Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng câu hỏi khảo sát

Bảng câu hỏi khảo sát

Tải bản đầy đủ - 0trang

108

 Từ 36 - 45 tuổi

Câu 2. Giới tính của Anh/Chị?

 Nam

 Nữ

Câu 3. Xin vui lòng cho biết, Nghề nghiệp hiện tại của Anh/Chị?

 Nội trợ/ Lao động tự do

 Nghỉ hưu

 Sinh viên

 Làm việc tại tổ chức/ doanh nghiệp tư nhân

 Cán bộ/ công chức/ viên chức/ lực lượng Quân đội nhân dân/ Lực lượng

Công an nhân dân

 Khác (xin nêu rõ)…………………………………………………….

Câu 4. Xin vui lòng cho biết, trình độ học vấn hiện tại của Anh/Chị?

 Sơ cấp

 Trung cấp

 Cao đẳng

 Đại học

 Sau đại học

 Khác (xin nêu rõ)…………………………………………………….

Bảng câu hỏi khảo sát

Anh/Chị vui lòng khoanh tròn vào mức độ đồng ý trong CỘT Ý kiến đánh

giá đối với từng phát biểu tương ứng theo mức độ mà Anh/Chị cho là phù hợp

nhất:1

Rất không

đồng ý2

Không đồng

ý345Bình thườngĐồng ýRất đồng ýKhả năng tiếp cận

Tìm hiểu thơng tin về Trung tâm HCC dễ dàng,

KN1

thuận tiện

KN2 Trung tâm HCC được bố trí dễ tìm, dễ thấy

Nơi ngồi chờ tại Trung tâm HCC đủ chỗ ngồi,

KN3

thoáng mát

Trang thiết bị phục vụ khách hàng tại Trung tâm

KN4

HCC đầy đủ, hiện đại

KN5 Trang thiết bị phục vụ khách hàng tại Trung tâmÝ kiến đánh giá

1234512345123451234512345109

HCC giúp giải quyết công việc nhanh chóng, dễ

dàng

Việc tra cứu thơng tin, tình hình xử lý thủ tục hành

chính và nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ

KN6

công của tỉnh (http:dichvucong.quangninh.gov.vn)

là dễ dàng, thuận tiện

Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính được niêm yết cơng khai dễ

TT1

thấy, dễ đọc

Thủ tục hành chính được niêm yết cơng khai đầy

TT2

đủ, kịp thời, chính xác

Hồ sơ mà người dân, tổ chức phải nộp là đúng quy

TT3

định

Phí/lệ phí mà người dân, tổ chức phải nộp là đúng

TT4

quy định

Thời hạn giải quyết (được tính từ ngày hồ sơ được

TT5

tiếp nhận đến ngày nhận kết quả) là đúng quy định

CC Công chức trực tiếp giải quyết cơng việc

CC1 Cơng chức có thái độ giao tiếp lịch sự, đúng mực

Công chức chú ý lắng nghe, giải đáp thắc mắc kỹ

CC2

càng, dễ hiểu

CC3 Cơng chức hướng dẫn hồ sơ chính xác, dễ hiểu

Cơng chức tuân thủ đúng quy trình quy định trong

CC4

giải quyết cơng việc

Kết quả cung ứng dịch vụ hành chính cơng

KQ1 Kết quả trả cho khách hàng đúng quy định

KQ2 Kết quả có thơng tin đầy đủ, chính xác

KQ3 Thời gian trả kết quả đúng quy định

Tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến

nghị

Trung tâm HCC có bố trí các hình thức tiếp nhận

PA1

góp ý, phản ánh, kiến nghị

Người dân, tổ chức thực hiện góp ý, phản ánh,

PA2

kiến nghị dễ dàng, thuận tiện

Trung tâm HCC tiếp nhận, xử lý các góp ý, phản

PA3

ánh, kiến nghị đẩy đủ, kịp thời

Trung tâm HCC có thơng báo kết quả xử lý góp ý,

PA4

phản ánh, kiến nghị kịp thời, đúng quy định

Sự hài lòng của khách hàng

Anh/Chị hài lòng về trang thiết bị, cơ sở vật chất

HL1

tại Trung tâm Hành chính cơng tỉnh123451234512345123451234512345123451234512345123451

1

12

2

23

3

34

4

45

5

51234512345123451234512345110

Anh/Chị hài lòng với cung cách phục vụ và những

cam kết của Trung tâm Hành chính cơng tỉnh

Anh/Chị hài lòng với chất lượng giải quyết thủ tục

HL3

hành chính tại Trung tâm Hành chính cơng tỉnh

HL21234512345Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng câu hỏi khảo sát

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×