Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Tạo điều kiện tốt nhất cho người dân tái định cư khi đến nơi ở mới (nhà ở, nguồn nước, điện thắp sáng, nhà văn hóa, trường học cho con em các hộ TĐC; giao thông đi lại, đất đai sản xuất, đời sống văn hóa tinh thần). Và xây dựng ngay từ đầu các kế hoạch

- Tạo điều kiện tốt nhất cho người dân tái định cư khi đến nơi ở mới (nhà ở, nguồn nước, điện thắp sáng, nhà văn hóa, trường học cho con em các hộ TĐC; giao thông đi lại, đất đai sản xuất, đời sống văn hóa tinh thần). Và xây dựng ngay từ đầu các kế hoạch

Tải bản đầy đủ - 0trang

kế gắn liền với việc chuyển đổi ngành nghề, thói quen vào rừng khai thác lâm sản và

các sản phẩm từ rừng của người dân.

- Hỗ trợ và phối hợp với Sở NN&PTNT tỉnh Sơn La thực hiện cắm mốc ranh

giới rõ ràng giữa khu TĐC và KBTTN Xuân Nha; lắp đặt biển báo, bảng nội quy về

Bảo vệ rừng theo quy định của Bộ NN&PTNT.

- Hỗ trợ BQL KBTTN Xuân Nha lập các trạm bảo vệ rừng, hỗ trợ trang thiết bị,

công cụ, dụng cụ phục vụ công tác tuần tra bảo vệ rừng, phòng chống và chữa cháy rừng.

- Tăng cường tuyên truyền, truyền thông cho người dân TĐC và người dân xung

quanh khu TĐC số 4 về bảo vệ môi trường, quản lý chất thải phát sinh, bảo vệ phát

triển rừng, quản lý sử dụng nước.

4.2. Các biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố mơi trường

4.2.1. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố trong giai đoạn chuẩn bị và

xây dựng

- Biện pháp giảm thiểu rủi ro khi xử lý bom mìn, vật nổ, chất độc hố học như

sau: Để đảm bảo chất lượng mơi trường nước và sức khoẻ của người dân về mọi mặt

lâu dài. Chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị chuyên ngành của qn đội tiến hành: dò tìm,

xử lý, bom mìn, vật nổ khu vực thi cơng cơng trình, khu mỏ vật liệu, khu phụ trợ, trinh

sát tìm kiếm, thu dọn vệ sinh chất độc hoá học (OB) trong khu vực lòng hồ.

Phạm vi rà phá:

Phần rà phá bom mìn, vật nổ bao gồm: dò phá bom mìn cạn tại mặt bằng xây

dựng khu phụ trợ, đường giao thông, khu xây dựng các điểm tái định cư.

Tai nạn lao động trong thi công:

Nhà thầu xây dựng phổ biến nội quy an tồn lao động cho tồn bộ cơng nhân làm

việc trên cơng trường. Tập huấn về an tồn lao động và trang thiết bị bảo hộ lao động

(đội mũ, đeo găng tay, kính bảo hộ...) cho cơng nhân theo đúng quy định về an toàn.

Chủ dự án và nhà thầu xây dựng phối hợp với Trung tâm y tế xã trong công tác

cấp cứu bệnh nhân trong một số trường hợp bị tai nạn lao động và kịp thời chuyển lên

bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh.

Khu vực công trường xây dựng được lập hàng rào cô lập bảo vệ và lắp các biển

báo khu vực công trường đang thi công và chỉ cho phép người có nhiệm vụ ra/vào

cơng trường.

Nhà thầu điều hành lượng xe thi công hợp lý tránh gây ùn tắc giao thông và gây

tai nạn trong khi lưu hành.

Những hố móng trên mặt bằng cơng trường được rào ngăn chắc chắn, bảo đảm

an toàn cho người và trâu bò, ngựa đi lại. Đường hào, hố móng nằm gần đường giao

thơng phải có rào chắn cao 1m, ban đêm sẽ có đèn báo hiệu.

157Khi nâng hoặc hạ một tải trọng, tuân thủ theo các nguyên tắc an toàn cho người

và thiết bị ở phía dưới.

Các biện pháp phòng chống cháy nổ, hỏa hoạn

Nhà thầu có bảng thơng báo nội qui an toàn của đường dây điện, đồng thời phối

hợp với địa phương tuyên truyền nội qui an toàn của trạm biến áp trên loa phát thanh

của xã, bản.

