Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trần Vân Thê (Trần Vân Thê)

Trần Vân Thê (Trần Vân Thê)

Tải bản đầy đủ - 0trang

đời, Vân Thê nói "Cơng sư phụ thiếp ni dạy cũng khơng ít, nếu quả thương u nhau thì phải đem

hai mươi lượng vàng chuộc thiếp, thiếp xin chờ ba năm. Còn như muốn làm trò trên bộc trong dâu thì

khơng thể được". Sinh nhận lời đang muốn nói rõ về mình thì Thịnh đã trở lại, đành theo ra rồi chào

về. Trong lòng vẫn buồn rầu, muốn nán lại gặp nhau lần nữa thì gặp lúc người nhà tới báo cha bệnh,

bèn vội vã về quê.

Không bao lâu ông Cử nhân mất, phu nhân thì dạy con rất nghiêm, sinh không dám tỏ bày tâm sự,

chỉ dè sẻn để dành dụm tiền bạc. Có ai mối lái đánh tiếng thì cứ lấy cớ đang có tang từ chối. Mẹ

khơng nghe, sinh lựa lời nói "Trước đây ở Hồng Cương bà ngoại đã định hỏi con gái họ Trần cho

con, thật đúng sở nguyện. Nay nhà có việc, tin tức cách trở, đã lâu chưa đi thăm bà, nay mai con sẽ đi

một phen, nếu đám đó khơng xong sẽ xin vâng lời mẹ". Phu nhân bằng lòng, sinh vội thu xếp tiền để

dành được đem theo.

Tới Hoàng Cương qua am thì viện quán vắng vẻ khác hẳn ngày trước, vào trong chỉ có một ni cơ

già đang nấu cơm, nhân hỏi tin tức. Ni cơ nói "Năm rồi đạo sĩ già chết, bốn nàng Vân mỗi người một

ngả”. Hỏi họ đi đâu, bà đáp Vân Thâm, Vân Đống trốn theo bọn trai trẻ đàng điếm, nghe nói Vân Thê

tới ngụ ở bắc huyện, còn Vân Miên thì khơng nghe tin". Sinh nghe thế buồn rầu than thở, sai đánh xe

lên bắc, gặp đạo quán là hỏi thăm mà không thấy tung tích gì. Đành rầu rĩ trở về nói dối với mẹ rằng

“Cậu nói ơng Trần đi Nhạc Châu (huyện thuộc Hồ Nam), đợi khi nào ông về sẽ sai người báo tin".

Nửa năm sau phu nhân về thăm nhà, đem chuyện hỏi mẹ thì bà khơng biết gì. Phu nhân giận con

nói dối, nhưng bà mẹ ngờ là hai cậu cháu bàn tính riêng với nhau mà chưa nói cho mình biết, may là

cậu đi vắng nên sinh khơng bị lộ chuyện nói dối. Phu nhân lên dâng hương trên núi Liên Phong, tối

nghỉ trọ ở dưới núi, đã đi nằm thì chủ nhân gõ cửa dẫn một đạo cô vào trọ chung. Nàng tự xưng tên

Trần Vân Thê, nghe nói phu nhân ở Di Lăng liền qua ngồi cùng giường kể chuyện mình trắc trở, lời lẽ

buồn rầu, sau cùng nói "Có người anh họ là Phan sinh cũng ở Di Lăng, phiền phu nhân sai con cháu

nhắn giúp một câu là ta đang ở tạm chỗ sư thúc Vương Đạo Thành tại quán Thê Hạc, sớm tối nguy nan

khổ sở, một ngày như một năm, xin tới thăm cho sớm, chứ e sau này chưa biết ra sao". Phu nhân hỏi

tên Phan sinh thì nàng lại khơng biết, chỉ nói "Anh ấy đã đi học ở trường huyện, các vị Tú tài chắc ai

cũng biết". Trời chưa sáng nàng đã từ biệt ra đi, còn ân cần dặn đi dặn lại.

