Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
cơ sở khoa học về quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản

cơ sở khoa học về quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản

Tải bản đầy đủ - 0trang

dựng. Tài sản bao gồm vật cú thực, tiền, giấy tờ trị giỏ được bằng tiền và

cỏc quyền tài sản. Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền và có thể

chuyển giao trong giao lưu dân sự, kể cả quyền sở hữu trí tuệ. Tài sản bao

gồm nhiều loại, tuỳ theo tiêu thức phân chia khác nhau do nhu cầu quản lý

và sử dụng. Nhìn chung, tất cả các nước đều phân chia tài sản thành 2 loại

là bất động sản và động sản. Hình thức phân chia này đã có cách đây hàng

ngàn năm từ thời La mã cổ đại và được ghi trong Bộ Luật La Mã.

Điều 181 của Bộ Luật Dân sự nước ta quy định: "Bất động sản là

các tài sản không thể di dời được". Như vậy, BĐS trước hết phải là tài

sản, nhưng khác với các tài sản khác là chúng không thể di, dời được. Hay

nói cách khác, BĐS là đất đai và những vật thể cố định gắn với đất đai.

Những vật thể gắn với đất đai là những vật thể tồn tại trên đất và chỉ có thể

được sử dụng trong trạng thái không tách rời đất hoặc là những vật thể mà

khi dịch chuyển sẽ bị hư hại (tính chất, cơng năng, hình thái sẽ thay đổi)

hoặc tốn nhiều cơng sức và chi phí như các cơng trình kiến trúc, cơng trình

lắp ghép…

Theo điều 181 của Bộ Luật Dân sự nước ta thì BĐS bao gồm:

- Đất đai:

+ Phải là đất không di dời được hoặc di dời được nhưng không đáng

kể (những đất đai di dời như đất trồng cây cảnh, đất làm vật liệu

xây dựng không phải là BĐS);

+ Phải là đất đai đã được xác định chủ quyền;

+ Đất đai đó phải được đo lường bằng giá trị (căn cứ vào số lượng và

chất lượng của đất đai đó)

- Nhà ở, cơng trình xây dựng gắn với liền với đất đai, kể cả các tài sản

gắn liền với nhà ở, cơng trình xây dựng đó:

+ Nhà cửa xây dựng cố định không thể di dời, hoặc di dời không

7đáng kể: nhà ở, trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng…

(những nhà bạt di động của các gánh xiếc, các lâu đài làm bằng

băng đá, các nhà nghỉ di động trên xe lăn không phải là BĐS mà là

các động sản, hoặc công cụ lao động);

+ Các cơng trình xây dựng cơng nghiệp, giao thơng: như đường xá,

cầu cống, bến cảng, sân bay, bãi đỗ... được xây dựng gắn liền với

đất đai;

+ Các tài sản khác gắn liền khơng thể tách rời với cơng trình xây

dựng đó: máy điều hồ trung tâm, các máy móc thiết bị điều khiển

hoạt động của cơng trình, các cây cảnh trồng cố định tạo cảnh quan

cho cơng trình (những tài sản có thể tháo rời mà giá trị cơng dụng

của nó khơng thay đổi thì khơng phải là BĐS như: máy điều hoà di

động, các chậu cây cảnh trong vườn treo, các tranh ảnh và thiết bị

đồ dùng khác);

+ Các cơng trình đó phải có khả năng đo lường và lượng hoá thành

giá trị theo các tiêu chuẩn đo lường nhất định (các cơng trình tơn

giáo; các di sản văn hố thế giới hoặc quốc gia; các cơng trình quốc

gia khơng lượng hố giá trị... khơng coi là BĐS).

- Các tài sản khác gắn liền với đất đai:

+ Vườn cây lâu năm: bao gồm cả cây trồng và đất trồng cây;

+ Các cơng trình ni trồng thuỷ sản, cánh đồng làm muối;

+ Các cơng trình du lịch, vui chơi, thể thao...

