Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nát Rượu (Tửu Cuồng)

Nát Rượu (Tửu Cuồng)

Tải bản đầy đủ - 0trang

phục xuống đất khóc lóc, chỉ nói là hối hận khơng kịp. Giả kéo dậy nói "Cậu bán rượu ở đây cũng có

chút ít tiếng tăm, dĩ nhiên phải hết sức giúp đỡ. Hai người uống rượu vừa rồi là Đông Linh sứ giả, cậu

thường mời họ uống rượu, họ cũng thân thiết với cậu. Đại vương mỗi ngày có hàng ngàn việc cũng

chưa chắc đã nhớ tới chuyện này. Ta dịu ngọt năn nỉ xin họ nể mặt tha cháu, có khi họ nghe".

Rồi lại ngẫm nghĩ, nói "Chuyện này khá lớn, phải tốn mười vạn mới xong được". Mục cám ơn, nói

rằng tốn kém bao nhiêu xin chịu hết, Giả ưng thuận. Rồi đó Mục ngủ lại nhà cậu. Sáng hôm sau hai

người mũ đen tới, Giả mời vào phòng kín nói chuyện một lúc rồi trở ra nói với Mục rằng "Xong rồi.

Chỉ lát nữa cháu sẽ được trở về, ta đã hứa đặt tiền cọc trước, số còn lại khi nào cháu về tới nhà cứ

thong thả gởi xuống". Mục mừng rỡ hỏi "Cả thảy là bao nhiêu?", Giả đáp "Mười vạn đồng". Mục nói

"Cháu lấy đâu ra bấy nhiêu tiền được". Giả nói "Chỉ cần một trăm xấp giấy tiền vàng bạc là đủ mà".

Mục mừng rỡ nói "Nếu thế thì dễ thơi". Chờ đến trưa, hai người mũ đen vẫn không quay lại, Mục

muốn ra chợ chơi. Giả dặn là đừng đi xa, Mục vâng dạ rồi đi. Nhìn thấy phố xá bn bán chẳng khác

gì ở nhân gian, tới một chỗ nọ có tường vây bọc bốn phía giống như nhà tù, đối diện có một qn

rượu, người ra vào tấp nập.

Ngồi qn rượu có một dòng suối dài, nước đen ngòm chảy cuồn cuộn khơng biết sâu cạn thế

nào. Mục còn đang thơ thẩn nhìn ngó, chợt nghe một người trong qn rượu gọi “Ông Mục sao lại tới

đây?". Mục vội ngoảnh nhìn, thì là một người láng giềng, mười năm trước còn sống vẫn làm bạn văn

chương với nhau. Người ấy rảo bước ra nắm tay Mục, vui vẻ như lúc còn sống, rồi kéo vào quán rượu

thăm hỏi lẫn nhau. Mục đang lúc có chuyện vui mừng, lại gặp người quen cũ nên cứ cạn chén liên tiếp,

lát sau say rồi qn mình đã chết, lại giở thói cũ ra, dần dần lè nhè. Người bạn nói "Mấy năm khơng

gặp, ngươi vẫn thế à?". Mục rất ghét người ta khuyên răn về việc cư xử lúc uống rượu nghe người bạn

nói càng tức đập bàn chửi bới. Người bạn trợn mắt nhìn rồi phẩy tay áo bỏ ra, Mục đuổi theo tới đầu

dòng suối, giật mũ người bạn. Người bạn tức giận nói "Đúng là đồ tồi!", rồi xơ Mục xuống suối, suối

không sâu mấy nhưng dưới đáy đầy đao bén cắm lởm chởm như chông đâm vào chân, Mục đứng chết

cứng khơng cựa quậy gì được, thấy đau buốt tới tận óc. Làn nước đen trộn lẫn cả cứt đái nhơ bẩn, há

miệng thở thì phải nuốt, khơng sao tránh được.

Người trên bờ đứng xem chen chúc như bức tường chỉ trỏ cười nói nhưng chẳng một ai xuống kéo

lên. Đang lúc nguy cấp, Giả chợt tới, nhìn thấy cả sợ, vội kéo lên dắt về nói "Ngươi thật chẳng ra sao,

chết rồi mà chưa tỉnh ngộ, không đáng sống lại làm người nữa, xin cứ theo Đông Linh mà chịu tội".

