Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trường Đình (Trường Đình)

Trường Đình (Trường Đình)

Tải bản đầy đủ - 0trang

nữ Trường Đình được mười bảy tuổi, xin sai tới phụng sự bậc quân tử". Thạch mừng rỡ lạy phục ngay

xuống, rồi nói nếu ơng già có nhã ý như vậy thì đâu dám có bệnh mà chần chừ. Lập tức lên đường,

cùng cưỡi ngựa đi. Vào nhà xem qua hết những người bị ma làm rồi, lại sợ xong việc bị họ nuốt lời,

xin bàn rõ với vợ chồng ơng già. Bà già bước ra nói “Tiên sinh còn ngờ sao?", lập tức lấy chiếc trâm

cài đầu của Trường Đình đưa Thạch làm tin. Thạch vái lạy xong liền tập hợp tất cả người nhà lại làm

phép nhương trừ, riêng Trường Đình khơng bị gì thì vẽ một tấm bùa sai người nhà đưa tặng cho nàng

đeo. Đêm ấy n ắng, ma quỷ bặt tăm, chỉ có Hồng Đình còn rên rỉ khơng thơi. Thạch làm nước phép

vào rảy cho nàng, bệnh tật lập tức tiêu tan gần hết. Thạch định chào về, ơng già níu kéo giữ lại, đến xế

chiều dọn rượu thịt lên la liệt, mời mọc rất ân cần, canh hai chủ nhân mới chào khách đi nghỉ.

Thạch vừa đi nằm thì nghe tiếng gõ của rất gấp, trở dậy mở cửa thì Trường Đình bước vào, dáng

vẻ hớt hãi, nói là nhà thiếp mài dao muốn giết chàng, nên trốn ngay đi, nói xong vội quay ra. Thạch

hoảng sợ khơng còn hồn vía nào, vội leo qua tường bỏ chạy, thấy xa xa có ánh lửa vội chạy tới, thì ra

là người làng đi săn đêm. Thạch chờ họ săn xong cùng về, trong lòng căm túc không biết trút vào đâù,

định tới đất Biện tìm Xích Thành nhưng nhà có cha già mắc bệnh đã lâu, nghĩ ngợi đêm ngày chưa biết

tính bề nào. Một hơm có hai chiếc kiệu tới dừng ở cửa, thì là bà vợ ơng già đưa Trường Đình tới, hỏi

Thạch rằng "Đêm trước về rồi sao khơng tính kế?”. Thạch thấy mặt Trường Đình thì nỗi căm tức đều

tiêu tan nên cũng khơng nói ra chuyện mình tính tốn. Bà già giục hai người làm lễ giao bái ngay tại

sân, xong rồi Thạch định làm cơm mời, bà nói "Ta đang bận rộn, không thể ngồi yên ăn ngon. Lão già

nhà ta đầu óc tối tăm, nếu có gì khơng phải xin chàng vì Trường Đình mà nghĩ tới già này một chút thì

may lắm", rồi lên kiệu đi.

Té ra ơng già định giết con rể thì bà già không hay, đến lúc ông ta đuổi theo Thạch không kịp trở

về thì bà mới biết, rất lấy làm bất bình, ngày nào cũng cãi vã với chồng. Trường Đình cũng khóc lóc

khơng chịu ăn uống, bà già bèn ép đưa con gái tới cho Thạch, chứ họ ông không muốn. Trường Đình

vào nhà rồi, Thạch hỏi han mới rõ sự tình. Được hai ba tháng, họ ơng gọi con gái về thăm nhà, nhưng

Thạch cho rằng nàng sẽ không được trở lại nên khơng cho đi, từ đó thỉnh thoảng Trường Đình lại rơi

lệ. Hơn một năm nàng sinh con trai, đặt tên là Tuệ Nhi, thuê vú nuôi cho bú nhưng đứa nhỏ hay khóc,

đêm nào cũng phải trả về ngủ với mẹ. Một hôm nhà họ ông lại mang kiệú tới, nói bà già nhớ con gái

lắm. Trường Đình càng buồn bã, Thạch khơng nỡ giữ nên để nàng đi.