+ Một số cơng trình khai thác hầm mỏ (hầm lò)…

+ Các tài sản khác do pháp luật quy định:1.1.1.2. Những đặc điểm chủ yếu của BĐS

8Ngoài những điểm cơ bản ở khái niệm nêu trên, BĐS còn có những

đặc điểm cụ thể sau:

Thứ nhất, bất động sản là hàng hố có vị trí cố định về vị trí địa lý,

về địa điểm và khơng có khả năng di dời được. Đặc điểm này là do BĐS

sản luôn gắn liền với đất đai, mà đất đai có đất đặc điểm là có vị trí cố định

và có giới hạn về diện tích và khơng gian. Đặc điểm này ảnh hưởng lớn đến

thị trường BĐS, đến kinh doanh BĐS. Do đó, vị trí của BĐS như địa điểm

cụ thể, mơi trường kinh tế, chính trị, xã hội, pháp lý, cảnh quan, kết cấu hạ

tầng… của hàng hố BĐS có ý nghiã vô cùng quan trọng đối với giá trị và

giá cả BĐS.

Thứ hai, bất động sản là loại hàng hố có tính lâu bền. Tính lâu bền

của hàng hố BĐS gắn liền với sự trường tồn của đất đai, loại tài sản do

thiên nhiên ban tặng không thể bị tiêu huỷ (trừ một số trường hợp đặc biệt

như: động đất, núi lửa, sạt lở…). Mặt khác, các cơng trình xây dựng, cơng

trình kiến trúc và vật kiến trúc thường có tuổi thọ cao, có thể hàng trăm

năm. Ngay trong nơng nghiệp, BĐS là vườn cây lâu năm cũng có thời gian

tồn tại lâu dài. Tuy nhiên tính lâu bền của hàng hoá BĐS rất khác nhau, tuỳ

theo từng loại BĐS cụ thể. Đặc điểm này ảnh hưởng lớn đến chiến lược

kinh doanh, đến đầu tư BĐS cũng như công tác quản lý, sử dụng BĐS.

Thứ ba, hàng hoá bất động sản mang tính cá biệt và khan hiếm. Sở

dĩ như vậy là do sự khan hiếm và tính có hạn của diện tích bề mặt trái đất

cũng như của từng vùng, từng địa phương, từng khu vực, từng thửa đất.

Tính phức tạp của đất đai về địa hình, chất đất, vị trí, cảnh quan… đã tạo

nên sự khan hiếm và tính cá biệt của hàng hố BĐS. Mặt khác, chính sự đa

dạng trong ý tưởng đến thiết kế xây dựng, chế tạo… của chủ đầu tư cũng

như của các kiến trúc sư, các cơng trình sư và các nhà thiết kế cũng tạo nên

tính cá biệt (tính dị biệt) của hàng hoá BĐS.

Thứ tư, hàng hoá bất động sản mang nặng yếu tố tập quán, thị hiếu

9và tâm lý xã hội. Nhìn chung hàng hố đều có đặc điểm này, nhưng với

hàng hố BĐS thì đặc điểm này nổi trội hơn. Sở dĩ như vậy là vì nhu cầu về

BĐS ở mỗi khu vực, mỗi quốc gia, mỗi dân tộc chịu ảnh hưởng mạnh mẽ

bởi yếu tố tập quán, thị hiếu và tâm lý xã hội, thậm chí, còn bao gồm cả

yếu tố tín ngưỡng, tơn giáo, tâm linh của dân cư ở đó.

Thứ năm, hàng hố bất động sản chịu ảnh hưởng lẫn nhau. Giữa các

hàng hố BĐS có sự tác động và ảnh hưởng lẫn nhau khá mạnh mẽ. Sự ra

đời hay sự hồn thiện của hàng hố BĐS này là điều kiện để ra đời hoặc

mất đi, để tăng thêm hoặc giảm bớt giá trị và giá trị sử dụng của hàng hố

BĐS kia. Thí dụ, việc xây dựng các cơng trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng

xã hội sẽ làm tăng vẻ đẹp, sự tiện lợi và giá trị của các cơng trình xây dựng

trong khu vực. Sự ra đời của một con đường mới sẽ dẫn đến sự ra đời của

những tụ điểm dân cư hay các khu công nghiệp, du lịch, thương mại, dịch

vụ… bám theo trục đường đó.

Thứ sáu, hàng hố bất động sản có chịu sự chi phối mạnh mẽ của

pháp luật và chính sách của Nhà nước. BĐS là loại tài sản quan trọng của

mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, mỗi cơ quan đơn vị cũng như của mỗi người

dân. Các quan hệ giao dịch về BĐS thường có tác động rất mạnh đến hầu

hết những hoạt động kinh tế và xã hội. Để tăng cường vai trò của mình, nhà

nước phải quan tâm hơn đến BĐS, dó đó buộc phải ban hành nhiều văn bản

pháp luật, nhiều chủ trương, chính sách nhằm thực hiện việc quản lý chúng.

