Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giảm thiểu tác động do rà phá bom mìn, vật liệu nổ

Giảm thiểu tác động do rà phá bom mìn, vật liệu nổ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chủ dự án yêu cầu các Nhà thầu thi công thực hiện các biện pháp sau nhằm

giảm tối đa tác động do bụi và khí thải:

 Các phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị sử dụng phải có giấy phép hoạt

động của Cục Đăng kiểm Việt Nam gồm cả đạt tiêu chuẩn an tồn kỹ thuật mơi

trường.

 Tổ chức xây dựng hợp lý bao gồm cả lập phương án thi công, tiến độ thi

công lựa chọn tuyến đường vận chuyển, loại phương tiện vận chuyển ... sẽ giảm đáng

kể khí thải và bụi.

 Đối với xe tải trọng lớn, phải lập kế hoạch chi tiết và hợp lý về thời điểm

tham gia giao thông tránh ùn tắc và gây ơ nhiễm khơng khí.

 Trong những ngày nắng nóng và có gió lớn, phun nước tưới ẩm hoặc che chắn

tại khu vực thi cơng có đào đắp đất san nền, khu vực tập kết nguyên vật liệu xây dựng,

phun nước tưới ẩm trên tuyến đường thi công (tuyến đường vào khu dự án) hạn chế

gió phát tán bụi vào khơng khí.

 Đất đá thải đổ ở các bãi thải theo quy định sau khi được xác nhận bởi Tư vấn

Giám sát Xây dựng và chính quyền địa phương liên quan. Hiện tại, theo thiết kế dự án

đang quy hoạch 18 bãi thải (xem Hình 8 – Sơ đồ quy hoạch bãi thải). Chủ dự án, nhà thầu

cam kết thỏa thuận với địa phương và chỉ được sử dụng đổ thải khi có sự chấp thuận của

địa phương.

 Xe chở vật liệu xây dựng đến công trường được che phủ, sàn xe phải được lót

kín tránh rơi vãi vật liệu, đất cát gây ô nhiễm bụi dọc 2 bên tuyến đường vận chuyển.

 Máy móc,thiết bị, xe vận chuyển sau khi làm việc phải được rửa sạch sẽ, tránh

gây vương vãi bùn đất gây ô nhiễm bụi.

 Trang bị bảo hộ lao động, khẩu trang cho công nhân làm việc tại công trường

 Các phương tiện vận chuyển hạn chế nổ máy trong thời gian dừng chờ bốc dỡ

nguyên vật liệu, xe không chở quá trọng tải quy định của nhà sản xuất. Kiểm tra, bảo

dưỡng định kỳ phương tiện vận tải và thiết bị thi công.

2.

Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải lỏng

Nước thải sinh hoạt:

- Theo kế hoạch, Chủ dự án sẽ sử dụng lao động tại địa phương có điều kiện tự

túc ăn ở, đi lại nên lượng nước thải, chất thải sinh hoạt tại lán trại tạm sẽ nhỏ.

- Tại lán trại, lượng nước rửa chân tay sau khi làm việc, nghỉ trưa sẽ là nhỏ với

thành phần độ đục cao (từ đất, cát, xi măng bám dính rửa trơi). Nhà thầu cấp đủ nước,

bố trí vòi nước, chậu rửa ở vị trí hợp lý trong phạm vi mặt bằng thi công thuận tiện cho

công nhân sử dụng. Sau đó thu gom lắng bùn trước khi xả ra ngồi khu vực thi cơng.137- Chủ đầu tư u cầu các nhà thầu xây dựng phải xây dựng bể tự hoại 03 ngăn

phục vụ công nhân xây dựng. Đây là yêu cầu bắt buộc và đơn vị trúng thầu phải cam

kết thực hiện.

Dung tích bể tự hoại được xác định theo cơng thức:

W = Wn + Wc

Trong đó:

Wn: thể tích phần nước của bể (m3)

Wc: thể tích phần cặn của bể (m3)

Trị số Wn có thể lấy bằng 1 - 3 lần lưu lượng nước thải ngày đêm (Q n) tuỳ thuộc

và yêu cầu vệ sinh và lý do kinh tế.

