Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LUẬT BIỂN QUỐC TẾ

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LUẬT BIỂN QUỐC TẾ

Tải bản đầy đủ - 0trang

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LUẬT BIỂN QUỐC TẾ2. Quá trình pháp điển hóa luật biển quốc tếHội nghị quốc tế về luậtHội nghị quốc tế về biểnHội nghị quốc tế về biểnbiển đầu tiên tại Lahaylần thứ 2 do LHQ triệulần thứ 3 do LHQ triệu1930tập tại Giơnevotập tại Giơnevo1930195819601973 - 19824 Công ước quốc tế về Luật Biển: Công ước về lãnh hải và

vùng tiếp giáp lãnh hải; Công ước về đánh cá và bảo tồn tài

nguyên sinh vật; Công ước về thềm lục địa; Công ước về biển

Hội nghị quốc tế về biểnHội nghị

quốc

tế vềđược

biển giải

cả. Tuy nhiên một số nội dung quan

trọng

chưalần thứ 1 do LHQ triệuthứeo3 biển

do LHQ

triệu

quyết: chiều rộng lãnh hải, quyền đilần

qua

quốc

tế, giớitập tại Giơnevotậpthềm

tại Giơnevo

hạn vùng đánh cá, ranh giới ngoài của

lục địa2. Các nguyên tắc của luật biển quốc tếNguyên tắc tự do biển cảNguyên tắc đất thống trị biểnNguyên tắc di sản chung của lồi ngườiNgun tắc cơng bằng2.1 Ngun tắc tự do biển cảHƯ Versailles, hiến ước Hội Quốc liên,

Tun bố Barcelona 1921 cơng nhận tự do

hàng hảiLịcìn

hhsnht

h

Cuộc đối đầu giữa 2 học thuyết Mare liberum và Mare

clausumTuyên bố 6/5/1609 của Vua Jacques I cấm người người nước ngoài vào đánh cá trong khu

vực Biển Bắc nhằm bảo đảm nghề cá ở AnhSắc chỉ Inter Coetera của Alexandre VI – tk xv -> HƯ

Tordesillas giữa TBN và BĐNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LUẬT BIỂN QUỐC TẾ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×