Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.1: Tóm tắt đối tượng và qui mô các tác động môi trường

Bảng 3.1: Tóm tắt đối tượng và qui mô các tác động môi trường

Tải bản đầy đủ - 0trang

Rủi ro về sức khỏe do thuốc

nổ, hóa chất tồn lưukhơngkhơngTại vị trí dựng

nhà tạm bất hợp

pháp của 03 hộ

dân trong khu

Thảm Tơn. Q

trình khảo sát cho

thấy, chưa phát

hiện cơng trình

văn hóa, tín

ngưỡng, di tích

lịch sử.Nhỏngắn

hạnCó thể

giảm

thiểu

được-Thực vật

-Động vật

-Thủy sinhMặt bằng thi cơng

và lân cậnvừadài

hạn-Cơng nhân,

dân cư lân cận

-Khơng khí

-Nước mặt

-Đất

- Thảm thực

vậtKhu vực thi cơng

(KVTC) và lân

cậnvừangắn

hạnCó thể

giảm

thiểu

được

Có thể

giảm

thiểu

đượcKVTC và lân cậnvừadài

hạnĐe dọa đối với động thực vật

hoang dã- Động vật

- Thực vậtnhỏngắn

hạnSinh hoạt công nhân làm

tăng CTR, CTL-Công nhân,

dân cư lân cận

-Khơng khí

-Nước mặt

-Đất

-Cơng nhân,

dân cư lân cậnPhân khu phục

hồi sinh thái của

KBTTN Xuân

Nha

KVTC và lân cậnnhỏngắn

hạnKVTC và lân cậnnhỏngắn

hạnTác động đối với tài sản,

văn hóa và di tích, lịch sửGIAI ĐOẠN XÂY DỰNG

Phát quang mặt bằng thi

cơng làm mất thảm thực vật

(TTV)

Làm đường vào khu phụ trợ,

xây dựng khu phụ trợ làm

tăng chất thải rắn (CTR),

chất thải lỏng (CTL)

Mất cây cối, thảm thực vậtSinh hoạt công nhân làm

tăng xung đột, lan truyền

dịch bệnh xã hộiCông binh thuộc

Công ty 36 – Bộ

Quốc phòng

- Tài sản của03

hộ dân sống bất

hợp pháp tại

điểm TĐC

Thảm TơnKhơng có tác

động83Có thể

giảm

thiểu

được

Có thể

giảm

thiểu

được

Có thể

giảm

thiểu

được

Có thể

giảm

thiểu

đượcKhu tập kết máy móc, thiết

bị làm tăng CTR, rò rỉ dầu

mỡ, tăng độ ồn, bụi-Cơng nhân

-Khơng khí

-Nước mặt

-Nước ngầm

-Đất

-Nguồn đất

-Nước mặtKhu vực sản xuất

và lân cậnvừangắn

hạnCó thể

giảm

thiểu

đượcKhu vực kho, bãi

KVTC và lân cậnvừangắn

hạnVận chuyển cát đá, xi măng

và vật liệu khác vào KVTC

làm tăng độ ồn, bụi-Hộ dân 2 bên

tuyến đường

-Công nhân

vận chuyển,

bốc xếpvừangắn

hạnSan lấp, đào đắp làm thay

đổi cảnh quan, xói mòn và

tạo bụi, ồn; san ủi làm tăng

khả năng trượt, sạt lở đất,

gây trở ngại cho việc tiêu

thốt nước bề mặt-Cơng nhân

xây dựng

-Cảnh quan

-Nước mặt

- Hộ dân sở tạinhỏngắn

hạnCó thể

giảm

thiểu

đượcSức khỏe và an tồn lao

động- Cơng nhân

- Phương tiện,

thiết bị thi côngHai bên đường tại

Ngã ba cây Đa,

Trung tâm xã

Xuân Nha

Khu vực sản xuất

và kho, bãi

-KVTC và lân

cận

-Dọc đường vận

chuyển

- Hộ dân sở tại

bản Tây Tà Lào

(điểm TĐC xen

ghép Suối Nón 2)