Mặt khác, BĐS gắn liền với đất đai mà đất đai, ở bất cứ quốc gia nào cũng

có pháp luật về đất đai và do đó, nhìn chung, BĐS chịu sự chi phối mạnh

mẽ của pháp luật và sự quản lý của Nhà nước.

Thứ bảy, hàng hoá bất động sản phụ thuộc nhiều vào năng lực quản

lý. Vì BĐS thường có giá trị lớn, bao gồm nhiều chủng loại nên việc quản

lý chúng khá phức tạp, do đó, đòi hỏi người quản lý phải có năng lực cao

và chi phí quản lí cũng phải cao hơn so với các hàng hố thơng thường.

10Đặc biệt vấn đề đầu tư xây dựng các cơng trình xây dựng rất phức tạp, vấn

đề kinh doanh hay cho th đất đai, các cơng trình xây dựng, nhà ở, văn

phòng… cũng đòi hỏi cần có những nghiên cứu cụ thể và chi phí cho quản

lý cũng rất cao.1.1.2. Khái niệm, đặc điểm của thị trường bất động sản

1.1.2.1. Thị trường bất động sản

Có nhiều cách hiểu khác nhau về thị trường bất động sản, song các

quan niệm cùng có một điểm chung khái quát về thị trường bất động sản là

tổng hoà các quan hệ giao dịch về bất động sản được thực hiện thông qua

các quan hệ hàng hoá tiền tệ. Bất động sản bao gồm nhiều loại khác nhau,

song mọi bất động sản đều gắn liền không tách rời yếu tố đất đai. Do vậy,

các đặc trưng của hàng hố và thị trường đất đai ln là yếu tố đóng vai trò

trọng tâm và chi phối tồn bộ hoạt động của thị trường bất động sản.

Các hình thái thô sơ nhất của thị trường BĐS thông qua việc mua

bán trao đổi đã có từ lâu: Từ thời Trung Hoa cổ đại, thời Vua Ai Cập và Ba

Tư cổ... Ngày nay trải qua nấc thang tiến hoá của nhân loại, các lực lượng

thị trường, tức là lực lượng cung và cầu đã trở thành những thực thể ngày

càng đa dạng, tinh vi, phức tạp giống như “bàn tay vơ hình”, hướng dẫn lâu

dài về sự phân phối tài nguyên và các nguồn lực xã hội đến những nơi sử

dụng hiệu quả nhất, mà bất cứ sự can thiệp thô bạo nào của Nhà nước đối

với thị trường cũng có thể làm cho nó biến dạng và trở nên khó điều khiển

hơn. Trong bối cảnh đó, việc nhận thức quan điểm về thị trường nói chung,

thị trường BĐS nói riêng, nhận dạng các hình thái và tìm hiểu các phương

thức ứng xử của những người tham gia thị trường đã trở thành vấn đề lý thú

và hấp dẫn, nhất là trong thời đoạn chuyển sang nền kinh tế thị trường như

ở nước ta.11Thị trường BĐS là hợp phần bắt buộc của sản xuất hàng hố BĐS.

Nó ra đời và phát triển cùng với sự ra đời và phát triển của sản xuất hàng

hố BĐS.

Có nhiều định nghĩa và cách hiểu khác nhau về thị trường BĐS. Tuy

nhiên một cách hiểu khái quát và phổ biến nhất về thị trường BĐS là nơi

tổng hoà các quan hệ trao đổi hàng hoá BĐS, tức là quan hệ giao dịch giữa

người mua và người bán, giữa cung và cầu và thực hiện các quan hệ

chuyển dịch về giá trị BĐS.

Tất cả các quan hệ giao dịch về BĐS thông qua quan hệ hàng hoá, tiền

tệ được coi là quan hệ thị trường và tạo nên thị trường BĐS. Thị trường

BĐS chỉ ra đời khi mà trong xã hội có sự trao đổi mua, giao dịch bán về

hàng hố BĐS. Theo dòng lịch sử thì đất đai là loại hàng hố BĐS đầu tiên.