Hình 4.1: Mơ hình bể tự hoại cải tiến

Nguồn

tiếp

nhậnNước thải

sinh hoạt

Ngăn 1Ngăn 2

Ngăn 3Bể tự hoại là loại bể chứa gồm 3 ngăn, có thể xử lý tồn bộ các loại nước phân,

tiểu. Khi nước thải chảy vào bể nó được làm sạch nhờ 2 q trình chính là lắng cặn và

lên men cặn. Nước thải sau khi xử lý tại bể tự hoại sẽ được đổ ra nguồn tiếp nhận là

các khe, suối hoặc tự thấm xuống đất.

Phương pháp xử lý nước thải bằng bể tự hoại:

Bể tự hoại là cơng trình xử lý nước thải đồng thời thực hiện ba chức năng: lắng

nước thải, lên men cặn lắng và lọc nước thải sau lắng.

Bể tự hoại có thể sử dụng ngay sau khi xây dựng. Bể tự hoại không cần một yêu

cầu đặc biệt nào trước khi đưa vào vận hành.

Hiệu quả xử lý của bể tự hoại là làm giảm 50 – 60% BOD và COD, 70-80%SS.

Nước thải cơng nghiệp:

Như đã trình bày ở Chương 3, tải lượng của nước thải trong quá trình xây dựng

là không đáng kể.

Tuy nhiên, để giảm thiểu đến mức thấp nhất ảnh hưởng trong q trình thi cơng

đến mơi trường KVTC và lân cận thì Chủ dự án yêu cầu các nhà thầu thi công áp dụng

các biện pháp sau:

- Sử dụng nước tiết kiệm trong q trình thi cơng cơng trình, bảo dưỡng bê tơng.

- Đảm bảo máy móc, thiết bị thi cơng an tồn mơi trường, được che chắn để hạn

chế tối đa rò rỉ dầu mỡ trong q trình thi cơng.

- Nước hố móng do mưa hoặc nước ngầm ngấm vào sẽ được bơm vào bể trữ,

hố lắng đọng trước khi cho chảy vào hệ thống thoát nước chung.

138- Các đống đất đá thải, vật liệu rời được để gọn gàng, che chắn cẩn thận tránh bị

cuốn trơi khi gặp khi có gió to, nước mưa chảy tràn.

Ngồi ra, trong q trình thi cơng san ủi mặt bằng 4,15 ha ruộng tại bản Cám sẽ

ảnh hưởng đến môi trường nước của khu vực. Để giảm thiểu tác động đến nguồn nước,

chủ dự án yêu cầu nhà thầu áp dụng các biện pháp giảm thiểu như sau:

- Không xả rác thải, nước thải sinh hoạt của công nhân xuống thủy vực gần địa

điểm thi công.

- Không thi công vào mùa mưa để tránh nước mưa chảy tràn làm tăng các chất

rắn lơ lửng trong nước.

- Có biện pháp thi công hợp lý, làm đến đâu xong đến đấy, tránh tình trạng thi

cơng dàn trải.

3.

Giảm thiểu ơ nhiễm do chất thải rắn

Rác thải trong sinh hoạt

Khu vực dự án dạng tuyến không gần khu dân cư sinh sống nên công tác thu

gom, xử lý rác sinh hoạt nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực và môi trường

sống của công nhân. Rác thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân xây dựng sẽ được thu

gom trong các thùng chứa. Các biện pháp giảm thiểu chất thải sinh hoạt từ lực lượng

lao động gây ra như sau:

- Trước khi thi cơng, một quy trình kiểm sốt chất thải (lưu trữ, cung cấp thùng

chứa rác, kế hoạch quét dọn công trường, kế hoạch dỡ bỏ các thùng,...) cần được nhà

thầu xây dựng chuẩn bị và phải tuân thủ, thực hiện cẩn thận trong các hoạt động xây

dựng.

