Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ TẠI VIETINBANK CẨM PHẢ

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ TẠI VIETINBANK CẨM PHẢ

Tải bản đầy đủ - 0trang

44Số TK: 453100102

Ngân hàng: N/H NHÀ NƯỚC QUẢNG NINH

 Giấy phép kinh doanh: 0100111948-089 - ngày cấp: 24/02/2006

 Ngày hoạt động: 14/08/2009

 Website: http://www.vietinbank.vn - Email: Webmaster@vietinbank.Vn

 Điện thoại: 0333862006 - Fax: 033 3863101

 Giám đốc: ĐOÀN CAO THƯỜNG

 Điện thoại: 0333862006

b. Lịch sử hình thành và phát triển

Chi nhánh Ngân hàng Công thương Cẩm Phả được thành lập ngày 24/02/2006

theo quyết định số 605/QĐ-NHNN ngày 22/12/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà

nước Việt Nam trên cơ sở chuyển đổi thành ngân hàng 2 cấp theo pháp lệnh Ngân

hàng, Hợp tác xã, tín dụng và cơng ty tài chính; sáp nhập Ngân hàng thị xã Cẩm Phả

với phòng Ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước tỉnh. Trụ sở chính đặt tại Số 378 đường

Trần Phú, Phường Cẩm Trung, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Từ một Chi nhánh có quy mơ hoạt động nhỏ, gần 12 năm xây dựng và phát triển

với bao thử thách, khó khăn, đến nay Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Cẩm

Phả đã phần nào tự khẳng định được mình trở thành một trong các Chi nhánh Ngân

hàng thương mại lớn hoạt động trên địa bàn. Bằng những nỗ lực rất lớn của chính bản

thân cộng với sự chỉ đạo, hỗ trợ của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, hoạt

động kinh doanh của Chi nhánh Cẩm Phả đã có nhiều khởi sắc và được đánh giá là một

Ngân hàng lớn nhất giữ vị trí hàng đầu trên địa bàn về thị phần, sản phẩm dịch vụ đa

dạng, công nghệ ngân hàng hiện đại, đảm bảo chất lượng về cung cấp các sản phẩm

dịch vụ, văn minh giao dịch,... góp phần phấn đấu, xây dựng Chi nhánh trở thành một

Chi nhánh hoạt động, kinh doanh đa năng, hiện đại.45Hoạt động chủ yếu của Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Cẩm Phả là

huy động nguồn vốn của các tổ chức kinh tế và các tầng lớp nhân dân để cho các tổ

chức kinh tế và các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công thương nghiệp, kinh doanh,

dịch vụ vay và thực hiện các nghiệp vụ như thanh toán quốc tế,... thuộc phạm vi, chức

năng và nhiệm vụ cho phép.

Địa bàn tỉnh Cẩm Phả không rộng nhưng có nhiều tổ chức tín dụng cùng kinh

doanh (Ngân hàng TMCP Công thương, Ngân hàng Công nghiệp, Ngân hàng TMCP

Đầu tư và phát triển, Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Quỹ tín dụng nhân dân, Ngân

hàng Cổ phần VP Bank, Ngân hàng Cổ phần Nam Việt, Ngân hàng Cổ phần VIB

Bank, Ngân hàng TMCP Đông Á, Ngân hàng TMCP Hàng Hải,...). Trong khi đó biện

pháp và hướng dẫn chỉ đạo mỗi hệ thống khác nhau, mạng lưới hoạt động (quỹ tiết

kiệm, phòng giao dịch) của các ngân hàng lại xen kẽ nhau, có thời gian, mức lãi suất

khác nhau đã ảnh hưởng tới tâm lý của khách hàng.

Nằm trên địa bàn Cẩm Phả – một tỉnh cơng nghiệp, do đó Chi nhánh Ngân hàng

TMCP Công thương Cẩm Phả chịu ảnh hưởng của những điều kiện khó khăn cũng như

thuận lợi của địa phương đem lại. Nhưng cùng với khả năng của bản thân, thành tựu to

lớn của kinh tế địa phương, của tồn ngành Ngân hàng TMCP Cơng thương, Chi nhánh

đã phấn đấu vươn lên khẳng định được vai trò, vị trí là một trong những ngân hàng

thương mại lớn trên địa bàn, không ngừng phát triển và đổi mới, góp phần đắc lực thực

thi chính sách tiền tệ, kiềm chế lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

c. Cơ cấu tổ chức

Hiện tại để tạo điều kiện phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình chi nhánh

Vietinbank Cẩm Phả đã sắp xếp và tổ chức bộ máy tại Trụ sở chính bao gồm: 1 giám

đốc, 3 phó giám đốc và 7 phòng chức năng như sau:

Phòng khách hàng doanh nghiệp.Phòng khách hàng bán lẻ.46Phòng hỗ trợ tín dụngPhòng kế tốn giao dịch.Phòng tiền tệ kho quỹ.Phòng tổ chức hành chính.Phòng tổng hợp quản lý rủi ro, Nợ có vấn đề.