-KVTC và lân

cậnCó thể

giảm

thiểu

được

Có thể

giảm

thiểu

đượcvừaTạm

thờiCó thể

giảm

thiểu

đượcCác điểm TĐC,

các hạng mục cơ

sở hạ tầngnhỏdài

hạnCó thể

giảm

thiểu

đượcCác điểm TĐCnhỏNgắn

hạnCó thể

giảm

thiểu

đượcBãi tập kết VLXD, bãi thải

làm tăng độ đục dòng chảy

mặtGIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN

Di chuyển đến nơi ở mới

- Người dân sở

tại và người

dân TĐC

- Cảnh quan

- Di chuyển và

tổ chức cộng

đồng có thể bị

xáo trộn và ảnh

hưởng đến văn

hóa vật chất,

văn hóa tinh

thần của địa

phương

Thói quen sinh hoạt, phong

- Người dân

tục tập qn

- Văn hóa, tinh

thần, tơn giáo

tín ngưỡng84Sinh hoạt của các hộ dân- Hộ dân

- Cảnh quan

- Mơi trường

đất, nước,

khơng khí

- TTVThói quen canh tác của các

hộ TĐC, lấn chiếm các khu

rừng do dễ lui tới- Cảnh quan,

mơi trường

- Hệ sinh thái

thực vật

- Các lồi động

vật quý hiếmTranh chấp tài nguyên đất- Hộ dân

- Hoạt động

sản xuất bị xáo

trộn

- Lối sản xuất

cổ truyền bị

thay đổi

- Hệ thực vậtXói mòn đất khi khai thác

gỗ, tre, luồngGiao thơng, bụi, ồn- Hộ dânCTR và nước thải- Hộ dân

- Cảnh quan,

môi trường

xung quanh

- Hộ dânVệ sinh môi trườngXung đột sử dụng nguồn

nước- Hộ dân- Các điểm TĐC

- Khu vực xung

quanh các điểm

TĐC; khu vực

tiếp nhận các

nguồn thải từ các

điểm TĐC

- Phân khu phục

hồi sinh thái và

phân khu bảo vệ

nghiêm ngặt (giáp

phía Tây Nam

của Thảm Tơn)

thuộc vùng lõi

của KBTTN

Xn Nha

- Hộ dân sở tại và

hộ dân TĐC đếnvừadài

hạnCó thể

giảm

thiểu

đượcvừadài

hạnCó thể

giảm

thiểu

đượcvừadài

hạnCó thể

giảm

thiểu

được- Giảm tính đa

dạng và năng suất

do trồng ít loại

cây tại khu sản

xuất

- Hệ thống giao

thơngnhỏdài

hạnCó thể

giảm

thiểu

đượcnhỏdài

hạn- Các điểm TĐCnhỏdài

hạnCó thể

giảm

thiểu

được

Có thể

giảm

thiểu

được- Các điểm TĐC

và các cơng trình

hạ tầng

- Khu vực sinh

hoạt tại các điểm

TĐC và khu vực

canh tác nơng

nghiệpTích

cựcdài

hạnKhơngkhơng85Xung đột xã hội- Hộ dân- Điểm TĐCnhỏNgắn

hạnCó thể

giảm

thiểu

được

Ghi chú: CBMB- Chuẩn bị mặt bằng; KVTC- Khu vực thi công; VLXD- Vật liệu xây dựng;

CTR- Chất thải rắn; CTL- Chất thải lỏng; TTV- Thảm thực vật; KĐK- Không đáng kể.3.1. Đánh giá tác động

3.1.1. Đánh giá tác động trong giai đoạn chuẩn bị

A-Các tác động không liên quan đến chất thải

1.

Đánh giá phương án lựa chọn địa điểm TĐC

Trong Báo cáo ĐTM của dự án Thủy điện Trung Sơn được Bộ TNMT phê duyệt

tại QĐ số 1257/QĐ-BTNMT ngày 17/6/2008, Chủ dự án và đơn vị Tư vấn thiết kế

cơng trình Thủy điện Trung Sơn (Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Điện 4) đã nghiên

cứu, đánh giá và lựa chọn phương án địa điểm các Khu TĐC trong đó có khu TĐC số

4 tỉnh Sơn La.

