Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.2: Phân bố giới trong nhóm nghiên cứu

Bảng 3.2: Phân bố giới trong nhóm nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí38Bảng 3.3. Phân bố bệnh nhân theo nhóm nghề

BN Nhóm MilliganMorganNghề nghệpSLBNNhóm LongoTỷ lệ % SLBNCả hai nhómTỷ lệ % SLBNTỷ lệ %Cán bé

Cơng nhân

Hưu trí

Nơng dân

Tù do

Khác

Tổng

Biểu đồ 3.3:

3.1.4.Thời gian mắc bệnh trĩ

Bảng 3.4. Thời gian mắc bệnh trĩ

BN

Thời gian

(năm)

1- 5

6 - 10

11- 20

21- 30

> 30

TổngNhóm MilliganMorgan

SLBNTỷ lệ %Nhóm Longo

SLBNTỷ lệ %Cả hai nhóm

SLBNTỷ lệ %Biểu đồ 3.4:3.1.5. Các yếu tố liên quan đến phát sinh bệnh trĩ

Bảng 3.5. Phân bố các yếu tố liên quan đến bệnh trĩYếu tè

liên quan

Táo bónBN Nhóm MilliganMorgan

SLBNTỷ lệ %Nhóm Longo

SLBNTỷ lệ %Cả hai nhóm

SLBNTỷ lệ %Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí39Sinh đẻ

Viêm đại tràng

Tăng huyết áp

Yếu tè gia đình

Thãi quen sinh hoạt

(rượu, bia, gia vị, hút

thuốc).

Bệnh khác

Tổng

Biểu đồ 3.5:

3.1.6. Các phương pháp đã điều trị trước khi phẫu thuật

Bảng 3.6. Phân bố Các phương pháp đã điều trị trước khi phẫu thuậtCác phương

pháp điều trị

Đông y

Nội khoa

Chưa điều trị

Thủ thuật

Phẫu thuật

TổngBN Nhóm MilliganMorgan

SLBNNhóm LongoTỷ lệ % SLBNTỷ lệ %Cả hai nhóm

SLBNTỷ lệ %Biểu đồ 3.6:

3.1.7. Các triệu chứng lâm sàng

3.1.7.1. Triệu chứng cơ năng

Bảng 3.7. Triệu chứng cơ năng

BN

Triệu chứng

Đau rát khó chịu hậu mơn

ỉa lòi khối

Đại tiện kèm máu tươi

Khơng có máu

Tiết dịch Èm ướtNhóm Milligan-Nhóm Longo

Morgan

SLBN Tỷ lệ % SLBN Tỷ lệ %Cả hai nhóm

SLBNTỷ lệ %Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí40TổngBiểu đồ 3.7:

Bảng 3.8. Phân loại theo vị trí giải phẫu

BNNhóm MilliganMorgan

SLBN Tỷ lệ %Phân độNhóm Longo

SLBNCả hai nhómTỷ lệ %SLBNTỷ lệ %Trĩ nội

Trĩ ngoại

Trĩ hỗn hợp

Trĩ vòng

Tổng

Biểu đồ 3.8:Bảng 3.9. Phân độ trĩ nội

BN

Phân độNhóm MilliganMorgan

SLBNTỷ lệ %Nhóm Longo

SLBNTỷ lệ %Cả hai nhóm

SLBNTỷ lệ %Độ III

Độ IV.

Tổng

Biểu đồ 3.9.

