Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trường đại học Nông Lâm Tp. HCM Khoa Kinh tế

Trường đại học Nông Lâm Tp. HCM Khoa Kinh tế

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nhóm 5:Nội dung:1.

2.Tác động của người nhập cư vào tiền lương của người bản địa

Áp dụng chính sách tác động của người di dân lên tiền lương của người bản

địa3.Chi phí điều chỉnh và nhu cầu lao độngTÁC ĐỘNG CỦA NGƯỜI NHẬP CƯ VÀO TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI

BẢN ĐỊALiệu nhập cư có ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động bản xứ hoặc nếu sự

gia tăng số lượng phụ nữ trong lực lượng lao động có ảnh hưởng đến nhu cầu của

các loại công nhân khác?TÁC ĐỘNG CỦA NGƯỜI NHẬP CƯ VÀO TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI BẢN ĐỊAĐộ co giãn chéo của giá cho biết phần trăm thay đổi tiền lương của đầu vào i do

sự thay đổi 1 phần trăm về số lượng đầu vào jTrong các thị trường cạnh tranh, mức lương đầu vào i bằng giá trị của sản phẩm

biênTÁC ĐỘNG CỦA NGƯỜI NHẬP CƯ VÀO TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI BẢN

ĐỊAPịj= <0 nếu đầu vào i và j là các yếu tố thay thếPij>0 nếu đầu vào i và j là các yếu tố bổ sungVới Pij là độ co giản chéo

i là mức lương đầu vào

j là số lượng công nhânTÁC ĐỘNG CỦA NGƯỜI NHẬP CƯ VÀO TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI BẢN

ĐỊAĐộ co giãn chéo của giá nhân tố được xác định hoàn toàn bởi những gì xảy ra với

sản phẩm cận biên của một đầu vào khi nguồn cung đầu vào khác thay đổi.ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH TÁC ĐỘNG CỦA NGƯỜI DI DÂN LÊN TIỀN LƯƠNG CỦA

NGƯỜI BẢN ĐỊANgười nhập cư và người bản địa là 2 nhóm thay thế

 Lao động thay đổi như thế nào?

 Tiền lương ra sao?Lương(dolla

r)SW0W1D1D0

Lao độngE1E0ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH TÁC ĐỘNG CỦA NGƯỜI DI DÂN LÊN TIỀN LƯƠNG

CỦA NGƯỜI BẢN ĐỊANgười nhập cư và người bản địa là 2 nhóm bổ sung

 Lao động ở mỗi nhóm thay đổi như thế nào?

 Lương ra sao?Lương (dollar)SW0W1D0

E1E0D1Lao độngÁP DỤNG CHÍNH SÁCH TÁC ĐỘNG CỦA NGƯỜI DI DÂN LÊN TIỀN LƯƠNG CỦA

NGƯỜI BẢN ĐỊANếu bản địa và nhập cư là thay thế, nhập cư làm giảm giá trị sản phẩm cận biên của người

bản địa, làm giảm đường cầu cho người lao động bản địa, giảm mức lương và việc làm của

người bản địa. Nếu người bản địa và người nhập cư là bổ sung, nhập cư làm tăng giá trị của

sản phẩm cận biên của người bản xứ, làm tăng đường cầu, tăng tiền lương và việc làm của

người bản địa.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trường đại học Nông Lâm Tp. HCM Khoa Kinh tế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×