Trong cơng tác tổ chức tính đến ngày 31/12/2016 NH TMCP Công Thương ViệtNam – chi nhánh Cẩm Phả có tổng số 116 cán bộ cơng nhân viên trong đó có 20 thạc

sĩ, 82 đại học và cao đẳng, 14 trung cấp. Cơ bản tuổi đời bình quân ở mức vừa phải (40

tuổi), có nhiều thuận lợi cho việc triển khai nhiệp vụ và công nghệ hiện đại.

d. Bộ máy hoạt động

-Phòng khách hàng doanh nghiệp: Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ với khách hànglà doanh nghiệp tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội để khai thác vốn bằng VNĐ và ngoại

tệ, thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến tín dụng, quản lý các sản phẩm tín dụng phù

hợp với chế độ thể lệ hiện hành và hướng dẫn của NH TMCP Công Thương Việt Nam.

Tiếp thị giới thiệu sản phẩm dịch vụ của NH, tiếp nhận các ý kiến phản hồi của khách

hàng về dịch vụ, tiếp thu, đề xuất hướng dẫn cải tiến để khơng ngừng đáp ứng nhu cầu

của khách hàng.

-Phòng khách hàng bán lẻ: Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giao dịch với kháchhàng bán lẻ (khách hàng cá nhân, khác hàng doanh nghiệp siêu vi mô) để khai thác vốn

bằng VNĐ và ngoại tệ , thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến tín dụng, quản lý các

sản phẩm tín dụng phù hợp với chế độ thể lệ hiện hành. Tiếp thị giới thiệu sản phẩm

dịch vụ NH, tiếp nhận và xử lý các ý kiến phản hồi của khách hàng về dịch vụ.

-Phòng hỗ trợ tín dụng: Đầu mối tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, luân chuyển hồ sơ;Thực hiện các thủ tục hồn thiện hồ sơ cấp tín dụng, Theo dõi khoản vay/bảo

lãnh/L/C… đến hạn thanh toán/tất toán và thông tin cho CVQHKH , điều chỉnh kỳ hạn47trả nợ sau khi có phê duyệt, điều chỉnh lãi suất trên hệ thống; Quản lý và thực hiện các

loại báo cáo, Lưu trữ hồ sơ, chứng từ theo quy định, Hỗ trợ cung cấp thông tin, hồ sơ

theo yêu cầu đối với Kiểm tốn, phòng ban giám sát tín dụng…

-Phòng kế toán giao dịch: Trực tiếp giao dịch với khách hàng, các nghiệp vụ vàcác công việc liên quan đến cơng tác quản lý tài chính, chi tiêu nội bộ tại chi nhánh,

cung cấp dịch vụ NH, tư vấn cho khách hàng về sử dụng các sản phẩm NH.

-Phòng tiền tệ kho quỹ: Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ quản lý kho tiền và quỹnghiệp vụ.

-Phòng tổ chức hành chính: Quản lý tiền lương bảo hiểm, quản lý lao động, theodõi thực hiện nội quy lao động, đào tạo và nâng cao trình độ nguồn nhân lực. Các cơng

tác hành chính khác phát sinh trong chi nhánh.

-Phòng tổng hợp quản lý rủi ro nợ có vấn đề: Tham mưu, giúp việc cho ban giámđốc trong công tác KHTH, báo cáo và thi đua khen thưởng của toàn chi nhánh. Tham

mưu về cơng tác quản lý rủi ro, nợ có vấn đề, quản lý giám sát thực hiện danh mục cho

vay đầu tư, đảm bảo tuân thủ các quan hệ tín dụng cho từng đối tượng.

