Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Khảo sát thiết kế

2 Khảo sát thiết kế

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hệ thống SCADA và Viễn thông

Giải pháp thiết kế kỹ thuật4.2.2 Tương hợp giao thức truyền thông (protocol)

- Xem xét sự tương thích của giao thức truyền thơng của hệ thống điều khiển

phân tán (DCS) của TBA ĐIỆN MẶT TRỜI và giao thức truyền thông IEC

60870-5-104 của hệ thống SCADA tại A0 và AX. Sự tương thích này bao

gồm các chức năng chính, các lệnh (code), các khung truyền dữ liệu (data

frame), nguyên tắc ánh xạ địa chỉ các tín hiệu đo lường, trạng thái, điều khiển

(gọi là IOA – Input/Output Address), cơ chế đồng bộ thời gian, ...

4.2.3 Danh mục tín hiệu gửi về hệ thống SCADA tại A0, AX (Datalist)

Danh sách tín hiệu cần thiết cho hệ thống SCADA/EMS tại A0, AX (theo tiêu

chuẩn IEC 60870-5-104) (sẽ bổ sung nếu được yêu cầu) được lựa chọn dựa trên danh

sách dữ liệu được cung cấp bởi hệ thống DCS tại TBA ĐIỆN MẶT TRỜI và danh

sách Datalist theo quyết định số 1208/QĐ-EVN ngày 28/07/2008 của Tập Đoàn Điện

lực Việt Nam. Thương thảo với chuyên viên của DCS về không gian địa chỉ của

trạm/nhà máy và Input/Output Address (IOA). Danh mục tín hiệu bao gồm:

Tín hiệu đo lường (AI):

- Đối với thanh cái: Tần số (Hz), điện áp (kV);

- Đối với máy biến áp: Công suất tác dụng (MW), công suất phản kháng

(MVar), điện áp (kV), cường độ dòng điện (A) ở các cấp điện áp khác nhau

của máy biến áp, nấc phân áp của máy biến áp;

- Đối với lộ đường dây và ngăn liên lạc: Công suất tác dụng (MW), công suất

phản kháng (MVar), điện áp (kV), cường độ dòng điện (A);

- Đối với tồn nhà máy:

 Tổng công suất tác dụng của nhà máy (MW).

 Tổng công suất phản kháng của nhà máy (MVAR).

 Cường độ bức xạ mặt trời.

 Nhiệt độ.

 Độ ẩm.

 Tốc độ gió.

Tín hiệu cảnh báo (SI):

- Các tín hiệu chung cho tồn nhà máy như sự cố nguồn AC, DC, báo động về

hệ thống thơng tin, báo cháy,...

- Báo tín hiệu khi các bảo vệ tác động, hư hỏng bộ bảo vệ.Trang 47Hệ thống SCADA và Viễn thông

Giải pháp thiết kế kỹ thuật- Các cảnh báo, báo động, chỉ thị chế độ điều khiển Nhà máy/SCADA.

Tín hiệu trạng thái (DI):

- Tín hiệu trạng thái máy cắt.

- Tín hiệu trạng thái dao cách ly.

- Tín hiệu trạng thái dao nối đất.

Tín hiệu điều khiển (DO):

- Tín hiệu điều khiển máy cắt.

- Tín hiệu điều khiển dao cách ly.

- Tín hiệu điều khiển dao nối đất có động cơ.

- Tín hiệu điều khiển dạng tăng, giảm bộ đổi đổi nấc phân áp máy biến áp

chính tại trạm biến áp 220kV.

Tín hiệu điều khiển (AO):

- Tín hiệu đặt giá trị (Setpoint) điều chỉnh cơng suất tác dụng, công suất phản

kháng và điện áp nhà máy điện mặt trời.

4.3 Giải pháp SCADA

- NMĐ mặt trời sử dụng phương thức điều khiển tích hợp cho tồn bộ nhà máy

nên hệ thống SCADA tại nhà máy sẽ được kết nối đến hệ thống

SCADA/EMS tại các trung tâm điều độ thơng qua các cổng kết nối từ máy

tính Gateway SCADA đến các thiết bị thông tin.

- Khai báo cấu hình SCADA cho giám sát và điều khiển từ A0, AX. Trong đó

các máy tính SCADA Gateway của hệ thống điều khiển máy tính kết nối về

Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc Gia (A0) thông qua 01 cổng theo tiêu chuẩn

IEC 60870-5-104; về Trung tâm Điều độ HTĐ miền Nam (AX) thông qua 01

cổng theo tiêu chuẩn IEC 60870-5-104; và dự phòng 01 cổng sẵn sàng kết nối

theo tiêu chuân IEC 60870-5-104; các thiết bị hoạt động theo cơ chế dự phòng

đảm bảo hư hỏng một thiết bị khơng làm ảnh hưởng quá trình kết nối hệ thống

điều khiển với các trung tâm điều độ hệ thống điện.

- Trang bị các thiết bị Router, switch, modem chuyển đổi quang sang E1… tại

NMĐ mặt trời để thiết lập kênh truyền về A0, AX theo giao thức IEC 608705-104 với định tuyến:

 Kênh thông tin SCADA/EMS, thoại VoiIP kết nối giữa NMĐ mặt trời và

A0 theo định tuyến NMĐ mặt trời – mạng truyền dẫn Viettel hoặc VNPT

– TTĐĐ A0 với băng thông 2 Mbit/s.

 Kênh thông tin SCADA/EMS, thoại VoiIP kết nối giữa NMĐ mặt trời

với AX theo định tuyến NMĐ mặt trời – mạng truyền dẫn Viettel hoặc

VNPT– TTĐĐ AX với băng thông 2 Mbit/s.

