Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Ô nhiễm không khí

III. Ô nhiễm không khí

Tải bản đầy đủ - 0trang

Các nguồn gây ơ nhiễm khơng khíTác hại của ơ nhiễm khơng khíIV. Ơ nhiễm đất

Thơng thường HST đất ln tồn tại ở trạng thái cân

bằng. Khi xuất hiện một số chất ma hàm lượng của

chúng vượt quá khả năng chịu tải của đất thì HST này

sẽ mất cân bằng và Mt đất bị ô nhiễm.

Nguồn gây ô nhiễm:

Tự nhiên: núi lửa, ngập úng, bão cát…

Nhân tạo: hoạt động công nghiệp, nông nghiệp, sinh

hoạt hằng ngày.Các nguồn gây ô nhiễm đấtV. Ô nhiễm tiếng ồn

 Tiếng ồn: ăm thanh gầy nên do những rung động

trong khơng khí (hoặc MT khác) đến tai và kích

thích cảm giác nghe.

 Đơn vị: dbA đêxiben.

 Thang tiến ồn: tài liệu trang 204

 Tác hại: tiếp xúc lâu với tiếng ồn => điếc mãn tínhVI. Chất thải rắn và chất thải nguy hại

a. Định nghĩa:

+ Chất thải rắn: bất kỳ vật liệu nào ở dạng rắn bị loại bỏ

ra mà không được tiếp tục sử dụng như ban đầu.

+ Chất thải nguy hại: chất thải có chứa các chất hoặchợp chất có một trong các đặc tính gây nguy hại

trực tiếp (dễ cháy, dễ nổ, làm ngộ độc, dễ ăn mòn,

dễ lây nhiễm và các đặc tính nguy hại khác), hoặc

tương tác với chất khác gây nguy hại đến môi

trường và sức khỏe con người.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Ô nhiễm không khí

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×