Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số công nghệ điều khiển

Một số công nghệ điều khiển

Tải bản đầy đủ - 0trang

Một số công nghệ điều khiển2/25/19246Một số công nghệ điều khiển2/25/19247Một số công nghệ điều khiển2/25/19248Một số công nghệ điều khiển

• Mạng quang chuyển mạch tự động ASON

Mạng quang thế hệ mới có khả năng duy trì dịch vụ trong trường hợp cả

đường làm việc và đường bảo vệ đều bị gián đoạn bằng cách tự động tìm

và thiết lập kênh truyền mới.2/25/19249Mợt sớ cơng nghệ điều khiển

• Mạng quang chuyển mạch tự động ASONMơ hình kiến trúc ASON

2/25/19Mơ hình xếp chồng clientserver của ASON

250Một số cơng nghệ điều khiển

• GMPLS và MPλS

– MPLS tổng quát: cải tiến về định tuyến và báo hiêu  mở

rông vùng điều khiển trên cả miền quang

– Mạng GMPLS khơng chỉ có thể chuyển các gói IP mà con có

thể chuyển mạch các dữ liêu TDM, bước sóng quang (MP

λS)

– Trong GMPLS, măt phẳng điều khiển và măt phẳng dữ liêu

được tách riêng biêt

– Các lớp sử dụng chung măt phẳng điều khiển  GMPLS có

khả năng thiết lâp tuyến quang mơt cách nhanh chóng và

chuẩn xác theo yêu cầu của lớp IP

2/25/19251Một số cơng nghệ điều khiển

• GMPLS

– Xu hướng tiến triển của các ngăn xếp giao thức

cho IP over WDM2/25/19252Một số công nghệ điều khiển

• GMPLS

– Xác định một phân cấp 5 lớp với các khả năng:

Chuyển mạch gói (PSC)

Chuyển mạch lớp 2 (L2SC)

Chuyển mạch TDM

Chuyển mạch bước sóng (LSC)

Chuyển mạch sợi quang (FSC)– Mở rộng các giao thức định tuyến: OSPF-TE và ISIS-TE

– Mở rộng các giao thức báo hiệu: RSVP-TE và CRLDP

– Giao thức mới: LMP – Link Management Protocol

2/25/19253Một sớ cơng nghệ điều khiển

• GMPLS

– Biểu diên một dịch vụ cơ bản: LSP2/25/19254Mợt sớ cơng nghệ điều khiển

• GMPLS2/25/19255Mợt sớ cơng nghệ điều khiển

• ASON/GMPLS2/25/19256Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số công nghệ điều khiển

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×