Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

vật, và thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho tất cả các cán bộ công nhân viên

làm việc tại dự án về an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ mơi trường, phòng cháy chữa

cháy rừng và có các biện pháp động viên, kiểm tra việc thực hiện. Tham gia tích cực

với các cơ quan, chính quyền địa phương cùng thực hiện các chương trình dự án, kế

hoạh về bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng và đa dạng sinh học, bảo vệ động vật hoang

dã.

Cụ thể, các hạng mục thực hiện trong kế hoạch quản lý môi trường ở giai đoạn

này gồm:

- Đối với hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng:

+ Quản lý công tác chuẩn bị và thi cơng xây dựng các hạng mục chính và hạng

mục phụ tại 03 điểm TĐC,

+ Quản lý bụi, tiếng ồn và các biện pháp giảm thiểu,

+ Kế hoạch an tồn trong cơng tác thi cơng,

+ Quản lý chất cặn lắng và nước thải sinh hoạt.

+ Quản lý giao thông và các phương tiện giao thông vận tải,

+ Quản lý vật tư, thiết bị thi công và kho tàng, bến bãi,

+ Quản lý phế thải từ xây dựng và các chất thải và nguy hại,

+ Quản lý khu vực đổ thải chất thải rắn và nước thải sinh hoạt,

+ Quản lý công nhân không xâm phạm rừng và săn bắt động vật hoang dã,

+ Quản lý công nhân không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng ma túy,

+ Kế hoạch giáo dục cơng nhân về văn hóa, phong tục truyền thống địa phương.

- Đối với hoạt động lắp đặt đường điện, đường nước

+ Kế hoạch và tiến độ lắp đặt Trạm biến áp, đường dây, đường ống nước,

+ Quản lý các phương tiện thi công cơ giới,

+ Phòng chống cháy nổ và an tồn lao động trong thi công, lắp đặt.

-Trong giai đoạn hoạt động dự án:+ Kế hoạch cải thiện sinh kế cộng đồng nhằm nâng cao năng lực của cộng đồng

tại khu TĐC số 4 – dự án thủy điện Trung Sơn trong thực hiện các hoạt động

sinh kế tạo ra nguồn thu nhập để cải thiện đời sống và sử dụng có hiệu quả

nguồn tài nguyên thiên nhiên.

+ Tuyên truyền, tập huấn cho tổ chức đồn thanh niên tại mỗi điểm TĐC

thơng qua mạng lưới đoàn viên thanh niên để phát động các phong trào tổng vệ

sinh cuối tuần, khơi thông cống rãnh, hướng dẫn các hộ dân sử dụng nước sạch,

thu gom rác thải và sử dụng hố chôn lấp đơn giản đúng kỹ thuật, hợp vệ sinh...

161+ Hướng dẫn, tập huấn cho người dân TĐC cách quản lý và vận hành các

công trình cấp nước sinh hoạt, cơng trình thủy lợi và thực hiện tốt chương trình

quan trắc mơi trường, theo dõi tính hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu ơ

nhiễm môi trường nêu trong báo cáo ĐTM.

Trách nhiệm bảo vệ môi trường của Chủ dự án, BQL dự án thủy điện

Trung Sơn và Nhà thầu xây dựng:

1. Xây dựng nội quy bảo vệ môi trường; phối hợp với BQL KBTTN Xuân Nha

xây dựng nội quy bảo vệ rừng và động vật hoang dã phù hợp với đặc thù của dự án và

niêm yết tại lối vào và những nơi dễ quan sát trong khu TĐC số 4;

2. Phối hợp với Đồn biên phòng 473, chính quyền và các tổ chức đồn thể 02

bản Đơng Tà Lào, Tây Tà Lào và các bản trong xã Tân Xuân tập huấn, tuyên truyền

giới thiệu và trao đổi các mơ hình, điển hình tiêu biểu về nội dung "Xây dựng bản,

làng lành mạnh không có tệ nạn xã hội, ma túy”.