2.1.3 Kết quả kinh doanh của Vietinbank Cẩm Phả trong thời gian qua

Bảng 2.1 Kết quả kinh doanh năm 2014

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu

Nguồn vốn

+ Bình quân

+ Cuối kỳ

Dư nợ

+ Bình quân

+ Cuối kỳ

Nợ nhóm 2

Tỷ trọng nợ N2/ tổng dư nợThực

hiện

năm

2014Kế

hoạch

năm

20143989.7

4041.140

40002490.96

2445.51

1.5

0.060

2700% Kế

hoạch

năm101.0390.57Thực

hiện năm

2013

3186.84

3651.13

2409.58

2316.61

2.84Tăng,

giảm so

năm

2013

802.86

390.01

0

81.38

128.9

-1.34

0Tỷ lệ

tăng,

giảm

25.19

10.68

3.38

5.56

-4748Nợ xấu

Tỷ trọng nợ xấu/tổng dư nợ

Phí dịch vụ

Lợi nhuận

Thẻ ATM

Thẻ TDQT

Lắp đặt POS

Khách hàng mới TG

KH lớn

KH vừa và nhỏ

KH cá nhân

Khách hàng mới TV

KH lớn

KH vừa và nhỏ

KH cá nhân4.6

0.19

14

113.62

9330

150

13

4468

73

4395

1109

1

13

10955.34

19.2

112.39

15000

350

20

5581

3

77

5501

1110

2

23

108572.92

101.09

62.20

42.86

65.00

80.06

0.00

94.81

79.89

99.91

50.00

56.52

100.9215

106.92

15081

375

23

4127

32

4095

908

11

897-0.74

0

-1

6.7

-5751

-225

-10

341

0

41

300

201

1

2

198-14

-6.67

6.27

-38.13

-60.00

-43.48

8.26

128.13

7.33

22.14

18.18

22.07(Nguồn: Báo cáo nội bộ VietinBank Cẩm Phả)

Hoạt đợng thanh tốn trong nước và quốc tế được đảm bảo thơng suốt và an

tồn. Chất lượng dịch vụ thanh toán ngày càng được cải tiến và tăng trưởng thị phần.

+ Doanh số thanh tốn đạt: 93.635 tỷ đồng

Trong đó doanh số thanh toán quốc tế đạt 244,1 tỷđ

+ Thu phí dịch vụ: 14 tỷ đồng đạt 72,94% kế hoạch năm 2014 NHCT VN giao.

CN đang tận thu các khoản như phí chuyển tiền, phí mở thẻ, phí chuyển lương qua thẻ,

phí trong hoạt động tín dụng, phí bảo lãnh, L/C, phí hoạt động ngân quỹ…

Dịch vụ thẻ và lắp đặt POS

+ Thẻ ATM: Đến thời điểm 31/12/2014 Chi nhánh đã phát hành được 9.330 thẻ,

đạt 62,2% kế hoạch NHCT VN giao. Lượng tiền gửi ATM bình quân năm 2014 đạt:

92,47 tỷ đ do thị trường thẻ của chi nhánh đã bị chia sẻ với các NH khác. Hiện tại Chi

nhánh đã trang bị 16 máy ATM nằm trải dài trên địa bàn từ Quang Hanh đến Mông

Dương phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng, đảm bảo an toàn.

+ Thẻ TDQT: năm 2014 Chi nhánh đã phát hành được 150 thẻ, đạt 42,86% kế

hoạch NHCT VN giao. Tuy nhiên, các phòng chưa đơn đốc thu hồi nợ thường xun

dẫn tới tình trạng dư nợ thẻ tín dụng bị q hạn nhiều, thanh tốn khơng đúng chu kỳ

dẫn tới KH bị phạt chậm trả gây ảnh hưởng tới uy tín của NH.

+ Lắp đạt POS: Năm 2014, Chi nhánh đã lắp đặt được 13 POS, đạt 65% kế

hoạch NHCT VN giao, tuy nhiên doanh số thanh tốn còn hạn chế do người dân vẫn

chưa quen với việc thanh toán không dùng tiền mặt.49Bảng 2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015STT123CHỈ TIÊUĐƠN VỊ

