Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. THÔNG SỐ HÌNH HỌC GÓC CẮT DAO TIỆN a) Các góc dao

I. THÔNG SỐ HÌNH HỌC GÓC CẮT DAO TIỆN a) Các góc dao

Tải bản đầy đủ - 0trang

 Góc trước chính �: là góc giữa mặt trước và mặt đáy đotrong tiết diện chính. Góc� có ảnh hưởng đến q trình thốt phoi khi cắt. Góc sau chính α : Là góc giữa mặt sau chính và mặt cắt đotrong tiết diện chính. Góc sau ảnh hưởng tới quá trình cắt và độ nhám bề mặt.α và góc � là hai góc độc lập được

chọn trước tùy theo yêu cầu gia công (vật

liệu, chất lượng bề mặt gia cơng …), còn hai

góc � và � là hai góc phụ thuộc vào góc α

và �. GócGóc sắc chính � :

� là góc giữa mặt trước và mặt sau chính đo trong

tiết diện chính.

� + � + α = 90 (độ)

Góc cắt chính �: là góc giữa mặt trước và mặt cắt đo

trong tiết diện chính.Góc nghiêng của lưỡi cắt:

Góc nghiêng chính �: là góc giữa hình chiếu của lưỡi cắt chính

trên mặt đáy và phương chạy dao.3

1φ123’ω

1’2’Mặt

φ đáyb) Mặt dao

 Mặt trước (1) là mặt mà phoi sẽ tiếp xúc và theo đó thốt

ra trong q trình cắt.

 Mặt sau chính (2) là mặt dao đối diện với mặt đang gia

công.

 Mặt sau phụ (3) là mặt dao đối diện với mặt đã gia công.

 Các mặt này có thể là mặt phẳng hoặc cong. Giao tuyến

của chúng tạo thành các lưỡi cắt của daoc) Các lưỡi cắt của dao tiện

 Lưỡi cắt chính (5) là giao tuyến của mặt trước và mặt sauchính, giữ nhiệm vụ trực tiếp cắt gọt ra phoi trong quá

trình cắt Lưỡi cắt phụ (6) là giao tuyến của mặt trước và mặt sauphụ. Phần nối tiếp giữa các lưỡi cắt gọi là mũi dao (4)Lưỡi cắt chính và lưỡi cắt phụ tạo thành góc mũi dao s (Hình 3).Góc này nên lựa càng lớn càng tốt nhằm cải thiện sự tỏa nhiệt

và sự ổn định của dao tiện.Để tránh mũi dao (cạnh cắt) bị mẻ thì góc mũi dao phải bo tròn.Thơng thường bán kính góc mũi dao từ 0,4 mm đến

2,4mm.Độ lớn của bán kính mũi và bước dẫn tiến xác định

độ nhấp nhơ lý thuyết nở chi tiết (Hình 4).DAO TIỆN HỢP KIM

Thơng số hình học góc cắt tương tự như dao tiện

thông thường. Sự ổn định của mảnh cắt trở mặt tăng lên khi góc mũi vàbán kính mũi tăng. Khi sử dụng bán kính mũi lớn thì lực đẩy cho dụng cụ vàchi tiết qua độ lớn của của lực thụ động Fp mạnh hơn

(Hình 1). Lực này có thể dẫn đến sự rung và làm xấu đi độ

bóng bề mặt. Sự cắt gián đoạn và gia cơng phá mạnh, dự kiến mộtgóc trước âm (-4° đến -8°) trong tiện tinh và tiện trong,

ưu tiên chọn một góc trước dương hay góc trung lập (0)

để bể mặt chi tiết khơng bị hư hỏng do phoi thốt ra.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. THÔNG SỐ HÌNH HỌC GÓC CẮT DAO TIỆN a) Các góc dao

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×