Mục cả sợ, khóc nói đã biết tội rồi. Giả mới nói "Mới rồi Đơng Linh tới đây, chờ ngươi để làm giao

kèo, người lại say sưa không về, ta sợ họ không chờ được, đã lập giao kèo đưa cho họ một ngàn quan

tiền rồi, số còn lại hẹn trong một tuần, người về rồi phải trả gấp. Cứ buổi tối ra bãi cỏ ngồi thơn, gọi

tên cậu mà đốt giấy tiền vàng bạc, thì chuyện này kể như xong". Mục hứa sẽ theo đúng lời, Giả bèn

giục lên đường, đưa ra tới ngoài thành, lại dặn "Đừng nuốt lời làm lụy tới ta!", rồi chỉ đường cho về.

Lúc ấy Mục đã chết cứng ba ngày, người nhà cho là say chết, nhưng hơi thở vẫn mong manh như

sợi tơ. Ngày hôm ấy sống lại, nôn một trận ra mấy đấu nước đen, hôi thối không sao chịu nổi. Nơn

mửa xong thì tốt mồ hơi ướt đẫm cả chăn nệm, mới thấy tỉnh táo. Kể lại chuyện lạ với người nhà, lạithấy chỗ bị đao đâm đau buốt, qua hơm sau thành mụn lở, còn may là khơng thối thịt, được mười ngày

đã có thể chống gậy đi lại. Người nhà cùng xin trả nợ âm phủ, Mục tính lại thấy tốn tới mấy đồng

vàng, lại đâm tiếc rẻ, nói "Vừa rồi có lẽ là say nên mơ thấy chuyện hư ảo, mà nếu không phải thế thì

họ vì lợi riêng mà tha cho ta, làm sao dám nói cho Diêm Vương biết?". Người nhà khuyên can vẫn

khơng nghe, nhưng trong lòng cũng sợ sệt, khơng dám uống rượu nữa.

Làng xóm cũng có người mừng là đã sữa đức, thỉnh thoảng mời uống rượu. Được hơn năm Mục

dần dần quên món nợ ở âm phủ, bắt đầu bng thả nên thói cũ lại nay sinh. Một hơm uống rượu ở nhà

vợ con trai lại chửi mắng khách khứa, chủ nhân đánh cho một trận rồi tống cổ ra ngồi, đóng chặt cửa

lại. Lúc Mục bò lê bò càng con trai mới biết, dìu cha về nhà. vào tới phòng Mục lại quay mặt vào

vách lạy rạp xuống như giã gạo nói "Xin trả nợ ơng.". Nói xong lăn ra đất, nhìn tới thì đã đứt hơi chết

rồi.289. Nghề Võ (Vũ Kỹ)

Lý Siêu tự Khôi Ngô, người ở phía tây huyện Truy (tỉnh Sơn Đơng), tính rộng rãi hay bố thí cho

sư. Có nhà sư tới khất thực, Lý cho ăn no. Nhà sư rất cảm ơn, lại nói “Ta xuất thân từ chùa Thiếu

Lâm, có chút nghề mọn xin truyền lại”. Lý mừng rỡ, mời ở lại nhà khách, đãi đằng trọng hậu, sớm tối

theo học, ba tháng đã khá giỏi, rất đắc ý. Nhà sư hỏi ngươi thấy có ích khơng, Lý đáp "Được thêm

nhiều lắm. Sư phụ có bao nhiêu tài nghệ ta đã học được cả". Nhà sư cười, bảo Lý ra múa thử. Lý cởi

áo xoa tay, rồi như vượn chuyền chim đáp, múa may một hồi, lại nghênh ngang dừng lại. Nhà sư lại

cười nói "Được rồi, người đã học được hết tài nghệ của ta, vậy hãy thử đấu một trận để phân cao

thấp". Lý vui vẻ, lập tức ra đấu, đôi bên giao quyền, Lý cứ nhân chỗ sơ hở tấn cơng tới tấp. Nhà sư

chợt xoay chân phóng ra một cước, Lý trúng đòn văng ra hơn một trượng. Nhà sư vỗ tay nói "Ngươi

còn chưa học được hết tài nghệ của ta mà". Lý chống tay gượng bò dậy, thẹn thùng xin dạy cho.