Phu nhân về nhà kể lại với sinh, sinh quỳ xuống nói “Thưa thật với mẹ, chàng Phan sinh ấy chính

là con". Phu nhân hỏi rõ duyên cớ, giận nói "Thằng con xấu xa vào chùa qn chơi bời, nếu lấy đạo cơ

làm vợ thì còn mặt mũi nào nhìn họ hàng bè bạn nữa!”, sinh cúi đầu khơng dám nói gì. Gặp khi sinh

lên quận thi, lén thuê thuyền tới thăm Vương Đạo Thành. Tới nơi thì Vân Thê đã ra đi nửa tháng khơng

về, sinh về nhà buồn rầu phát bệnh. Kế bà Tang mất, phu nhân về chịu tang. Chôn cất xong trở về lạc

đường tới nhà họ Kinh, hỏi ra thì là em họ mình. Phu nhân nhân tiện ghé vào chơi, thấy có một thiếu

nữ trong phòng, tuổi khoảng mười tám mười chín, dung nhan tuyệt thế, bà chưa từng thấy ai đẹp bằng.

Phu nhân thường muốn tìm một nàng dâu thật đẹp cho thằng con khơng ốn hờn, thấy nàng thì động

lòng bèn hỏi lai lịch. Bà em nói "Đây là Vương thị, cháu gọi ông Kinh bằng cậu, cha mẹ đều đã mất,

tạm ở nhờ nhà ta” phu nhân hỏi chồng là ai, bà em đáp chưa có. Phu nhân cầm tay nàng trò chuyện thấydịu dàng nết na thích lắm, vì thế nghỉ lại qua đêm, ngỏ ý riêng với bà em. Bà em nói “Xứng đơi lắm

nhưng nó làm cao, nếu khơng thì đâu lại đến nay còn chưa lấy chồng, xin để ta bàn lại". Phu nhân gọi

cơ gái tới ngủ chung giường, nàng nói cười rất vui vẻ, xin nhận phu nhân làm mẹ. Phu nhân mừng, rủ

cùng về Kinh Châu. Nàng càng vui mừng, hơm sau cùng lên thuyền về.

Về tới nhà thì sinh còn ốm chưa dậy. Mẹ muốn con đỡ bệnh liền sai tỳ nữ vào nói thầm với sinh

"Phu nhân đưa người đẹp về cho công tử đấy". Sinh chưa tin, núp dưới cưa sổ nhìn ra, thấy cơ gái còn

đẹp hơn cả Vân Thê, nhân nghĩ “Cái hẹn ba năm đã hết, nàng ra đi khơng về thì hoa thơm chắc đã có

chủ, được người đẹp này thì trong lòng cũng được an ủi". Rồi đó vui vẻ trở lại, bệnh cũng dần khỏi.

Phu nhân gọi hai người tới chào nhau, sinh ra. Phu nhân nói với cơ gái “Có hiểu ý ta đưa con cùng về

không?” nàng mỉm cười đáp "Con đã biết rồi, có điều ý con lúc đầu nhận về cùng thì mẹ chưa biết.

Lúc con còn nhỏ đã đính ước với Phan sinh ở Di Lăng, nhưng tin tức vắng bặt, chắc chàng đã có vợ

khác rồi. Nếu thế con sẽ làm con dâu của mẹ, nếu khơng thế thì con sẽ làm con gái của mẹ suốt đời, sẽ

có ngày báo đáp ơn sâu. Phu nhân nói “Nếu con đã có lời đính ước ta cũng không ép. Nhưng trước

đây ta ở núi Ngũ Tổ có gặp một đạo cơ hỏi thăm họ Phan, nay con cũng nói tới họ Phan, song các nhà

thế tộc đất Di Lăng vốn khơng có họ ấy” Cơ gái giật mình nói “Người nghỉ lại dưới núi Liên Phong là

mẹ sao? Người hỏi thăm họ Phan chính là con đây". Phu nhân chợt hiểu ra, cười nói "Nếu đúng thế thì

Phan sinh ở đây". Cơ gái hỏi ở đâu phu nhân sai tỳ nữ dẫn tới chào sinh. Sinh giật mình hỏi "Nàng là

Vân Thê phải khơng?". Cơ gái hỏi sao biết, sinh kể lại sự tình, lúc ấy nàng mới biết sinh tự xưng là

Phan lang để đùa, thẹn thùng bàn chuyện chung thân rồi vội vàng quay ra thưa với mẹ. Mẹ hỏi "Thế

sao con lại lấy họ Vương” nàng đáp "Con vốn họ Vương, vì đạo sư yêu quý coi như con gái nên lấy

họ Trần thôi". Phu nhân cũng mừng, chọn ngày làm lễ thành hôn.

