Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Người Thiếp Hồ (Hồ Thiếp)

Người Thiếp Hồ (Hồ Thiếp)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Người đầy tớ tự nghĩ mới tới đây chưa kịp cởi hành lý ra thì đã làm gì nên tội, nhưng khơng biết

kêu van với ai đành phải bò tới năn nỉ. Trong rèm có tiếng nói "Ngươi gọi phu nhân là đủ rồi, sao còn

nói chữ hồ?". Người đầy tớ sực nhớ ra, lạy lục không thôi. Trong rèm lại nói "Đã muốn có áo lơng

chiên sao lại vơ lễ thế?”, kế nói tiếp "Ngươi khỏi rồi đấy”, dứt câu thì người đầy tớ thấy hết đau, lạy

tạ định lui ra, chợt trong rèm ném ra một cái bọc, nói "Đây là một cái áo lơng dê non, ngươi cầm đi",

y mở ra xem thì thấy có năm đồng vàng. Lưu hỏi tin nhà, người đầy tớ thưa đều được vơ sự chỉ có

đang đêm bị mất một vò rượu, tính lại ngày giờ thì đúng vào đêm nàng đi lấy rượu. Mọi người kính sợ

nàng có phép thần thông, gọi là Thánh tiên.

Lưu vẽ tranh nàng, lúc ấy Trương Đạo Nhất làm quan Đề học sứ nghe chuyện lạ liền lấy tình đồng

hương tới thăm Lưu xin được gặp mặt một lần, nàng từ chối. Lưu đưa bức tranh cho xem, Trương giật

lấy đem về treo cạnh chỗ ngồi, đêm ngày khấn khứa "Xinh đẹp như nàng muốn gì chẳng được, sao lại

gởi thân cho lão già râu xồm? Hạ quan khơng thua kém gì Động Cửu, sao không chiếu cố cho nhau một

lần”. Nàng ở dinh chợt nói với Lưu "Trương cơng vơ lễ phải trừng phạt một chút". Một hơm Trương

đang khấn khứa thấy như có ai cầm thước đánh mạnh vào trán đau điếng, cả sợ cuốn bức tranh sai

người đem trả. Lưu hỏi vì sao trả lại, người ấy giấu việc Trương bị đánh mà bịa chuyện trả lời, Lưu

cười hỏi "Trán chủ ngươi có đau khơng?", người ấy khơng dám nói dối phải kể thật.

Không bao lâu sau, rể Lưu là Nguyên sinh tới thăm, xin được ra mắt nhưng nàng từ chối. Nguyên

nài nỉ mãi, Lưu hỏi “Con rể nào phải người ngoài, sao cự tuyệt quá thế?”. Nàng đáp "Con rể tới ra

mắt ắt phải có gì tặng, nhưng y mong cầu q lắm, ta tự thấy khơng làm vừa lòng y được nên khơng

muốn gặp đó thơi”. Kế Ngun lại cố nài nỉ, nàng hứa mười ngày sẽ cho ra mắt. Đến ngày hẹn Nguyên

vào, đứng ngoài rèm chắp tay vái rồi hỏi thăm sức khỏe, chỉ thấy loáng thoáng dung mạo nhưng khơng

dám nhìn kỹ. Kế lui ra, đi được mấy bước cứ ngoảnh lại nhìn chằm chằm, chỉ nghe tiếng nàng nói

"Con rể quay lại kìa", dứt lời cười lớn, lanh lảnh như tiếng cú rúc. Nguyên nghe thấy gân cốt nhũn cả

ra, run rẫy tựa mất hồn.

Ra ngồi ngồi hồi lâu mới hơi định thần, bèn nói “Vừa nghe tiếng cười như nghe tiếng sét, thật

không biết mình còn sống hay đã chết”' Giây lát người tỳ nữ vâng lệnh nàng đem ra hai mươi lượng

vàng tặng Nguyên, Nguyên nhận rồi nói "Thánh tiên hàng ngày ở với ơng chồng, há lại khơng biết tính

ta phung phí chứ khơng quen dùng món tiền nhỏ sao?”' Nàng nghe thế nói "Ta vẫn biết là thế, nhưng

vừa lúc hết tiền, mới rồi cùng bạn bè đi Biện Lương (tỉnh thành Hà Nam) thì thành bị Hà Bá chiếm

cứ, kho tàng đều ngập dưới nước, lặn xuống lấy mỗi người chỉ được bấy nhiêu, làm sao đầy được túi

tham không đáy của y. Vả lại nếu ta tặng cho thật hậu thì y phúc bạc cũng khơng thể hưởng được đâu".