- Trước khi thi cơng, nếu khơng có giấy phép hoặc chứng chỉ xử lý chất thải thì

nhà thầu phải thuê các đơn vị làm dịch vụ môi trường tại địa phương (như Đội môi

trường đô thị huyện Mộc Châu, Đội môi trường đô thị huyện Vân Hồ) để thu gom rác

thải sinh họat của khu lán trại.

- Nhà thầu tiến hành các biện pháp giảm thiểu rác thải và không cho phép vứt

rác bừa bãi và cẩu thả tại khu lán trại và trên công trường. Tại tất cả các nơi làm việc,

nhà thầu sẽ cung cấp các thùng rác, các khu tạm lưu rác và các phương tiện thu gom

rác thải.

- Rác thải có thể được lưu giữ tạm thời trên khu vực được chỉ định phê duyệt

bởi Tư vấn Giám sát Xây dựng và chính quyền địa phương liên quan trước khi được

thu gom và xử lý thông qua đơn vị thu gom chất thải được cấp phép, ví dụ như Đội

mơi trường đơ thị huyện. Các vị trí lưu giữ tạm thời nên chọn vị trí thuận lợi giao

thơng như tại Thảm Tôn hoặc Ngã ba Cây Đa để xe vận chuyển được dễ dàng.139- Các thùng đựng lưu giữ chất thải phải có nắp đậy, chống rò rỉ, chống sự tác

động của thời tiết và ngăn được các động vật gặm nhấm. Vị trí để thùng rác thích hợp,

thuận lợi cho việc đổ rác sinh hoạt hàng ngày.

- Vật liệu có khả năng tái chế như các tấm gỗ, sắt thép, vật liệu giàn giáo, bao

bì… sẽ được thu gom và tách riêng tại hiện trường để tái sử dụng, sử dụng để san lấp,

hoặc bán.

- Chủ dự án, nhà thầu tăng cường tuyên truyền cho công nhân không được phép

xả thải chất thải vào các khu vực nhạy cảm về môi trường, như trong khu rừng, các

khu vực gần hoặc trực tiếp vào nguồn nước; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

- Nhà thầu yêu cầu công nhân thường xuyên vệ sinh trong khu vực thi công và

khu vực lán trại, kho bãi tạm.

Chất thải rắn xây dựng

Chủ dự án yêu cầu các nhà thầu thực hiện quản lý chất thải rắn theo đúng quy

định của Nghị định 59:2007/NĐ-CP về quản lý chất thải rắn.

Phế thải như sắt thép vụn, loại gỗ vụn, vỏ bao xi măng, thùng đóng gói thiết bị,

máy móc, hộp xốp…sẽ được thu gom, phân loại bán cho các cơ sở thu mua phế liệu.

Đất đá đào từ hố móng cũ chất lượng tốt sẽ được tận dụng lại để san nền, rải lót

đường...

Đất đá thải khơng sử dụng được sẽ được vận chuyển lượng đổ đến các bãi thải.

Theo thiết kế, dự án đã quy hoạch 18 bãi thải (xem vị trí tại Hình 8 – Sơ đồ quy hoạch bãi

thải). Chủ dự án, nhà thầu xây dựng cam kết thỏa thuận với địa phương các vị trí đổ thải

này và nhà thầu chỉ được đổ thải tại các vị trí sau khi được sự đồng ý của địa phương.

Trong thời gian xây dựng, công tác đổ thải phải được giám sát chặt chẽ bởi Tư vấn

giám sát Xây dựng và trong mọi trường hợp nhà thầu không được phép xả thải chất thải

vào các khu vực nhạy cảm về môi trường, như trong khu rừng, các khu vực gần hoặc trực

tiếp vào nguồn nước. Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm và phải bồi thường nếu để xảy

ra các sự cố liên quan đến bãi thải.

4.