Để an tồn trong việc PCCC trong khi thi cơng dự án, mỗi nhà thầu phải bố trí

trên cơng trường và khu lán trại công nhân sinh hoạt các dụng cụ và vật liệu chữa cháy

như bồn cát, bình CO2, bể nước dự phòng, xẻng, xơ nước ... đồng thời có bảng nội quy

và tiêu lệnh chữa cháy kèm theo.

Tuyên truyền, giáo dục người lao động tuân thủ tuyệt đối các quy phạm, quy

trình lắp đặt và vận hành các thiết bị điện; theo thiết kế dự án sẽ lắp đặt các thiết bị

cách điện để tránh khả năng gây sự cố về điện.

Kiểm tra, bảo dưỡng và kiểm định các trang thiết bị thi công, phương tiện

PCCC định kỳ nhằm sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra sự cố cháy nổ.

Trường hợp sự cố gây hỏa hoạn, cháy rừng Nhà thầu phải báo ngay với Chủ dự

án và chính quyền địa phương, BQL KBTTN Xuân Nha, Đồn biên phòng để phối hợp

ứng phó, chữa cháy kịp thời.

Thiên tai

Chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu tuyệt đối không được thi công trong ngày mưa

lũ, tránh hiện tượng sạt lở, trôi đất từ trên miệng hố móng xuống, hoặc bị đất vùi lấp.

Đơn vị thi cơng chủ động phòng chống bão lũ, có kế hoạch đưa người lao động

và các thiết bị thi cơng vào nơi an tồn, khơ ráo khi xảy ra bão, lũ.

Các đơn vị xây dựng không được thi cơng trong thời gian có mưa lớn, sấm sét

để tránh trường hợp bị sét đánh.

Đối với các trường hợp khẩn cấp, Nhà thầu báo cáo ngay với Chủ đầu tư và

phối hợp với các cấp có thẩm quyền theo qui định hiện hành để kịp thời ứng phó đảm

bảo an tồn tính mạng con người và bảo vệ tài sản quốc gia.

4.2.3. Các biện pháp phòng ngừa sự cố, rủi ro giai đoạn hoạt động

Khi thiết kế dự án, đơn vị thiết kế đã khảo sát các yếu tố về điều kiện thiên

nhiên, hiện trạng và lịch sử các trận lũ ở khu vực dự án. Theo đó các cơng trình hạ

tầng sẽ được thiết kế và xây dựng đảm bảo an tồn khi có các thiên tai mưa lũ, động

đất, sét theo cấp quy định.

Đối với các trường hợp vượt quá cấp thiết kế hoặc có trường hợp khẩn cấp,

BQL dự án thủy điện Trung Sơn phối hợp với các cấp có thẩm quyền theo qui định để

kịp thời ứng phó đảm bảo an tồn về tính mạng con người và bảo vệ tài sản quốc gia.

158Để đảm bảo an tồn tối đa, sẽ có các biện pháp kiểm tra, gia cố hệ thống hạ tầng

thường kỳ và đột xuất. Chủ dự án sẽ giao đơn vị có trách nhiệm xây dựng các phương

án ứng phó đối với sự cố do thiên tai, tai biến địa chất trong khu vực gây ra.

Phòng ngừa sự cố thiệt hại mùa màng do thiên tai:

Do đặc điểm điều kiện thời tiết và quy luật vận động của tầng khí quyển, trong

thời điểm giao mùa thường xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan: thiên tai, hạn hán,

gió Lào…gây thiệt hại về tài sản, mùa màng của nhân dân. Để phòng ngừa và giảm

thiểu các tác động khi sự cố xảy ra thì các biện pháp sau được áp dụng:

- Ngay từ giai đoạn khảo sát, quy hoạch và thiết kế yêu cầu đơn vị tư vấn

(Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Quốc tế - Chi nhánh Tây Bắc) phải nghiên cứu

kỹ các điều kiện tự nhiên, khí hậu, khí tượng, thủy văn, hiện tượng thời tiết cực đoan,

thổ nhưỡng và tính thích nghi của đất đai tại khu vực dự án từ đó đưa ra các giải pháp

thiết kế cơ sở hạ tầng TĐC, phương án sản xuất, canh tác phù hợp. Cơ sở tính tốn của

đơn vị thiết kế căn cứ vào với các số liệu khí hậu, khí tượng, thủy văn theo dõi hàng

năm của các Trạm, Đài khí tượng khu vực.

- Đơn vị tư vấn thiết kế, Chủ dự án phối hợp với Chính quyền địa phương thơng

tin cho người dân về đặc điểm quy luật thời tiết và các hiện tượng thiên tai có thể xảy ra

để chủ động phòng, tránh giảm bớt thiệt hại về hoa màu, tài sản và con người.