Khi chế độ sở hữu về đất đai được xác lập, khi mà các hoạt động kinh tế

phát triển, nhu cầu sử dụng đất để phục vụ sản xuất và đời sống tăng lên thì

quan hệ về đất đai cũng phát triển và đất đai trở thành hàng hoá. Như vậy,

sự ra đời và phát triển của thị trường BĐS gắn liền với q trình đất đai

chuyển thành hàng hố do tất yếu của nhu cầu sử dụng đất và sự phát triển

của các hoạt động kinh tế - xã hội. Trên thực tế nội dung cơ bản của thị

trường BĐS và cũng là cách quan niệm phổ biến hiện nay về thị trường

BĐS theo nghĩa hẹp, đó là thị trường nhà đất. Vì BĐS nhà, đất vừa mang ý

nghĩa kinh tế, chính trị xã hội to lớn, và trong thị trường BĐS thì thị trường

nhà đất được hình thành rõ rệt và vận hành sôi động nhất. Thị trường đất

đai là một bộ phận của thị trường BĐS. Vì vậy, nó gắn liền với sự ra đời và

phát triển của thị trường BĐS. Thị trường đất đai trước hết được hiểu là nơi

diễn ra các hành vi mua và bán hàng hóa quyền sử dụng đất đai cũng như

dịch vụ gắn liền với hàng hóa đó. Q trình trao đổi - mua và quyền sử

dụng đất luôn vận động và phát triển làm cho các phương thức giao dịch,

trao đổi cũng diễn ra nhiều dạng khác nhau.12Bất động sản khác với các hàng hố khác ở chỗ chúng khơng chỉ

được mua bán, mà còn là đối tượng của nhiều giao dịch khác như cho thuê,

thế chấp, chuyển dịch quyền sử dụng. Do đó, thị trường BĐS hồn chỉnh

khơng thể chỉ là quan hệ giữa người mua và người bán về BĐS mà còn là

nơi diễn ra các giao dịch liên quan đến BĐS như cho thuê, thế chấp, bảo

hiểm và chuyển dịch quyền sử dụng BĐS...

Do vậy, thị trường BĐS được hiểu như sau: Thị trường bất động

sản là tổng thể các giao dịch về bất động sản dựa trên các quan hệ hàng

hoá, tiền tệ diễn ra trong một không gian và thời gian nhất định. Trong

cách diễn đạt thông thường, khái niệm thị trường thị trường BĐS thường

được nhắc đến là nơi diễn ra các quan hệ giao dịch về bất động sản, tại

đó những người mua và người bán tác động qua lại lẫn nhau để xác

định giá cả và số lượng hàng hoá và dịch vụ bất động sản được giao

dịch. Trong cách diễn đạt này, khái niệm "nơi" không phải đơn thuần là chỉ

địa điểm mà nó bao hàm các yếu tố khơng gian và thời gian khi các quan

hệ giáo dịch về BĐS diễn ra.1.1.2.2. Những đặc điểm chủ yếu của thị trường bất động sản

Hàng hoá BĐS là loại hàng hoá đặc biệt, khác với các loại hàng hoá

nên thị trường BĐS cũng có những đặc điểm riêng.

Thứ nhất, Tớnh cỏch biệt giữa hàng hoỏ với địa điểm giao dịch

Đối với hàng hố thơng thường, địa điểm giao dịch thường là ở nơi

hiện diện của hàng hố giao dịch, còn đối với hàng hoá BĐS, địa điểm giao

dịch lại cách biệt với hàng hố BĐS giao dịch. Đó là do đặc điểm của hàng

hố BĐS: có vị trí cố định, khơng thể di dời được. Hoạt động giao dịch

BĐS thường được tiến hành trên các chợ hàng hoá BĐS ảo. Các chợ này

rất đa dạng, có thể là các trung tâm giao dịch lớn (chợ địa ốc), cũng có thể13là một địa điểm với nhỏ hẹp với các vật dụng đơn sơ tối thiểu, cũng có thể

tại nhà riêng, tại nhà hàng, quán nước, qua mạng internet .... đều tạo nên

chợ giao dịch BĐS.

Quan hệ giao dịch BĐS không thể kết thúc ngay tại địa điểm giao

dịch hay chợ giao dịch mà phải trải qua các khâu như:

- Đàm phán tại chợ giao dịch, cung cấp cho nhau các thông tin về

BĐS giao dịch;

- Kiểm tra thực địa để xác nhận tính có thực và kiểm tra độ chính xác của

thơng tin về BĐS;

- Đăng ký pháp lý.

