Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Tải bản đầy đủ - 0trang

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Anh[1] Kathy Sierra, Elisabeth Freeman (2004). “Head First Design Patterns”.

[2] Jon Duckett (2011), “HTML and CSS : Design and Build Websites”.

Internet[3] https://laravel.com/docs

[4] https://www.w3schools.com

[5] https://vi.wikipedia.org/wiki

[6] https://stackoverflow.com

[7] https://github.comPHỤ LỤC

1. Cách cài đặt (upload) lên mạng Inetrnet

Up web lên host bằng FTP client

-Đầu tiên, bạn sẽ cần lấy thông tin FTP. Trên website nhà cung cấp

hosting, bạn có thể lấy chúng qua mục FTP Access. Nếu bạn không chắc

password FTP là gì, bạn có thể dễ dàng đặt password mới qua mục

Change account password.-Mở FileZilla và điền thông tin FTP để truy cập và nhấn nút

Quickconnect.-Khi bạn đã kết nối, hãy tìm và kéo thả dữ liệu website từ bên Trái của

phần mềm vào bên Phải, với thư mục đích là thư mục “public_html”. Hãy

giải nén file archive trước vì FTP client khơng có chức năng giải nén2. Cách sử dụng website

• Chức năng đăng nhập: Trang chủ → Đăng nhập → Nhập email và mật khẩu

→ Click Đăng nhập.

• Chức năng đăng ký: Trang chủ → Đăng nhập → Đăng ký → Nhập thông tin

tài khoản đăng ký → Click Đăng ký.

• Chức năng quên mật khẩu: Trang chủ → Đăng nhập → Quên mật khẩu →

Nhập email tài khoản → Click Gửi.

• Chức năng tìm kiếm: Trang chủ → Khung tìm kiếm → Nhập từ khóa tìm

kiếm → Click Tìm.

• Chức năng cập nhật thơng tin cá nhân: Trang chủ → Click vào tên tài khoản

→ Chọn cá nhân → Chọn cập nhật thông tin → Nhập thơng tin → Click

Lưu.

• Chức năng quản lí tài khoản: Trang chủ → Click vào tên tài khoản → Chọn

Quản lí tài khoản.

• Chức năng quản lí bài đăng học bổng: Trang chủ → Click vào tên tài khoản

→ Chọn Quản lí học bổng.

• Chức năng quản lí bài đăng sự kiện: Trang chủ → Click vào tên tài khoản →

Chọn Quản lí bài đăng.

• Chức năng quản lí bình luận: Trang chủ → Click vào tên tài khoản → Chọn

Quản lí bình luận.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×