- Trong giai đoạn di chuyển người dân TĐC về nơi ở mới, Chủ dự án phối hợp

với Chính quyền địa phương tuyên truyền, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của

người dân địa phương về phòng ngừa rủi ro trong thiên tai.

- Trong trường hợp xảy ra thiên tai và gây thiệt hại về mùa màng của nhân dân

thì các cấp chính quyền kết hợp với Chủ dự án hỗ trợ nhân dân trong việc giải quyết

các khó khăn về lương thực trước mắt, hỗ trợ người dân phục hồi lại sản xuất.159CHƯƠNG 5

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MƠI TRƯỜNG

5.1. Chương trình quản lý mơi trường

Việc xây dựng chương trình quản lý mơi trường nhằm mục đích đảm bảo cho

hoạt động của dự án được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật về bảo vệ mơi

trường. Chương trình quản lý mơi trường bao gồm các chương trình giảm thiểu tác

động tiêu cực đến mơi trường, chế độ báo cáo, cơ cấu tổ chức thực hiện và kế hoạch

ứng cứu khẩn cấp các sự cố môi trường có thể nảy sinh.

Mục tiêu của chương trình quản lý môi trường là: tuân thủ đúng các quy định

của Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; đảm bảo các giai đoạn chuẩn bị, xây

dựng và hoạt động của Dự án được áp dụng các biện pháp giảm thiểu mơi trường thích

hợp và thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát tính khả thi của các biện pháp giảm thiểu

môi trường đang được áp dụng như đã đề cập trong báo cáo; xây dựng kế hoạch ứng

cứu trong trường hợp khẩn cấp khi xảy ra sự cố môi trường.

Các biện pháp cụ thể được Chủ dự án đề ra là:- Trong giai đoạn chuẩn bị: Chủ dự án đưa ra các yêu cầu về bảo vệ môi trường

trong các hồ sơ mời thầu, chỉ những nhà thầu đáp ứng được yêu cầu và cam kết thực

hiện bảo vệ môi trường mới được lựa chọn. Một số yêu cầu như: nhà thầu phải cam kết

xây dựng nhà vệ sinh 03 ngăn phục vụ cho sinh hoạt của công nhân; phương tiện, máy

móc tham gia thi cơng của nhà thầu phải có Giấy chứng nhận kiểm định an tồn kỹ

thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ còn hiệu lực…

- Trong giai đoạn xây dựng: Nhà thầu xây dựng sẽ có các biện pháp khen

thưởng, khuyến khích các sáng kiến nhằm tiết kiệm nhiên liệu, hạn chế việc phát sinh

chất thải, đồng thời có các biện pháp xử lý kỷ luật đối với hành vi lãng phí nguyên

liệu. Giáo dục cho người lao động có ý thức bảo vệ mơi trường, bảo vệ rừng và động

160vật, và thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho tất cả các cán bộ công nhân viên

làm việc tại dự án về an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ mơi trường, phòng cháy chữa

cháy rừng và có các biện pháp động viên, kiểm tra việc thực hiện. Tham gia tích cực

với các cơ quan, chính quyền địa phương cùng thực hiện các chương trình dự án, kế

hoạh về bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng và đa dạng sinh học, bảo vệ động vật hoang

dã.

Cụ thể, các hạng mục thực hiện trong kế hoạch quản lý môi trường ở giai đoạn

này gồm:

- Đối với hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng:

+ Quản lý công tác chuẩn bị và thi công xây dựng các hạng mục chính và hạng

mục phụ tại 03 điểm TĐC,

+ Quản lý bụi, tiếng ồn và các biện pháp giảm thiểu,

+ Kế hoạch an tồn trong cơng tác thi cơng,

+ Quản lý chất cặn lắng và nước thải sinh hoạt.

+ Quản lý giao thông và các phương tiện giao thông vận tải,

+ Quản lý vật tư, thiết bị thi công và kho tàng, bến bãi,

+ Quản lý phế thải từ xây dựng và các chất thải và nguy hại,

+ Quản lý khu vực đổ thải chất thải rắn và nước thải sinh hoạt,

+ Quản lý công nhân không xâm phạm rừng và săn bắt động vật hoang dã,

+ Quản lý công nhân không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng ma túy,

+ Kế hoạch giáo dục công nhân về văn hóa, phong tục truyền thống địa phương.

- Đối với hoạt động lắp đặt đường điện, đường nước

+ Kế hoạch và tiến độ lắp đặt Trạm biến áp, đường dây, đường ống nước,

+ Quản lý các phương tiện thi công cơ giới,

+ Phòng chống cháy nổ và an tồn lao động trong thi công, lắp đặt.

