Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Giới thiệu về hang Sơn Đoòng:

I. Giới thiệu về hang Sơn Đoòng:

Tải bản đầy đủ - 0trang

• Được phát hiện năm 1991 và được khám phá vào năm2006 bởi Hiệp hội hang động Hồng Gia Anh.

• Hang Sơn Đoòng là hang động lớn nhất thế giới vớichiều dài gần 9km.• Sơ đồ hang Sơn Đng:II. ĐẶC ĐIỂM, TIỀM NĂNG CỦA HANG

SƠN ĐNG:

1. Đặc điểm:

- Vơ số đại thạch nhũ, có nhiều cột nhũ đá cao

70m.

- Hang có một dòng sơng ngầm dài khoảng

2,5km.

- Dòng chảy của nó mang đến những chiếc vỏ sò,

tích tụ thành lớp trên lòng sơng.

- Khơng xa Vườn Địa Đàng có “bộ sưu tập ngọc

trai” khổng lồ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Giới thiệu về hang Sơn Đoòng:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×