Từ đặc điểm này cho thấy:

- Kiểm sốt thị trường BĐS khơng thể như với thị trường các hàng

hoá khác bày bán trên sạp hàng: tem nhãn, xuất xứ nguồn gốc, chất

lượng… mà phải thông qua quan hệ đăng ký pháp lý bắt buộc.

- Quan hệ giao dịch BĐS không thể tiến hành trong một thời gian

ngắn, do đó dễ gặp các biến cố của thực tiễn như biến động của giá cả, thay

đổi của pháp luật hay sự thay đổi của các điều kiện mơi trường… Điều đó

buộc các bên phải ấn định quan hệ giao dịch trong một thời điểm nhất định;

thời gian diễn ra các khâu của quá trình giao dịch càng kéo dài, tính rủi ro

càng cao, do vậy muốn nâng cao tỷ lệ thành cơng của các giao dịch BĐS

thì điều quan trọng là tìm các giải pháp rút ngắn khoảng thời gian diễn ra

các khâu của quá trình giao dịch.

- Mọi đối tượng tham gia vào thị trường BĐS đều phải trải qua đầy

đủ các khâu giao dịch trên. Đó là điều có tính chất bắt buộc đối với thị

trường BĐS chính thức, có kiểm sốt của Nhà nước.

Thứ hai, thị trường bất động sản thực chất là thị trường giao dịch các

quyền và lợi ích chứa đựng giao dịch trong bất động sản

14Đặc điểm này do đặc điểm của đất đai quy định. Đặc điểm của đất

đai là khơng hao mòn hay khơng mất đi (trừ các trường hợp đặc biệt) và

người có quyền sở hữu hay có quyền sử dụng đất đai không sử dụng đất đai

như các hàng hoá khác. Điều mà họ mong muốn là các quyền hay các lợi

ích do đất đai mang lại. Do đó, khi xem xét giá cả đất đai, khơng thể xác

định giá trị của nó như xác định giá trị của các hàng hố thơng thường mà

phải xác định dựa trên khả năng sinh lợi của đất đai và khả năng sinh lợi

của vốn đầu tư vào đất đai.

Thứ ba, thị trường bất động sản mang tính vùng và tính khu vực sâu sắc.

Bất động sản có đặc điểm là không thể di dời được, gắn liền với

những điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của từng vùng, từng khu vực. Do

đó, cung và cầu BĐS ở các vùng, các khu vực rất phong phú và đa dạng, từ

số lượng, kiểu cách, mẫu mã, chất lượng đến quy mơ và trình độ phát triển.

Mặt khác, BĐS còn có đặc điểm là phụ thuộc vào tâm lý, tập quán, thị hiếu,

do đó, mỗi vùng, mỗi khu vực cùng có những đặc trưng riêng về cung và

cầu BĐS. Người ta không thể di dời BĐS từ nơi này sang nơi khác, cũng

như không thể di chuyển tâm lý, tập quán thị hiếu từ vùng này, khu vực này

sang vùng khác, khu vực khác, do đó, thị trường BĐS mang tính vùng và

tính khu vực sâu sắc. Thực tế cho thấy, thị trường BĐS ở các đô thị, ở các

vùng đang trong q trình đơ thị hố, ở các trung tâm kinh tế, chính trị, văn

hố, du lịch… thường có quy mơ, trình độ phát triển cao hơn so với các

vùng khác.

Từ đặc điểm này cho thấy sự biến động các quan hệ giao dịch BĐS

thường chỉ diễn ra ở từng vùng, quan hệ cung cầu giá cả BĐS chỉ ảnh

hưởng trong một vùng, một khu vực nhất định, ít có ảnh hưởng hoặc ảnh

hưởng rất chậm đến thị trường BĐS của các vùng, các khu vực khác. Đồng

thời, nghiên cứu thị trường BĐS phải đặt chúng trong từng vùng, từng khu

vực, gắn chúng với các điều kiện thiên nhiên, kinh tế, chính trị, xã hội của

15vùng, của khu vực. Khơng thể lấy quan hệ cung cầu hay giá cả BĐS của

vùng này, khu vực này áp dụng cho vùng khác, khu vực khác.

