Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Xu hướng tích hợp IP/WDM

Xu hướng tích hợp IP/WDM

Tải bản đầy đủ - 0trang

Xu hướng tích hợp IP/WDM

• Ưu điểm của IP: khả năng kết nối đơn giản, dễ dàng và

linh hoạt

- Sự phát triển bùng nổ của lưu lượng IP ,

- Sự phát triển mạnh mẽ của Internet và intranet diện rộng

- Sự hội tụ nhanh chóng của các dịch vụ IP tiên tiến

- Sự phát triển mạnh mẽ công nghệ truyền tải IP (IPv6).

=> IP đang trở thành giao thức truyền tải chính trên tất cả các cơ sở

hạ tầng truyền tải thông tin hiện nay cũng như trong tương lai.2/25/19207Xu hướng tích hợp IP/WDM

• Ưu điểm của WDM: khả năng truyền tải tốc độ cao,

dung lượng truyền dẫn lớn và linh hoạt trong chuyển

mạch=>WDM trở thành công nghệ nền tảng cho tất cả các cơ sở hạ tầng

mạng truyền tải.

2/25/19208Xu hướng tích hợp IP/WDM

• Xu hướng tích hợp IP/WDM

– Giảm tính năng dư thừa

– Giảm mào đầu giao thức

– Đơn giản hố cơng việc quản lý2/25/19209Các mơ hình kết nới mạng IP/WDM

• Mơ hình kết nối mạng IP/WDM: WDM cấu hình lại và WDM

chuyển mạch2/25/19210Mơ hình kết nới mạng IP/WDM

• Cấu trúc mạng IP/WDM điểm – điểm

- Cấu trúc mạng hồn

tồn tĩnh

- Các thiết bị quang

khơng hình thành 1

mạng mà chỉ là các

tuyến điểm điểm

- Sử dụng bộ định

tuyến IP để kết nối

định hướng tới các bộ

định tuyến IP khác

thông qua sợi quang

trên các kênh bước

sóng

2/25/19211Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xu hướng tích hợp IP/WDM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×