TÍNHNăm 2015So sánh số liệu năm 2014THỰC

HIỆNKẾ

HOẠCH% THỰC

HIỆN

KHTHỰC

HIÊN

NĂMTĂNG/

GIẢM%

TĂNG

GIẢMNGUỒN VỐN

BÌNH QUÂNTỷ đồng4 198.004 35896.333 989.70208.305.22CUỐI KỲTỷ đồng4 525.15475695.154 046.28478.8711.83- Tiền gửi KHDN lớnTỷ đồng33.286055.4737.46- 4.18-11.16- Tiền gửi KHDN VVN +SVMTỷ đồng147.3415098.2373.0174.33101.81- TG cá nhân (chưa gồm ATM)Tỷ đồng3 808.883 86898.473 270.94537.9416.45- Tiền gửi ATMTỷ đồng133.06127104.77113.6719.3917.06- Thu hộ Kho BạcTỷ đồng402.5955173.07551.20- 148.61-26.96BÌNH QUÂNTỷ đồng2 363.002 73986.272 490.96- 127.96-5.14CUỐI KỲTỷ đồng2 432.412 57094.652 445.51- 13.10-0.54+ Dư nợ KHDN lớnTỷ đồng1 580.471 75590.061 862.86- 282.39-15.16+Dư nợ KH DN VVN+SVMTỷ đồng306.54265115.68216.9689.5841.29+Dư nợ KH CNTỷ đồng545.4055099.16365.69179.7149.14Trđ2 2381 50873048.414 57224 573537.47DƯ NỢNỢ NHÓM 2

Tỷ trọng/Tổng dư nợ0.094NỢ XẤU + VAMC5Tỷ trọng/Tổng dư nợ

THU HỒI NỢ

ĐÃ BÁN

VAMCTrđ4.01911.36535.366PHÍ DỊCH VỤTrđ13 670.018 80072.7114 009.7 2-340-2.427LỢI NHUẬNTrđ91 40994 37096.86113 619- 22 210-19.558THẺ ATMThẻ21 05410 000210.549 33011 724125.669THẺ TDQTThẻ352320110.00150202134.6710LẮP ĐẶT POSChiếc1110110.0013-2-15.3811KH HIỆN CÓ TGKH21 62124 62887.7916 5405 08130.72KH4941119.514548.89KH lớnTrđ29 145

1.19501213KH vừa và nhỏ+SVMKH673521129.176046911.42KH cá nhânKH20 89924 06686.8415 8915 00831.51KH2 8013 81773.382 820- 19-0.67KH lớnKH3029103.452913.45KH vừa và nhỏ+SVMKH8210082.00691318.84KH cá nhânKH2 6893 68872.912 722- 33-1.215 042.0021 00024.0122 772- 17 730-77.861 932.002 50077.281594.6633721.157 304.0022 59832.3214 162- 6 858-48.43453.00400011.33382.657018.382 719.00300090.631 661.421 05863.66KH HIỆN CĨ TVDOANH SỐ THANH

QUỐC TẾ VÀ TTTMTỐNNgàn USDDOANH SỐ KIỀU HỐINgàn USD15DOANH SỐ MUA BÁN NGOẠI

TỆ VỚI KHNgàn USD16DOANH THU PHÍ BẢO HIỂM

BẢO NGÂNtrđ17DOANH THU PHÍ BẢO HIỂM

NHÂN THỌ AVIVAtrđ14(Nguồn: Báo cáo nội bộ VietinBank Cẩm Phả)

Hoạt động thanh tốn trong nước và quốc tế được đảm bảo thơng suốt và an

tồn. Chất lượng dịch vụ thanh tốn ngày càng được cải tiến và tăng trưởng thị phần.

+ Doanh số thanh tốn đạt: 65.777 tỷ đồng

Trong đó doanh số thanh tốn quốc tế đạt 188,67 tỷđ

+ Thu phí dịch vụ: 13,67 tỷ đồng đạt 72,71% kế hoạch.

Dịch vụ thẻ và lắp đặt POS

+ Thẻ ATM: Chi nhánh đã phát hành được 21.054 thẻ, đạt 210,54% kế hoạch.

Lượng tiền gửi ATM bình quân đạt: 127 tỷ đ, thị trường thẻ của chi nhánh đang bị chia

sẻ với các NH khác.

Hệ thống máy ATM: Chi nhánh đã trang bị 16 máy nằm trải dài từ Quang Hanh

đến Mông Dương phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng, đảm bảo an toàn.

+ Thẻ TDQT: Chi nhánh đã phát hành được 352 thẻ, đạt 110% kế hoạch, nợ quá

hạn thẻ đến 31/12/2015 chỉ còn duy nhất 1 KH quá hạn: Phạm Văn Dũng 3,62trđ.

