Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG BỘ ĐIỀU KHIỂN, GIAO TIẾP, CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT MÁY IN 3D TRÊN MÔ HÌNH MÁY THỰC TẾ

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG BỘ ĐIỀU KHIỂN, GIAO TIẾP, CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT MÁY IN 3D TRÊN MÔ HÌNH MÁY THỰC TẾ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 3.4: Hình ảnh mạch Adruino 2560 trên thực tế

-Phần mềm viết chương trình cho Adruino 2560

Adruino 2560 sẽ được nạp code điều khiển, mã code này bao gồm các thơng tin

cấu hình phần mềm phù hợp với phần cứng của máy in 3D, thông tin về thông số cài

đặt trục X, Y, Z, đầu đùn nhựa và khai báo các chân I/O điều khiển phần cứng của máy

3D.51Hình 3.5: Giao diện phần mềm lập trình Arduino 1.5.5

3.2. Xây dựng mạch giao tiếp

Mạch giao tiếp trong máy in 3D là mạch dùng để cắm các linh kiện công suất,

đây là mạch trung gian giữa bộ điều khiển và thiết bị cơng suất, mạch có nhiệm vụ

cách ly thiết bị điều khiển trung tâm và thiết bị công suất với mục đích giảm nhiễu

trong q trình sử dụng.52Hình 3.6: Sơ đồ mạch giao tiếp máy in 3D533.3. Xây dựng chương trình điều khiển

Chương trình điều khiển là phần mềm Pronterface, đây là phần mềm nhận tính

hiệu là mã lệnh Gcode để gửi đi thiết bị điều khiển máy in 3D, phần mềm được kết nối

với thiết bị điều khiển qua chuẩn giao tiếp USB.Hình 3.7: Giao diện phần mềm pronterface điều khiển máy in 3D

Thanh công cụ

Thanh công cụ bao gồm các phần thông tin về cổng COM, các nút điều khiển

máy in 3D và cơng cụ cài đặtHình 3.8: Thanh cơng cụ của phần mềm\54-Cơng cụ điều hướng

Cơng cụ có nhiệm vụ điều chỉnh các trục X, Y, Z của máy in 3D đến một điểm

phù hợp để bắt đầu thực hiện nhiệm vụ in ra sản phẩm.

Bao gồm các nút điều hướng X+, X-, Y+, Y-, Z+, Z-, HOME

0.1, 1, 10 tương ứng với khoảng cách 0.1mm, 1mm, 10mm dịch chuyển của

máy in 3D trên thực tế.Hình 3.9: Giao diện phần điều hướng máy in 3D trên phần mềm55-Giao diện màn hình hiển thị của phần mềm

Trong quá trình máy in 3D hoạt động màn hình sẽ hiển thị qúa trình gia cơng

in của bản vẽ, giúp người vận hành có thể dễ hình dung được bản vẽ và q trình gia

cơng. Đây cũng là nơi hiển thị các đường đùn nhựa của bản vẽ được in.Hình 3.10: Màn hình hiển thị của phần mềm máy in 3D56-Cơng cụ hiển thị thông tin điều khiển của máy in 3D: Bao gồm các thông tin như kết

nối, điều hướng, lỗi kết nới, kết nới thành cơng, mã lệnh Gcode…Hình 3.11: Hình hiển thị các thơng số điều khiển máy in 3D573.4. Qúa trình giám sát máy in 3D trên thực nghiệm

- Máy in 3D trên thực tế có hành trình gia công là: 250mm * 250mm * 300mm

- Thông số tịnh tiến của trục X, Y: 2 trục dẫn động bằng dây đai có bước đai

1.5mm, đường kính bánh răng dẫn động dây đai là 20mm, vậy động cơ bước quay 1

vòng thì tương ứng trục X, Y tịnh tiến được 94.2mm.

- Thông số tịnh tiến của trục Z: trục Z được dẫn động bằng Visme dẫn động

bước 1.5mm, tương ứng khi động cơ bước quay 1 vòng thì trục Z tịnh tiến được

1.5mm

- Thông tin sai số của trục X trên lý thuyết và thực nghiệmHình 3.12: Thơng tin sai số bước dịch của trục X trong quá trình giám sát58-Thông tin sai số của trục Y trên lý thuyết và thực nghiệmHình 3.13: Thơng tin sai số bước dịch của trục X trong quá trình giám sát59-Giám sát q trình nung nóng nhựa của máy in 3D

Trong q trình các trục X, Y,Z tịnh tiến theo mã lệnh mã chương trình đưa ra

thì đồng thời, mã lệnh cũng tự động điều khiển bộ đùn đùn nhựa theo yêu cầu, vì thế

cần giám sát q trình nung nóng nhựa để phù hợp với tốc độ máy in 3D chuyển động.

Sau đây là kết quả khảo sát thu được từ thực tế.Hình 3.14: Khảo sát nhiệt độ nóng chảy của nhưa trong quá trình in603.5. Hình ảnh thực tế về máy in 3D và sản phẩmHình 3.15. Hình ảnh máy in 3D61Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG BỘ ĐIỀU KHIỂN, GIAO TIẾP, CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT MÁY IN 3D TRÊN MÔ HÌNH MÁY THỰC TẾ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×