Nguyên trước đây cô gái và Vân Miên đều tới nương tựa Vương Đạo Thành. Đạo Thành ăn ở hẹp

hòi, Vân Miên bỏ đi Hán Khẩu, còn nàng vốn yếu ớt ngây thơ không thể làm lụng vất vả, lại xấu hổ

không dám đi hành nghề đạo sĩ nên Đạo Thành cũng khơng thích lắm. Gặp lúc ơng cậu họ Kinh đi qua

Hoàng Cương, nàng gặp mặt rơi nước mắt, ông bèn đưa về nhà, cho bỏ trang phục đạo cô, định gả cho

nhà sĩ tộc nên giấu biệt việc nàng từng làm đạo cơ. Nhưng có ai làm lễ vấn danh thì nàng khơng chịu,

cậu mợ khơng biết nàng muốn gì nên rất bực mình. Hơm ấy nàng theo phu nhân đi, được chỗ gửi gắm

tử tế, họ như cất được gánh nặng. Sau lễ hợp cẩn, hai người cùng kể lại chuyện mình, mừng q phát

khóc. Cơ gái hiếu thảo kính cẩn, phu nhân rất thương yêu, nhưng nàng chỉ gảy đàn đánh cờ chứ khơng

biết coi sóc gia nhân làm ăn nên bà rất lo lắng.

Hơn tháng sau phu nhân sai vợ chồng tới thăm họ Kinh, ở lại vài hôm rồi về. Thuyền đang trên

sông chợt có một thuyền khác đi tới, trong có một dạo cơ tới gần thì là Vân Miên. Vân Miên chỉ thân

với cô gái nên nàng vui mừng gọi qua thuyền mình, nhìn nhau cùng chua xót. Hỏi định đi đâu, Thịnh

đáp "Lâu ngày nhớ nhau, tới quán Thê Hạc tìm thì nghe tin nàng đã về nương tựa ơng cậu họ Kinh nên

định tới Hồng Cương thăm thơi. Khơng ngờ nàng đã được đoàn tụ với người trong mộng rồi. Nay

nhìn nàng như tiên, chỉ còn kẻ phiêu bạt này không biết đến lúc nào mới hết kiếp” rồi than thở mãi. Cô

gái bày kế, bảo đổi bỏ trang phục đạo cơ giả làm chị mình về ở với phu nhân rồi sẽ thong thả chọn nơixứng đáng.

Thịnh nghe theo, về tới nhà cô gái vào thưa trước với phu nhân rồi Thịnh mới vào, cử chỉ như con

nhà đại gia, trò chuyện thì rõ ra là người am hiểu việc đời. Phu nhân góa bụa đang buồn vì vắng vẻ cô

đơn, gặp Thịnh vui lắm, chỉ sợ nàng đi. Thịnh dậy sớm giúp đỡ bà làm việc nhà, không coi mình là

khách. Mẹ càng mừng, thầm muốn cưới thêm chị để át cái tiếng đạo cô của em nhưng chưa dám nói ra.

Một hơm bà qn một việc, vội hỏi lại thì Thịnh đã làm giúp xong từ lâu, bèn nói với cơ gái "Người

đẹp như tranh mà khơng làm nổi việc nhà thì có làm gì. Con dâu mà được như chị thì ta khơng lo gì

nữa".

Khơng ngờ cơ gái đã tính từ lâu nhưng sợ mẹ giận, nghe nói thế liền cười thưa "Mẹ đã yêu quý chị

[45]ấy thì con dâu muốn bắt chước Nữ Anh Nga Hồng , ý mẹ thế nào?” Mẹ khơng đáp nhưng cũng tươi

cười cơ gái lui về nói với sinh "Mẹ già gật đầu rồi". Rồi dọn dẹp một gian phòng khác, nói với Thịnh

rằng “Lúc trước cùng ngủ chung trong đạo quán, chị nói chỉ cần được một người biết thương u thì

hai ta cùng thờ, chị còn nhớ khơng?”. Thịnh bất giác quắc mắt nói "Cái ta nói là "thương u” ấy

khơng phải gì khác đâu, nếu ngày ngày làm lụng mà không ai biết cho nỗi ngọt bùi cay đắng. Vài hơm

ở đây có chút khó nhọc, được mẹ già thương u thì lòng đã khác trước rồi. Nếu khơng ra lệnh đuổi

khách thì xin được sống mãi với mẹ già là đủ thỏa nguyện, chứ không mong làm theo đúng lời nói

trước đây".