-Trong giai đoạn hoạt động dự án:+ Kế hoạch cải thiện sinh kế cộng đồng nhằm nâng cao năng lực của cộng đồng

tại khu TĐC số 4 – dự án thủy điện Trung Sơn trong thực hiện các hoạt động

sinh kế tạo ra nguồn thu nhập để cải thiện đời sống và sử dụng có hiệu quả

nguồn tài nguyên thiên nhiên.

+ Tuyên truyền, tập huấn cho tổ chức đồn thanh niên tại mỗi điểm TĐC

thơng qua mạng lưới đoàn viên thanh niên để phát động các phong trào tổng vệ

sinh cuối tuần, khơi thông cống rãnh, hướng dẫn các hộ dân sử dụng nước sạch,

thu gom rác thải và sử dụng hố chôn lấp đơn giản đúng kỹ thuật, hợp vệ sinh...

161+ Hướng dẫn, tập huấn cho người dân TĐC cách quản lý và vận hành các

cơng trình cấp nước sinh hoạt, cơng trình thủy lợi và thực hiện tốt chương trình

quan trắc mơi trường, theo dõi tính hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu ô

nhiễm môi trường nêu trong báo cáo ĐTM.

Trách nhiệm bảo vệ môi trường của Chủ dự án, BQL dự án thủy điện

Trung Sơn và Nhà thầu xây dựng:

1. Xây dựng nội quy bảo vệ môi trường; phối hợp với BQL KBTTN Xuân Nha

xây dựng nội quy bảo vệ rừng và động vật hoang dã phù hợp với đặc thù của dự án và

niêm yết tại lối vào và những nơi dễ quan sát trong khu TĐC số 4;

2. Phối hợp với Đồn biên phòng 473, chính quyền và các tổ chức đồn thể 02

bản Đơng Tà Lào, Tây Tà Lào và các bản trong xã Tân Xuân tập huấn, tuyên truyền

giới thiệu và trao đổi các mơ hình, điển hình tiêu biểu về nội dung "Xây dựng bản,

làng lành mạnh khơng có tệ nạn xã hội, ma túy”.

3. Nhà thầu xây dựng bể tự hoại 03 ngăn; thực hiện thu gom rác tại nơi làm

việc, khu lán trại và trong khu vực thi công; thuê các đơn vị làm dịch vụ môi trường tại

địa phương (như Đội môi trường đô thị huyện) thu gom rác thải sinh họat; thỏa thuận

với chính quyền địa phương vị trí đổ thải đất đá thải và thực hiện đổ thải đúng nơi quy

định, bảo đảm vệ sinh môi trường, gia cố bãi thải và hồn ngun mơi trường bãi thải

sau khi kết thúc đổ thải.

4. BQL dự án thủy điện Trung Sơn bố trí cán bộ (chuyên trách hoặc kiêm

nhiệm) có kiến thức, nghiệp vụ về bảo vệ mơi trường theo dõi tình hình môi trường và

việc thực hiện các yêu cầu bảo vệ môi trường trong khu TĐC số 4;

5. Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan chức năng tiến hành quan trắc, theo

dõi biến động môi trường tại khu TĐC;

6. Trong thời gian xây dựng và 01 năm sau khi hoạt động, Chủ dự án và BQL

dự án thủy điện Trung Sơn phải theo dõi tình hình mơi trường tại khu TĐC và lập báo

cáo hiện trạng môi trường gửi Bộ TNMT, Sở TNMT tỉnh Sơn La;

7. Nhà thầu xây dựng, BQL dự án kịp thời phát hiện các hiện tượng suy thối, ơ

nhiễm, sự cố mơi trường tại khu TĐC, thơng báo ngay cho các cơ quan có trách nhiệm,

đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn ngừa và khắc phục hậu quả trong phạm vi khả

năng;162Dựa vào nội dung của dự án tại chương 1 cũng như việc đánh giá tác động môi

trường, biện pháp giảm thiểu tại chương 3 và 4. Chương trình quản lý mơi trường

được xây dựng và thể hiện tại bảng sau:163Bảng 5.1. Tóm tắt chương trình quản lý các hoạt động mơi trường

Giai đoạn

hoạt động

của Dự ánCác hoạt

động của

dự ánCác tác động

môi trườngCác cơng trình, biện pháp bảo vệ

mơi trườngKinh phí thực

hiệnThời gian

thực hiện

và hoàn

thànhTrách

nhiệm tổ

chức thực

hiệnTrách

nhiệm

giám sát12345678+ Đền bù đúng giá87.593.730.000đ+ Tham gia và tư vấn của cộng đồng