3. Nhà thầu xây dựng bể tự hoại 03 ngăn; thực hiện thu gom rác tại nơi làm

việc, khu lán trại và trong khu vực thi công; thuê các đơn vị làm dịch vụ môi trường tại

địa phương (như Đội môi trường đô thị huyện) thu gom rác thải sinh họat; thỏa thuận

với chính quyền địa phương vị trí đổ thải đất đá thải và thực hiện đổ thải đúng nơi quy

định, bảo đảm vệ sinh mơi trường, gia cố bãi thải và hồn nguyên môi trường bãi thải

sau khi kết thúc đổ thải.

4. BQL dự án thủy điện Trung Sơn bố trí cán bộ (chuyên trách hoặc kiêm

nhiệm) có kiến thức, nghiệp vụ về bảo vệ mơi trường theo dõi tình hình mơi trường và

việc thực hiện các yêu cầu bảo vệ môi trường trong khu TĐC số 4;

5. Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan chức năng tiến hành quan trắc, theo

dõi biến động môi trường tại khu TĐC;

6. Trong thời gian xây dựng và 01 năm sau khi hoạt động, Chủ dự án và BQL

dự án thủy điện Trung Sơn phải theo dõi tình hình mơi trường tại khu TĐC và lập báo

cáo hiện trạng môi trường gửi Bộ TNMT, Sở TNMT tỉnh Sơn La;

7. Nhà thầu xây dựng, BQL dự án kịp thời phát hiện các hiện tượng suy thối, ơ

nhiễm, sự cố mơi trường tại khu TĐC, thơng báo ngay cho các cơ quan có trách nhiệm,

đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn ngừa và khắc phục hậu quả trong phạm vi khả

năng;162Dựa vào nội dung của dự án tại chương 1 cũng như việc đánh giá tác động môi

trường, biện pháp giảm thiểu tại chương 3 và 4. Chương trình quản lý mơi trường

được xây dựng và thể hiện tại bảng sau:163Bảng 5.1. Tóm tắt chương trình quản lý các hoạt động mơi trường

Giai đoạn

hoạt động

của Dự ánCác hoạt

động của

dự ánCác tác động

môi trườngCác công trình, biện pháp bảo vệ

mơi trườngKinh phí thực

hiệnThời gian

thực hiện

và hoàn

thànhTrách

nhiệm tổ

chức thực

hiệnTrách

nhiệm

giám sát12345678+ Đền bù đúng giá87.593.730.000đ+ Tham gia và tư vấn của cộng đồng

+ Xây dựng phương án chuyển đổi

nghề cho người bị thu hồi đấtChuẩn bịThu hồi đất,

giải phóng

mặt bằng

khu TĐCTrong suốt

thời gian

chuẩn bị,

giải phóng

mặt bằng

của dự ánTác động đến

hộ dân ở khu

vực tiếp nhận

TĐC164Chủ đầu tư,

hội đồng

bồi thường Chủ dự án

GPMB dự

ánXây dựngXây dựng

cơ sở hạ

tầng tại

từng điểm

TĐC: nhà

ở, cơng

trình cơng

cộng, cơng

trình thủy

lợi và cấp

nước sinh

hoạt, hệ

thống giao

thông, hệ

thống điện+ Tổ chức thi công hợp lýBụi, khí thải,

tiếng ồn và độ

rung80.000.000đ+ Trang bị thiết bị bảo hộ cho công

nhân

+ Bảo dưỡng định kỳ thiết bị

+ Các phương tiện hoạt động đúng

công suất, đảm bảo chất lượng tốt, ít

phát sinh khí thải, đảm bảo tiêu

chuẩn tiếng ồn và độ rungNước thải sinh

hoạt+ Xây dựng nhà vệ sinh 03 ngăn15.000.000đChất thải rắn+ Thu gom vào thùng chuyên dụng

có nắp đậy; thuê các đơn vị làm

dịch vụ môi trường tại địa phương

(như Đội môi trường đô thị huyện)

để thu gom rác thải sinh họat.30.000.000đ+ Tái sử dụng chất thải xây dựng

hoặc bán cho các cơ sở thu mua phế

liệu.

+ Thỏa thuận với chính quyền địa

phương vị trí đổ thải đất đá; gia cố

bãi thải và hồn ngun mơi trường

sau khi kết thúc.

