Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các giải pháp từ phía Cơ quan BHXH:

Các giải pháp từ phía Cơ quan BHXH:

Tải bản đầy đủ - 0trang

cả BHXH bắt buộc lẫn BHXH tự nguyện thì một trong những biện pháp

không thể thiếu được mà cơ quan BHXH cần làm đó là cơng tác dân vận,

thơng tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức về BHXH rộng rãi tới người dân

lao động để họ biết được quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia BHXH.

Đồng thời nên kiến nghị với các cơ quan chức năng để mở rộng phạm vi đối

tượng đến cả những cơ sở sản xuất có thuê mướn dưới 10 lao động, khu vực

kinh tế có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên không phân biệt thành phần,

khu vực kinh tế. Điều đó vừa phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội khách

quan, vừa phù hợp với nguyên tắc và quy luật của bảo hiểm, lấy số đơng bù

số ít.

 Sử dụng các biện pháp tác động trực tiếp vào uy tín kinh doanh của

doanh nghiệp: Cơ quan BHXH cần phối hợp với các cơ quan truyền thông

để tiến hành công tác biểu dương khen ngợi đối với các doanh nghiệp nộp

nhanh, đủ, đúng hạn. Đồng thời, đối với các doanh nghiệp nợ đóng, chậm

đóng BHXH từ 6 tháng trở lên, cơ quan BHXH sẽ đưa tên cụ thể và tình

trạng nợ hiện tại của doanh nghiệp lên các phương tiện thông tin đại chúng,

thông qua dư luận xã hội gây sức ép, buộc các doanh nghiệp nhanh chóng

giải quyết số nợ để bảo vệ hình ảnh, uy tín kinh doanh của mình.

 Ứng dụng rộng rãi cơng nghệ thơng tin, hiện đại hóa hệ thống

quản lý BHXH từ địa phương đến Trung ương. Triển khai đưa các ứng dụng

phần mềm quản lý thu BHXH về các địa phương, nhằm thiết lập hệ thống

quản lý BHXH thống nhất trong cả nước, qua đó thanh tra, giám sát chặt

chẽ hơn cơng tác thu BHXH, nhanh chóng phát hiện và xử lý kịp thời

những trường hợp vi phạm, tránh trường hợp nợ cũ chồng chất nợ mới

Để đảm bảo nguồn quỹ thực hiện việc chi trả BHXH, Nhà nước, cơ

quan BHXH cùng các bộ, ngành liên quan cần có sự phối hợp chặt chẽ và

hỗ trợ kịp thời để công tác thu BHXH thực sự đạt hiệu quả, đóng góp vào

ngân sách Nhà nước để thực hiện những chính sách BHXH nói riêng và

phúc lợi xã hội nói chung.KẾT LUẬN

BHXH ở Việt Nam từ lâu đã trở thành một bộ phận quan trọng trong

hệ thống các chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Với bản chất chăm

lo cho một vòng đời người, BHXH càng có ý nghĩa quan trọng và liên quan

trực tiếp đến việc ổn đinh đời sống của hàng triệu NLĐ và gia đình họ trong

các trường hợp ốm đau, thai sản, chế độ hưu, TNLĐ cũng như sự ổn định

của sự phát triển kinh tế đất nước. Kể từ khi BHXH được thành lập

năm1945 đến nay BHXH đã tạo được sự an tâm và niềm tin vững chắc cho

mọi tầng lớp lao động. Tuy nhiên trong thực tế chính sách BHXH chưa được

nhất quán cao, sự hiểu biết của người dân về BHXH cũng như công tác

tuyên truyền về BHXH chưa được rộng khắp nên đối tượng tham gia BHXH

còn hạn chế nên đã gây khơng ít khó khăn cho việc tạo lập quỹ BHXH và

đặc biệt là cho công tác thu BHXH ở Việt Nam như hiện nay.

Với việc nghiên cứu đề tài: “Kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao

hiệu quả của công tác thu BHXH ở Việt Nam” đã khẳng định tầm quan trọng

của chính sách BHXH ở Việt Nam nói chung và sự không thể không thực

hiện nghiêm túc trong công tác thu BHXH nói riêng để hình thành nên

nguồn quỹ BHXH nhằm đảm bảo việc thực hiện tốt chính sách BHXH. Để

cơng tác thu BHXH đạt kết quả cao hơn nữa, đề tài đã đưa ra một số kiến

nghị đối với chính sách BHXH nói chung, đối với cơng tác thu đóng BHXH

nói riêng và đối với Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả của cơng tác thu

BHXH ở Việt Nam góp phần ổn định đời sống cho NLĐ, giảm chi cho Ngân

sách Nhà nước.TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Luật BHXH 2006

2. Nghị định 152/2006/NĐ-CP

3. Niên giám thống kê 2007

4. Báo cáo tổng kết hàng năm của Vụ BHXH

5. Báo cáo tổng kết hàng năm của BHXH VN

Website:

- http://www.baohiemxahoi.gov.vn/

- http://vietbao.vn/Xa-hoi/

- http://dddn.com.vn/2008101601559759cat84/

- http://www.laodong.com.vn/Home/Doi-tuong-duoc-huong-BHXHmot-lan/20091/121332.laodong/

- http://www.baomoi.com/Info/Nam-2007-du-toan-tong-thu-BHXHBHYT-la-28357-ty-dong/144/1036251.epi/

- http://www.webbaohiem.net/

- http://forum.bhxhhcm.org.vn/forums/default.aspx/

- http://irv.moi.gov.vn/congnghieponline/tintuc/2009/1/20842.ttvn/Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các giải pháp từ phía Cơ quan BHXH:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×