Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khuyếch đại quang sợi EDFA

Khuyếch đại quang sợi EDFA

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khuyếch đại quang sợi EDFA

• Lý thuyết khuyếch đại trong EDFA-Ion Er+3 hấp thụ photon của laser bơm chuyển lên mức năng lượng cao

hơn.

-Ion kích thích sau một thời gian sẽ chuyển về mức năng lượng nền và

phát xạ photon theo hai quá trình phát xạ tự phát và phát xạ kích thích.

-Phát xạ kích thích là cơ chế khuyếch đại tín hiệu, phát xạ tự phát gây ra

nhiễu quang trong bộ khuyếch đại.

2/25/19113Khuyếch đại quang sợi EDFA

• Lý thuyết khuyếch đại trong EDFA2/25/19114Khuyếch đại quang sợi EDFA

• Yêu cầu đối với nguồn bơm

– Bước sóng bơm:– Cơng suất bơm: cơ vài chục tới 100 mW

2/25/19115Khuyếch đại quang sợi EDFA

• Yêu cầu đối với nguồn bơm

– Kiểu bơm: bơm thuân, bơm ngược và bơm hai

chiều

Sợi pha Er3+Bộ cách liBộ cách liCouplerLaser

bơm2/25/19CouplerLaser

bơm116Khuyếch đại quang sợi EDFA

• Phổ khuyếch đạiPhổ khuyếch đại và hấp thụ của bộ khuyếch đại EDFA có lõi pha tạp Ge

2/25/19117Khuyếch đại quang sợi EDFA

• Lý thuyết khuyếch đại

– Mật độ ion của 2 trạng thái nền N1 và kích thích N2:ja, je – mặt cắt hấp thụ và phát xạ tại tần số j, j = p,s. s, p – thơng lượng photon của

các sóng tín hiệu và sóng bơm tương ứng. Pj – cơng suất quang, aj – diện tích mặt cắt

mode sợi quang tại j . T1 – thời gian sống tự phát của trạng thái kích thích (~ 10 ms)– Sự thay đổi cơng suất tín hiệu và sóng bơm dọc theo

, ’ – hệ số suy hao sợi quang tại các

chiều dài bộ khuyếch đại:

bước sóng tín hiệu và bơm tương ứng

s, p – hệ số giam hãm tại các sóng tín

hiệu và sóng bơm tương ứng.2/25/19118Khúch đại quang sợi EDFA

• Lý thuyết khuyếch đại

– Mật độ ion trạng thái kích thích N2:– Mật độ ion trạng thái nền N1

N1 = NT – N2, NT – mật độ ion tổng Cơng suất tín hiệu và sóng bơm tại đầu ra sợi quang

có thể xác định được:

• Tích phân tồn bộ chiều dài sợi EDF2/25/19119Khúch đại quang sợi EDFA

• Các đăc tính của EDFA

– Hê số khuyếch đại GPhụ thuộc:

- Nồng độ pha tạp

- Cơng suất tín hiệu vào

- Cơng suất bơm

- Chiều dài sợi

Tùy thuộc ứng dụng để điều chỉnh các yếu tố trên để có G mong muốn

2/25/19120Khúch đại quang sợi EDFA

• Các đăc tính của EDFA

– Hê số khuyếch đại GHệ số khuyếch đại tín hiệu nho như là hàm của (a) công suất bơm,

(b) độ dài sợi EDF tai bước sóng bơm 1.48 m

2/25/19121Khúch đại quang sợi EDFA

• Các đăc tính của EDFA

– Cơng suất bão hoa:2/25/19122Khúch đại quang sợi EDFA

• Nhiêu bơ khuyếch đại2/25/19123Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khuyếch đại quang sợi EDFA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×