Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Giới thiệu chung về công ty cổ phần cầu đường Long Biên

1 Giới thiệu chung về công ty cổ phần cầu đường Long Biên

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Kinh doanh chứng khốn và đầu tư tài chính.

Đặc điểm bộ máy tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của cơng ty3.1.2cổ phần cầu đường Long Biên

3.1.2.1 Mơ hình tổ chức

Đại hội đồng cổ đôngHội đồng quản trịBan giám đốcPhòng

tổ chức hành chínhĐội CT1Phòng kế

hoạch –kĩ

thuậtPhòng tài

chính-Kế

tốnPhòng vật

Đội CT3Đội CT2Phòng

thiết bịXưởng GC

cơ khíSơ đồ 3.1: Mơ hình tổ chức của cơng ty3.1.2.2 Chức năng các phòng ban

 Phòng tổ chức – hành chính: : Chịu trách nhiệm theo dõi số lượng cán bộ côngnhân viên, theo dõi công văn đi, đến; trả lời các văn bản, hợp đồng với đối tác.55Hàng tháng chấm công, công ăn ca và lương cho cán bộ công nhân viên theo

đúng quy chế công ty.

 Phòng kế hoạch - kĩ thuật: : Cập nhật, triển khai tất cả các cơng trình cơngty thi cơng từ khâu bàn giao mặt bằng đến khi hồn cơng và quyết tốn,

thanh tốn….

• Cơng tác quản lý kỹ thuật và cơng nghệ thi cơng các cơng trình giao

thơng và các cơng trình xây dựng khác.

• Cơng tác quản lý chất lượng các cơng trình giao thơng và các cơng

trình xây dựng khác.

• Cơng tác ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; sáng kiến, cải tiến

kỹ thuật, hợp lý hóa trong sản xuất.

 Phòng tài chính – kế tốn: Là bộ phận tham mưa cho công ty về những lĩnhvực sau:

Cơng tác quản lý tài chính.

Cơng tác hạch tốn kế tốn.

Cơng tác huy động, quản lý và sử dụng vốn sản xuất kinh doanh. Phòng vật tư: cung cấp thông tin kinh tế, giá cả thị trường các chủng loạivật tư nguyên vật liệu cho các phòng ban liên quan. Mua sắm, cung cấp vật

tư nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm, thi cơng các cơng trình

 Phòng thiết bị: Là bộ phận tham mưa trong lĩnh vực đầu tư, quản lý và khaithác thiết bị của công ty.

3.1.3Kết quả sản xuất kinh doanh56Sau hơn 10 năm hình thành và phát triển, công ty đã không ngừng phấn

đấu nỗ lực hồn thiện mình và đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ tạo

ra những cơng trình có chất lượng tốt nhất cùng thời gian hoàn thành sớm.

Điều này mang lại nhiều lợi ích thiết thực khơng chỉ cho chủ đầu tư mà còn cả

tồn xã hội.

Tốc độ tăng trưởng các năm gần đây của công ty cụ thể là:

Về Tổng tài sảnTTS năm sau - TTS năm trước

Tỷ lệ phần trăm tăng tổng tài sản =

TTS năm trướcSTTNăm thực hiệnTổng tài sản×100%Tốc độ tăngtrưởng

1

2011

56.646.325.132

5,2%

2

2012

60.742.360.152

7,2%

3

2013

64.000.705.462

5,4%

4

2014

65.453.231.970

2,3%

5

2015

92.333.589.404

41%

6

2016

88.207.580.516

-4,4%

Bảng 3.1: Tốc độ tăng trưởng tổng tài sản của công ty những năm

gần đây57Về doanh thuDT năm sau - DT năm trướcTỷ lệ phần trăm tăng doanh thu=

DT năm trước

×100%STTNăm thựcDoanh thuhiệnTốc độ tăng

trưởng1

22011

2012132.657.225.165

143.085.299.1915,6%

6,86%32013161.724.024.74113%42014166.607.566.5452,9%52015263.207.383.00657%62016323.060.690.59822,7%Bảng 3.2: Tốc độ tăng trưởng doanh thu của công ty những năm gần đây

Trong thời gian qua công ty đã ứng dụng và làm chủ nhiều công nghệ mới, thiết bị

tiên tiến hiện đại, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất; thực hiện

thành công nhiều dự án được đánh giá cao trên cả ba tiêu chí Chất lượng, An tồn và

Tiến độ thi cơng cơng trình.

Song song với đổi mới thiết bị cơng nghệ, công ty luôn chú trọng phát triển nguồn

nhân lực, đào tạo và tái đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân

lành nghề có đủ chun mơn nghiệp vụ đảm nhận được những cơng trình ngày càng

lớn hơn.

Các dự án mà cơng ty thi cơng vài năm gầm đây đều hồn thành đúng và vượt tiến

độ. Điển hình như : Gói thầu xây lắp Cầu Vàm Gửi, gói thầu xây lắp cầu Ka Đơ, Gói

thầu số 04: Thi cơng xây lắp và đảm bảo giao thông, Dự án xây dựng cầu Cần Thơ –

Gói thầu số 2 – Hạng mục: Cầu vượt nút giao IC3583.2Phân tích mơi trường kinh doanh của cơng ty cổ phần cầu

đường Long Biên3.2.1 Phân tích mơi trường vĩ mô

3.2.1.1 Các yếu tố về kinh tế

Năm 2017,trong bối cảnh nền kinh tế thế giới hồi phục mạnh mẽ nhờ tiêu dùng cá

nhân tăng, sự phát triển bền vững của đầu tư toàn cầu,sự cải thiện của thị trường lao

động,giá dầu thế giới phục hồi mạnh…Một thập niên sau cuộc khủng hoảng tài chính

làm rung động cả thế giới,tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trên toàn

cầu đã có đà phục hồi kinh tế thế giới đang thực sự khởi sắc.Điều đó ảnh hưởng rất

lớn đến nền kinh tế nước ta.Năm 2017,lần đầu tiên sau nhiều năm Việt Nam đạt và

vượt toàn bộ 13 chỉ tiêu kinh tế- xã hôi.