Phàm mọi việc cơ gái đều có thể biết trước nên có việc gì nghi ngờ cứ bàn với nàng là quyết

được ngay. Một hơm đang cùng ngồi chuyện trò, chợt nàng ngửa mặt lên trời cả kinh nói “Đại nạn sắp

tới, làm sao bây giờ”. Lưu hoảng sợ hỏi người trong nhà lành dữ ra sao, nàng nói "Tất cả vơ sự, chỉ

có nhị cơng tử là đáng lo. Không bao lâu nơi đây sẽ thành chiến trường, chàng nên xin đi công cán nơi

xa mới khỏi nạn”. Lưu theo lời, xin quan trên cho đi áp tải lương tiền tới Vân Nam Quý Châu. Đường

sá xa xôi, ai nghe cũng thương xót cho Lưu, duy có cơ gái lấy làm vui mừng. Không bao lâu Khương[121]Khôi làm phản , Phần Châu bị giặc chiếm làm sào huyệt, con trai thứ hai của Lưu từ Sơn Đơng tới

thì vừa gặp loạn, bị giết chết. Thành bị hãm, quan lại đều bị hại, chỉ có Lưu đi cơng cán nơi xa được

thoát, đến khi yên giặc mới trở về.

Sau Lưu dính líu vào vụ án lớn bị bãi chức, nghèo túng tới mức ngày không lo đủ hai bữa cơm,

quan lại còn đòi hỏi hạch sách rất nhiều nên cùng quẫn lo lắng muốn chết. Nàng nói "Đừng lo, dưới

gầm giường có chơn ba ngàn đồng vàng, cũng đủ chi tiêu”. Lưu mừng rỡ hỏi đánh cắp được ở đâu,

nàng đáp "Của vô chủ trong thiên hạ muốn lấy bao nhiêu cũng có, cần gì phải trộm cắp?". Lưu dùng số

tiền ấy lo lót được thốt tội về q, cơ gái cũng đi theo. Vài năm sau chợt bỏ đi, để lại cái túi giấy

chứa mấy vật lại cho Lưu, trong có lá phướn nhỏ treo nhà đám ma dài độ hai tấc, mọi người đều cho

là điềm bất tường, kế Lưu chết.106. Thần Sấm Sét (Lôi Tào)

Nhạc Vân Hạc và Hạ Bình Tử lúc nhỏ ở cùng làng, lớn lên học cùng trường, chơi với nhau rất

thân. Hạ thông minh từ nhỏ, mười tuổi đã nổi tiếng, Nhạc dốc lòng kính ái, Hạ cũng thường khun dạy

cho khơng biết mỏi. Nhạc học hành ngày càng tấn tới nhờ vậy cũng nổi tiếng, nhưng khoa cử lận đận,

cứ đi thi là rớt. Không bao lâu Hạ mắc bệnh dịch chết, nhà nghèo không chôn cất nổi, Nhạc khẳng khái

đứng ra lo liệu, Hạ còn vợ góa con cơi thì thường lui tới thăm hỏi, kiếm được chút ít gì cũng chia cho

một nửa. Vợ con Hạ nhờ vậy mới sống được, các bậc sĩ đại phu vì thế càng khen Nhạc hiền. Nhà

Nhạc khơng có của cải gì nhiều, lại còn chu cấp cho vợ con Hạ nên gia cảnh ngày càng sa sút, bèn

than "Tài học như Bình Tử mà còn phải lận đận rồi chết, huống chi là ta? Sự giàu sang ở đời phải

đúng lúc, nếu cứ lo lắng tròn năm thì e sẽ chết trước cả giống vật nơi ngòi rãnh, phí cả một đời, chẳng

bằng lo liệu cho sớm".