Trang 48Hệ thống SCADA và Viễn thơng

Giải pháp thiết kế kỹ thuật4.4 Đặc tính kỹ thuật cơng nghệ

4.4.1 An ninh mạng

- Đảm bảo an tồn, an ninh mạng, bảo mật thông tin và chống phá hoại từ bên

ngoài.

- Hệ thống SCADA được cách ly với hệ thống máy tính bên ngồi, hệ thống

cơng nghệ thơng tin hành chính, mạng Internet cơng cộng bằng chức năng

tường lửa và các giải pháp tích hợp khác;

- Chỉ cho phép các máy chủ, bộ xử lý, các máy tính giao diện người và máy,

thiết bị công nghệ thông tin và thiết bị phụ trợ khác thuộc phạm vi nhà máy

trung tâm được kết nối vào mạng LAN của hệ thống giám sát điều khiển trung

tâm.

- Yêu cầu mật khẩu và phương pháp xác nhận bắt buộc đối với các đơn vị, cá

nhân được phân quyền truy nhập hệ thống SCADA, hệ thống EMS.

- Các lênh điều độ, điều khiển và lịch sử truy cập hệ thống SCADA được giám

sát và ghi lại bao gồm tên truy cập, thời gian, địa điềm và nội dung các lần

truy cập.

- Thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn các hành vi nghe trộm, làm

sai lệch dữ liệu, truy cập với mục đích phá hoại, điều khiển trái phép hoặc

vượt quá quyền hạn được giao.

4.4.2 Máy tính Gateway

4.4.2.1 Mơ tả chung

- Máy tính Gateway là thiết bị thuộc về giải pháp của Nhà thầu được cung cấp

kèm theo hệ thống điều khiển tích hợp (theo hình thức chuyển giao cơng

nghệ), phù hợp với giải pháp công nghệ nhà thầu đề xuất.

- Yêu cầu máy tính Gateway phải tổng hợp dữ liệu tù hai hệ thống main và

backup của cơ sở dữ liệu. Hoặc được tích hợp vào các máy tính chủ chính và

dự phòng.

- Chủ đầu tư sẽ ủy quyền cho nhà thầu tiến hành phối hợp và làm việc với các

Trung tâm Điều độ (A0, AX) để hiệu chỉnh, chuẩn hóa bảng danh sách kiểm

định chuẩn vận hành theo giao thức IEC 60870-5-104, đồng thời gắn danh

sách địa chỉ dữ liệu IOA cho từng tín hiệu trên cơ sở thỏa thuận danh sách dữ

liệu SCADA (giai đoạn TKKT) của A0, AX.

4.4.2.2 Yêu cầu kỹ thuật

- Các máy tính Gateway được đồng bộ thời gian với máy tính chủ tại các Trung

tâm điều độ thông qua giao thức truyền tin IEC 60870-5-104.

Trang 49Hệ thống SCADA và Viễn thông

Giải pháp thiết kế kỹ thuật- Độ phân giải ADC tối thiểu: 15 bits và 01 bit dấu.

- Các thay đổi trạng thái đều phải được truyền kèm theo nhãn thời gian, bao

gồm đầy đủ ngày-tháng-năm giờ-phút-giây, phản ánh chính xác thời gian diễn

rat hay đổi trạng thái.

- Có bộ nhớ trung gian (buffer) đủ lớn để có thể duy trì các thơng tin thay đổi

trạng thái trong trường hợp mất kết nối với các Trung tâm điều độ. Các thông

tin này sẽ được truyền sau khi kết nối được phục hồi.

- Bộ nhớ Cơ sở dữ liệu của Gateway đảm bảo duy trì tối thiểu 30 ngày trong

điều kiện Gateway không được cung cấp điện. Nếu mất điện trong khoảng

thời gian 30 ngày, Gateway có thể khởi động lại mà khơng cần nạp lại cơ sở

dữ liệu.

- Thời gian đáp ứng của tín hiệu:

 Đối với tín hiệu TSS, TSD (TSS: Tele – Signalling Single, TSD: Tele –

Signalling Double): 10ms

 Đối với giá trị đo lường (ATM): 2s

 Độ trễ của tín hiệu TSS, TSD, ATM: không vượt quá 4s.

- Sai số đo lường của hệ thống SCADA ≤ 1% toàn dải đo.

- Gateway có tối thiểu 02 cổng mạng hoạt động theo giao thức IEC 60870-5104 để có thể kết nối cùng lúc đến các hệ thống SCADA tại A0, AX. Ngoài ra

Gateway còn dự phòng thêm 1 cổng kết nối theo giao thức IEC 60870-5-104

cho kết nối đến hệ thống trung tâm điều khiển trong tương lai.

- Mức độ dự phòng cho tín hiệu: ít nhất 30% cho mỗi loại tín hiệu. (Số lượng

các tín hiệu yêu cầu được nêu cụ thể tại Bảng cơ sở dữ liệu SCADA).

- Điều khiển thiết bị tại nhà máy:

 Có 2 chế độ điều khiển: Điều khiển tại các Trung tâm điều độ (Remote)

và điều khiển tại nhà máy (Local).

 Có khóa chuyển đổi chế độ điều khiển Remote/Local cho toàn trạm, nhà

máy và từng ngăn thiết bị (khóa mềm thiết đặt trên hệ thống điều khiển

máy tính).

 Cho phép thiết lập chế độ phân quyền điều khiển xa theo cấp điều độ hệ

thống điện.

- Dữ liệu thu thập tại máy tính Gateway được thu thập từ hệ thống điều khiển

tích hợp thơng qua các Switch mạng LAN nội bộ trạm và nhà máy. Dữ liệu

đảm bảo đáp ứng các yêu cầu tối thiểu sau:

 Đầu vào tương tự (AI).

Trang 50Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Khảo sát thiết kế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×