Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a) Quy định về điều kiện chung bảo đảm ATTP trong hoạt động thương mại

a) Quy định về điều kiện chung bảo đảm ATTP trong hoạt động thương mại

Tải bản đầy đủ - 0trang

thiết bị phục vụ kinh doanh, điều kiện đối với người thực hiện quá trình kinh

doanh thực phẩm, điều kiện về bảo quản thực phẩm và điều kiện về vận

chuyển thực phẩm.

* Điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở (nơi kinh doanh)

Những điều kiện phải đáp ứng về cơ sở vật chất là các yêu cầu về: diện

tích mặt bằng, kết cấu, vật liệu xây dựng nhà xưởng, kiến trúc khu vực kinh

doanh, các điều kiện về môi trường,… nhằm bảo đảm cho thực phẩm được an

toàn trong suốt quá trình kinh doanh. Điều kiện này được quy định tại Điều

19, Luật An toàn thực phẩm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành quy

định này. Hiện nay, Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Cơng Thương và Bộ Nông

nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành một số văn bản quy phạm pháp

luật quy định về điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở kinh doanh, đó là:

Thơng tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12/09/2012 quy định về điều kiện chung

bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (sau đây gọi là

Thông tư số 15/2012/TT-BYT); Nghị định số 67/2016/NĐ-CP ngày

01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực

phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế; Nghị định số

77/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy

định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc

tế, hóa chất, vật liệu nổ cơng nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh

thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Cơng Thương. Theo đó,

các tổ chức, cá nhân căn cứ vào mặt hàng, lĩnh vực kinh doanh của mình thuộc

quản lý chuyên ngành của Bộ nào để đáp ứng các điều kiện về cơ sở kinh

doanh. Tuy nhiên, về cơ bản, các nơi diễn ra hoạt động kinh doanh thực phẩm

phải đáp ứng các yêu tại Điều 19, Luật ATTP 2010 và Điều 5, Thơng tư

15/2012/TT-BYT, đó là các u: về diện tích kinh doanh; về khu vực kinh

doanh; về thiết kế nhà xưởng phục vụ kinh doanh; về kết cấu và xây dựng;

về vệ sinh mơi trường; vềduy trì điều kiện bảo đảm ATTP và lưu dữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ thực

phẩm phục vụ truy xuất nguồn gốc khi có sự cố về ATTP.

Như vậy, có thể thấy, các điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở buôn

bán hàng hóa thực phẩm và cung ứng dịch vụ liên quan đến thực phẩm được

pháp luật quy định cụ thể và chi tiết. Việc quy định chi tiết như trên thể hiện

yêu cầu khắt khe của nhà nước đối với các chủ thể khi tạo dựng nơi buôn bán,

cung ứng dịch vụ liên quan đến thực phẩm nhằm ngăn chặn tối đa nguy cơ

gây mất ATTP có thể xảy ra trong suốt quá trình này.

* Điều kiện về trang thiết bị, dụng cụ:

Để bảo đảm ATTP trong hoạt động thương mại, việc đặt ra các yêu cầu

đối với trang thiết bị, dụng cụ phục vụ hoạt động mua bán, cung ứng dịch vụ

là hết sức quan trọng. Trong quá trình hoạt động thương mại thực phẩm, việc

sử dụng những trang thiết bị, dụng cụ là tất yếu, việc đề ra và triệt để tuân thủ

các yêu cầu đối với các trang thiết bị, dụng cụ này nhằm ngăn chặn các tác

nhân làm cho thực phẩm bị ơ nhiễm có thể gây hại đến tính mạng và sức khỏe

người tiêu dùng. Nói cách khác, việc đặt ra các yêu cầu đối với trang thiết bị,

dụng cụ là nhằm ngăn ngừa các yếu tố về sinh học, hóa học và vật lý có thể

làm cho thực phẩm khơng an tồn đối với người sử dụng.

Để bảo đảm ATTP, các cơ sở hoạt động thương mại thực phẩm phải đáp

ứng các yêu cầu về trang thiết bị, dụng cụ được quy định tại Điều 6, Thơng tư

số 15/2012/TT-BYT, đó là các u cầu về: Sự đầy đủ của trang thiết bị phục

vụ kinh doanh, bảo quản của từng loại thực phẩm và các quy định về quy

trình, chế độ vệ sinh đối với cơ sở; Về trang thiết bị để kiểm soát nhiệt độ, độ

ẩm, gió và các yếu tố ảnh hưởng tới ATTP theo yêu cầu kỹ thuật của từng loại

sản phẩm thực phẩm trong q trình kinh doanh; Về thiết bị phòng chống cơn

trùng và động vật gây hại; Về độ chính xác và chế độ bảo dưỡng, kiểm định

đối với các thiết bị, dụng cụ giám sát, đo lường chất lượng.* Điều kiện đối với người thực hiện hoạt động thương mại thực phẩm:

