Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Mạch mở máy sao/ tam giác

4 Mạch mở máy sao/ tam giác

Tải bản đầy đủ - 0trang

171Q0.2Contactor

Chạy tam

giác- Vẽ sơ đồ kết nối thiết bMạch động lực Sơ đồ kết nối PLC với thiết bị ngoại vK3172Viết chương trình điều khiển:2.5. Chạy mơ phỏng chương trình:

2.6. kết nối PLC với thiết vị ngoại vi:

Kết nối thiết bị ngõ vào:

- Nối dây nút nhấn stop với ngõ vào I0.0

- Nối dây nút nhấn start với ngõ vào I0.1

- Nối dây đầu còn lại của nút nhấn stop, start với nguồn +24 VDC

Kết nối thiết bị ngõ ra:

- Nối dây điểm A1 của công tắc tơ K1 với ngõ ra Q0.0

- Nối dây chân 1L của ngõ ra Q0.0 với cực còn lại của nguồn 220 VAC173- Nối dây mạch động lực: như hình vẽ

III. BÀI TẬP THỰC HÀNH:

1. Yêu cầu công nghệ:

- Nhấn nút Start: động cơ 1 chạy, sau 3s động cơ 2 chạy, sau 5s động cơ 3

chạy

- Nhấn nút Stop: động cơ 3 dừng, sau 2s động cơ 2 dừng, sau 4s động cơ 1

dừng

2. Yêu cầu thực hành:.

- Vẽ giản đồ thời gian

- Vẽ mạch động lực và sơ đồ kết nối PLC với thiết bị ngoại vi

- Viết chương trình điều khiển YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP BÀI 3Nội dung:

+ Về kiến thức: Trình bày được cách kết nối giữa PLC và thiết bị ngoại vi, nắm

được quy trình cơng nghệ của một số mơ hình: mạch khởi động động cơ, mạch

đảo chiều quay động cơ, điều khiển tốc độ và mạch mở máy sao/tam giác

+ Về kỹ năng: Thực hiện lập trình cho PLC đạt các yêu cầu về kỹ thuật, Xử lý

các hư hỏng trên PLC đạt yêu cầu kỹ thuật, Thực hiện thay thế các hệ thống

PLC đạt yêu cầu kỹ thuật

+ Về thái độ: Đảm bảo an tồn và vệ sinh cơng nghiệp

Phương pháp:

+ Về kiến thức: Được đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết, trắc nghiệm.

+ Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành

+ Về thái độ: Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an tồn và vệ sinh cơng nghiệp174TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Đề cương môđun/môn học nghề Sửa chữa thiết bị điện tử công nghiệp ”,

Dự án Giáo dục kỹ thuật và Dạy nghề (VTEP), Tổng cục Dạy Nghề, Hà

Nội, 2003

[2]. Automatisieren mit sps - Guenter, Wellenreuther, Dieter Zastrow. nxb

Viweg

[3]. stuerung von - ELWE

[4]. Tự động hóa với simatic s7-200. Nguyễn Dỗn Phước. nxb nơng nghiệp

[5].Kỹ thuật điều khiển lập trình. Trung tâm Việt Đức Trường ĐHSPKTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Mạch mở máy sao/ tam giác

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×