Giảm thiểu ô nhiễm chất thải nguy hại

Từ hoạt động xây dựng

Nhà thầu xây dựng sẽ áp dụng các biện pháp sau:

Trong phạm vi máy móc tham gia thi công xây dựng dự án, dầu thải từ các máy

xây dựng sau mỗi lần thay thế (nếu có) sẽ được thu gom vào can nhựa có nắp đậy, có

dán nhãn theo đúng qui định và bảo quản ở nơi khơ ráo, có mái che.

Giẻ lau dính dầu mỡ, dầu mỡ sau khi sửa chữa các hỏng hóc máy thi công xây

dựng trên công trường sẽ được thu gom và bảo quản cẩn thận cùng với dầu thải định

kỳ từ các máy xây dựng.

Lượng dầu thải phát sinh khi thi cơng có thể gây ơ nhiễm tới mơi trường, vì thế

140cuối thời gian thi cơng, Chủ dự án đăng ký chủ nguồn thải với Sở TNMT tỉnh Sơn La

và phối hợp với các đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng qui

định của thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ TNMT

về quản lý chất thải nguy hại.

Từ sinh hoạt khu lán trại

Chất thải này bao gồm bóng đèn huỳnh quang được loại bỏ, bình ắc qui chì

hỏng, các hoá chất độc hại khác (pin đèn, pin điện thoại…). Lượng chất thải nguy hại

này sẽ được nhà thầu thu gom, bảo quản, gom và xử lý cùng lượng dầu thải từ các máy

xây dựng ở trên theo luật định.

Nhà thầu ký hợp đồng với cơng ty có chức năng vê nhiệm vụ này để thu gom và

xử lý chất thải nguy hại.

B - CÁC NGUỒN KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI5.

Giảm thiểu tác động do tiếng ồn và độ rung

Biện pháp đơn giản, hiệu quả để hạn chế tiếng ồn trong môi trường lao động

nhằm bảo vệ sức khỏe cho công nhân xây dựng và nhân dân khu vực lân cận là sắp

xếp thời gian thi công hợp lý và sử dụng thiết bị xe máy đảm bảo chất lượng.

Các hoạt động gây ồn nhiều ( trộn bê tông, nén, đầm, ủi, đào đường…) sẽ được

thực hiện vào ban ngày. Hạn chế thi công vào ban đêm để tránh gây ồn cho các hộ dân

cư xung quanh.

Nhà thầu áp dụng các biện pháp liên quan đến xe máy thi công gồm:Sử dụng các loại xe chuyên dụng và bảo dưỡng định kỳ.

Kiểm tra mức ồn, rung trong quá trình xây dựng từ đó đặt ra lịchthi cơng phù hợp đảm bảo tiếng ồn trong giới hạn cho phép.Quy định tốc độ xe, máy móc khi hoạt động trong khu vực đang

thi công và khu dân cư.Thường xuyên bảo dưỡng và kiểm tra các loại phương tiện vận

chuyển, đảm bảo đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định. Tránh sử dụng các loại

phương tiện, máy móc quá cũ tạo tiếng ồn lớn.Kiểm tra sự cân bằng của máy khi lắp dặt, kiểm tra độ mòn chi

tiết, và thường kỳ cho dầu bơi trơn vào các máy móc. Thường xun bảo dưỡng thiết

bị máy móc, đảm bảo ln ở tình trạng hoạt động tốt.Hạn chế sử dụng cùng một lúc trên cơng trường nhiều máy móc

thiết bị thi cơng gây độ ồn lớn vào cùng một thời điểm để tránh tác động cộng hưởng

tiếng ồn.Các phương tiện vận chuyển phải đảm bảo hoạt động đúng công

suất, vận chuyển đúng trọng tải quy định.

1416.Giảm thiểu xói mòn, sạt lở đất

Thi cơng trong mùa khô.

Phân định gianh giới và ngăn cách KVTC với bên ngồi nhằmtránh sạt lở cũng như trơi đất cát ra xung quanh ngồi khu vực thi cơng.Trước khi đào móng phải xây dựng hệ thống tiêu, thốt nước, khi

mở móng phải có biện pháp bảo vệ hố móng bằng (cạp) tràm bằng phên tre và bơm

nước ra khỏi hố móng khi gặp nước ngầm hoặc trời mưa.Tuân thủ các qui định khi thi công mái dốc.