+ Lắp đặt POS: Chi nhánh đã lắp đặt được 11 POS, đạt 110% kế hoạch, tuy nhiên

doanh số thanh tốn còn hạn chế do người dân vẫn chưa quen với việc thanh tốn

khơng dùng tiền mặt

Bảng 2.3 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016

SO SÁNH VỚI NĂM

2015NĂM 2016STTCHỈ TIÊUĐƠN VỊ

TÍNHTHỰC

HIỆN NĂMKẾ HOẠCH

NĂM% THỰC HIỆN

KH NĂMTĂNG/

GIẢM% TĂNG

GIẢM511NGUỒN VỐN1.1BÌNH QUÂNTỷ đồng5 285.244 894107.991 087.2425.90+ KHDN lớnTỷ đồng126.9166192.2912.2410.67+ KHDN VVNTỷ đồng61.4411354.37- 7.88-11.37+ KHDN SVMTỷ đồng18.622768.96- .56-2.92+ KHCN (bao gồm ATM)Tỷ đồng4 101.174 40093.21256.036.66+ Khác (KBNN+ số dư BHXH)Tỷ đồng977.10288339.27827.41552.75CUỐI KỲTỷ đồng5 508.655 324103.47983.5021.73- Tiền gửi KHDN lớnTỷ đồng40.427057.747.1421.45- Tiền gửi KHDN VVNTỷ đồng81.2780101.59- 36.20-30.82- Tiền gửi KHDN SVMTỷ đồng29.8125119.24- .06-0.20- TG cá nhân (chưa gồm ATM)Tỷ đồng4 119.964 50091.55311.088.17- Tiền gửi ATMTỷ đồng143.1215095.4110.067.56- Thu hộ Kho BạcTỷ đồng1 094.07499219.25691.48171.76- Tiền gửi KHDN lớnTỷ đồng128.0059216.95- Tiền gửi KHDN VVNTỷ đồng52.008263.41- Tiền gửi KHDN SVMTỷ đồng18.002766.67- TG cá nhân (gồm ATM)Tỷ đồng154.0016593.33BÌNH QUÂNTỷ đồng2 928.312 725107.46565.3123.92+ Dư nợ BQ KHDN lớnTỷ đồng2 025.971 757115.31443.3828.02+Dư nợ BQ KH DN VVNTỷ đồng253.7527990.9534.2115.58+Dư nợ BQ KH DN SVMTỷ đồng68.957098.507.0211.34+Dư nợ BQ KH CNTỷ đồng579.6461993.6476.0215.09CUỐI KỲTỷ đồng3 343.993 060109.28911.5837.48+ Dư nợ KHDN lớnTỷ đồng2 343.501 980118.36763.0348.28+Dư nợ KH DN VVNTỷ đồng257.2230085.7412.305.02+Dư nợ KH DN SVMTỷ đồng78.908098.6317.2828.04+Dư nợ KH CNTỷ đồng664.3770094.91118.9721.811.21.32

2.12.2NGUỒN VỐN CASA BQDƯ NỢ523NỢ NHÓM 2TrđTỷ trọng/Tổng dư nợ

4NỢ XẤU + VAMC173877.667 99426.930.12

TrđTỷ trọng/Tổng dư nợ37673.00

1.125PHÍ DỊCH VỤTrđ6LỢI NHUẬNTrđ7THẺ ATM8THẺ TDQT9LẮP ĐẶT POS10KH HIỆN CÓ TG113 97616 52790.1412288.98105 144113 12592.9413 73515.03Thẻ13 29616 00083.10- 7 758-36.85Thẻ43250086.408022.73Chiếc1613123.08545.45KH221412411091.835202.41KH DN lớnKH4239107.69-7-14.29KH DN vừa và nhỏKH236229103.063919.80KH DN FDIKH020-1-100.00KH DN SVMKH534513104.096012.66KH cá nhânKH2132923 32791.434302.06KH2 9863 51984.851856.60KH DN lớnKH293096.67-1-3.33KH DN vừa và nhỏKH3939100514.71506181.9724.1728683 38984.631796.66KH HIỆN CÓ TVKH DN SVM

KH cá nhânKH14898.0(Nguồn: Báo cáo nội bộ VietinBank Cẩm Phả)

+ Doanh số thanh toán đạt: 74.034 tỷ đồng

Trong đó doanh số thanh tốn quốc tế đạt 940,1 tỷđ

+ Thu phí dịch vụ: 14,9 tỷ đồng tăng 1,23 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2015,

đạt 90,14% kế hoạch năm 2016.

Dịch vụ thẻ và lắp đặt POS

+ Thẻ ATM: Chi nhánh đã phát hành được 13.296 thẻ, đạt 83,1% kế hoạch.

Lượng tiền gửi ATM bình quân đạt: 135,63 tỷ đ.