Năm 2017 tăng trưởng kinh tế đạt 6,81% vượt chỉ tiêu 6,7% do quốc hội đề ra và

là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua,theo số liệu mới công bố của tổng cục

thống kê. Đặc biệt nền kinh tế trong 2 tháng cuối năm đều ghi nhận mức tăng trưởng

trên 7%.Quy mô nền kinh tế theo giá hiện hành năm 2017 đạt trên 5 triệu tỷ

đồng,trong đó khu vực cơng nghiệp-xây dựng và dịch vụ tiếp tục là thành phần chủ

lực,đóng góp 74% vào quy mơ nến kinh tế.GDP đầu người năm 2017 đạt 53,5 triệu

đồng/năm( 2.385 USD) tăng 170 USD so với năm 2016.

Diễn đàn kinh tế thế giới xếp hạng năng lực cạnh trạnh của Việt Nam tăng 5 bậc,lên

thứ 55/137,ngân hàng thế giới xếp hạng về môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng

14 bậc,lên thứ 68/190 quốc gia,vùng lãnh thổ.Chỉ số phát triển bền vững của Việt

Nam năm 2017 tăng 20 bậc lên mức 68/157 quốc gia,vùng lãnh thổ.

Lạm phát tháng 12/2017 tăng 0,11% so với tháng trước và tăng 1,29% so với cùng

kì năm trước.Lạm phát cơ bản bình quân năm 2017 tăng 1,41% so với bình quân năm

2016. Nguyên nhân chủ yếu là do nhóm thuốc và dịch vụ y tế có tốc độ tăng giá cao

lên đến 2,55% ,trong khi đó nhóm giao thơng tăng 0,84%, may mặc,mũ nón,giày dép

tăng 0,43%, đồ uống và thuốc lá tăng 0,17%,nhà ở và vật kiệu xây dựng tăng 0,22%

do giá dầu,giá điện nước sinh hoạt được điều chỉnh tăng...Đây là mức tăng khá thấp,

tiếp tục khẳng định xu hướng ổn định vững chắc của nền kinh tế.

59Thu cân đối NSNN đến hết 31/12/2017 ước đạt 1.283.2 nghìn tỉ đồng,vượt

71nghìn tỷ,vượt 5,9% so với dự tốn.Chi NSNN tính đén hết 31/12/2017,về chi các

nhiệm vụ thường xuyên đã cơ bản thực hiện xong theo dự toán, đáp ứng kịp thời ,đầy

đủ nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan,đơn vị sử dụng ngân sách,chi đầu tư phát triển

nguồn NSNN đạt khoảng 75,9% dự toán,vốn trái phiếu chính phủ đạt khoảng 23,5%

dự tốn( năm 2016 tương ứng đạt 77% và 45,3% dự toán)

Bội chi NSNN đang giảm,tỉ lệ chi thường xuyên trong chi ngân sách đã giảm

xuống còn 64,9% năm 2017 và dự kiến 64% vào năm 2018. Tốc độ tăng nợ cơng cũng

có xu hướng giảm dần,giai đoạn 2011-2015,tăng trưởng nợ cơng trung bình đạt

18,4%, năm 2016 tăng 15% và năm 2017 là 9%.

Năm 2017, tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao và nền tảng kinh tế vĩ mô đần

được cải thiện sẽ là cơ sở để duy trì tốc độ tăng trưởng cho năm 2018.

3.2.1.2 Các yếu tố về chính trị,chính phủ và luật pháp

Tình hình chính trị nước ta trong những năm qua tương đối ổn định, đây là yếu tố

quan trọng tạo niềm tin cho doanh nghiệp. Thái độ yên tâm cho đầu tư phát triển về

mọi mặt cơ sở vật chất cũng như đầu tư phát triển yếu tố con người của chính doanh

nghiệp mình.

Các chính sách pháp luật đang dần sửa đổi hồn thiện tuy nhiên vẫn còn nhiều kẽ

hở ảnh hưởng đến sự bình đẳng trong cạnh tranh của các doanh nghiệp. Các chính

sách kích cầu của nhà nước làm thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp.

Trong sản xuất kinh doanh, công ty tuân thủ theo quy định pháp luật của Nhà

nước, vì thế những chính sách nhà nước về quản lý hoạt động xây dựng tác động trực

tiếp đến công ty. Trong những năm gần đây chính sách nhà nước về hoạt động xây

dựng đó có nhiều đổi mới như:

- Về hợp đồng xây dựng, đấu thầu, mời thầu, chỉ định thầu: Thông tư số

8/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây

dựng; Thông tư số 07/2016/TT/BXD ngày 10/03/2016 hướng dẫn điều chỉnh giá

hợp đồng xây dựng; Luật Xây dựng 2014 (Hiệu lực 01/01/2015); Nghị định

60Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Giới thiệu chung về công ty cổ phần cầu đường Long Biên

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×