Những người làm việc tại cơ sở kinh doanh thực phẩm là những người

thường xuyên tiếp xúc với thực phẩm, vì vậy những tác nhân có thể gây mất

ATTP có thể thơng qua họ để làm ơ nhiễm thực phẩm. Bởi vậy, việc quy định

những yêu cầu đối với người trực tiếp kinh doanh thực phẩm là hết sức cần

thiết nhằm ngăn chặn những mối nguy về ATTP. Pháp luật đặt ra các yêu cầu

đối với người kinh doanh thực phẩm là phải đáp ứng đủ điều kiện về kiến

thức, sức khỏe và thực hành ATTP. Về kiến thức, chủ cơ sở, người trực tiếp

kinh doanh thực phẩm phải học tập kiến thức vệ sinh ATTP theo quy định và

có xác nhận tập huấn kiến thức ATTP do cơ sở có thẩm quyền cấp (khoản 1,

Điều 7, Thơng tư số 15/2012/TT-BYT). Về sức khỏe, chủ cơ sở, người quản

lý có tiếp xúc với thực phẩm và người trực tiếp kinh doanh thực phẩm phải

được khám sức khỏe định kỳ ít nhất mỗi năm một lần (và phải có Giấy xác

nhận đủ điều kiện sức khoẻ theo quy định của Bộ Y tế). Người đang mắc các

bệnh hoặc chứng bệnh thuộc danh mục các bệnh hoặc chứng bệnh truyền

nhiễm mà người lao động không được phép tiếp xúc trực tiếp trong quá trình

kinh doanh thực phẩm, đã được Bộ Y tế quy định (Lao, kiết lỵ, thương hàn, ỉa

chảy, tả, mụn nhọt, són đái, són phân, viêm gan siêu vi trùng, viêm mũi, viêm

họng mủ, các bệnh ngoài da, các bệnh da liễu, những người lành mang vi

khuẩn gây bệnh đường ruột) thì khơng được tham gia trực tiếp vào quá trình

kinh doanh thực phẩm. Về thực hành, người trực tiếp kinh doanh thực phẩm

phải thực hiện các yêu cầu bảo đảm vệ sinh đối với thực phẩm như: phải mặc

trang phục bảo hộ riêng; không hút thuốc, khạc nhổ trong khu vực kinh doanh

thực phẩm.

* Điều kiện về bảo quản thực phẩm:

Bảo quản thực phẩm là để giữ được chất lượng thực phẩm như ban đầu

(tự nhiên) không bị hư hỏng, nhiễm bẩn, biến chất trong thời hạn bảo quản.Mục tiêu cụ thể của bảo quản thực phẩm là bảo vệ thực phẩm không bị ô

nhiễm bởi vi sinh vật, hoá chất và mối nguy vật lý. Vi sinh vật ln có trong

thực phẩm, do vậy tiêu diệt và ngăn cản sự hoạt động của các loại vi khuẩn,

nấm mốc, nấm men và đề phòng sự phát triển sinh sản của chúng trong thực

phẩm là nhiệm vụ của cơng việc bảo quản thực phẩm.

Vai trò của bảo quản thực phẩm rất quan trọng trong việc tránh các mối

nguy ngây ô nhiễm thực phẩm trong hoạt động thương mại thực phẩm. Ví dụ,

độc tố vi nấm Aflatoxin có thể gây ung thư gan, gây giảm năng suất sữa,

trứng trên động vật ni (bò, cừu, gia cầm...), độc tố này lại bền vững với

nhiệt, đun nóng thơng thường khơng phá huỷ được chúng. Biện pháp tốt nhất

phòng Aflatoxin là thực hiện bảo quản khơ, thống mát, tránh cho thực phẩm

bị nhiễm mốc. Hay sự sai sót trong việc bảo quản thực phẩm bằng chiếu xạ sẽ

làm cho thực phẩm bị nhiễm các chất phóng xạ và gây hại cho người sử dụng

khi ăn, uống phải chúng. Do đó, việc pháp luật đặt ra các yêu cầu nghiêm ngặt

trong việc bảo quản thực phẩm là hết sức cần thiết, tránh cho thực phẩm bị ơ

nhiễm, bảo đảm an tồn cho người tiêu dùng.

Những yêu cầu cụ thể đối với bảo quản thực phẩm trong kinh doanh

được quy định tại Điều 8, Thơng tư số 15/2012/TT-BYT. Theo đó, thực phẩm

phải được bảo quản trong khu vực chứa đựng, kho riêng và phải bảo đảm các

yêu cầu nghiêm ngặt, cụ thể là các yêu cầu: đối với khu vực chứa đựng/ kho

bảo quản; đối với thiết bị, dụng dụng cụ phục vụ bảo quản thực phẩm; đối với

quy cách bảo quản.