Từ đó Nhạc bỏ học đi bn, làm ăn nửa năm thì cảnh nhà hơi khá lên. Một hôm đi buôn tới Kim

Lăng (tỉnh thành Giang Tô), vào nghỉ trong quán trọ thấy một người cao lớn, bắp thịt cuồn cuộn cứ

quanh quẩn cạnh chỗ mình ngồi, sắc mặt ảm đạm, có vẻ lo buồn. Nhạc hỏi "Muốn ăn cơm không?",

người ấy cũng im lặng. Nhạc đẩy mâm ra mời, y lấy tay bốc ăn, trong giây lát hết sạch. Nhạc lại gọi

thêm một mâm mấy phần cơm, y lại ăn hết, Nhạc bèn bảo chủ quán cắt thịt heo, bóc bánh chưng đầy

mâm, y lại ăn sạch mấy phần nữa mới no, cảm tạ nói "Ba năm nay chưa từng được bữa nào ăn no thế

này". Nhạc hỏi "Ông là bậc tráng sĩ sao lại lưu lạc khổ cực tới mức này?”, y đáp “Ta mắc tội với trời,

khơng thể nói ra được”. Nhạc hỏi q qn nhà cửa, y đáp "Trên bộ khơng có nhà cửa, dưới nước

khơng có ghe thuyền, chỉ sáng vào trong làng tối ra ngồi ruộng thơi".

Nhạc sửa soạn hành lý ra đi, người ấy đi theo, bịn rịn không rời. Nhạc từ tạ, y nói "Ơng sắp gặp

nạn lớn, ta không nỡ quên cái ơn cho một bữa ăn”. Nhạc lấy làm lạ, bèn cho y đi cùng, trên đường kéo

vào quán ăn cơm, y từ chối nói “Cả năm ta chỉ ăn vài bữa thôi", Nhạc càng lấy làm lạ. Hơm sau qua

sơng, chợt sóng gió nổi lên, ghe thuyền chở thuê đều đắm cả, Nhạc và người ấy cũng chìm xuống sơng.

Lát sau gió lặng sóng n, y cõng Nhạc đạp sóng ngoi lên, đưa Nhạc lên một chiếc thuyền khách rồi

lại rẽ nước đi. Giây lát kéo về một chiếc thuyền, đỡ Nhạc qua dặn ngồi đó giữ rồi nhảy xuống nước,

trồi lên thì hai tay xách hàng hóa bị chìm ném vào thuyền rồi lại lặn xuống, mấy lần lên xuống thì hàng

hóa bị chìm được vớt lên đầy cả thuyền.

Nhạc cảm tạ nói “Ơng cứu sống ta là quá đủ rồi, đâu dám mong lấy lại được hàng hóa”' Kiểm lại

của cải thấy khơng bị mất gì, càng mừng rỡ kính phục y là thần, định dong thuyền đi thì y từ biệt, Nhạc

cố giữ cùng qua sơng. Kế cười nói “Cái nạn thế này mà chỉ mất có một chiếc trâm vàng”, người ấy

muốn lại xuống nước tìm, Nhạc đang ngăn lại bảo thơi thì y đã nhảy xuống nước mất hút. Nhạc kinh

ngạc hồi lâu, chợt thấy y tươi cười trồi lên đưa cho chiếc trâm, nói “May là cũng tìm thấy”, người trên

sông ai cũng kinh lạ. Nhạc đưa người ấy về nhà, ăn cùng mâm nằm cùng chiếu. Cứ mười mấy ngày y

mới ăn một bữa, mà ăn thì ăn rất nhiều.Một hôm từ giã đi, Nhạc cố giữ lại, vừa lúc trời tối tăm như muốn mưa, nghe có tiếng sấm. Nhạc

nói “Khơng biết quang cảnh trong mây ra sao, sấm sét là vật gì, làm sao lên được trên trời mà xem

một lần mới hết thắc mắc”. Người ấy cười nói “ơng muốn lên mây chơi à?”. Giây lát chợt Nhạc thấy

trong người mỏi mệt quá, lăn ra giường thiu thiu ngủ, khi tỉnh thấy người đong đưa không giống như

đang nằm trên giường. Mở mắt nhìn thì thấy đang trong mây, chung quanh trắng tốt như bơng, hoảng

sợ vùng dậy thấy váng vất như đang đi thuyền, dưới chân thì mềm mại khơng phải là đất, ngẩng đầu thì

thấy tinh tú ngay trước mắt, nghĩ rằng mình đang nằm mơ. Nhìn kỹ thấy các ngơi sao khảm vào bầu trời

như hạt sen trong gương sen, ngôi lớn bằng cái khạp, ngơi vừa bằng cái vò, ngơi nhỏ bằng cốc chén,

lấy tay lắc thử thấy sao lớn bám chặt khơng nhúc nhích, sao nhỏ thì lung lay như có thể hái xuống. Liền

hái lấy một ngôi cất vào tay áo rồi vén mây nhìn xuống thì bể bạc mênh mông, thấy thành quách nhỏ

như hạt đậu, kinh ngạc tự nghĩ nếu lỡ hụt chân một cái thì còn gì là mạng.

