Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 5. Cơ Cấu Phân Cứng Và Bộ Điều Khiển

Chương 5. Cơ Cấu Phân Cứng Và Bộ Điều Khiển

Tải bản đầy đủ - 0trang

0.318 N.m | 3000 r/mBảng 2 Thông số Servo motor Robot UP6

Chi tiết cơ cấu

Khớp 1 S axisHình 25 Bảng vẽ kỹ thuật Khớp S`49Khớp 2 L axis & 3 U axis`50Hình 26 Bảng vẽ kỹ thuật Khớp L UKhớp 4 R axis`51Hình 27 Bảng vẽ kỹ thuật Khớp RKhớp 5 B axis & 6 T axis`52Hình 28 Bảng vẽ kỹ thuật Khớp B T`535.2. Driver Servo HIWIN D1 seriesHình 29 Driver HIWIN D1 Series

Hiwin driver D1 là dòng Driver dùng để điều khiển Servo motor với:Độ ổn định cao ,

Tốc độ cao

Momen xoắn

Hiệu suất cao

Hệ số sinh thái thấp

Làm việc ổn định

Khả năng chẩn đoán lỗi cao

Nhiều chế độ điều khiển: Điều khiển vị trí, điều khiên vận tốc, điều khiển

Momen. Được ứng dụng nhiều trong Tự động hóa, bán dẫn, CNC, và công

nghệ FPD`54Thông số kĩ thuật Driver`55`565.3. Giới thiệu vi điều khiển STM32F407Hình 30 Board STM32F407MCU trung tâm lựa chọn để điều khiển các động cơ và giao ti ếp v ới máy tính

là STM32F407RGT6, dòng MCU Cortex M4 của hãng ST v ới các đ ặc đi ểm n ổi

trội như:

 Tần số hoạt động lên tới 168 Mhz.

 Có bộ FPU hỗ trợ tính tốn số có dấu phẩy động, tích hợp các th ư vi ệnDSP.

Chế độ standby tiết kiệm năng lượng

Bộ nhớ lớn (lên đến 1 MB đối với Flash và 192 Kbytes đối với SRAM).

16 bộ DMA, 8 kênh trên mỗi bộ DMA.

Hỗ trợ các chuẫn debug:

o JTAG, SWD (Serial Wire Debug)

o Cortex-M4F Embedded trace Macrocell

Hỗ trợ các giao thức truyền thông: I2C, SPI, USART/UART, CAN, SDIO,USB 2.0…

 Bộ tạo giá trị ngẫu nhiên (analog random number generator)

 RTC

 Nhiều chân I/O`57Với số ngoại vi lớn và nhiều bộ Timer, mỗi Timer hỗ trợ điều xung PWM cho 4

kênh, nên MCU này thích hợp cho ứng dụng điều khi ển cần nhi ều tín hi ệu

PWM.

5.4. Giới thiệu Board mạch Rasperry Pi 3Thơng tin cấu hình Raspberry Pi 3:Broadcom BCM2837 chipset running at 1.2 GHz

64-bit quad-core ARM Cortex-A53

802.11 b/g/n Wireless LAN

Bluetooth 4.1 (Classic & Low Energy)

Dual core Videocore IV® Multimedia co-processor

1 GB LPDDR2 memory

Supports all the latest ARM GNU/Linux distributions and Windows 10 IoT

MicroUSB connector for 2.5 A power supply

1 x 10/100 Ethernet port

1 x HDMI video/audio connector

1 x RCA video/audio connector

4 x USB 2.0 ports

40 GPIO pins

Chip antenna`58 DSI display connector

 MicroSD card slot

 Dimensions: 85 x 56 x 17 mm5.5. Bộ điều khiển Robot

5.5.1. Sơ đồ Nguyên Lý

5.5.1.1. Khối nguồnHình 31 Khối nguồn bộ điều khiển

5.5.1.2. Khối giao tiếp`59Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 5. Cơ Cấu Phân Cứng Và Bộ Điều Khiển

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×