Nàng định bế con theo nhưng Thạch không cho, nàng bèn về một mình. Lúc ra đi hẹn một tháng sẽ

quay về, nhưng nửa năm liền vẫn không có tin tức gì, Thạch cho người đến hỏi dò tin túc thì nhà cũ bỏ

khơng khơng có ai ở. Được hai năm Thạch không mong đợi nữa, nhưng đứa con nhớ mẹ đêm nào cũng

khóc ngằn ngặt, lòng như dao cắt. Kế cha bệnh mất, Thạch càng thêm thương tâm nên thành bệnh nằm

liệt giường, việc tang lễ gác đó khơng sao tiếp đón khách khứa tới viếng. Đang lúc bối rối chợt nghe

tiếng đàn bà khóc lóc đi vào, nhìn ra thì là Trường Đình mặc tang phục. Thạch đau lòng quá kêu lên

một tiếng rồi ngất đi, người hầu gáỉ hoảng sợ la lớn, Trường Đình mới nín khóc vào chăm sóc. Hồi lâu

Thạch mới tỉnh, nghĩ rằng mình đã chết, nói có lẽ đang gặp nhau ở suối vàng. Nàng nói “Khơng phải

đâu. Thiếp bất hiếu khơng được lòng cha, bị giữ lại ba năm, thành ra phụ lòng chàng.Gặp lúc dời nhà đi Hải Đơng đi ngang đây, nghe tin cha chàng mất, thiếp tuân lệnh cha phải dứt

tình nhi nữ nhưng khơng dám vâng lời sai mà bỏ lễ cha chồng con dâu. Thiếp về đây mẹ biết chứ cha

khơng biết đâu”. Đang nói thì đứa nhỏ tới sà vào lòng, dứt lời nàng vỗ về con, khóc nói "Ta có cha

nên con khơng có mẹ", đứa nhỏ cũng òa khóc, cả nhà đều rơi lệ. Nàng bước ra coi việc nhà, thức ăn

mang lên cúng trước linh cửu đều đầy đủ sạch sẽ. Thạch được an ủi rất nhiều, nhung mắc bệnh đã lâu,

nhất thời gấp rút khơng sao đứng dậy, Trường Đình bèn mời người anh họ ngoại của Thạch ra tiếp

khách thay. Chôn cất xong Thạch mới đứng dậy được, chống gậy lo việc cúng trăm ngày. Kế Trường

Đình từ biệt về để chịu tội trái lệnh cha, nhưng chồng níu con gào đành ẩn nhẫn ở lại.

Khơng bao lâu có người tới nói bà già mắc bệnh, nàng nói "Thiếp vì cha chàng mà tới, chàng lại

khơng vì mẹ thiếp bị bệnh mà cho thiếp đi sao?", Thạch ưng thuận. Trường Đình bảo người vú bế con

đi chơi rồi rơi lệ ra cửa lên đường, suốt mấy năm không trở về, cha con Thạch cũng dần dần quên đi.

Một hôm sáng sớm vừa mở cửa thì Trường Đình nhẹ nhàng bước vào, Thạch hoảng sợ hỏi, nàng rầu rĩ

ngồi xuống giường than “Thiếp sinh trưởng nơi khuê các, coi một dặm đã là xa, nay chỉ một ngày một

đêm mà phải đi cả ngàn dặm, mệt gần chết". Thạch hỏi kỹ, nàng muốn đáp lại thơi, hỏi mãi mới khóc

nói "Nay nói ra cho chàng hay, chỉ sợ điều làm thiếp đau lòng lại làm chàng khối ý thơi. Năm rồi bên

nhà tới đất Tấn (tỉnh Sơn Tây), ngụ trong nhà thân hào họ Triệu. Chủ khách giao du thân mật, cha mới

gả Hồng Đình cho cơng tử nhà ấy. Cơng tử vốn phóng đãng, gia đình khơng n ấm, em thiếp về kể với

cha, cha bèn giữ lại nửa năm không cho về. Công tử tử giận, chẳng biết mời được người ác ở đâu tới,