Bảng 3.10. Số lượng các loại trĩ hay gặp

BN

Búi trĩNhóm MilliganMorgan

SLBN1Nhóm LongoTỷ lệ % SLBNTỷ lệ %Cả hai nhóm

SLBNTỷ lệ %Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí412

3

4

5

Tổng

Bảng 3.11. Phân loại theo biến chứng

BN

Biến chứngNhóm MilliganMorgan

SLBNTỷ lệ %Nhóm Longo

SLBNTỷ lệ %Cả hai nhóm

SLBN Tỷ lệ %Trĩ tắc mạch

Chảy máu trĩ cấp tính

Sa nghẹt trĩTổng

Bảng 3.12.Một số bệnh lý khác đi kèm bệnh trĩ

BN

Bệnh lýNhóm MilliganNhóm Longo

Morgan

SLBN Tỷ lệ % SLBN Tỷ lệ %Cả hai nhóm

SLBNTỷ lệ %Nứt kẽ hậu mơn

Rò hậu mơn

Polip hậu mơn

Trĩ đơn thuần

Tổng

Bảng 3.13. Chức năng tự chủ hậu môn trước phẫu thuật

Chức năng

chủ động

Độ 0

Độ 1

Độ 2

Độ 3BN Nhóm MilliganNhóm Longo

Morgan

SLBN Tỷ lệ % SLBN Tỷ lệ %Cả hai nhóm

SLBNTỷ lệ %Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí42Tổng

3.1.7.2. Cận lâm sàng

Bảng 3.14. Xét nghiệm nhóm máu

BN

Nhóm máuNhóm MilliganNhóm Longo

Morgan

SLBN Tỷ lệ % SLBN Tỷ lệ %Cả hai nhóm

SLBNTỷ lệ %AB

O

A

B

Tổng

Bảng 3.15. Xét nghiệm đánh giá tình trạng thiếu máuXét nghiệm

Khơn

g

thiếu

máu

ThiếuBN Nhóm MilliganNhóm Longo

Cả hai nhóm

Morgan

SLBN Tỷ lệ % SLBN

Tỷ lệ % SLBN

Tỷ lệ %HC3,5 tr/mm3

HST > 110 g/l

Hema  36%

HC3-3,5 tr/mm3máuHST >100-110 g/lnhẹ

ThiếuHema  33-35%

HC  2,5-3 tr/mm3máuHST90-100 g/lvừa

ThiếuHema 30-33%

HC  2,5tr/mm3máuHST < 90 g/lnặng

TổngHema < 30 %3.2. GHI NHẬN QUÁ TRÌNH PHẪU THUẬT VÀ CÁC TAI BIẾNKet-noi.com kho tài liệu miễn phí43Bảng 3.16. Loại phẫu thuật

BN Nhóm MilliganNhóm Longo

Loại

Morgan

phẫu thuật

SLBN Tỷ lệ % SLBN Tỷ lệ %

Mổ cấp cứu

Mổ phiên

TổngCả hai nhóm

SLBNTỷ lệ %Bảng 3.17.Thời gian phẫu thuật

BN Nhóm MilliganNhóm Longo

Morgan

Thời

gian (phút)

SLBN Tỷ lệ % SLBN Tỷ lệ %

15-30

30-45

45-60

> 60

TổngCả hai nhóm

SLBNTỷ lệ %Bảng 3.18. Lượng máu mất trong phẫu thuật:

Lượng

máu mất

10-15ml

16-20ml

> 20ml

TổngBN Nhóm MilliganNhóm Longo

Morgan

SLBN Tỷ lệ % SLBN Tỷ lệ %Cả hai nhóm

SLBNTỷ lệ %Bảng 3.19. Thao tác trong mổThao tác

Thuận lợi

Khó khănBN Nhóm MilliganNhóm Longo

Morgan

SLBN Tỷ lệ % SLBN Tỷ lệ %Cả hai nhóm

SLBNTỷ lệ %Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí44TổngBảng 3.20. Các tai biến trong phẫu thuật

Bệnh nhân Nhóm MilliganNhóm Longo

Morgan

Tai biến

SLBN Tỷ lệ % SLBN Tỷ lệ %

Tử vong

Chảy máu phảiCả hai nhóm

SLBNTỷ lệ %truyền máu

Khâu cầm máu bổ

xung

Tụ máu

Tổng

3.3. GHI NHẬN QUÁ TRÌNH HẬU PHẪU VÀ CÁC BIẾN CHỨNGBảng 3.21. Đau sau mổ

Bệnh nhân Nhóm MilliganNhóm Longo

Morgan

Loại

phẫu thuật

SLBN Tỷ lệ % SLBN Tỷ lệ %

Không đau

Đau Ýt

Đau vừa

Khá đau

Đau dữ dội

TổngCả hai nhóm

SLBNTỷ lệ %Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí45Bảng 3.22. Đại tiện sau mổ