Trên cơ sở đó, Chủ dự án đã thuê đơn vị tư vấn lập quy hoạch và thiết kế chi tiết

khu TĐC số 4 là Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Quốc Tế - Chi nhánh Tây

Bắc. Công ty tư vấn thiết kế dự án đã nghiên cứu, đánh giá và lựa chọn phương án thiết

kế cơ sở hạ tầng (nhà ở, cơng trình cơng cộng, đường giao thơng, cấp nước, cấp điện

cho các điểm TĐC thuộc khu TĐC số 4), phương án bố trí đất sản xuất và khai hoang,

phục hồi sinh kế phù hợp nhất về các chỉ tiêu chính sau:

Yêu cầu kỹ thuật: (1) Sự phù hợp quy hoạch đất, quy hoạch nông thôn mới của

xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ (trước là huyện Mộc Châu); (2) Đảm bảo yêu cầu về điều

kiện tự nhiên, khí hậu, địa hình, điều kiện địa chất và thủy văn; (3) Mặt bằng thi công,

khối lượng thi công, thời gian thi công; (4) Sử dụng tối đa hạ tầng hiện trạng, thuận lợi

về tổ chức xây dựng hệ thống hạ tầng mới: giao thông, cấp điện, cấp nước, (5) Khoảng

cách từ các điểm TĐC đến địa bàn canh tác cũ của các hộ TĐC, (6) Điều kiện giao

thông từ khu TĐC đến nơi sản xuất của nhân dân, (7) Nguyện vọng của người dân

TĐC, (8) Khả năng chịu tải của môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

Điều kiện kinh tế: Vốn đầu tư hiệu quả.

Tác động môi trường, KTXH: (1) Hạn chế tác động đến các hộ dân; (2) Chiếm

dụng đất, đất rừng, đất nông nghiệp nhỏ nhất; (3) Hạn chế các tác động môi trường xã

hội khác...

Khả năng tiếp nhận TĐC trên địa bàn xã Tân Xuân phải đáp ứng được các tiêu

chí cơ bản sau:

- Phải có đủ điều kiện về đất đai để sản xuất;

- Có nguồn nước đáp ứng được cho sinh hoạt và sản xuất;

86- Có vị trí thuận lợi về giao thơng;

- Được sự nhất trí cao của các cấp chính quyền và cộng đồng dân cư nơi di

chuyển và nơi tiếp nhận dân;

Tóm lược kết quả đánh giá phương án vị trí về kinh tế, kỹ thuật và môi trường

được đưa ra trong bảng dưới đây.

Bảng 3.2: Đặc điểm chỉ tiêu kỹ thuật, môi trường phương án hạ tầng

TTHạng

mục1Đường

giao thông

nội bộ23Đường

giao thông

nội đồng

Cấp nước4Cấp điện5

6Nghĩa địa

Nhà ở và

cơng trình

cơng cộngNội dung/Đặc điểm chính

Tận dụng đường tuần tra biên giới, đường nhựa

liên xã thành đường trục chính qua các điểm

TĐC;

Xây dựng mới các đường nhánh nội bộ; cơng

trình trên đường.

Đền bù cầu treo qua sơng.Đánh giá

Kỹ thuật /

Môi

Kinh tế

trường

Đảm bảo

Tốt hơnĐảm bảo

Xây dựng đường nội đồng cho các đoạn bị ngập

Sử dụng nước từ các mó hiện tại;

Xây đập dâng, bể lắng, đường ống

Cấp nước từ 2 nguồn cho mỗi điểm TĐC

Xây mới TBA và đường dây;

Tuyến đường dây chạy dọc theo tuyến đường

đến các điểmTĐC

Xây dựng lại đường đến các khu nghĩa địa

Tiến dộ xây dựng các hạng mục hạ tầng xây

dựng đồng bộ với bố trí nhà ở và các cơng trình

cơng cộng cho các hộ ở nơi TĐC mới.Đảm bảo/

Đắt hơn từ

1 nguồn

Đảm bảo/

Chiều dài

lớn hơn

Đảm bảo

Đảm bảo;

Thuận lợi

hơnTốtTốt hơnTốt hơnTốt

Tốt hơnTổng hợp các tiêu chí trên, Đơn vị tư vấn lập quy hoạch và thiết kế chi tiết khu

TĐC số 4 là Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Quốc Tế - Chi nhánh Tây Bắc đã

chọn phương án bố trí 03 điểm TĐC với khả năng dung nạp:

Điểm TĐC Thảm Tôn: Dung nạp được 50 hộ (dự phòng phát triển 4 hộ).

Điểm TĐC Suối Nón 1: Dung nạp được 68 hộ (dự phòng phát triển 6 hộ).

