Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Kỹ thuật tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn

2 Kỹ thuật tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Các bước lấy tin qua RSS:

Bước 1: Khai báo thư viện “simple_html_dom.php”.

Bước 2: Khởi tạo đối tượng DOMDocument để lưu và lấy ra tin tức.

Bước 3: Lặp toàn bộ thẻ (thẻ chứa tiêu đề, tóm tắt, ảnh đại diện, ngày-đăng tin...) trong file RSS.

Bước 4: Lấy ra tiêu đề tin rồi dựa vào tiêu đề tin để kiểm tra tin tức có trùng-nhau khơng, nếu trùng tin thì bỏ qua.

Bước 5: Lấy ra phần tóm tắt, ảnh đại diện, nội dung tin tức. Nội dung tin đượclấy bằng cách: Sử dụng đường dẫn trong thẻ rồi lưu vào 1 đối tượng

với định dạng HTML, sau đó tìm kiếm thẻ chứa nội dung trong đối tượng đó

(ví dụng như VnExpress là div[class=fck_detail]) rồi lưu lại phần nội dung

chứa trong thẻ đấy. Hình ảnh được lấy từ thuộc tính src của thẻ trong

phần tóm tắt (thẻ < description>). Nếu khơng tìm thấy hình ảnh trong phần

tóm tắt (ví dụ: trang 24h.com.vn khơng có hình ảnh trong phần tóm tắt) thì lấy

-hình ảnh đầu tiên tìm thấy được trong phần nội dung tin tức.

Bước 6: Lưu các thông tin lấy được vào bảng tbtintuc trong cơ sở dữ liệu.

Bước 7: Sau khi đã lấy được toàn bộ tin tức và lưu vào cơ sở dữ liệu thì hiển

thị thơng báo đã lấy được bao nhiêu tin tức trong tổng số tin lấy được. Có bao

nhiêu tin trùng

3.2.2 Kỹ thuật lấy sản phẩm không qua RSS

Phương pháp lấy sản phẩm không qua RSS: Sử dụng file thư viện

“simple_html_dom.php” để lấy ra các thơng tin như tiêu đề, tóm tắt, nội dung,

ảnh đại diện... Dò từng trang sản phẩm, dựa vào class hoặc id của các thẻ

chứa nó.-Các bước lấy sản phẩm không qua RSS:

Bước 1: Khai báo thư viện “simple_html_dom.php”.

Bước 2: Khởi tạo đối tượng DOMDocument để lưu và lấy ra sản phẩm.

Bước 3: Lặp toàn bộ thẻ (thẻ chứa tiêu đề, tóm tắt, ảnh đại diện, ngày-đăng tin...).

Bước 4: Lấy ra tiêu đề sản phẩm rồi dựa vào tiêu đề sản phẩm để kiểm tra sản

phẩm có trùng nhau khơng, nếu trùng sản phẩm thì bỏ qua. 47 -Bước 5: Lấy ra phần tóm tắt, ảnh đại diện, nội dung sản phẩm. Nội dung tin

được lấy bằng cách: Sử dụng đường dẫn trong thẻ rồi lưu vào 1 đối

tượng với định dạng HTML, sau đó tìm kiếm thẻ chứa nội dung trong đối

tượng đó rồi lưu lại phần nội dung chứa trong thẻ đấy. Hình ảnh được lấy từ

thuộc tính src của thẻ trong phần tóm tắt (thẻ < description>). Nếu

khơng tìm thấy hình ảnh trong phần tóm tắt thì lấy hình ảnh đầu tiên tìm thấy-được trong phần nội dung sản phẩm.

Bước 6: Lưu các thông tin lấy được vào bảng tbsanpham trong cơ sở dữ liệu.

Bước 7: Sau khi đã lấy được tồn bộ thơng tin sản phẩm và lưu vào cơ sở dữ

liệu thì hiển thị thông báo đã lấy được bao nhiêu sản phẩm trong tổng số sản

phẩm lấy được. Có bao nhiêu sản phẩm trùng nhau.