Nhà thầu xây dựng áp dụng biện pháp phát quang, ủi đường sannền cục bộ cho từng hộ dân cư phù hợp với tập tục sống và tập quán canh tác của đồng

bào, bố trí các lơ đất TĐC tránh khe nước chảy cho từng hộ gia đình.

7.

Giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái

Chủ đầu tư yêu cầu từng nhà thầu áp dụng các biện pháp sau:

- Cho công nhân ký cam kết không được xâm hại đến thực vật ở các diện tích

ngồi KVTC và khu vực sử dụng tạm; cam kết không vào rừng khai thác gỗ, săn bắn

động vật trái phép.

- Đảm bảo che chắn (cạp bằng phên nứa hay bao cát xếp quanh) xung quanh

diện tích thi cơng và nơi vật liệu xây dựng và đất đá thải nhằm tránh hiện tượng sạt lở,

di chuyển đất từ khu vực san nền ra diện tích đất xung quanh làm ảnh hưởng đến thảm

thực vật trên các diện tích này.

- Các loại nước phát sinh từ lán trại và hoạt động thi công được thải đúng nơi

qui định. Nhà thầu yêu cầu tất cả công nhân tuyệt đối không xả trực tiếp nước thải sinh

hoạt từ lán trại công nhân, nước thải trong xây dựng thi công như nước bảo dưỡng bê

tông, nước từ trộn bê tông hay vữa xây dựng, nước rửa xe, máy dính dầu mỡ… ra các

diện tích có thảm thực vật ngồi phạm vi dự án.

- Hạn chế tối đa thời gian sử dụng diện tích đất tạm trong thời gian xây dựng dự

án. Hoàn trả địa phương ngay sau khi thi công xong hạng mục cơng trình cần mượn

đất tạm, phục hồi thảm thực vật trên diện tích này (nếu có).

- Ngồi việc đảm bảo các phương tiện phải có Giấy chứng nhận kiểm định an

tồn kỹ thuật và bảo vệ mơi trường, nhà thầu ưu tiên lựa chọn các xe máy thi cơng có

chất lượng tốt để giảm ồn, rung và khí thải ảnh hưởng đến hệ sinh thái và cộng đồng

dân cư.

- Chủ dự án phối hợp với các nhà thầu, chính quyền địa phương, Đồn biên

phòng và lực lượng kiểm lâm tăng cường tuyên truyền, giáo dục công nhân và cộng

đồng: không phá rừng, không săn bắn và không đặt bẫy thú rừng.

8.

Giảm thiểu tác động đến văn hóa, kinh tế và xã hội khu vực dự án

142a.

Giảm thiểu tác động do chiếm dụng đất tạm thời

Chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu thực hiện các biện pháp sau để hạn chế chiếm

dụng đất tạm thời:

- Sử dụng các tuyến đường hiện có để vận chuyển VLXD và thiết bị. Trường

hợp nhất thiết phải sử dụng diện tích đất tạm thời khi thi cơng thì tận dụng đất hoang

hố, khơng được xâm phạm vào nhà ở của dân, các cơng trình văn hố, di tích lịch sử,

tơn giáo…

- Nhà thầu thoả thuận với chính quyền địa phương về việc sử dụng đất tạm thời:

Vị trí, diện tích chiếm dụng tạm thời, biện pháp hỗ trợ, sửa chữa các cơng trình hạ

tầng… của người dân và địa phương. Thực hiện nghiêm chỉnh chính sách đền bù, giải

toả nếu phải chiếm dụng đất nông nghiệp, đất thổ cư hoặc làm thiệt hại tài sản.

- Tổ chức phương án thi công hợp lý, tăng năng suất lao động, dứt điểm đối với

từng hạng mục để giảm thời gian chiếm dụng đất tạm thời. Tận dụng khối lượng đất

đào để đắp lấp, san nền.

b.

