Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Họ và tên học viên: Nguyễn Tiến Dũng

Họ và tên học viên: Nguyễn Tiến Dũng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hà Nội - 20184LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận văn này là cơng trình do tơi tự nghiên cứu kết hợp

dưới sự hướng dẫn khoa học của TS Cao Đinh Kiên. Số liệu nêu trong luận văn

được thu thập từ nguồn thực tế, được công bố trên các báo cáo của các cơ quan nhà

nước; được đăng tải trên các tạp chí, báo chí, các website hợp pháp. Những thông

tin và nội dung nêu trong đề tài đều dựa trên nghiên cứu thực tế và hoàn toàn đúng

với nguồn trích dẫn.Hà Nội, ngàythángnăm 2018Tác giả luận văn5LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc tới TS Cao Đinh

Kiên, là người trực tiếp hướng dẫn khoa học, đã tận tình hướng dẫn cho tôi cả

chuyên môn và phương pháp nghiên cứu và chỉ bảo cho tôi nhiều kinh nghiệm

trong thời gian thực hiện đề tài.

Xin được chân thành cám ơn các thầy cô giáo trong Khoa Quản trị kinh

doanh, Khoa Đào tạo sau đại học, Trường đại học Ngoại Thương đã tạo những điều

kiện tốt nhất để tác giả thực hiện luận văn. Xin trân trọng cảm ơn doanh nghiệp mà

tác giả đã có điều kiện gặp gỡ, tìm hiểu phân tích và các chuyên gia trong các lĩnh

vực liên quan đã đóng góp những thơng tin vơ cùng q báu và những ý kiến xác

đáng, để tác giả có thể hồn thành nghiên cứu này.

Mặc dù với sự nỗ lực cố gắng của bản thân, luận văn vẫn còn những thiếu sót.

Tơi mong nhận được sự góp ý chân thành của các Thầy Cô, đồng nghiệp và bạn bè

để luận văn được hoàn thiện hơn.Tác giả luận văn6MỤC LỤC7DANH MỤC TỪ VIẾT TẮTTừ viết tắtNghĩa tiếng ViệtBIDVNgân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Bank for Investment

and Development of Vietnam)NHNNNgân hàng Nhà nướcNHTMNgân hàng thương mạiTNHHTrách nhiệm hữu hạnTMCPThương mại cổ phần8DANH MỤC BẢNG BIỂU9LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Tại Việt Nam, với nền kinh tế thị trường non trẻ đang trong thời kỳ chưa ổn

định, với mơi trường pháp lý còn nhiều bất cập và đang trong q trình hồn thiện,

hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại đang gặp khơng ít khó khăn.

Một khó khăn mà mọi ngân hàng thương mại đang phải tìm cách vượt qua là chất

lượng tín dụng còn đang ở mức thấp. Hiện nay, nợ quá hạn và nợ khó đòi ở hầu hết

các ngân hàng thương mại đều đang ở mức cao. Bên cạnh đó, các quy phạm pháp

luật liên quan đến hoạt động tín dụng ln được cập nhật buộc các ngân hàng phải

nhanh chóng bắt kịp và điều chỉnh cho phù hợp. Điển hình là gần đây NHNN vừa

ban hành Thông tư 06/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư

số 36/2014/TT-NHNN quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt

động của tổ chức tín dụng.

Chính vì vậy việc phân tích và tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao chất

lượng tín dụng ln là u cầu cấp bách và chiến lược được các ngân hàng thương

mại hết sức quan tâm. Trước sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nhiều ngân hàng

thương mại trong đó có Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã và

đang chủ động đổi mới và thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tín

dụng. Tuy bước đầu đã đạt được một số thành tựu đáng ghi nhận nhưng vẫn còn

nhiều bất cập chưa được giải quyết. Nhận thức được tầm quan trọng của cơng tác tín

dụng, hướng tới mục tiêu đến năm 2020 đưa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển

Việt Nam trở thành một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, tác

giả đã quyết định chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân

hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hạ Long” làm đề tài

luận văn thạc sĩ của mình.

2. Tổng quan về tình hình nghiên cứu đề tài

Hoạt động ngân hàng luôn là đề tài hấp dẫn thu hút sự quan tâm của nhiều

ban ngành, đoàn thể, cá nhân cũng như các nhà nghiên cứu. Đã có khơng ít các đề10tài nghiên cứu được thực hiện về chủ đề chất lượng tín dụng tại các Ngân hàng

thương mại. Có thể kể đến một số nghiên cứu như:

Luận văn về đề tài “Phân tích chất lượng tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng

TMCP Đầu tư và phát triển - chi nhánh Quang Trung - Thực trạng và giải pháp”

của tác giả Trần Thanh Phúc ( Khoa TCNH- ĐH KTKT công nghiệp) thực hiện năm

2017. Trong nghiên cứu này, tác giả đã tập trung phân tích một cách chính xác, khoa

học các nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng, để từ đó đề ra những giải pháp hữu

hiệu nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và

phát triển Quang Trung.