sai thần tướng xiềng khóa cha già giải đi, cả nhà hoảng sợ trong chớp mắt bỏ chạy tứ tán”' Thạch nghe

thấy khơng kìm được bật cười ha hả, Trường Đình tức giận nói "Người ta tuy bất nhân cũng vẫn là cha

thiếp, thiếp làm vợ chàng mấy năm chỉ có vui vẻ khơng có hờn ốn, nay người mất nhà tan, trăm miệng

lưu ly, dẫu chàng khơng thương cha cũng phải xót cho thiếp chứ. Thế mà nghe chuyện lại vui sướng

múa lên, chẳng có lấy nửa lời an ủi, sao mà bất nghĩa đến thế?". Rồi phất tay áo bỏ ra, Thạch chạy

theo tạ lỗi thì đã đi xa rồi, nghĩ lại thấy ân hận, trách mình nhẫn tâm.

Qua hai ba hơm thì bà già và con gái cùng tới. Thạch mừng rỡ hỏi thăm an ủi thì mẹ con cùng lạy

phục xuống đất. Thạch hoảng sợ hỏi, hai người đều khóc, Trường Đình nói “Thiếp nổi giận bỏ đi, nay

lại khơng thể giữ ý lại định nhờ người, còn mặt mũi nào nữa?". Thạch nói "Tuy cha bất nhân nhưng ơn

của mẹ, tình của nàng thì ta khơng bao giờ qn. Vả lại nghe tai họa mà vui cũng là thói thường của

con người, sao nàng không nhịn ta một chút?”' Nàng nói “Mới rồi gặp mẹ trên đường, mới biết người

bắt cha chính là thầy của chàng”. Thạch nói "Nếu đúng như thế thì cũng rất dễ, có điều nếu cha nàng

khơng về thì cha con nàng chia lìa, nhưng e nếu cha nàng về thì chồng nàng khóc, con nàng khổ mà

thơi". Bà già bèn thề độc, Trường Đình cũng thề nhất định sẽ đền ơn. Thạch bèn khăn gói lên đường

tới đất Biện, hỏi đường tới quán Nguyên Đế thì Xích Thành mới trở về chưa lâu, bèn vào ra mắt. Xích

Thành hỏi sao lại tới đây, Thạch nhìn xuống bếp thấy một con hồ già bị trói hai chân trước treo lên,

cười nói "Đệ tử tới đây lần này chỉ vì con quỷ già kia". Xích Thành hỏi, Thành thưa “Đó là cha vợ

của con đấy", rồi kể lại mọi chuyện. Đạo sĩ cho rằng hồ gian trá xảo quyệt không thể khinh suất tha ra,

Thạch nài nỉ mãi mới ưng thuận. Nhân lại kể rõ các thủ đoạn gian trá của hồ, hồ nghe thấy nép mìnhrúc vào lồng, có vẻ hổ thẹn.

Đạo sĩ cười nói "Té ra nó cũng còn biết xấu hổ". Thạch vào bếp xách ra, lấy dao cứa dây, hồ đau

quá nghiến răng kèn kẹt. Thạch cứ ỡm ờ không chịu cắt cho đứt hẳn, cười hỏi "Cha đau lắm thì phải,

thơi khơng cắt nữa được khơng ạ?". Hồ trừng trừng nhìn Thạch, vẻ rất căm hờn, kế được thả, vẫy đuôi

ra khỏi qn đi ln. Thạch chào thầy ra về, thì ba ngày trước đã có người tới báo tin ơng già được

thả, bà già liền về trước để con gái ở lại chờ Thạch. Thạch về tới, nàng ra đón lạy phục xuống đất,