Chất thải nguy

hại+ Thu gom và lưu trữ vào thùng

chứa có nắp đậy, thuê đơn vị có

chức năng vận chuyển và xử lý theo

quy định165Trong suốt

thời gian

thi công

xây dựng

dự ánNhà thầu

xây dựngChủ dự án+ Thi công trong mùa khơ

Xói mòn do

q trình đào

đắp+ Xây dựng hệ thống tiêu thốt

nước

+ Phân định ranh giới khu vực thi

cơng

+ Che chắn xung quanh khu vực thi

côngẢnh hưởng

đến môi

trường sinh

thái70.000.000đ300.000.000đ+ Các loại chất thải xử lý đúng quy

định

+ Hạn chế sử dụng đất tạm trong thi

công

+ Cắm mốc, biển báo phân định

ranh giới khu rừng

+ Tuyên truyền ý thức bảo vệ rừng,

phòng chống cháy rừng, bảo vệ đa

dạng sinh họcTác động đến

kinh tế- xã hội

khu vực+ Hạn chế chiếm dụng đất tạm thời

+ Khơng gây ách tắc, mất an tồn

giao thơng

+ Đảm bảo an tồn lao động cho

cơng nhân

+ Đăng ký tạm trú, tạm vắng với địa

phương và Đồn Biên phòng 473

+ Kiểm sốt lai lịch nhà thầu, cơng

nhân làm việc cho dự án

16630.000.000đVận chuyển

và bốc dỡ

máy móc,

thiết bịThi cơng,

lắp đặt hệ

thống điện

hoặc tiếp

nhiên liệu

xăng dầuTai nạn lao

động và tai

nạn giao thông+ Phổ biến an tồn lao động cho

cơng nhân

+ Lập hàng rào, biển báo trong khu

vực thi công

+ Điều hành lượng xe thi công hợp+ Trang bị dụng cụ và vật liệu chữa

cháyCháy nổ, hoả

hoạn15.000.000đ60.000.000đ+ Tuân thủ quy trình vận hành lắp

đặt thiết bị điện

+ Kiểm tra bảo dưỡng định kì các

thiết bị thi côngThiên tai+ Không thi công ngày mưa lũ, sấm

sét

+ Có kế hoạch phòng chống bão lũHoạt độngSinh hoạt

của các hộNước thải sinh

hoạt+ Nhà thầu xây dựng bể tự hoại 3

ngăn cho mỗi nhà dân1671.860.000.000đTrong thời

gian hoạtNgười dân

trong khuChủ dự ándân tại điểm Rác thải sinh

TĐC

hoạt+ Tuyên truyền, hướng dẫn người

dân thu gom, phân loại rác ngay từ

khâu ban đầu; ý thức bảo vệ môi

trường.