Được vài hôm, nhà sư từ biệt ra đi. Sau Lý tình cờ tới huyện Lịch Hạ (tỉnh Sơn Đông), gặp một

người cô trẻ tuổi múa võ trong bãi đất, người xem đông nghẹt. Ni cơ nói với mọi người rằng “Múa

may một mình rất là loạc choạc, nếu ai thích xin cứ ra đấu thử cho vui". Nói thế mấy lần mà người

xem cứ nhìn nhau, khộng một ai lên tiếng. Lý đứng bên cạnh ngứa nghề không nhịn được, hăng hái

xông vào. Ni cơ cười tiến lên đón đỡ, vừa giao quyền người cơ đã gọi ngừng tay, nói "Đây là quyền

pháp Thiếu Lâm rồi". Lại hỏi Tôn sư là ai, Lý lúc đầu khơng chịu nói, người cơ hỏi mãi mới nói tên

nhà sư. Ni cơ chắp tay nói "Hám hòa thượng là thầy ngươi sao? Nếu đúng thế thì khơng cần giao thủ

nữa, xin chịu thua trước". Lý nài nỉ mấy lần, người cô cũng không chịu đấu mọi người khuyên mãi mới

nói "Đã là đệ tử của Hám sư phụ thì cũng là người nhà, đùa vui một lúc cũng khơng sao, chỉ cần đánh

tới thì ngừng tay là được rồi", Lý ưng thuận.

Nhưng lại cho rằng người cô ẻo lã, dễ đánh đổ, lại tuổi trẻ hiếu thắng, chỉ muốn đánh bại người

cơ để một sớm dương danh. Còn chưa phân thắng bại, người cô đã ngừng tay, Lý hỏi tại sao, chỉ cười

không đáp Lý cho rằng đối phương đã sợ sệt, nài nỉ xin đấu nữa, người cơ mới bước ra. Giây lát Lý

phóng ra một cước, người cơ xòe bàn tay chém ln vào chân, Lý thấy dưới gối như bị đao chém

trúng, ngã quỵ xuống không đứng lên nổi. Ni cô cười tạ rằng “Ta lỗ mãng xúc phạm, may mà chưa đến

nỗi đắc tội!". Lý được vực về hơn một tháng mới khỏi. Hơn năm sau nhà sư lại tới, Lý kể lại mọi

việc. Nhà sư hoảng sợ nói "Ngươi lỗ mãng quá, nếu gặp người khác thì sao? May mà đã nói tên ta ra

trước, nếu khơng thì cái chân ấy bị chém gãy ln rồi".290. Chim Cưỡng (Cù Dục)

Vương Phần Tân nói ở q ơng có người ni chim cưỡng, dạy cho nói tiếng người, rất thành thục,

đi đâu cũng mang theo, như thế được vài năm. Một hôm tới huyện Giáng Châu (tỉnh Sơn Tây), cách

nhà còn xa mà tiền lưng đã cạn, y buồn lo nhưng không biết làm sao. Chim nói "Sao khơng bán ta đi?

Đưa ta tới vương phủ chắc chắn được giá cao, lo gì khơng có tiền về nhà?". Y nói "Ta đâu nỡ làm thế

". Chim nói "Khơng sao, chủ nhân được tiền rồi cứ đi thật nhanh, chờ ta ở dưới gốc cây lớn phía tây

cách thành hai mươi dặm". Y theo lời, đem chim vào thành, trò chuyện với nó, người xem kéo tới

đơng nghẹt. Có người quyền q nhìn thấy, kể cho Tấn vương nghe, vương gọi y vào, tỏ ý muốn mua

chim. Y nói "Tiểu nhân dựa vào con chim này sinh sống nên khơng muốn bán". Vương hỏi chim

"Ngươi có muốn ở lại đây không?", chim đáp muốn. Vương mừng rỡ, chim lại nói "Chỉ cần mười

đồng vàng thơi, đừng đưa nhiều hơn". Vương càng vui vẻ, lập tức sai đưa ra mười đồng vàng. Người

kia làm ra vẻ căm hờn buồn bã bỏ ra.

Vương trò chuyện với chim, thấy đối đáp nhanh nhẩu, gọi lấy thịt cho ăn. Ăn xong, chim nói "Thần

muốn tắm". Vương sai lấy chậu vàng múc nước, mở lồng cho nó ra tắm. Tắm xong, chim bay qua bay

lại trước thềm, vỗ cánh rỉa lông, vẫn liến láu trò chuyện với vương khơng ngớt. Giây lát cánh khơ hẳn,

giương cánh bay lên, nói giọng Tấn (vùng Sơn Tây) rằng "Thần đi đây!", trong chớp mắt đã mất hút.

Vương cùng các nội thị ngửa mặt than tiếc, vội tìm người kia thì đã đi xa rồi. Về sau có người tới Tần

Trung (vùng Thiểm Tây), thấy y mang chim đi trong thành Tây An (tỉnh thành Thiểm Tây). Tiên sinh

[287]Tất Tải Tíchchép lại chuyện này.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nát Rượu (Tửu Cuồng)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×