Thạch kéo đứng lên nói "Nếu nàng khơng qn tình nghĩa vợ chồng thì đừng cám ơn". Nàng nói “Từ

nay trở đi bên nhà lại về ở chỗ cũ, làng xóm gần đây tin tức dễ dàng, thiếp muốn về thăm cha, ba ngày

sẽ trở lại chàng có tin khơng?”' Thạch đáp "Con sinh ra khơng có mẹ cũng chưa hề sứt mẻ, ta hàng

ngày vắng bóng vợ đã trở thành quen nếp, thế mà không làm như Triệu cơng tử lại lấy ơn báo ốn, như

thế là đã hết lòng với nàng rồi. Nếu nàng khơng trở lại thì đó là bởi nàng phụ nghĩa, nhưng dẫu đạo lý

như vậy vẫn khơng cần nói rõ, có gì mà khơng tin". Hơm sau Trường Đình đi, hai ngày thì trở về,

Thạch hỏi sao đi mau thế, nàng đáp "Cha vì chuyện chàng chọc ghẹo ở đất Biện, tức tối khơng qn,

cứ lải nhải nói mãi, thiếp khơng muốn nghe nữa nên về sớm”' Từ đó hai mẹ con qua lại với nhau luôn,

nhưng cha vợ chàng rể vẫn khơng hề thăm viếng gì nhau.

Dị Sử thị nói: Tính hồ phản phúc, xảo trá quá lắm, việc hối hôn hai con gái đều theo một kiểu,

sự giả trá thế nào có thể biết được. Nhưng vì có chuyện cần mà gả con, thì cái ý hối hơn đã nảy

sinh ngay từ lúc hứa hơn rồi. Còn chàng rể vì yêu con gái mà cứu ngươi cha, lẽ ra nên bỏ ốn thù

cũ để lấy lòng nhân đức mà cảm hóa, thế mà lại chọc ghẹo lúc đang nguy cấp, thì trách gì cha vợ

đến chết cũng khơng qn! Nhưng cha vợ chàng rể trong thiên hạ không dung được nhau, đều như

thế cả thơi.172. Tịch Phương Bình (Tịch Phương Bình)

Tịch Phương Bình là người huyện Đơng An (tỉnh Hà Bắc). Cha tên Liêm, thẳng tính nhưng nóng

nảy, vì vậy có hiềm khích với nhà giàu họ Dương trong làng. Họ Dương chết trước, mấy năm sau Liêm

mắc bệnh nguy kịch, nói với mọi người rằng "Lão Dương nay đang lo lót để âm ty sai người bắt ta”,

giây lát toàn thân tấy đỏ lên, gào thét rồi chết. Tịch buồn thảm bỏ ăn, nói "Cha ta thật thà chất phác,

nay bị quỷ dữ lấn hiếp, ta phải xuống âm phủ rửa hờn cho cha mới được”. Từ lúc ấy khơng nói năng gì

cả, lúc ngồi lúc đứng, dáng vẻ như kẻ ngây ngốc, thì ra hồn đã lìa khỏi xác. Ban đầu Tịch ra khỏi cửa,

không biết đi đâu, nhưng thấy trên đường có người bèn hỏi thành ấp. Lát sau vào tới thành, thì cha đã

bị hạ ngục. Tới cửa ngục, xa thấy cha đang nằm dưới thềm, có vẻ rất khổ sở, ngước lên thấy con, nước

mắt trào ra, kế nói "Bọn ngục lại đều ăn hối lộ, được dặn dò nên ngày đêm đánh đập tra khảo cha, đùi

vế dập nát cả rồi". Tịch tức giận mắng bọn ngục tốt "Nếu cha ta có tội cũng đã có phép vua, bọn quỷ

chết dịch chúng bay há lại được ngang ngược như thế à?”. Rồi trở ra tìm bút viết đơn, gặp lúc Thành

hồng ra phiên hầu buổi sáng, bèn đệ đơn kêu oan.