Điểm TĐC Suối Nón 2: Dung nạp được 68 hộ (dự phòng phát triển 6 hộ).

Nhận xét: Việc lựa chọn vị trí khu TĐC cũng như 03 điểm TĐC tại xã Tân Xuân là hợp lý,

phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, tài nguyên đất đai, tập quán sản xuất, thuận lợi

cho việc sinh hoạt và phát triển kinh tế của nhân dân.

2.

Tác động đến hộ dân ở khu vực tiếp nhận TĐC

Khu TĐC số 4 được xây dựng hồn tồn mới ở điểm TĐC Thảm Tơn và điểm

TĐC Suối Nón 1.

87Hiện tại ở điểm TĐC Thảm Tơn có 03 hộ dân định cư khơng hợp pháp* (*đây

là khu đất giao cho Đồn biên phòng 473 quản lý, thuộc đất quốc phòng). Sinh kế chủ

yếu của các hộ dân này là từ trồng dong riềng, chăn thả vịt. Khi thu hồi đất, các hộ này

sẽ được địa phương cho di chuyển ra khỏi khu vực trước khi bắt đầu xây dựng các

hạng mục chính và phụ trợ TĐC. Do vậy, việc xây dựng trong phạm vi điểm TĐC

Thảm Tôn sẽ không ảnh hưởng đến hộ dân nào.

Trong phạm vi điểm TĐC Suối Nón 1 khơng ảnh hưởng đến hộ dân nào, đây là

khu vực bố trí TĐC hồn tồn mới.

Tại điểm TĐC bố trí xen ghép Suối Nón 2, hiện có 119 hộ dân (thuộc bản Tây

Tà Lào) trong đó sẽ có 68 hộ được bố trí xen ghép tại chỗ với các hộ dân không bị

ngập (51 hộ). Khi xây dựng các hạng mục TĐC, các hộ dân này sẽ được hưởng lợi

cùng các hộ TĐC. Bên cạnh yếu tố tích cực quan trọng đó, mặc dù các hộ dân này vẫn

ở nguyên nhà của họ, nhưng việc xây dựng và cải tạo hệ thống hạ tầng cũng sẽ gây ít

nhiều ảnh hưởng tiêu cực do mức hỗ trợ đền bù, mất đất sản xuất và hoa màu. Tác

động này xảy ra tạm thời, ngắn hạn.

Việc GPMB để xây dựng bổ sung kết cấu hạ tầng và san nền nhà ở, cơng trình

cơng cộng cho các hộ xen ghép sẽ gây những ảnh hưởng nhất định đến đời sống,

KTXH cũng như môi trường của các hộ dân hiện sống tại ở bản Tây Tà Lào.

3.

Tác động do chiếm dụng đất

a- Chiếm dụng đất vĩnh viễn trong các điểm TĐC:

Hiện trạng sử dụng đất: Phần diện tích hiện trạng tại các điểm TĐC được chia

thành 2 nhóm chính: Đất nơng nghiệp (đất sản xuất nơng nghiệp, đất lâm nghiệp), đất

phi nông nghiệp.

Để xây dựng khu TĐC số 4 sẽ phải chiếm dụng một số diện tích đất vĩnh viễn.

Diện tích đất các loại như bảng sau sẽ bị thu hồi để quy hoạch xây dựng các hạng mục

chính và cơng trình phụ trợ tại các điểm TĐC.

Bảng 3.3: Bảng tổng hợp hiện trạng sử dụng đất và diện tích đất chiếm dụng

vĩnh viễn phục vụ xây dựng mặt bằng các điểm TĐC

Diện tích chiếm dụng

Phục vụ

Phục vụ xây

Phục vụ xây

xây dựng

TT

Loại đất

Đơn vị dựng điểm

dựng điểm

điểm điểm

TĐC Thảm

điểm TĐC

TĐC Suối

Tơn

Suối Nón 2

Nón 1

Tổng diện tích đất chiếm dụng

ha

9,00

20,80

12,03

ha

1 Nhóm đất nơng nghiệp

3,10

19,00

9,43

ha3,10

(đất rừng tự

nhiên phòng

hộ)Đất sản xuất nông nghiệp8817,008,84Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.1: Tóm tắt đối tượng và qui mô các tác động môi trường

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×