Luận văn nghiên cứu về “Giải pháp phát triển tín dụng cá nhân tại Ngân

hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam” của tác giả Nguyễn Ngọc Lê Ca năm 2011

thực hiện luận văn thạc sĩ kinh tế tại trường Đại học Kinh tế TPHCM. Tuy thời gian

hoàn thành luận văn là năm 2011, tuy nhiên, luận văn của tác giả tập trung phân

tích, làm rõ những vấn đề chung về hoạt động tín dụng ngân hàng, tính dụng cá

nhân giai đoạn 2009 -2011. Qua những thông tin được nghiên cứu, tác giả đúc kết

kinh nghiệm, từ đó chỉ ra giải pháp phát triển hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân

hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Luận văn nghiên cứu của tác giả Vân Hà Huỳnh Giao thực hiện năm 2015 tại

trường Đại học Kinh tế TPHCM với đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng tín

dụng ngắn hạn tại Ngân hàng ACB - chi nhánh An Sương”. Qua luận văn này, tác

giả đã tập trung đi sâu nghiên cứu về thực trạng hoạt động và chất lượng tín dụng

ngắn hạn của Ngân hàng ACB chi nhánh An Sương giai đoạn 2014 - 2015. Đặc biệt

tại luận văn này, tác giả đã chỉ ra được những hạn chế còn tồn tại, nêu rõ và phân

tích những nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong việc nâng cao chất lượng tín dụng

ngắn hạn tại ngân hàng này đồng thời đề xuất giải pháp cải thiện có tính khả thi.

Luận văn của tác giả Nguyễn Văn Viện tại trường Đại học Kinh tế quốc dân

về đề tài: “Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng VCB chi

nhánh Đắk Lắk” thực hiện năm 2014. Trong luận văn, tác giả đã đi sâu nghiên cứu

về vấn đề nguồn vốn của ngân hàng có đáp ứng được khả năng cho vay trung và dài

hạn hay khơng đồng thời phân tích dư nợ tín dụng có tương xứng với khối lượng11huy động vốn hay không? Qua kết quả nghiên cứu này, tác giả đề ra giải pháp cân

đối nguồn vốn sao cho hoạt động có hiệu quả nhất.

Luận văn của tác giả Đinh Thị Thanh Huyền tại Trường Đại học Kinh tế Tp

HCM 2012 về đề tài: “Thực trạng chất lượng vốn tín dụng trung và dài hạn của

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Chợ Lớn”.

Luận văn nghiên cứu tập trung về chất lượng tín dụng của các khoản cho vay dựa

trên cơ sở hiệu quả của các khoản vay này cả về 2 phía đó là người sử dụng và ngân

hàng cũng như lợi ích xã hội. Qua đó tác giả cũng đề xuất các biện pháp sử dụng

nguồn vốn tín dụng đem lại hiệu quả cao nhất.

Ngồi ra, cũng có nhiều bài báo nghiên cứu về hoạt động huy động vốn tại

các ngân hàng thương mại, ví dụ như bài báo của tác giả Võ Thị Quý và Bùi Ngọc

Toản “Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng thương

mại Việt Nam” đăng trên Tạp chí Khoa học năm 2014, bài của tác giả Nguyễn Thị

Bích Vượng “Tăng trưởng tín dụng ngân hàng hiện nay” trên Tạp chí Kinh tế và

Dự báo năm 2014, bài báo của tác giả Phan Đình Anh và Nguyễn Thị Thiều Quang

“Tác động của cạnh tranh ngân hàng đến hiệu lực truyền dẫn chính sách tiền tệ

qua kênh tín dụng - Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam” trên Tạp chí Kinh tế

& Phát triển năm 2017.

Mặc dù có khá nhiều đề tài nghiên cứu đã được thực hiện về giải pháp nâng

cao chất lượng tín dụng tại các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên hoạt động tín

dụng ln có sự thay đổi theo từng giai đoạn cụ thể và từng ngân hàng cụ thể.

Chính vì vậy, việc nghiên cứu về lĩnh vực này luôn là điều cần thiết, nhất là khi nền

kinh tế thay đổi theo từng ngày, từng giờ và các chính sách về kinh tế, xã hội ln

được đổi mới.

Các đề tài trên đa số đều chỉ áp dụng tại một đơn vị cụ thể, tại một ngân hàng

chi nhánh trong khi mỗi ngân hàng với các điều kiện và yếu tố tác động khác nhau

cần có các giải pháp riêng biệt. Trong khi đó Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt

Nam – Chi nhánh Hạ Long lại chưa hề có đề tài cũng như một cơng trình nghiên

cứu nào thực hiện về vấn đề này. Vì vậy, việc lựa chọn đề tài “Giải pháp nâng cao

chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh12Hạ Long” là điều khá thiết thực, có ý nghĩa thực tiễn và khơng hề trùng lặp với các

đề tài trước đó.

3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Mục tiêu chung: Trên cơ cở làm rõ những lý luận về chất lượng tín dụng của

ngân hàng thương mại và phân tích thực trạng chất lượng tín dụng ngân hàng tại

ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hạ Long, luận văn đề

xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và

Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hạ Long trong giai đoạn 2018-2020.

Mục tiêu cụ thể:

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về chất lượng tín dụng của ngân hàng thương

mại.

- Phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng tại của Ngân hàng

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hạ Long.

- Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu

tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hạ Long

4. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu của đề tài:

Chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi

nhánh Hạ Long

- Phạm vi nghiên cứu của đề tài:

+ Về nội dung: Các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến chất lượng tín

dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hạ Long

+ Về khơng gian: Chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát

triển Việt Nam – Chi nhánh Hạ Long

+ Về thời gian: Chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát

triển Việt Nam – Chi nhánh Hạ Long trong giai đoạn 2015 - 2017.

5. Phương pháp nghiên cứu13Đề tài sử dụng phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp, so sánh, đánh giá. Cụ

thể, thơng tin về chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt

Nam – Chi nhánh Hạ Long được thu thập để tiến hành so sánh, phân tích và đánh giá

nhằm đạt được mục đích nghiên cứu.

6. Kết cấu luận văn

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương:

Chương 1. Tổng quan về chất lượng tín dụng ngân hàng

Chương 2. Thực trạng chất lượng tín dụng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển

Việt Nam – Chi nhánh Hạ Long

Chương 3. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và

Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hạ LongTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Họ và tên học viên: Nguyễn Tiến Dũng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×