Thứ tư, thị trường bất động sản là thị trường khơng hồn hảo

Mặc dù thị trường BĐS có nội dung rất phong phú nhưng là thị

trường khơng hồn hảo. Sở dĩ như vậy là do các thông tin về hàng hố bất

động sản và thị trường BĐS khơng đầy đủ và phổ biến rộng rãi như các loại

hàng hoá khác. Sự so sánh giữa các BĐS cùng loại khó chính xác vì các

tiêu chí đánh giá bất động sản khơng chính xác như đối với các hàng hố

khác (các kết cấu cơng trình, chất lượng cơng trình, vẻ đẹp kiến trúc, vị trí

địa lý… đều được đo lường một cách tương đối, khó chính xác). Bất động

sản mang tính vùng và khu vực, chúng khơng liền kề nhau và khơng phải

bao giờ cũng tìm được BĐS cùng loại để so sánh cạnh tranh một cách đầy

đủ. Hơn nữa, số lượng người tham gia cung và cầu về mỗi loại BĐS đều có

số lượng nhỏ, khơng đảm bảo tiêu chí cho cạnh tranh hồn hảo.

Đặc điểm này dẫn đến những vấn đề sau:

- Giá cả BĐS khơng hồn tồn là giá cả cạnh tranh hoàn hảo, trong

nhiều trường hợp là giá sản phẩm đơn chiếc, do đó, người bán có lợi thế

độc quyền, nhờ đó có thể thu lợi cao. Giá cả độc quyền ln mang lại lợi

ích cao cho người có quyền đối với BĐS.

- Khi giá cả biến động tăng, tính độc quyền của người cung cũng

tăng thêm làm giá cả BĐS sẽ được đẩy lên cao tạo nên những cơn sốt về

giá. Thị trường BĐS càng sôi động, càng dễ tạo nên các cơn sốt giá của

BĐS.

Thứ năm, cung về bất động sản phản ứng chậm hơn so với biến động về cầu

và giá cả bất động sản.

Đối với các hàng hố thơng thường, quan hệ cung cầu và giá cả

thường diễn ra theo quy luật chung là: khi cầu tăng đẩy giá tăng lên sẽ kích

16thích tăng cung cân bằng với cầu và giá lại quay trở lại mức cân bằng. Tuy

nhiên, đối với hàng hố BĐS, khi cầu tăng, cung BĐS khơng thể phản ứng

tăng nhanh như các loại hàng hố khác. Đó là do đặc điểm của BĐS là thời

gian để tạo ra chúng thường là lâu vì để xây dựng các cơng trình xây dựng

cần phải có thời gian tìm hiểu mọi thông tin về đất đai, làm thủ tục chuyển

nhượng, xin phép xây dựng, thiết kế, thi công…

Sự phản ứng của cung không kịp cầu sẽ dẫn đến sự biến động của

giá cả theo hướng tăng lên, hình thành những cơn sốt giá BĐS. Do vậy,

Nhà nước cần phải can thiệp nhằm điều chỉnh quan hệ cung cầu về BĐS,

đặc biệt là có các giải pháp để bình ổn thị trường BĐS, hạn chế và kiểm

soát sự gia tăng của cầu về BĐS khơng chính đáng (như nạn đầu cơ sinh ra

cầu giả tạo).

Thứ sáu, là thị trường khó thâm nhập

Sở dĩ như vậy là vì hàng hố BĐS khơng bày bán trên thị trường như

các loại hàng hoá khác, người mua và bán BĐS khơng có cơ hội và đủ

lượng thông tin để lựa chọn được thị trường phù hợp với BĐS cần giao

dịch. Hơn nữa, vì BĐS thường có giá trị lớn, người mua và bán BĐS

thường ít có kinh nghiệm vì họ ít có cơ hội mua hoặc bán (trừ những người

kinh doanh chuyên nghiệp).

Do vậy, khi thực hiện các giao dịch trên thị trường BĐS, cần phải có

các nhà tư vấn, mơi giới, đó là những người được đào tạo cơ bản, có kiến

thức kinh doanh, am hiểu pháp luật, nhiều kinh nghiệm. Với sự tham gia

của họ, các giao dịch BĐS sẽ trở nên dễ dàng hơn. Thực tế cho thấy nếu lực

lượng tư vấn môi giới kém phát triển thì sự vận hành của thị trường BĐS sẽ

kém hiệu quả, chi phí giao dịch BĐS sẽ cao.

Do đó, phải coi tư vấn, mơi giới trong giao dịch BĐS là một nghề

chuyên nghiệp độc lập. Ngoài việc tổ chức các tổ chức tư vấn, môi giới

thông thường, cần phát huy vai trò của các tổ chức tín dụng trong tư vấn,

17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

cơ sở khoa học về quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×