+ Hướng dẫn các hộ dân đào hố

chôn lấp hợp vệ sinh ngay tại vườn

+ Sau khi bãi rác tập trung của xã

Tân Xuân được xây dựng, người

dân thu gom, vận chuyển rác thải

đến bãi rác tập trung168động của

dự ánvực dự án,

BQL thủy

điện Trung

Sơn, BQL

KBTTN

Xn Nha,

Đồn biên

phòng 473Ảnh hưởng

đến kinh tế văn hố - xã

hội+ Thực hiện thí điểm cải thiện sinh

kế cộng đồng

+ Hỗ trợ người dân kinh phí để mua

sắm giống cây trồng

+ Hỗ trợ người dân kinh phí để mua

sắm giống vật ni

+ Hỗ trợ người dân kinh phí để mua

sắm phân bón và thức ăn chăn ni

+ Hỗ trợ người dân kinh phí để mua

sắm thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực

vật và các chế phẩm phục vụ chăn

nuôi

+ Hỗ trợ người dân kinh phí để

trang bị đồ dùng văn phòng, dụng

cụ bảo quản thuốc thú y và thuốc

bảo vệ thực vật

+ Hỗ trợ người dân kinh phí để mua

sắm giống, các vật tư đầu vào cho

trồng trọt, chăn nuôi, phi nông

nghiệp và phát triển thị trường

+ Hỗ trợ đào tạo nghề

+ Hỗ trợ việc làm và đầu ra sản

phẩm

+ Thực hiện kế hoạch cải thiện sinh

kế cộng đồng16915.115.000.000đSản xuất,

canh tác của

người dân+ Phối hợp với BQL KBTTN Xuân

Nha thực hiện chương trình phục

hồi rừng1.200.000.000đ+ Phối hợp với BQL KBTTN Xuân

Nha tuyên truyền, giáo dục người

dân không làm nương, nhà tạm trên

đất rừng

Ảnh hưởng

đến hệ sinh

thái+ Phối hợp với BQL KBTTN Xuân

Nha tăng cường tuyên truyền chính

sách chi trả dịch vụ môi trường

rừng.

+ Hỗ trợ xây dựng nhà trạm bảo vệ

rừng; trang thiết bị bảo hộ, dụng cụ

phục vụ công tác tuần tra bảo vệ

rừng cho cán bộ BQL Khu bảo tồn

thiên nhiên Xuân Nha; hỗ trợ kinh

phí xây dựng cột mốc, cắm biển báo

tuyên truyền bảo vệ rừng và đa dạng

sinh học.Ghi chú: Kinh phí thực hiện các cơng trình BVMT được xem là tạm tính và sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế đơn giá

tại thời điểm triển khai.1705.2. Chương trình giám sát mơi trường

5.2.1. Mục đích giám sát

Giám sát chất lượng mơi trường là công tác không thể thiếu cho bất kỳ dự án

nào, nó giữ vai trò quan trọng trong cơng tác quản lý môi trường. Giám sát chất lượng

môi trường được hiểu như là một quá trình “quan trắc, đo đạc, ghi nhận, phân tích, xử

lý và kiểm sốt một cách thường xuyên, liên tục các thông số chất lượng môi trường”.

Thông qua các diễn biến về chất lượng môi trường sẽ giúp các nhà quản lý đưa ra

những dự đoán, kế hoạch phù hợp nhằm ngăn chặn hoặc giảm thiểu ô nhiễm môi

trường. Các biện pháp quản lý và giám sát, quan trắc môi trường nhằm đảm bảo thực

hiện có hiệu quả các biện pháp bảo vệ mơi trường đã được đề xuất trong Chương IV sẽ

được trình bày trong chương này.

Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện công tác giám sát chất lượng môi trường

hoặc thuê tổ chức tư vấn thực hiện giám sát chất lượng môi trường. Kết quả giám sát

sẽ được gửi lên cơ quan chức năng quản lý nhà nước theo định kỳ.

5.2.2. Chương trình giám sát mơi trường trong giai đoạn chuẩn bị và xây dựng

a. Giám sát chất thải trong giai đoạn chuẩn bị và xây dựng

* Giám sát đối với nước thải sinh hoạt:

- Giám sát việc xây dựng bể tự hoại 03 ngăn phục vụ công nhân xây dựng tại 03 điểm

TĐC; giám sát lưu lượng nước thải và chất lượng nước thải sau bể tự hoại 03 ngăn.

+ Vị trí: bể tự hoại tại điểm TĐC Thảm Tơn, Suối Nón 1, Suối Nón 2. Số mẫu: 03 mẫu

+ Thơng số giám sát chất lượng nước: pH, Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), DO, BOD 5,

COD, NH4+, Tổng Nitơ, Tổng Photpho, Coliform.

+ Tần suất giám sát: 06 tháng/lần.

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT.

* Giám sát đối với chất thải rắn:

- Đối với chất thải rắn xây dựng: giám sát việc thỏa thuận, hợp đồng với địa phương về

vị trí được đổ thải; giám sát công tác thu gom, phân loại phế thải; giám sát việc vận

chuyển, đổ thải đất đá thải trong quá trình xây dựng; giám sát việc gia cố bãi thải; giám

sát hiện tượng trượt sạt bãi thải; giám sát việc hoàn nguyên, trồng cây tại bãi thải sau khi

kết thúc xây dựng.

+ Vị trí giám sát: tại công trường thi công và tại các bãi thải được địa phương đồng ý cho

phép đổ thải.

+ Tần suất giám sát: 06 tháng/lần.

171Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×