Họ Dương sợ, đút lót cả trong ngồi mới ra đối chất. Thành hồng cho rằng lời tố cáo của Tịch

khơng có bằng cứ, không thèm xét xử. Tịch uất ức mà không có chỗ giãi bày, mò mẫm tới hơn trăm

dặm thì tới quận, đem việc quan lại chức dịch riêng tư túi trình với Quận thú, dây dưa nửa tháng mới

được xử. Quận thú sai đánh Tịch một trận, phê đơn cho như Thành hoàng đã xét. Tịch về huyện, nếm

đủ mùi gông cùm, đau đớn oan ức không sao hả giận. Thành hoàng sợ lại thưa kiện, sai nha dịch giải

về nhà, nha dịch đưa tới cổng rồi đi. Tịch không chịu vào, lại trốn xuống điện Diêm Vương, tố cáo

Quận thú Huyện lệnh tham tàn. Diêm Vương lập tức cho bắt tới đối chất, hai người mật sai kẻ tâm

phúc tới thương lượng, hứa biếu ngàn vàng, nhưng Tịch khơng chịu. Vài hơm sau, chủ nhà trọ nói với

Tịch "Ơng ngang q, quan trên đã năn nỉ mà còn cố chấp không chịu. Nay nghe đâu ai cũng đều có

thư gởi gắm cho Diêm Vương, sợ việc hỏng mất". Tịch cho là lời đồn vu vơ cũng chưa tin lắm. Lát

sau có người mặc áo đen gọi vào hầu, lên tới cơng đường thấy Diêm Vương có vẻ tức giận, khơng cho

nói năng gì, sai đánh ngay hai mươi gậy.

Tịch lớn tiếng hỏi “Tiểu nhân có tội gì?", Diêm Vương im lặng như không nghe thấy. Tịch bị đánh

kêu lớn “Bị đòn là đáng lắm! Ai bảo ta khơng có tiền!". Diêm Vương càng giận, sai đặt lên giường

lửa. Bọn quỷ tốt lơi Tịch xuống, nhìn sang thềm phía đơng thấy có chiếc giường sắt đốt lửa ở dưới,

mặt giường đỏ rục. Bọn quỷ cởi áo Tịch ra, đặt nằm lên giường lăn qua lật lại, vô cùng đau đớn,

xương thịt cháy đen, khổ vì khơng chết được . Khoảng hơn một giờ, quỷ nói “Đủ rồi!”' rồi đỡ dậy, bảo

xuống giường mặc áo, may là còn gượng đi được, lại trở lại trước thềm. Diêm Vương hỏi còn dám

kiện nữa khơng, Tịch đáp "Oan lớn còn chưa giải thì tấc lòng vẫn chưa thơi, nếu nói khơng kiện nữa

thì là lừa dối đại vương mất, nhất định sẽ kiện nữa!". Lại hỏi lấy lời lẽ gì mà kiện, Tịch đáp "Những

điều thân mình phải chịu đây đều là lời lẽ rồi". Diêm Vương lại nổi giận, sai dùng cưa xẻ thân ra, hai

tên quỷ tốt liền kéo Tịch đi, thấy một cây gỗ dựng đứng cao hơn tám chín thước, dưới có hai tấm vánđặt ngửa, máu me bê bết từ trên tới dưới. Đang sắp chịu trói, chợt trên thềm có tiếng kêu lớn gọi họ

Tịch, hai tên quỷ tốt lập tức điệu trở lại. Diêm Vương lại hỏi còn dám kiện nữa khơng, Tịch đáp nhất

định sẽ kiện nữa, Diêm Vương sai bắt ra cưa mau.

Tới nơi bọn quỷ tốt lấy hai tấm ván kẹp Tịch lại rồi trói vào cây gỗ, lưỡi cưa vừa kéo xuống đã

thấy đỉnh đầu tách dần ra, đau không chịu nổi nhưng cũng cố nhịn không kêu lên, bọn quỷ tốt nói "Gã

trai này mạnh mẽ thật!”' Lưỡi cưa ken két kéo xuống dần tới ngực, nghe một tên quỷ tốt nói “Người

này chí hiếu vơ tội, kéo chệch lưỡi cưa một chút, đừng làm thương tổn quả tim của y", liền cảm thấy

lưỡi cưa vòng vèo kéo xương, còn đau gấp đôi. Giây lát nửa người tách ra, cởi dây buộc ván ra thì

hai mảnh thân đều đổ xuống. Quỷ tốt lên thềm cao giọng trình báo, trên thềm sai chắp thân thể lại rồi

giải lên gặp. Hai tên quỷ tốt lập tức xơ hai mảnh thân dính lại, Tịch cảm thấy chỗ vết cưa đã liền còn