3.3 Giao diện chương trình

3.3.1 Dành cho người dùng

3.3.1.1 Giao diện trang chủ

Người dùng truy cập vào trang chủ Website của đường link

http://tintonghop.dichbao.com/. Giao diện chính được thiết kế đơn giản, dễ sử

dụng, các chủ để được sắp xếp một cách khoa học. 48 Hình 3.3 Giao diện trang chủ website

3.3.1.2 Giao diện thông tin sản phẩm 49 Hình 3.4 Giao diện thơng tin sản phẩm

3.3.1.3 Giao diện tổng hợp tin tức 50 Hình 3.5 Giao diện tổng hợp tin tức

3.3.1.4 Giao diện phần liên hệHình 3.6 Giao diện liên hệ 51 3.3.2 Dành cho người quản trị3.3.2.1 Đăng nhập trang quản trịHình 3.7 Giao diện đăng nhập trang quản trị

Truy cập vào đường dẫn http://tintonghop.dichbao.com/quantri/. Người

dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu và bấm nút đăng nhập để truy cập trang

quản trị của website. Người dùng có thể tích vào ơ nhớ mật khẩu để lưu lại

mật khẩu (không khuyến cáo nếu dùng chung máy tính). Mật khẩu được lưu

trong vòng 1 tháng, nếu q thời hạn đó người dùng phải nhập lại tài khoản

đăng nhập của mình (để đảm bảo tính bảo mật của website, chống hacker xâm

nhập).

3.3.2.2 Quản lý danh mục

a. Danh sách danh mục 52 Hình 3.8 Giao diện danh sách danh mục

Trong phần danh sách danh mục, người dùng bấm vào thao tác [Sửa] của

danh mục đó. Giao diện sửa danh mục hiện lên, người dùng nhập vào thông

tin và bấm nútđể lưu lại. Các mục nhập vào giống với thêm mớidanh mục.

Xóa 1 danh mục: Người dùng bấm vào thao tác [Xóa] của danh mục đó.

Xóa 1 hay nhiều danh mục: Người dùng đánh dấu tích vào những danh

mục cần xóa, bấm nút, xuất hiện cảnh báo xác nhận, bấm Okđể xóa. Người dùng có thể chọn tồn bộ danh mục của 1 trang hiển thị bằng

cách bấm vào dấu tích trên cùng (cùng hàng với ID, Tên danh mục, v.v.) để

chọn tất cả.

Xóa tồn bộ danh mục: Người dùng bấm vào nútđể xóatồn bộ danh mục (có trong loại danh mục đã chọn), bấm Ok để xác nhận thao

tác.

Sắp xếp danh mục

-Người dùng bấm vào phần tiêu đề cột cần sắp xếp. Những cột có

dấu mũi tên 2 chiềulà cột không được sắp xếp, bấm 1 lần để sắp 53 xếp theo thứ tự tăng dần, bấm thêm lần nữa để sắp xếp giảm dần.

Hình mũi tên lênchỉ những cột đang sắp xếp tăng dần, và ngượclại, hình mũi tên xuốngchỉ những cột đang sắp xếp giảm dần.Những cột còn lại (khơng có dấu mũi tên) là những cột không được

phép sắp xếp.

Chọn số lượng danh mục hiển thị: Người dùng có thể thay đổi số lượng

danh mục hiển thị trên một trang bằng cách lựa chọn trong ComboBoxPhân trang: Người dùng bấm vào trang cần xem, những nút bị mờ đi

không bấm được.

b. Thêm danh mục

Trong menu “Quản lý danh mục”, người dùng bấm vào

trong phần menu bên trái để thêm mới một danh mục. Người dùng cũng có

thể chọn nhanh thao tác thêm danh mục bằng cách bấm vào biểu tượng thêm

mới

Người dùng nhập vào thông tin vào và bấm nút

mục. Những mục có dấu * bắt buộc phải nhập. 54 để lưu danhHình 3.9 Giao diện thêm danh mục mới

Tên danh mục: Tên hiển thị trong trang quản trị và trong menu trang

người dùng (*).

Loại danh mục: Loại danh mục đó, nếu là danh mục tin tức thì chọn

“Lưu danh sách tin tức”, nếu là danh mục văn bản thì chọn “Lưu văn bản”.

Danh mục cha: Danh mục thực sự chứa nó, được hiển thị trong trang

quản trị. Chọn “Khơng có danh mục cha” nếu là danh mục gốc.