+ Xây dựng phương án chuyển đổi

nghề cho người bị thu hồi đấtChuẩn bịThu hồi đất,

giải phóng

mặt bằng

khu TĐCTrong suốt

thời gian

chuẩn bị,

giải phóng

mặt bằng

của dự ánTác động đến

hộ dân ở khu

vực tiếp nhận

TĐC164Chủ đầu tư,

hội đồng

bồi thường Chủ dự án

GPMB dự

ánXây dựngXây dựng

cơ sở hạ

tầng tại

từng điểm

TĐC: nhà

ở, cơng

trình cơng

cộng, cơng

trình thủy

lợi và cấp

nước sinh

hoạt, hệ

thống giao

thông, hệ

thống điện+ Tổ chức thi công hợp lýBụi, khí thải,

tiếng ồn và độ

rung80.000.000đ+ Trang bị thiết bị bảo hộ cho công

nhân

+ Bảo dưỡng định kỳ thiết bị

+ Các phương tiện hoạt động đúng

công suất, đảm bảo chất lượng tốt, ít

phát sinh khí thải, đảm bảo tiêu

chuẩn tiếng ồn và độ rungNước thải sinh

hoạt+ Xây dựng nhà vệ sinh 03 ngăn15.000.000đChất thải rắn+ Thu gom vào thùng chuyên dụng

có nắp đậy; th các đơn vị làm

dịch vụ mơi trường tại địa phương

(như Đội môi trường đô thị huyện)

để thu gom rác thải sinh họat.30.000.000đ+ Tái sử dụng chất thải xây dựng

hoặc bán cho các cơ sở thu mua phế

liệu.

+ Thỏa thuận với chính quyền địa

phương vị trí đổ thải đất đá; gia cố

bãi thải và hồn ngun mơi trường

sau khi kết thúc.

Chất thải nguy

hại+ Thu gom và lưu trữ vào thùng

chứa có nắp đậy, thuê đơn vị có

chức năng vận chuyển và xử lý theo

quy định165Trong suốt

thời gian

thi công

xây dựng

dự ánNhà thầu

xây dựngChủ dự án+ Thi công trong mùa khơ

Xói mòn do

q trình đào

đắp+ Xây dựng hệ thống tiêu thốt

nước

+ Phân định ranh giới khu vực thi

cơng

+ Che chắn xung quanh khu vực thi

côngẢnh hưởng

đến môi

trường sinh

thái70.000.000đ300.000.000đ+ Các loại chất thải xử lý đúng quy

định

+ Hạn chế sử dụng đất tạm trong thi

công

+ Cắm mốc, biển báo phân định

ranh giới khu rừng

+ Tuyên truyền ý thức bảo vệ rừng,

phòng chống cháy rừng, bảo vệ đa

dạng sinh họcTác động đến

kinh tế- xã hội

khu vực+ Hạn chế chiếm dụng đất tạm thời

+ Khơng gây ách tắc, mất an tồn

giao thơng

+ Đảm bảo an tồn lao động cho

cơng nhân

+ Đăng ký tạm trú, tạm vắng với địa

phương và Đồn Biên phòng 473

+ Kiểm sốt lai lịch nhà thầu, cơng

nhân làm việc cho dự án

16630.000.000đVận chuyển

và bốc dỡ

máy móc,

thiết bịThi cơng,

lắp đặt hệ

thống điện

hoặc tiếp

nhiên liệu

xăng dầuTai nạn lao

động và tai

nạn giao thơng+ Phổ biến an tồn lao động cho

cơng nhân

+ Lập hàng rào, biển báo trong khu

vực thi công

+ Điều hành lượng xe thi công hợp+ Trang bị dụng cụ và vật liệu chữa

cháyCháy nổ, hoả

hoạn15.000.000đ60.000.000đ+ Tuân thủ quy trình vận hành lắp

đặt thiết bị điện

+ Kiểm tra bảo dưỡng định kì các

thiết bị thi cơngThiên tai+ Khơng thi cơng ngày mưa lũ, sấm

sét

+ Có kế hoạch phòng chống bão lũHoạt độngSinh hoạt

của các hộNước thải sinh

hoạt+ Nhà thầu xây dựng bể tự hoại 3

ngăn cho mỗi nhà dân1671.860.000.000đTrong thời

gian hoạtNgười dân

trong khuChủ dự ánTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Tạo điều kiện tốt nhất cho người dân tái định cư khi đến nơi ở mới (nhà ở, nguồn nước, điện thắp sáng, nhà văn hóa, trường học cho con em các hộ TĐC; giao thông đi lại, đất đai sản xuất, đời sống văn hóa tinh thần). Và xây dựng ngay từ đầu các kế hoạch

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×