Nhóm BN Nhóm MilliganNhóm Longo

Cả hai nhóm

Morgan

Thời gian

và t/c đại tiện

SLBN Tỷ lệ % SLBN Tỷ lệ % SLBN Tỷ lệ %

Đại tiện trong 24h đầu

Đại tiện 24-48 h

Đại tiện sau 48 h

Đại tiện đau

Đại tiện có máu

Tổng

Bảng 3.23.Tự chủ hậu mơn

Nhóm MilliganMorgan

SLBN Tỷ lệ %BN

Chỉ tiêuNhóm Longo

SLBNCả hai nhómTỷ lệ % SLBN Tỷ lệ %Đại tiện chủ động

Đại tiện không CĐ

Tổng

Bảng 3.24. Biến chứng chảy máu

BN

Chảy máu

Không chảy máu

Chảy máu phải mổ lại

Chảy máu sau 24- 48h

Chảy máu sau 1 tuần

TổngNhóm MilliganMorgan

SLBNNhãm LongoTỷ lệ % SLBNCả hai nhómTỷ lệ % SLBNTỷ lệ %Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí46Bảng 3.25. Bí đái sau mổ

BN

Bí đáiNhóm MilliganMorgan

SLBNNhãm LongoTỷ lệ % SLBNCả hai nhómTỷ lệ % SLBNTỷ lệ %Phải thơng

Khơng phải thơng

TổngBảng 3.26. Tình trạng hậu mơn

BN

Biểu hiệnNhóm MilliganMorgan

SLBNNhãm LongoTỷ lệ % SLBNCả hai nhómTỷ lệ % SLBNTỷ lệ %Thấm máu nhiều

Sưng tấy đỏ nhẹ

Rỉ dịch khơng hơi

Tầng sinh mơn khơ sạch

Tổng

Bảng 3.27. Tính chất phân sau lần đầu phẩu thuật

BN

Tính chất phânNhóm MilliganMorgan

SLBNNhãm LongoTỷ lệ % SLBNCả hai nhómTỷ lệ % SLBNPhân láng

Phân thành khuôn

Phân kèm máu tươi

Phân kèm máu nâu đen

TổngBảng 3.28. Cảm giác đại tiện sau mổTỷ lệ %Ket-noi.com kho tài liệu miễn phíBN

Cảm giác47Nhóm MilliganMorgan

SLBNNhãm LongoTỷ lệ % SLBNCả hai nhómTỷ lệ % SLBNTỷ lệ %Thoải mái

Tức, đau rát khi rặn

Không thoải mái, sợ sệt

Tổng

Bảng 3.29. Thời gian dùng thuốc giảm đau

BNThời gian

(ngày)

Đường dùng

01

02

03

04

05

06

07

Đường uống

Đường tiêm

Đường truyền

TổngNhóm MilliganMorgan

SLBNNhãm LongoTỷ lệ % SLBNCả hai nhómTỷ lệ % SLBNTỷ lệ %Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí48Bảng 3.30. Thời gian dùng thuốc kháng sinh

BNThời gian

(ngày)

Đường dùngNhóm MilliganMorgan

SLBNNhãm LongoTỷ lệ % SLBNCả hai nhómTỷ lệ % SLBNTỷ lệ %01

02

03

04

05

06

07

Đường uống

Đường tiêm

Đường truyền

Tổng

Bảng 3.31. Thời gian nằm viện

BNThời gian

(ngày)Nhóm MilliganMorgan

SLBNNhãm LongoTỷ lệ % SLBNCả hai nhómTỷ lệ % SLBN< 24h

02

03

04

05

06

07

Tổng

Bảng 3.32.Thời gian trở lại sinh hoạt bình thường sau mổTỷ lệ %Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.2: Phân bố giới trong nhóm nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×