Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN II. THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CÔNG TY

PHẦN II. THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CÔNG TY

Tải bản đầy đủ - 0trang

92Câu 2: Xin Anh/chị đánh giá gì về các biểu trưng trực quan tại đơn vị qua các

nhận định sau:

TTTình hình thực tế đangHồnKhơngBìnhĐồngHồndiễn ratồnđồngthườngýtồnkhơng ý/khơngđồng1Kiến trúc nội thất, ngoại thấtđồng ý ý kiến

0

10ý2khang trang hiện đại

Logo dễ nhận biết, nổi bật,03018519143vị

Đồng phục nhân viên gọn38132601804gàng, lịch sự

Ấn phẩm điển hình sinh1078132280811431043015145201973011mang bản sắc riêng của đơnđộng, đẹp mắt, có tính6truyền thơng cao

Lễ nghi/ hội họp tổ chức

10

trang trọng, chun nghiệp

Ngân hàng có nhiều câu 27chuyện, giai thoại nổi tiếng

Ngơn từ được sử dụng lịch0256810528

9sự, thân thiện

Văn hóa văn nghệ đặc sắc

Hoạt động từ thiện được chú0

00

0144

4690

13114

715

837

29184

10318

604

48933179225trọng và phát động thường

10

11xuyên

Chế độ họp hành hợp lý

Các hoạt động ngoài giờ12được tổ chức thường xuyên

Bộ quy tắc ứng xử chi tiết dễ 5

sử dụngCâu 3: Anh/chị có đánh giá gì về các biểu trưng phi trực quan của Ngân hàng

thông qua những nhận định sau:

1Tuyên bố sứ mệnh, tầm nhìn815103725093rõ ràng

2Lịch sử hình thành và phát01618541679169603061448810triển của Ngân hàng là cơ sở

3để phát triển VHDN

Chiến lược kinh doanh phù

hợp với định hướng phát4triển của Ngân hàng

Triết lý kinh doanh rõ ràng,5súc tích

Giá trị cốt lõi được nhân viên 02011082366thấm nhuần

Ở đơn vị mang đậm nét 1 gia 220951238đình lớn, “là ngơi nhà

chung”94Câu 4: Anh/ chị cho ý kiến về đội ngũ quản lý, lãnh đạo của Ngân hàng trong

việc phát triển văn hóa doanh nghiệp thơng qua những nhận định sau:

1Lãnh đạo là tấm gương về020103105202văn hóa doanh nghiệp

Cán bộ quản trị có kinh19551063830112580101310090128302201258518nghiệm và năng lực, hướng

dẫn chỉ đạo cấp dưới nhiệt

3tình

Lãnh đạo và cán bộ quản lý

thực hiện nghiêm túc, uy tín,

gương mẫu trong việc thực

hiện bộ quy tắc ứng xử và4giá trị cốt lõi của NHCS

Phong cách lãnh đạo của

người đứng đầu có cá tính5thể hiện bản sắc riêng

Lãnh đạo và cán bộ quản lý

luôn luôn tạo được niềm tin

và sự khâm phục của nhân

viênCâu 5: Xin Anh/chị cho ý kiến về giải pháp nhằm phát triển văn hóa doanh

nghiệp trong đơn vị?

TTNội dung giải phápRất cầnCầnKhơng

cần1Tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu kinh13811002Hội sở giao cho

Phát triển văn hóa Chi nhánh trên nền12111983tảng lấy con người làm gốc

Phát triển văn hóa Chi nhánh thơng qua130103154việc xây dựng mơi trường lành mạnh

Phát triển văn hóa Chi nhánh hướng tới10912613doanh và kế hoạch đến năm 2020 mà95lợi ích khách hàng

5Nâng cao cơng tác đào tạo về văn hóa14610206doanh nghiệp trong Chi nhánh

Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao13511307vai trò của VHDN

Nâng cao nhận thức của CBNV Chi11612848nhánh về vai trò của VHDN

Xây dựng các giải pháp đối với các biểu10562819trưng trực quan và phi trực quan

Xây dựng các giải pháp đối với công tác124115910truyền thông tại Chi nhánh

Phát triển các hoạt động VHDN tại Chi149972nhánhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN II. THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CÔNG TY

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×