Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kỹ thuật bù điện

Kỹ thuật bù điện

Tải bản đầy đủ - 0trang

Kỹ thuật bù điện

1. Kỹ thuật bù trướcVới C>0, ban đầu xung được nén

2/25/19Sự phụ thuộc của BL vào C143Kỹ thuật bù điện

1. Kỹ thuật bù trước:

Tần số của laser DFB được

điều chế FM thông qua

điều chế trực tiếp2/25/19144Kỹ thuật bù điện

1.

•   Kỹ thuật bù sau:

- Sử dụng kỹ thuật điện để bù GVD tại máy thu:

- Dùng thu coherent (thu heterodyne)

- Cho tín hiệu qua bộ lọc có hàm truyền đạt:2/25/19145Các kỹ thuật bù tán sắc

• Sử dụng sợi DCF:– Điều kiện: D1L1 + D2L2 = 0

– Hê số D của sợi DCF: -60  -300 ps/km/nm2/25/19146Kỹ thuật bù quang

• Sử dụng sợi DCF:2/25/19147Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kỹ thuật bù điện

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×