Biện pháp tránh ách tắc, an tồn giao thơng

Chủ dự án và các nhà thầu thi công xây dựng phải lập kế hoạch và bố trí thời

gian, lưu thơng trên tuyến đường hợp lý hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của

người dân.

Điều tiết, bố trí xe vận chuyển hợp lý, hạn chế hoạt động vào giờ cao điểm tránh

tắc nghẽn trên các tuyến đường và đảm bảo an toàn giao thơng. Nhà thầu cung cấp

VLXD, thiết bị có trách nhiệm cùng với Chủ dự án và chính quyền địa phương chỉ

dẫn, xử lý các vấn đề đảm bảo an tồn giao thơng.

Chủ dự án u cầu nhà thầu cam kết xe chở vật liệu xây dựng không chở quá

tải, tránh gây ra hư hỏng, lún sụt nền đường; trong trường hợp đường bị hư hỏng do

quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng hoặc các tải trọng bất thường, nhà thầu phải

bồi thường hoặc sửa chữa kịp thời đảm bảo chất lượng bằng hoặc tốt hơn chất lượng

đường hiện trạng trước khi thi công.

c.

Ngăn ngừa các tác động xã hội tiêu cực do công nhân gây ra

Một số biện pháp sau thường áp dụng nhằm giảm xảy ra xung đột giữa công

nhân xây dựng và người dân địa phương:

- Các nhà thầu thi công cố gắng tuyển dụng công nhân là người địa phương để

giảm số người từ các địa phương khác đến làm việc.

- Nhà thầu giáo dục cơng nhân của mình về cách ứng xử văn hóa khi tiếp xúc

với người lao động ở các đơn vị gần KVTC, người dân địa phương.

- Nhà thầu giáo dục người lao động và xử lý nghiêm hành vi sử dụng, buôn bán

chất ma tuý, hoạt động các tệ nạn xã hội khác (mại dâm, hút chích ma tuý …), buôn

lậu, vào rừng khai thác gỗ và lâm sản, săn bắt trái phép, tuyên truyền đạo...

143Trường hợp lán trại của công nhân gần khu dân cư, nhà thầu xây dựng sẽ phối

hợp với chính quyền địa phương để quản lý chặt chẽ công nhân đến xây dựng dự án.

Trong sinh hoạt hàng ngày, nhà thầu thường xuyên giáo dục và tuyên truyền

công nhân phải đảm bảo tốt vấn đề vệ sinh môi trường khu vực lán trại tạm, đảm bảo

vệ sinh an toàn thực phẩm, tránh phát sinh và phát triển các loại dịch bệnh từ khu lán

trại công nhân.

Nhà thầu thi cơng đảm bảo có y tá và số lượng thuốc đủ để sơ cứu khi có người

bị tai nạn và kịp thời chuyển bệnh nhân đến bệnh viện tuyến trên cứu chữa.

Sau khi dự án kết thúc, tất cả các lán trại của mỗi nhà thầu phải được di chuyển

để trả lại cảnh quan ban đầu, không gây phiền hà đến chính quyền và nhân dân địa

phương.

Chủ dự án và các nhà thầu đăng ký với Đồn biên phòng 473 và chính quyền địa

phương chấp hành nghiêm chỉnh đăng ký tạm trú, tạm vắng cho công nhân, người

nước ngồi và máy móc, phương tiện ra vào khu vực biên giới.

d.

Biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho công nhân

Các hoạt động thi công dự án, Nhà thầu phải tuân thủ nghiêm túc theo các quy

định an toàn hiện hành đối với cơng trình xây dựng, cơng trình điện, phòng chống

cháy nổ, phòng chống cháy rừng bao gồm cả các biện pháp sau đây:

Bố trí cán bộ theo dõi giám sát an tồn và mơi trường. Người này có nhiệm vụ

kiểm tra dụng cụ sản xuất, trang bị bảo hộ lao động và thường xuyên hướng dẫn công

nhân về an tồn và BVMT trong khi thi cơng.