+ Thẻ TDQT: Chi nhánh đã phát hành được 432 thẻ, đạt 86,4% kế hoạch

+ Lắp đạt POS: Chi nhánh đã lắp đặt được 16 POS, đạt 123,08% kế hoạch, tuy nhiên

doanh số thanh tốn còn hạn chế do người dân vẫn chưa quen với việc thanh tốn

khơng dùng tiền mặt.53Bảng 2.4: Kết quả kinh doanh từ dịch vụ Internet banking

và Mobile-banking từ năm 2014 đến tháng 6 năm 2018

2015

Chỉ tiêu201420162017Thực So với Thực So với ThựcSo vớihiện20162014hiện2015hiệnĐến

T.6/2018Internet-banking

Doanh số (tỷ đồng)180570317%888156% 3,087348%Số lượng khách596890149%1,163131% 1,517130%2,424hàng1,774Số lượng giao dịch5,105 15,764309% 20,366129% 34,358169%32,3748,497%4.8107% 3,794108%3,95378%6,000Mobile-banking

Doanh số (tỷ đồng)

Số lượng khách9,510,3108%8,72,9213,278112%3,50084%hàng

Số lượng giao dịch1,776 19,620 1105% 14,50974% 11,281Nguồn: Báo cáo định kỳ của Phòng tổng hợp Vietinbank Cẩm Phả từ năm 2014 đến

tháng 6/2018

Qua số liệu thống kê cho thấy lượng khách hàng quan tâm đến dịch vụ Internetbanking và Mobile-banking tăng mạnh theo thời gian. Tính đến tháng 6 năm 2018,

lượng khách hàng ký hợp đồng giao dịch Internet -banking, kể cả khách hàng cá nhân

và khách hàng doanh nghiệp đã đạt 117% so với năm 2017 (1,774 khách hàng). Ngoài

ra, dịch vụ Mobile-banking cũng được nhiều khách hàng ưa chuộng. Với dịch vụ này,

chiếc điện thoại di động trở thành người bạn thân thiết và công cụ hỗ trợ thông tin đắc

lực cho khách hàng. Đến thời điểm hiện nay, khoảng hơn 100,000 khách hàng có tài

khoản hoặc có sử dụng dịch vụ thẻ tại Vietinbank Cẩm Phả sử dụng dịch vụ Mobile-54banking, trong đó có khoảng 3,953 khách hàng có sử dụng dịch vụ thanh tốn qua

Mobile-banking.

Số lượng giao dịch thực hiện hàng năm qua dịch vụ Internet -banking cũng tăng

cao, thể hiện sự quan tâm sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử của khách hàng là rất lớn

với số lượng ngày càng tăng. Tương tự, doanh số đạt được từ dịch vụ Home-banking

cũng đều tăng hàng năm gấp hơn 3 lần so với năm trước, tính đến thời điểm hiện nay

đã đạt đến 2,424 tỷ đồng.

Tuy nhiên trong thời gian qua, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và nhằm cung

cấp ngày càng nhiều sản phẩm tiện ích cho khách hàng, Vietinbank Cẩm Phả đã khơng

ngừng phát triển và cung cấp thêm một số sản phẩm mới vì vậy khách hàng có nhiều

sản phẩm để lựa chọn và sử dụng theo từng mục đích riêng nên doanh số và số lượng

giao dịch của khách hàng đối với dịch vụ Mobile-banking có giảm do khách hàng sử

dụng sang các sản phẩm, dịch vụ mới như Call center, dịch vụ thu hộ tiền điện ...

nhưng nhìn chung số lượng khách hàng giao dịch qua Mobilebanking vẫn tăng đều

hàng năm trung bình từ 7% đến 8%.

Từ kết quả phân tích trên cho thấy khách hàng rất quan tâm sử dụng dịch vụ Internet

-banking và Mobile-banking với số lượng ngày càng tăng.

2.2 Tình hình phát triển hệ thống thanh tốn điện tử tại Vietinbank cẩm phả

2.2.1 Thực trạng hệ thống thanh toán điện tử tại Vietinbank

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại quyết định số 2453/2011/QĐTTg về việc triển khai “Đề án dẩy mạnh thanh tốn khơng dùng tiền mặt (TTKDTM)

tại Việt Nam giai đoạn 2011-2015”, Vietinbank đã trở thành ngân hàng tiên phong

trong việc xây dựng và triển khai hệ thống thanh toán điện tử tại Việt Nam, tiệm cận

với xu thế phát triển của thế giới.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ TẠI VIETINBANK CẨM PHẢ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×