Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các phương pháp gia công cắt gọt kim loại

Các phương pháp gia công cắt gọt kim loại

Tải bản đầy đủ - 0trang

Gia cơng cắt gọt kim loại có phoi phổ biến :

1Tiện( Turning)2Phay(Milling)3KhoanKhoan( Drilling)Phay

456KhoétMài

MàiTaroBào

TiệnMàiTiện:

Tiện là công nghệ cắt gọt kim loại thông dụng nhất hiện nay, máy tiện chiếm khoảng 25% đến 35% tổng số

thiết bị trong các phân xưởng gia công cắt gọt.Phương pháp TiệnPhay:

Phay là phương pháp gia công khá phổ biến, chiếm khoảng 20% trong tổng số máy cơng cụPhương pháp phayKhoan:• Khoan là phương pháp cơ bản để tạo lỗ từ phôi đặc và được sử dụng rất phổ biếnPhương pháp KhoanKhoét:

Khoét là phương pháp gia công mở rộng lỗ, trên các loại máy như Khoan, Tiện, PhayPhương phép KhtMài:

Mài: Mài tròn ngồi, mài tròn trong, mài vơ tâm, mài tròn có tâm, mài phẳng,..Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các phương pháp gia công cắt gọt kim loại

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×