* Điều kiện bảo đảm ATTP trong vận chuyển:

Trong vận chuyển thực phẩm phục vụ kinh doanh, các tổ chức, cá nhân

phải tuân thủ các điều kiện được quy định tại Điều 21, Luật ATTP. Bên cạnh

đó, khoản 2, Điều 33, Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của

Chính Phủ cũng quy định một số điều kiện bảo đảm ATTP trong vận chuyểnthực phẩm. Theo đó, trong q trình vận chuyển thực phẩm, tổ chức, cá nhân

thực hiện vận chuyển thực phẩm phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về

phương tiện vận chuyển và cơ chế vận chuyển.

Như vậy, pháp luật đã quy định khá đầy đủ, cụ thể và chi tiết về những

điều kiện bảo đảm ATTP trên bình diện chung nhất cho các khâu, các cơng đoạn

của q trình kinh doanh thực phẩm. Đó là các yêu cầu cụ thể về cơ sở kinh

doanh (nơi diễn ra hoạt động kinh doanh) thực phẩm, đối với người kinh doanh

thực phẩm, đối với việc bảo quản và vận chuyển thực phẩm. Đây là những

nghĩa vụ pháp lý bắt buộc của các tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm.

b) Quy định về điều kiện bảo đảm ATTP trong kinh doanh thực phẩm

đối với một số trường hợp cụ thể

Ngoài những điều kiện chung về bảo đảm ATTP trong hoạt động thương

mại là những điều kiện bắt buộc phải tuân thủ đối với tất cả các tổ chức, cá

nhân kinh doanh thực phẩm, pháp luật về ATTP trong hoạt động thương mại

còn quy định một số điều kiện bảo đảm ATTP cho những cơ sở kinh doanh

thực phẩm cụ thể do tính chất đặc thù của loại sản phẩm, hình thức và quy mơ

kinh doanh.

* Điều kiện bảo đảm ATTP trong kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ:

Theo khoản 1, Điều 2, Thông tư số 16/2012/TT-BYT ngày 22/10/2012

của Bộ Y tế Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất,

kinh doanh thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc

phạm vi quản lý của Bộ Y tế (sau đây gọi là Thông tư số 16/2012/TT-BYT),

cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ là cơ sở kinh doanh thực phẩm ở quy mơ

hộ gia đình, hộ cá thể có hoặc khơng có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

thực phẩm. Do tính chất nhỏ lẻ, dễ thực hiện, yêu cầu về vốn đầu tư không

cao nên hoạt động kinh doanh thực phẩm theo phương thức nhỏ lẽ hiện rất

phổ biến ở nước ta. Tuy nhiên, đây là nhóm đối tượng ln tiềm tàng nguy cơgây mất ATTP khó kiểm sốt được nguồn gốc của thực phẩm đầu vào, trình

độ dân trí và kiến thức ATTP thấp,… Chính bởi lý do đó, pháp luật về ATTP

có những quy định riêng về điều kiện bảo đảm ATTP đối với loại hình kinh

doanh này.

Theo Điều 22, Luật An tồn thực phẩm năm 2010, Chương V, Thông tư

số 16/2012/TT-BYT, Mục 8, Chương VII, Nghị định số 77/2016/NĐ-CP, các

hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể khi thực hiện kinh doanh thực phẩm phải

đáp ứng những điều kiện và yêu cầu cụ thể về địa điểm, cơ sở vật chất, trang

thiết bị, dụng cụ phục vụ kinh doanh, kho chứa thực phẩm và người trực tiếp

kinh doanh. Đây là những điều kiện bắt buộc đối với hoạt động kinh doanh

thực phẩm nhỏ lẻ. Nếu thiếu một trong những điều kiện này, các cơ quan

quản lý nhà nước chuyên ngành về ATTP sẽ áp dụng các chế tài xử lý vi

phạm đối với họ.

* Điều kiện bảo đảm ATTP trong hoạt động kinh doanh thực phẩm tươi

sống:

Theo khoản 21, Điều 2, Luật ATTP, “Thực phẩm tươi sống là thực phẩm

chưa qua chế biến bao gồm thịt, trứng, cá, thuỷ hải sản, rau, củ, quả tươi và

các thực phẩm khác chưa qua chế biến”. Nhằm bảo đảm ATTP trong kinh

doanh thực phẩm tươi sống, ngoài những điều kiện chung đối với bất kỳ cơ sở

kinh doanh thực phẩm cần phải có, các cơ sở kinh doanh thực phẩm tươi sống

còn phải đáp ứng các u cầu riêng do tính chất của hàng hóa là thực phẩm

chưa qua chế biến. Những yêu cầu này được quy định tại khoản 1, Điều 24,

Luật ATTP năm 2010 cũng như các quy định trong các văn bản QPPL do Bộ

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành hướng dẫn thực hiện. Theo

đó, các cơ sở kinh doanh thực phẩm tươi sống phải tuân thủ các quy định

pháp luật về điều kiện bảo đảm ATTP đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa

đựng thực phẩm (Điều 18, Luật ATTP năm 2010); điều kiện bảo đảm ATTP

trong bảo quản thực phẩm (Điều 20, Luật ATTP năm 2010); Điều kiện bảoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a) Quy định về điều kiện chung bảo đảm ATTP trong hoạt động thương mại

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×