Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I.Khái niệm, thành phần, ứng dụng

I.Khái niệm, thành phần, ứng dụng

Tải bản đầy đủ - 0trang

* Thành phần:- Quặng apatit tự nhiên có tồn tại các dẫn

xuất kiểu này:

Floapatit Ca10P6O24F2;

Cacbonatapatit 2Ca3(PO4)2.CaCO3.1/2H2O;

Hyđroxyapatit Ca10P6O24(OH)2;

Staffelit Ca10P5,2C0,8O23,2F1,5OH;

Kurxit Ca10P4,8C1,2O22,8(FOH)3,2 ,...* Ứng Dụng:- Apatit là nguồn chính cung cấp phốtpho

cần thiết cho cây trồng, gia súc và con

người,

- Là nguồn nguyên liệu cơ bản cho sản xuất

phân lân, hóa chất và dược phẩm.

- Các hợp chất phốt phát là nguồn cung cấp

dinh dưỡng và năng lượng cho cây trồng.

- Đối với sự sinh trưởng của cây trồng,

phốtpho đóng vai trò quan trọng thứ hai, chỉ

sau nitơ.II.Khi phân tích apatit nhằm mục đích sử dụng trong SX

phân bón cần phân tích những chỉ tiêu nào? Theo phương

pháp gì?Chỉ

tiêu

phân

tíchPhân

tích

hàm

lượng

Apatit

trong

phân

lânXác định

hàm

lượng

SiO2 và

tạp chất

khơng

tan

Xác định

hàm

lượng

P2O5

tồn phần

Xác định

hàm

lượng

CaO và

MgOPhương pháp

khối lượng

Phương pháp

khối lượng

Phương pháp

thể tíchPhương pháp

phức

chất(Complex

on III)III. Nguyên tắc và các điều kiện tiến hành

phá mẫu apatit* Ngun tắc:

Phá mẫu

• Nước

cường

thủy

cạn,hòa

tan

• Dung

dịch

HCl và

nước

cấtLọc rửa

• Phần

dung dịch

• Phần kết

tủa chứa

keo

H2SiO3 và

tạp chất

không tanĐiều kiện tiến hành:

- Mẫu phải được nghiền thành dạng bột

mịn.

- Dung dịch phá mẫu: nước cường thủy

trong đó:

* HNO3 làm dung mơi hòa tan quặng apatit

và là chất oxi hóa chuyển hóa Fe2+ Fe3+

* HCl có vai trò hòa tan mẫu, tách hợp chất

chứa silic thành kết tủa keo silic, khi cô khô

dung dịch HCl giúp cho quá trình chuyển

keo silic thành dạng kết tủa hạt lớn tạo điều

kiện cho việc tách keo silic dễ dàng.

*Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I.Khái niệm, thành phần, ứng dụng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×