Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHỤ LỤC 5: BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN CHÍNH THỨC

PHỤ LỤC 5: BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN CHÍNH THỨC

Tải bản đầy đủ - 0trang

V13

V14

V15

V16

V17

V18

V19

V20

V21

V22

V23

V24

V25

V26

V27Nhân viên bao giờ cũng tỏ ra lịch sự, thân thiện

với bạn

Sản phẩm của cơng ty có giá cả hợp lý

Giá cả linh hoạt cho từng chương trình bán hàng

Có hình thức thanh tốn đáp ứng nhu cầu

Chính sách kinh doanh dành cho các nhà thuốc

là giống nhau

Công ty quan tâm giải quyết các vấn đề khách

hàng cần

Công ty luôn giữ chữ tín với khách hàng

Sản phẩm sản xuất bằng quy trình hiện đại và an

tồn

Khơng có sai sót khi tính tiền và giao sản phẩm.

Khách hàng được phục vụ nhanh chóng, đúng

hạn.

Khách hàng ln ln được sự giúp đỡ

Khi cần đơn hàng là được xử lý ngay và kịp thời

Giao dịch được thực hiện nhanh chóng sau khi

ký kết.

Giao dịch được thực hiện đúng như những gì

khách hàng yêu cầu.

Cơng ty có sẵn nhiều chương trình bán hàng cho

khách hàng lựa chọn.V28Lợi ích của khách hàng nhận được từ

Pymepharco cao hơn những công ty dược phẩm

khác trên thị trường.V29Pymepharco đáp ứng những kỳ vọng của khách

hàngV30Tóm lại, khách hàng hài lòng với dịch vụ phân

phối dược phẩm của Pymepharco.Phần thông tin cá nhân ( các thông tin này được mã hóa nhằm thống kê số liệu. Tơi

xin cam kết giữ bí mật thơng tin cá nhân của Anh/Chị )

31. Xin vui lòng cho biết anh/chị thuộc nhóm tuổi nào sau đây:

a. Dưới 23tuổi

b. Từ 23 – 30 tuổi

c. Từ 31 – 40 tuổiKet-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phid. Từ 41 – 50 tuổi

e. Trên 50 tuổi

32 Xin vui lòng cho biết giới tính của Anh/Chị :

a. Nam

b.Nữ33. Xin vui lòng chon biết trình độ học vấn của Anh/Chị:

a. Dược tá hoặc thấp hơn

b. Trung cấp

c. Đại họcNếu Anh/Chị quan tâm đến kết quả của khảo sát, vui lòng ghi lại thông tin. Tôi sẽ

gửi kết quả đến Anh/Chị. Email của Anh/Chị : …………………

Thông tin liên hệ : Email: nguyenhuong@pymepharco.com - Mobile: 0907 861

807

Xin chân thành cảm ơn quý anh /chịPHỤ LỤC 6: MƠ TẢ MẪU KHẢO SÁT

1. Giới tínhValidnam

nu

TotalFrequency

156

144

300Valid Cumulative

Percent Percent

Percent

52.0

52.0

52.0

48.0

48.0

100.0

100.0

100.02. Trình độValidduoc ta hay thap hon

trung cap - cao

dang

dai hoc

TotalValid Cumulative

Frequency

Percent Percent

Percent

45

15.0

15.0

15.0

12943.043.058.0126

30042.0

100.042.0

100.0100.03. Độ tuổiValidValid Cumulative

Percent

PercentFrequencyPercentDưới 23622223-307525252731-4099333360041-5087292989Tren 50331111100Total300100100Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiPHỤ LỤC 7: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CRONBACH ’S ALPHA

1. Thành phần Sản phẩm

Reliability Statistics

aCronbach's AlphaN of Items

.853V1

V2

V3

V4

V55Item-Total Statistics

Scale

Cronbach's

Scale Mean if Item

Variance if

Corrected Item- Alpha if Item

Deleted

Item Deleted Total Correlation

Deleted

11.50

4.621

.525

.749

11.44

4.442

.617

.777

11.45

4.523

.595

.758

11.44

5.151

.587

.742

11.60

4.697

.591

.7302. Thành phần Khả năng phục vụ nhân viênaCronbach's AlphaV6

V7

V8

V9

V10

V11

V12

V13Reliability Statistics

N of Items

.8328Item-Total Statistics

Scale

Cronbach's

Scale Mean if Item

Variance if

Corrected Item- Alpha if Item

Deleted

Item Deleted Total Correlation

Deleted

18.13

10.570

.653

.804

18.18

10.411

.633

.796

18.09

10.102

.701

.702

18.63

9.154

.706

.812

18.93

9.931

.700

.768

19.20

9.230

.644

.705

19.15

10.350

.667

.704

19.17

10.221

.615

.707Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC 5: BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN CHÍNH THỨC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×