Bỗng thấy hai con rồng uốn lượn kéo một chiếc xe căng màn chạy tới, đuôi ngoắt thành tiếng vun

vút như roi trâu. Trong xe có cái bồn chu vi mấy trượng đựng đầy nước, có mấy mươi người cầm gáo

múc nước tưới khắp trên mây. Họ thấy Nhạc đều lấy làm lạ, Nhạc nhìn kỹ thì thấy trong bọn có người

tráng sĩ bạn mình. Y nói với mọi người "Đây là bạn ta", rồi đưa Nhạc một cái gáo bảo múc nước mà

tưới. Lúc đó trời đang đại hạn, Nhạc đón lấy cái gáo, vén mây nhìn về phía q chăm chỉ múc tưới.

Lát sau người bạn nói với Nhạc "Ta vốn là thần sấm sét, vì trước đây làm mưa sai hẹn nên bị phạt đày

ba năm, nay đã mãn hạn, từ đây xin vĩnh biệt". Rồi lấy sợi dây buộc xe dài cả vạn thước bảo Nhạc

bám vào một đầu để thả xuống đất. Nhạc lo dây đứt, y cười nói khơng hề gì, Nhạc theo lời bám vào,

thấy lơ lửng trong chớp mắt đã tới mặt đất, nhìn lại thì đang đứng ngồi làng, sợi dây thì thu dần vào

trong mây khơng thấy đâu nữa.

Lúc ấy hạn hán đã lâu mới có trận mưa, nhưng ngồi mười dặm nước chỉ ngập ngón tay, chỉ có

làng Nhạc thì hồ rạch tràn đầy. Về tới nhà Nhạc mò lại trong tay áo thì ngơi sao đã hái vẫn còn, đem

đặt lên bàn thì đen như hòn đá, đến đêm thì long lanh sáng rực chiếu rọi khắp nhà. Nhạc càng quý báu

gói lại cất kỹ, mỗi khi có khách q thì mang ra thay đèn uống rượu ban đêm, nhìn thẳng vào thấy ánh

sáng chói cả mắt. Một đêm, vợ Nhạc ngồi trước ngơi sao chải tóc chợt thấy ánh sáng thu nhỏ mờ dần

chỉ còn như con đom đóm, lại động đậy bay lên, giật nảy mình định kêu lên thì ngơi sao đã chui tọt

vào miệng, vừa khạc thì đã xuống tới cổ họng. Nàng sợ hãi chạy vào kể cho Nhạc, Nhạc cũng lấy làm

lạ.

Kế nằm ngủ mơ thấy Hạ Bình Tử tới nói “Ta là sao Thiếu Vi những việc ông giúp cho ta vẫn nhớ

không quên. Lại nhờ ông thương mến đem ta trên trời về, có thể nói là có duyên với nhau, nay xin làm

người nối dõi cho ông để đền ơn lớn". Lúc ấy Nhạc đã ba mươi tuổi vẫn chưa có con, mơ thấy thế

mừng lắm. Từ đó vợ có mang, khi lâm bồn có ánh sáng chiếu khắp nhà như lúc đặt ngơi sao trên bàn,

nhân đó đặt tên con là Tinh Nhi. Tinh Nhi khôn ngoan lạ thường, năm mười sáu tuổi thi đỗ Tiến sĩ.

Dị Sử thị nói: Ơng Nhạc nổi tiếng văn chương một thời, chợt thấy việc theo đuổi công danh

[122]đến già không hợp với mình liền vứt ngọn bút như cởi chiếc dép, có khác gì Ban Siêu ném bút!

Đến như thần sấm sét cảm ơn cho ăn, sao Thiếu Vi đáp tình bạn cũ, há phải là thần nhân đền đáp ơnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Người Thiếp Hồ (Hồ Thiếp)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×