Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bệnh án thứ sáu:

Bệnh án thứ sáu:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

5

8Hình 3.16. BN Đinh Quang Tr. Hình ảnh XQ trước phẫu thuậtABHình 3.17. BN Đinh Quang Tr.

A. Hình ảnh XQ ngay sau phẫu thuật KHX

B. Hình ảnh XQ sau phẫu thuật KHX 14 thángKet-noi.com kho tài liệu miễn phí

5

9Hình 3.18. BN Đinh Quang Tr. hình ảnh PHCN sau phẫu thuật KHX 14 thángKet-noi.com kho tài liệu miễn phí

6

0CHƯƠNG 4

BÀN LUẬN

4.1. Về tuổi, giới và nguyên nhân tai nạn

Trong tổng số 72 BN bị gẫy kín đầu dưới xương đùi được điều trị phẫu

thuật và theo dõi tại bệnh viện Việt Đức từ tháng 01 năm 2007 đến tháng 05

năm 2009 có:

- Trẻ nhất là 18 tuổi, cao nhất là 80 tuổi. Tuổi trung bình là 40. Số BN

dưới 60 tuổi chiếm 86,1%. Số BN trên 60 tuổi chiếm 13,9%. Qua số liệu này

cho thấy, số BN ở lứa tuổi trẻ và trung niên, đang ở độ tuổi lao động chiếm tỷ

lệ đa số (86,1%). Theo Lê Quốc Huy (2003) [9], tỷ lệ này là 78,4%, theo

Giang Hoài Nam (2001) [20] là 83,3%, v.v.

Siliski J.M. (1989) [69], gặp 49% nguyên nhân do TNGT là ở lứa tuổi dưới 40.

- Trong số 72 BN nghiên cứu, tỷ lệ giữa nam và nữ là 45/27. Như vậy,

gẫy đầu dưới xương đùi gặp ở nam giới nhiều hơn nữ giới. Điều này phù hợp

với số lượng tham gia giao thông của nam giới nhiều hơn và số TNGT do

nam giới gây ra nhiều hơn. Theo Đoàn Lê Dân và Đoàn Việt Quân (1998) [5].

Trong số 48 BN bị gẫy đầu dưới xương đùi điều trị tại bệnh viện Việt - Đức

thì tỷ lệ giữa nam và nữ là 38/10. Theo Giang Hoài Nam (2001) [20], tỷ lệ

giữa nam và nữ là 25/11, theo Lê Quốc Huy (2003) [9] là 36/15.

Theo Olerud S. (1972) [60], trong số 16 BN thì tỷ lệ giữa nam và nữ là

10/6. Theo Siliski J.M. (1989) [69], thì tỷ lệ này là 35/17; và tỷ lệ của Mize

R.D.(1989) [51] là 36/27.

Tuy nhiên, trong nghiên cứu của chúng tơi ở lứa tuổi trên 60 thì tỷ lệ

giữa nam và nữ là 3/7. Thực tế ở lứa tuổi trên 60 thì q trình lỗng xương ở

phụ nữ diễn ra nhanh hơn và mạnh hơn ở nam giới. Đối với BN già, nguyên

nhân gẫy xương chủ yếu là do ngã.Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

6

1

- Về nguyên nhân tai nạn: theo kết quả biểu đồ 3.1 thì nguyên nhân gẫy

đầu dưới xương đùi chủ yếu là do TNGT chiếm 59/72 BN (82,0%). Tiếp đó là đến

các nguyên nhân khác như TNLĐ 8/72 BN (11,1%), TNSH 5/72 BN (6,9%).

Theo Mize R.D.,(1989) [51], thì tỷ lệ gặp do TNGT là 37/63 BN (58,7%).

Siliski J.M.,(1989) [69], tỷ lệ gặp do TNGT là 38/52 BN (73,1%). Đoàn Lê

Dân và cs (1998) [5], ngun nhân chính là do TNGT. Giang Hồi Nam (2001)

[20], 31/36 (81,6%). Lê Quốc Huy (2003) [9], 38/51 BN (74,5%).

Các số liệu thống kê trên cho thấy gẫy đầu dưới xương đùi chủ yếu gặp ở

lứa tuổi lao động và nguyên nhân chủ yếu là do TNGT. Tổn thương do TNGT

nặng nề, dễ gây tàn phế, điều trị tốn kém. TNGT làm giảm sức khỏe lao động,

gây thiệt hại lớn đến kinh tế gia đình nạn nhân và xã hội. Vì vậy, nâng cao

chất lượng điều trị nhằm phục hồi chức năng tốt nhất cho người bệnh, trả lại

khả năng lao động cho họ có ý nghĩa vơ cùng quan trọng. Trong xã hội hiện

nay, số lượng người tham gia giao thơng ngày càng tăng thì việc kiềm chế và

giảm số vụ TNGT góp phần làm giảm số BN bị gẫy kín đầu dưới xương đùi, góp

phần làm giảm những tổn thất về kinh tế cho gia đình và xã hội.

4.2. Phân bố bên chân bị gẫy xương.

Theo kết quả ở Bảng 3.2, trong tổng số 72 BN thì bị tổn thương chi bên

phải có 29/72 BN (40,3%), chi bên trái có 43/72 BN (59,7%). Điều này phù

hợp với cơ chế và nguyên nhân của gẫy đầu dưới xương đùi chủ yếu là do

TNGT, nạn nhân điều khiển xe máy hoặc ngồi sau xe máy bị va đập vùng gối

vào vật cản là các phương tiện giao thông đi ngược chiều hoặc giải phân cách.

Kết quả của chúng tôi giống kết quả của:

- Giang Hoài Nam (2001) [20]: 12/36 BN (33,3%) chi bên phải, 24/36

BN (66,7%) chi bên trái.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bệnh án thứ sáu:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×