Đào tạo về an tồn cho tồn bộ cơng nhân, cán bộ tham gia thi công trên công

trường. Hướng dẫn chi tiết về Phạm vi an toàn điện và các nguy cơ cháy nổ… khi thi

công, vận chuyển và lắp thiết bị.

Khu vực thi công xây dựng sẽ được rào cô lập đối với các khu vực khác và khu

dân cư. Chỉ cho phép nguời có nhiệm vụ ra/vào khu vực cơng trường. Lắp các biển

báo khu vực công trường đang thi cơng và các khu vực nguy hiểm khác.

Những hố móng trên mặt bằng cơng trường sẽ được đậy kín hoặc rào ngăn chắc

chắn, bảo đảm an toàn cho người đi lại. Đường hào, hố móng sẽ có rào chắn cao 1m,

ban đêm sẽ có đèn báo hiệu.

Để an tồn trong việc phòng chữa cháy cần phải bố trí trên cơng truờng các

dụng cụ và vật liệu chữa cháy như cát, bình CO 2, xẻng… Đồng thời, phải có bảng Nội

quy và Tiêu lệnh chữa cháy kèm theo. Liên hệ với cơ quan PCCC địa phương để có

những biện pháp bảo đảm an tồn chữa cháy khi có sự cố.

Các thiết bị, dụng cụ thi công phải được kiểm tra kỹ về chất lượng trước khi sử

dụng. Khi cẩu vật tư thiết bị phải kiểm tra dây chằng buộc, móc cáp cẩn thận. Công

144nhân phục vụ cẩu không được đứng dưới phạm vi hoạt động của cẩu. Tuân thủ nghiêm

túc qui định về khoảng cách an tồn.

Khơng bố trí lán trại, bãi tập kết, kho trữ xăng dầu, vật liệu cháy nổ tại khu vực

giáp ranh với rừng và các vật liệu dễ cháy khác. Lắp biển cảnh báo nguy cơ cháy rừng

tại các vị trí dễ quan sát, vị trí tiếp giáp rừng.

Phối hợp với chính quyền địa phương, Đồn biên phòng, cơ quan kiểm lâm

thường xuyên tuyên truyền, giáo dục ý thức công nhân và cộng đồng dân cư nâng cao

ý thức phòng chống cháy rừng, nhất là vào thời gian có gió Lào, thời tiết khơ hanh và

mùa làm nương rẫy của bà con.

e.

Biện pháp tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và các

cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn

Đặc thù địa bàn dự án là xã biên giới và nằm trong KBTTN Xuân Nha do đó

Chủ dự án và các nhà thầu phải tăng cường và tạo sự phối hợp, gắn kết chặt chẽ với

chính quyền địa phương, Đồn biên phòng và BQL KBTTN Xuân Nha.

Ngay từ bước khảo sát, quy hoạch, chuẩn bị dự án Chủ dự án phải phối hợp chặt

chẽ với các đơn vị nêu trên để có phương án bố trí, quy hoạch và thiết kế TĐC đảm

bảo phù hợp với phong tục tập quán của địa phương, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo các

yếu tố về an ninh – quốc phòng, bảo vệ và phát triển rừng.

Trong giai đoạn xây dựng, Chủ dự án và nhà thầu xây dựng tiếp tục gắn kết và

tăng cường phối hợp với các đơn vị nêu trên để quản lý con người, máy móc thi cơng;

giáo dục cơng nhân và tăng cường hiểu biết của cơng nhân về văn hóa, phong tục tập

quán địa phương để hạn chế không để xảy ra các va chạm, mâu thuẫn xã hội, tranh

chấp giữa công nhân và người dân địa phương. Các lực lượng biên phòng, kiểm lâm là

lực lượng gắn bó với nhân dân từ rất lâu và sẽ hỗ trợ, giúp đỡ Chủ dự án, nhà thầu

triển khai dự án đảm bảo an ninh trật tự và đảm bảo tiến độ.

