Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
-Bài 4:  Xác định thuộc tính nâng cao và thuộc tính tài nguyên

-Bài 4:  Xác định thuộc tính nâng cao và thuộc tính tài nguyên

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bước 4.1: Sử dụng phiên bản sửa đổi của dự án hướng dẫn dịch vụ phân tích.Bước 4.2: Xác định thuộc tính cha trong phân cấp cha-con23Bước 4.3: Thành viên thuộc tính nhóm tự độngBước 4.4: Ẩn và vơ hiệu hóa các phân cấp thuộc tính

24Bước 4.5: Phân loại thành viên thuộc tính dựa trên thuộc tính phụ25Bước 4.6: Chỉ định mối quan hệ thuộc tính trong phân cấp do người dùng xác địnhBước 4.7: Xác định thành viên không xác định và thuộc tính xử lý Null

2627-Bài 5: Xác định mối quan hệ giữa các tham số và nhóm đo lườngBước 5.1: Xác định mối quan hệ được tham chiếu28Bước 5.2: Xác định Fact RelationshipBước 5.3: Xác định mối quan hệ nhiều-nhiều29Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

-Bài 4:  Xác định thuộc tính nâng cao và thuộc tính tài nguyên

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×