta thấy khơng gian bộ nhớ cho một hình là

6 x 256 = 1536 Byte

 Sắp xếp các Byte màu cơ bản R,G,B trong một hình-512 Byte đầu tiên dành cho màu RED-512 Byte tiếp theo dành cho màu GREEN-512 Byte cuối dành cho màu BLUE3.2 Sơ đồ nguyên lý

3.1.2 Mạch hiển thị

Nhiệm vụ của mạch hiển thị:

Đọc dữ liệu từ EEPROM 25LC512 và đưa ra IC 74HC595 để điều khiển 16

LED RGB. Mạch hiển thị sẽ quay quanh một trục và chớp tắt các LED liên

tục để vẽ ra hình ảnh.

Thiết kế mạch hiển thị:

 16 LED RGB để hiển thị hình ảnh.

 Sử dụng 2 IC 74HC595 để điều khiển màu RED, 2 IC

74HC595 để điều khiển màu GREEN, 2 IC 74HC595 để điều

khiển màu BLUE.

 Sử dụng EEPROM 25LC512 làm bộ nhớ lưu trữ hình ảnh.

 Sử dụng Cơng tắc từ làm cảm biến để báo cho vi xử lý biết

thời điểm mạch hiển thị quay được một vòng.32Sơ đồ khối tổng quát:

Khối hiển thịCảm biến

(Công tắc từ)Khối xử lý

Attiny2313Bộ nhớ

(25LC512)Nút bấmSơ đồ kết nối giữa cảm biến và Khối xử lýAttiny2313

Công tắc từInt1GND

Hoạt động: Mỗi khi Cơng tắc từ đóng mạch sẽ kết nối chân Int1 của

Attiny2313 với âm nguồn, gây ra ngắt cạnh xuống tại vi điều khiển. Khi

nhận được tín hiệu này, vi điều khiển sẽ điều khiển việc đọc dữ liệu từ

25LC512 để đưa ra 74HC595.33Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Các linh kiện khác

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×