đau rát như muốn xé ra, đi được nửa bước đã quỵ xuống. Một tên quỷ tốt rút sợi dây lưng bằng tơ ra

đưa cho Tịch, nói “Tặng cho cái này để đền đáp lòng hiếu của ngươi”. Tịch cầm lấy buộc vào lưng

chợt thấy khỏe lại, hết cả đau đớn, bèn lên thềm sụp lạy. Diêm Vương lại hỏi như trước, Tịch sợ lại

phải chịu cực hình tàn độc, bèn đáp không kiện nữa, Diêm Vương lập tức sai đưa về dương gian. Lính

lệ đưa ra cửa bắc, chỉ đường về rồi quay đi.

Tịch nghĩ âm ty lại còn ám muội hơn trần thế, nhưng khơng có đường nào để kêu với Thượng đế

thì biết làm sao. Thế gian vẫn truyền thần Nhị Lang ở Quán Khẩu là họ hàng bên ngoại của Thượng đế,

thơng minh chính trực, tới kêu với ông ắt linh ứng phi thường. Thầm mừng vì hai tên lính lệ đã đi, bèn

xoay người đi về phía nam. Đang lúc rong ruổi chợt có hai người đuổi tới, nói "Đại vương ngờ rằng

ngươi khơng chịu về, quả đúng". Rồi bắt đưa về gặp Diêm Vương, Tịch nghĩ thắc Diêm Vương sẽ tức

giận hơn, tai họa lại càng thảm khốc, nhưng Diêm Vương khơng hề có sắc giận, nói với Tịch rằng

"Ngươi quả thành thực hiếu thảo, nhưug nỗi oan của cha ngươi ta đã rữa sạch cho rồi, nay đã đầu thai

vào nhà giàu sang, chẳng cần ngươi phải kêu nài nữa. Nay đưa ngươi về, cho ngươi sản nghiệp ngàn

vàng, lại cho thêm tuổi thọ, ngươi thỏa nguyện chưa?". Rồi ghi vào sổ, đóng ấn lớn vào, cho nhìn tận

mắt.

Tịch tạ ơn lui xuống, quỷ tốt cũng cùng ra, tới đường xua đi, mắng “Thằng giặc gian hoạt cứ tráo

trở khiến người ta phải chạy ngược chạy xi muốn chết! Nếu còn giở trò sẽ bắt bỏ vào cối lớn nghiền

cho nát vụn ra". Tịch trừng mắt qt “Thằng quỷ định làm gì? Tính ta chịu được dao cưa nhưng không

chịu được roi vọt đâu. Cứ quay lại gặp đại vương, nếu ông cho ta tự về thì cần gì ai vất vả đưa tiễn?",

rồi quay ngoắt trở lại. Hai tên quỷ tốt sợ ngọt ngào khuyên về, Tịch cố ý đi chậm rãi, cứ được vài

bước lại ngồi xuống nghỉ cạnh đường, chúng nuốt giận khơng dám nói gì nữa. Khoảng nửa ngày thì tới

một thơn, có ngơi nhà cánh cổng khép hờ, quỷ tốt kéo vào ngồi nghỉ, Tịch nhân ngồi tựa trên bậc cửa.

Hai tên quỷ tốt nhân lúc khơng đề phòng, xơ Tịch vào trong cửa, định thần nhìn lại thấy mình đã là đứa

trẻ sơ sinh, phẫn uất kêu khóc khơng chịu bú, ba ngày thì chết, hồn ở nơi xa xơi vẫn chăm chăm tìm về

Qn Khẩu.

Đi được vài ngàn dặm chợt gặp một chiếc xe cắm lọng lông chim đi tới, cờ quạt kiếm kích chắn

ngang bèn băng qua đường để tránh, đụng vào hàng lỗ bộ nên bị đội kỵ mã dẹp đường bắt trói, giải tớiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trường Đình (Trường Đình)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×