Cơ gái thưa lại với mẹ, mẹ sai chị em thắp hương thề khơng ốn hối rồi bảo sinh làm lễ thành thân

với Vân Miên. Lúc sắp đi ngủ, nàng nói với sinh "Thiếp là cơ gái còn trinh già hăm ba tuổi đấy”. Sinh

chưa tin, đến lúc thấy trên nệm có vết hồng mới lấy làm lạ. Thịnh nói “Thiếp sở dĩ vui được chổng tốt

khơng phải vì khơng chịu được cảnh vắng vẻ, mà thật là vì tấm thân khuê các mà tươi cười thù ứng

như ca kỹ thanh lâu thì khơng kham nổi thôi. Nên mượn dịp này vào ở nhà chàng, sẽ vì chàng phụng

dưỡng mẹ già, coi sóc việc nhà, chứ việc vui thú phòng the xin chàng cứ tìm người khác". Ba ngày sau

Miên ôm chăn chiếu qua ngủ với mẹ, đuổi không chịu đi. Vân Thê bèn vào phòng mẹ giành chỗ trước,

Vân Miên bất đắc phải về với sinh. Từ đó cứ hai ba ngày đổi phiên một lần, dần dần thành lệ.

Phu nhân vốn đánh cờ giỏi nhưng từ khi góa bụa khơng rảnh mà chơi, từ khi có Thịnh coi sóc việc

nhà đâu đấy nên cả ngày rảnh rỗi, cứ đánh cờ với Vân Thê. Tối đến thì thắp đèn pha trà nghe hai con

dâu đàn hát, nửa đêm mới ngủ. Thường nói với người ta rằng “Lúc ơng ấy còn sống cũng chưa từng

được vui thế này". Thịnh coi việc xuất nhập, thường ghi sổ trình mẹ, mẹ ngờ vực nói "Các con vẫn nói

là mồ cơi từ nhỏ, vậy ai dạy cho biết chữ đánh đàn chơi cờ?". Cô gái cười kể thật, mẹ cũng cười nói

“Ta lúc đầu khơng muốn con trai cưới một đạo cô làm vợ, nay lại cưới tới hai đạo cơ. Sực nhớ lại

quẻ bói lúc nó còn là trẻ con, mới biết số trời đã định thì khó mà tránh được".

Sinh đi thi mấy lần khơng đỗ, phu nhân nói "Nhà ta tuy khơng giàu, nhưng ba trăm mẫu ruộng xấu

may được Vân Miên coi sóc nên ngày càng no ấm, con cứ ở dưới gối cùng hai nàng dâu vui thú với

già này, chứ ta không mong con cầu công danh phú quý", sinh vâng lời. Sau Vân Miên sinh một trai

một gái, Vân Thê sinh một gái ba trai, mẹ hơn tám mươi mới mất, các cháu nội đều được vào học

trường huyện, cháu lớn do Vân Miên sinh thi đỗ Cử nhân.047. Chúc Thành (Chúc Thành)

Trong hồ Động Đình (tỉnh Hồ Nam) thường có việc thủy thần mượn thuyền, thuyền mà trống thì

dây buộc chợt tự tháo ra, lững lờ trôi đi. Chỉ nghe trên khơng trung có tiếng đàn sáo trỗi lên, những

người chèo thuyền quỳ mọp trong một góc khơng dám ngẩng nhìn, để mặc thuyền tự trơi, xong lại dạt

vào chỗ cũ.

Có Liễu sinh thi rớt về say nằm trên thuyền, chợt có tiếng nhạc nổi lên, những người chèo thuyền

lay gọi vẫn không tỉnh, vội ra cả đầu thuyền chui xuống dưới sạp. Chợt có người đẩy sinh, sinh say

quá, theo tay lăn xuống dưới sàn, vẫn ngủ như cũ, họ bèn để cho nằm đó. Giây lát đàn trống om sòm,

sinh hơi tỉnh, ngửi thấy mùi lan xạ thơm phức, hé mắt ra nhìn thấy trên thuyền đều là mỹ nhân, biết là

có việc lạ bèn giả như vẫn còn ngủ. Kế nghe truyền gọi Chúc Thành, lập tức có người thị tỳ tới, đứng

cạnh đầu sinh, thấy quần xanh dệt sa tía, hài nhỏ như ngón tay, trong lòng rất thích, ngầm cắn vào gấu

quần. Lát sau thị tỳ bước đi bị giằng ngã xuống, người ngồi trên hỏi, bèn thưa lý do. Người ngồi trên

tức giận sai đem sinh ra giết, lập tức có võ sĩ bước vào trói sinh lơi dậy. Sinh thấy một người ngồi

ngoảnh mặt về phía nam, áo mão như bậc vương giả, lúc đi ra bèn nói “Nghe nói Long quân hồ Động