Chủ dự án hỗ trợ cơ quan kiểm lâm về cơ sở vật chất: thiết bị văn phòng làm

việc, thiết bị phục vụ tuần tra, rà soát bảo vệ rừng, xe máy...để tăng cường khả năng

làm việc và hiệu quả công việc trong công tác bảo vệ rừng.

Nhà thầu cung cấp đầy đủ thơng tin về người lao động cho Đồn biên phòng để

nắm bắt được lý lịch người ra vào vùng biên giới, ngăn chặn các đối tượng vi phạm

pháp luật về ma túy, buôn lậu, tệ nạn xã hội, tội phạm truy nã...

Chủ dự án, nhà thầu phối hợp với chính quyền địa phương, Đồn biên phòng và

BQL KBTTN Xuân Nha để giáo dục, tuyên truyền cho công nhân về các quy định tại

vùng biên giới, quy định về bảo vệ rừng và động vật hoang dã, nét văn hóa truyền

thống, tập quán và tín ngưỡng của người dân địa phương.

9.

Giảm thiểu tác động do chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm

nghiệp

145Về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp có rừng

sang các mục đích làm nhà ở và đất sản xuất nơng nghiệp đối với dự án khu TĐC số 4

thuộc dự án thủy điện Trung Sơn đã được UBND tỉnh Sơn La xem xét và trình Bộ

NN&PTNT, Bộ TN&MT thẩm định xin ý kiến Thủ tường Chính phủ, cụ thể:

- Diện tích đất bố trí cho dự án TĐC đã được xác định trong quy hoạch sử dụng

đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Mộc

Châu và huyện Vân Hồ và đã được UBND tỉnh Sơn La đã phê duyệt tại Quyết định số

2485/QĐ-UBND ngày 23/10/2013.

- Năm 2013, UBND tỉnh Sơn La đã có tờ trình đề nghị Bộ TNMT, Bộ

NN&PTNT thẩm định xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đối với các dự án có sử

dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để chuyển mục đích sử dụng

phục vụ triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh Sơn La, trong đó có dự án Khu TĐC số 4

thuộc dự án thủy điện Trung Sơn.

Để giảm thiểu các tác động tiêu cực do việc thu hồi và chuyển đổi mục đích sử

dụng rừng và đất lâm nghiệp tại Thảm Tôn, các biện pháp sau được áp dụng:

- Chủ dự án đã hợp đồng với Công ty tư vấn là (Công ty CP tư vấn đầu tư và

xây dựng quốc tế - chi nhánh Tây Bắc) lập hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất

rừng Thảm Tôn sang đất ở và đất sản xuất nông nghiệp tại hợp đồng số

63/2013/PLHĐ-TĐTS-P2, nội dung bao gồm:

+ Lập phương án trồng rừng thay thế;

+ Phương án đền bù, GPMB;

+ Lập hồ sơ khai thác lâm sản;

+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Đồn biên phòng (bao gồm đo

đạc, cắm mốc và thủ tục hoàn trả cấp đất).

Theo đó, Cơng ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng quốc tế - chi nhánh Tây Bắc

phải có trách nhiệm:

+ Đo đạc, xác định phạm vi và cắm mốc phạm vi thu hồi rừng và đất lâm

nghiệp; phân định rõ ràng giữa rừng và đất lâm nghiệp thu hồi cho dự án và phần do

Đồn biên phòng 473 và địa phương quản lý.

+ Lập phương án trồng rừng thay thế với diện tích ít nhất bằng diện tích rừng

chuyển đổi (từ 48,4 ha trở lên) tuân thủ theo hướng dẫn của Bộ NN&PTNT tại thông

tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2013 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo

đảm tính khả thi trước khi khởi cơng cơng trình.

+ Lập hồ sơ khai thác lâm sản theo đúng trình tự các bước thu hồi chuyển đổi

mục đích sử dụng rừng quy định tại Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, Nghị

định số 23/2006/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

146Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giảm thiểu tác động do rà phá bom mìn, vật liệu nổ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×