Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Giới thiệu quy trình điều khiển máy in 3D

1 Giới thiệu quy trình điều khiển máy in 3D

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Nhược điểm: Gía thành qt 3D còn cao, chưa phổ biến.Hình 2.2:File 3D được tạo ra từ quá trình Scan 3DC2: Tạo mẫu bằng phần mềm mềm thiết kế CAD: Bản vẽ được tạo hình trên

phần mềm thiết kế CAD, một sớ phần mềm như AutoCad, Artcam, Jdpanit…. Qúa

trình này bao gồm các bước:

-Thiết kế vector 2D theo hình ảnh bản vẽ-Tạo khới 3D theo vector vẽ theo hình ảnh-Xuất file 3D dạng .OBJ27Hình 2.3: File bản vẽ được tạo ra từ phần mềm thiết kế Jdpaint 5.21

2.1.2. Xử lý dữ liệu

Quy trình xử lý dữ liệu hay còn gọi là quy trình CAM, bản vẽ 3D sau khi thiết

kế được xử lý và phân tích qua phần mềm “Pronterface”, phần mềm có nhiệm vụ

nhận dữ liệu ở dạng đi .STL, .OBJ…dữ liệu dạng bản vẽ 3D, sau đó phân tích từng

lớp, các chiến lược in nhựa và tự động chuyển đổi qua tập lệnh Gcode gửi về mạch

điều khiển là mạch Adruino. Tập lệnh Gcode được phần mềm nội suy tự động theo

biên dạng của bản vẽ cần in. Nhờ có cơng cụ nội suy Gcode tự động mà quá trình thiết

kế và vận hành máy in 3D được rút ngắn hơn, tiện dụng hơn và ưu Việt hơn. Quy trình

tiếp theo mạch điều khiển có nhiệm vụ nhận tín hiệu Gcode và chuyển qua các Driver

điều khiển các động cơ bước thực thi nhiệm vụ.

2.1.3. Thi công in trên máy in 3D28Dữ liệu dạng Gcode sau khi được tạo ra sẽ được gửi tới mạch điều khiển là

mạch Adruino 2560 qua đường truyền là cổng USB của máy tính. Mạch điều khiển có

nhiệm vụ phân tích Gcode chuyển Gcode thành các tín hiệu dạng xung và gửi Gcode

tới các driver điều khiển các động cơ bước các trục X, Y, Z và động cơ bước đùn nhựa

tạo ra sản phẩm.

2.2. Một số linh kiện sử dụng trong mạch điều khiển máy in 3D

2.2.1. Tổng quan về mạch điều khiển và giao tiếp của máy in 3D

Mạch điều khiển và giao tiếp máy in 3D bao gồm các khới:Hình 2.4: Sơ đồ cấu trúc mạch điều khiển máy in 3D29Khối điều khiển:Mạch Adruino 2560 R3 là một phiên bản Arduino dùng để

điều khiển máy in 3D

Khối giao tiếp:Mạch công suất RAMPS: là nơi kết nối các thiết bị của RepRap

lại với nhau và cũng là nơi để cắm A4988 Stepper Driver vào, phân phối điện cho đầu

phun, sàn gia nhiệt…

Khối Phụ kiện: dây nối, cáp USB…Hinh 2.5: Sơ đồ khối mạch điều khiển máy in 3D

2.2.1. Lý do lựa chọnvà giới thiệu về mạch Adruino 2560

2.2.1.1. Lý do lựa chọn Adruino:

Máy in 3D sử dụng mạch điều khiển Adruino làm hệ điều khiển vì một sớ lý do:

Các thiết kế phần cứng Adruino được chia sẻ và hỗ trợ từ nhiều cộng đồng kỹ

thuật giúp cho sinh viên có thể dễ dàng thiết kế lại, sửa đổi và sử dụng theo mục đích

của mình cùng với phần mềm hỗ trợ phong phú, hệ thống mã code mở giúp người

dùng có thể tùy biến theo u cầu của bài tốn.

Mạch hoạt động ổn định phù hợp với việc máy chạy với thời gian làm việc kéo

dài và liên tục.

Gía thành linh kiện rẻ hơn nhiều so với một số mạch điều khiển khác đáp ứng

được nhu cầu của máy in 3D30Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Giới thiệu quy trình điều khiển máy in 3D

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×