Đình họ Liễu, thần cũng họ Liễu, ngày xưa người thi rớt, nay thần cũng thi rớt, người được gặp tiên nữ

mà thành tiên, thần say đùa cô hầu mà bị giết, sao mà may rủi khác nhau tới như thế?”.

Vương nghe thấy gọi quay lại hỏi "Ngươi là học trò thi rớt à?”, sinh vâng dạ. Bèn đưa giấy bút,

[46]bảo sinh làm bài phú Tóc chải gió đầu gội mưa . Sinh vốn là danh sĩ đất Tương Dương (tỉnh Hồ

Bắc) nhưng lập tứ rất chậm, cầm bút hồi lâu chưa viết. Vương nói mỉa “Danh sĩ gì hạng ngươi?”, sinh

[47]gác bút thưa "Người xưa viết bài phú Tam đơ

mười năm mới xong, xem đó đủ biết làm văn quý

hay chứ không quý mau”, Vương cười ngồi chờ. Từ giờ Thìn đến giờ Ngọ sinh mới làm xong, Vương

xem vui vẻ nói "Đúng là bậc danh sĩ”, bèn thưởng rượu.

Trong phút chốc, những thức ăn ngon bày lên la liệt. Đang lúc chuyện trò, một viên lại ơm sổ vào

thưa “Danh sách những người chết đuối đã soạn xong”. Vương hỏi “Cả thảy là bao nhiêu người?",

thưa "Một trăm hai mươi tám người”. Hỏi “Công sai là ai?", thưa "Hai viên úy ở Trạch Nam". Sinh

đứng dậy bái từ, Vương tặng mười cân vàng, lại cho một viên ngọc pha lê chặn giấy, nói "Trong hồ

sắp có kiếp nạn nhỏ, cầm cái này có thể thốt chết”. Chợt thấy người ngựa mang cờ quạt chia đứng

trên mặt nước, Vương xuống thuyền lên kiệu, chớp mắt đã không thấy đâu nữa.

Yên ắng hồi lâu, những người chèo thuyền mới từ dưới sạp chui lên, chèo thuyền lên phía bắc, bị

gió ngược không đi được. Chợt thấy dưới nước nổi lên một con mèo bằng sắt, bọn chèo thuyền hoảng

[48]sợ nói “Mao tướng quân xuất hiện rồi", khách buôn trên các thuyền đều nằm rạp cả xuống. Phút

chốc trên hồ lại nhô lên một cây gỗ dựng thẳng, lắc lư lay động, mọi người càng sợ, nói "Nam tướng

quân cũng xuất hiện rồi". Liền đó sóng lớn nổi lên ầm ầm che khuất cả mặt trời, nhìn ra thuyền bốn

phía trên hồ đều nhất loạt chìm hết. Sinh giơ viên ngọc chặn giấy ngồi im trong thuyền, sóng lớn mn

trượng đổ tới gần đều chợt tan hết, nhờ vậy được sống sót.Sinh về tới nhà, mỗi lần kể chuyện lạ cho mọi người nghe đều nói "Cơ gái hầu trong thuyền tuy

khơng nhìn rõ được dung mạo, song chỉ đơi hài cũng đã khơng tìm được ở cõi trần". Sau có việc tới

Vũ Xương (tỉnh thành Hồ Bắc) có bà già họ Thơi gả con gái, sính lễ ngàn vàng cũng không chịu, chỉ

cầm một viên ngọc pha lê chặn giấy nói “Ai có một cái như thế này ghép thành đôi sẽ gả cho". Sinh

lấy làm lạ, mang cái chặn giấy tới, bà già hớn hở đón tiếp, gọi cơ gái ra chào, thấy trạc mười lăm

mười sáu tuổi trở lại, phong vận yêu kiều không ai sánh được, lạy một lạy rồi quay người trở vào sau

màn.