Vị trí hiển thị: Vị trí hiển thị thực sự của danh mục đó, được hiển thị

trong trang quản trị. Chọn “Menu chính” nếu muốn hiển thị trong menu chính

của trang người dùng (ở dưới phần tìm kiếm); Chọn “Menu cuối trang” nếu

muốn hiển thị trong menu cuối trang của trang người dùng; Chọn “Menu

chính + Menu cuối trang” nếu muốn hiển thị trên cả 2 menu; và chọn “Không

hiển thị trên menu” nếu không muốn hiển thị trên menu.

Thứ tự sắp xếp: Thứ tự sắp xếp danh mục đó trong trang quản trị, khơng

bắt buộc nhập.

Trang thái: Trạng thái của danh mục, chọn “Hoạt động” nếu sử dụng

danh mục đó, chọn “Khóa” nếu muốn khóa danh mục lại. Khi danh mục đã bị

khóa, danh mục đó sẽ không được hiển thị trên menu, cho dù người dùng có

chọn hiển thị trên menu hay khơng. Nếu người dùng truy cập vào danh mục

đã khóa, trang báo lỗi 404 (khơng tìm thấy trang này) sẽ xuất hiện.

Keyword: Từ khóa hỗ trợ SEO (*).

Description: Nội dung mô tả hỗ trợ SEO, không bắt buộc nhập.

Danh mục cha trên Menu: Danh mục ảo chứa nó, được hiển thị trong

Menu trang người dùng. Nếu chọn khơng hiển thị trên menu thì khơng cần

thiết phải nhập vào mục này. 55 Thứ tự sắp xếp trên menu: Thứ tự sắp xếp trên menu trang người dùng.

Nếu chọn khơng hiển thị trên menu thì khơng cần thiết phải nhập vào mục

này.

Nội dung hiển thị: Nếu chọn “Loại danh mục” là “Lưu văn bản” thì nhập

văn bản cần hiển thị tại mục này, còn nếu khơng thì bỏ trống.

3.3.2.3 Quản lý sản phẩm

a. Danh sách sản phẩmHình 3.10 Giao diện danh sách sản phẩm

Trong phần danh sách sản phẩm, người dùng bấm vào thao tác [Sửa] của

sản phẩm đó. Giao diện sửa sản phẩm hiện lên, người dùng nhập vào thông

tin và bấm nútđể lưu lại. Các mục nhập vào giống với thêm mớisản phẩm.

Xóa 1 sản phẩm: Người dùng bấm vào thao tác [Xóa] của sản phẩm đó.

Xóa 1 hay nhiều sản phẩm: Người dùng đánh dấu tích vào những sản

phẩm cần xóa, bấm nút, xuất hiện cảnh báo xác nhận, bấm Okđể xóa. Người dùng có thể chọn tồn bộ sản phẩm của một trang hiển thị bằng 56 cách bấm vào dấu tích trên cùng (cùng hàng với ID, Tên sản phẩm, v.v.) để

chọn tất cả.

Xóa tồn bộ sản phẩm: Người dùng bấm vào nútđể xóa tồnbộ sản phẩm (có trong loại sản phẩm đã chọn), bấm Ok để xác nhận thao tác.

Chọn số lượng sản phẩm hiển thị: Người dùng có thể thay đổi số lượng

sản phẩm hiển thị trên một trang bằng cách lựa chọn trong ComboBoxPhân trang: Người dùng bấm vào trang cần xem, những nút bị mờ đi

không bấm được.

b. Thêm sản phẩm mới

Giải thích các mục trong chức năng thêm mới sản phẩm:

-Tiêu sản phẩm: tên của sản phẩm.-Danh mục sản phẩm: Chọn danh mục chứa sản phẩm đó.-Giá bán: Giá của sản phẩm.-Ảnh đại diện: Ảnh đại diện cho sản phẩm đó.-Tình trạng: Lựa chọn 1 trong 2 tình trạng sản phẩm là mới hay cũ.-Trạng thái: Chọn “Hoạt động” nếu sử dụng sản phẩm đó, chọn “Khóa” nếu

muốn khóa sản phẩm lại. Khi sản phẩm đã bị khóa, sản phẩm đó sẽ khơng

được hiển thị trên menu, cho dù người dùng có chọn hiển thị trên menu hay

không. Nếu người dùng truy cập vào sản phẩm đã khóa, trang báo lỗi 404

(khơng tìm thấy trang này) sẽ xuất hiện.-Xuất xứ : Nơi sản xuất sản phẩm 57 Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Kỹ thuật tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×