Sinh vừa thấy mặt nàng, tâm thần rúng động nói "Tiểu sinh cũng có giữ một viên ngọc chặn giấy,

khơng rõ có sánh được với viên của lão bà không?”, kế cùng đem ra so, thì dài ngắn kiểu dáng giống

hệt nhau khơng sai một mảy. Bà già mừng rỡ, hỏi nơi sinh ngụ, bảo sinh lập tức trở về mang xe kiệu

lại đón, để viên ngọc lại làm tin. Sinh khơng chịu, bà già cười nói "Quan nhân đừng cẩn thận quá như

thế, chẳng lẽ lão thân lại mang một viên ngọc chặn giấy trốn đi sao?”. Sinh bất đắc dĩ phải để lại, trở

về thuê xe kiệu quay lại ngay, thì bà già đã đi mất. Hoảng hốt hỏi khắp cả những nhà lân cận, thì khơng

ai biết cả.

Mãi tới xế chiều mới buồn bã hối tiếc, thẫn thờ ra về. Giữa đường gặp một chiếc xe vượt lên,

chợt có người vén rèm hỏi "Liễu lang sao chậm thế?", nhìn rathì là bà già họ Thôi. Sinh mừng hỏi

“Lão bà đi đâu?", bà già cười nói "Chắc đã ngờ rằng lão thân lừa dối trốn đi rồi phải không? Sau khi

chia tay, nhân cũng có xe, chợt nghĩ quan nhân đang ở trọ, khó lòng xếp đặt đầy đủ, nên đã đưa con gái

lên thuyền rồi”. Sinh gọi dừng lại, bà già không chịu, sinh hoảng hốt không dám tin, vội chạy tới

thuyền, quả thấy cô gái và một tỳ nữ.

Cô gái thấy sinh vào, cười nói ra đón tiếp, sinh thấy quần xanh hài đỏ giống hệt như thị tỳ trên

thuyền ngày nào, lấy làm lạ lùng, bồi hồi nhìn chằm chằm. Cơ gái cười nói “Mắt cứ trừng trừng, chẳng

lẽ chưa nhìn thấy nhau lần nào sao?”. Sinh lại bò xuống nhìn, thì vết răng cắn vào gấu quần vẫn còn

đó, cả kinh nói "Nàng là Chức Thành sao?", cơ gái che miệng khẽ cười. Sinh vái dài nói "Nàng đúng

là người thần rồi, xin nói rõ mọi chuyện ra cho ta khỏi lo sợ". Cơ gái nói “Nói thật với chàng, người

chàng gặp trên thuyền lúc trước là Long quân hồ Động Đình. Thấy chàng tài cao đem lòng ngưỡng mộ,

đã muốn đem thiếp tặng cho chàng, nhung vì thiếp được vương phi u mến nên còn phải về bàn lại

với phi. Thiếp tới đây là theo lệnh của vương phi đấy”. Sinh mừng rỡ, rửa tay thắp hương, hướng về

phía Hồ Nam vái tạ rồi đưa nàng về. Sau sinh tới Vũ Xương, cô gái xin đi cùng, nhân tiện quy ninh.

[49]Khi tới Động Đình, nàng rút chiếc thoa ném xuống nước, chợt có một chiếc thuyền nhỏ dưới nước

nhô lên, nàng nhún chân nhảy qua như chim bay lượn đáp xuống, trong chớp mắt đã biến mất. Sinh

đang ngồi trên đầu thuyền nhìn chăm chăm vào chỗ chiếc thuyền nhỏ biến mất thì có một chiếc lâu

thuyền từ xa lướt tới, gần tới thì cửa sổ mở ra, chợt như có một con chim ngũ sắc bay qua, nhìn lại thì

Chức Thành đã đứng trước mặt. Một người trong cửa sổ lâu thuyền đưa qua vàng lụa bảo vật rất

nhiều, đều là của vương phi ban cho. Từ đó thành lệ, cứ mỗi năm về thăm viếng đơi lần, nhà sinh vì

vậy giàu có, có nhiều bảo vật đưa ra cho xem thì ngay các nhà thế gia cũng khơng biết là gì.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trần Vân Thê (Trần Vân Thê)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×